Onderwijs – Wijs ten onder.

Hallo en een Goede dag voor jou,

Jullie weten NU  wel dat wij ondersteuning aan  Ouders en hun Kinderen die vreselijke dingen mee maken in het onderwijs of ze willen of niet. ook staan wij Leerkrachten bij als wij dat kunnen.

Nog nooit is zoveel naar de oppervlakte gekomen als NU  het geval is overal hoor je wat een achterstand eigenlijk het onderwijs heeft op verschillende niveaus en wat kinderen mee maken tijdens hun school fase’s .

Dat is ongekend ; en  ketenend is voor de rest van hun LEVEN ,het achtervolgd hun. Niet alleen de kids maar ook voor de ouders kan de druk zo hoog opgevoerd worden dat ook zij ten ondergaan. Maar ook voor de Leerkrachten die een a geheel andere opvattingen en nieuwe wegen naar onderwijs weten wordt er VUUR voor hun voeten gelegd !!!!! en het werk vaak ondragelijk gemaakt.

Vandaar dat er gelukkig NU INSTANTIES / STICHTINGEN  zijn die ondersteuning geven en bieden vaak op eigen kracht , want  niemand waagt zich eraan ?? BANG VOOR HET ONBEKENDE EN WETEN DAT HET WAAR IS ?  Maar er begint beweging in dit geheel te komen, ook hier is de VERANDERING voelbaar op alle fronten.

http://biancafensmens.blogspot.nl/2013/10/als-het-speciaal-onderwijs-niet-past.html

Daarom vraag ik jullie om AANDACHT  voor het stukje wat hierboven staat eens te lezen.

Ik Citeer een stukje van Bianca’s blog (zie hier boven link) op de site van www.mensenspirit.nl uit ;

Veel ouders ervaren dat hun kinderen niet het onderwijs krijgen dat aansluit op de vragen of behoeften van hun kinderen. Terecht vinden ouders dat hun kinderen recht hebben op  onderwijs dat stimuleert, het beste uit hun kinderen naar boven haalt en rekening houdt met de individuele verschillen en talenten. Het staat ouders vrij hun kinderen op een andere school te plaatsen indien zij van mening zijn dat een school hieraan niet voldoende tegemoet komt. Het verbaast dan ook niet dat allerlei initiatieven worden gestart om meer visionair gericht onderwijs te ontwikkelen. Keuzevrijheid van ouders voor passend onderwijs blijkt bittere noodzaak.

https://www.takecare4.eu/onderwijs-wijs/

https://www.takecare4.eu/ouders-geven-les-brabantse-school/

Hier kun je lezen dat ik er aal een keer AANDACHT HEB  gegeven, vandaar dat ik er een rubriek van ga maken en heet hoe kan het ook anders ; Onderwijs- Wijs ten onder.

Check this;

OUT OF THE BOX.  JA MAAR SUPER , VOOR IEDEREEN .

Oké en deze is voor de LEERKRACHTEN.

Heb je zelf een ervaring of een mededeling wat AANDACHT vraagt of een andere Zichtwijze meld het ons, het kan via Contact  

Ik wens je een Fijne dag toe en Warme Hart Groet