See You 2 Project.

© SEE YOU 2 (Dier – Symbool -Taal (School) Project.

Lieve mensen,

Het schoolproject Dier- Symbool-Taal = heeft een NIEUWE NAAM  mogen ontvangen en heet ;

SEE YOU 2.

Take Care 4 + See Yourself = See You 2  dit is NU eenmaal zo en daar staan wij voor ,het is effectiever en meteen to the point.

En staat voor ;

Gevoelens, behoeften, acceptatie, respect, assertiviteit, discriminatie, pesten .
De dagelijkse uitingen en gedragingen die we waarnemen en in ons opnemen.

MAAR :::::::

Wat doet het met je, omgaan met……………… Help mijn kind wordt gepest of is de pester zelf ,Hé ik wordt belaagt op mijn werk/stage plaats ??

Luisteren en gehoord worden op alle niveaus. Iemand in zijn waarden laten passeert ook de revue, wij leren ze ook toe te passen, dus de verandering in benaderen en antwoord geven. Het is een Interactief project, ze maken hun eigen map ,tekeningen en verhalen, hier door krijgt het geheel een ondersteuning in het uiten door een muzikale uitbouw. Het weerspiegeld hun zelf.  Daarnaast leven we in een digitaal tijdperk met hele mooi ontwikkelingen maar op een snelheid dat wij haast niet bij kunnen houden. Dit onderwerp komt ook naar voren en wordt uitvoerig behandeld.

Door met elkaar te communiceren, ervaren, te delen en samen te werken kunnen gedragsproblemen naar boven komen, van een onverwerkt stukje emotie en vaak onbegrip. Zo kan er ondersteunt worden waar de schoen wringt.

Wat is het  SEE YOU 2   project ?

Laten we het eens nader bekijken waar het uit bestaat het See You 2 Leerproject.

Dier = we gaan het gedrag van een paar dieren onder de loep nemen.Wat willen ze ons vertellen en hoe vertalen ze hun gedrag naar ons toe. Eigenlijk de gehele Natuur doet dat .Zoals deze professor al laat zien hieronder.!

Naamloos-3

Deze Dieren spiegelen heel ons leven en ons gedrag dat wat wij doen en uitbeelden. Zij vertalen het naar ons toe maar begrijpen wij dat??  Het geeft een nieuwe leerweg om zo de ontwikkeling in verantwoording gedrag in het Bewustzijn van kinderen en andere mensen te activeren.

Wat is het Doel van het   SEE YOU 2  project ?

Laten we eens naar de woorden kijken.

Dier = We leven met ze samen in een huis (ons beste maatje), en op Moeder Aarde zijn ze ook aanwezig en vormen samen een geheel met……,we gaan het gedrag van een paar dieren onder de loep nemen die heel dicht bij ons staan in ons dagelijks  leven.en wat willen ze ons duidelijk maken !!

Deze Dieren spiegelen heel ons leven en ons gedrag dat wij doen en uitbeelden. Het geeft een nieuwe leerweg om zo de ontwikkeling in verantwoording gedrag in het Bewustzijn van kinderen en andere mensen te activeren.

Symbool = Daar staan de dieren centraal voor in hun gedrag ,en deze  vertalen wij zo op effectieve begrijpelijke manier dat het begrepen wordt.

Taal=  Het begrijpen ervan in woord maar ook gedrag/lichaamstaal ,handelingen en de kleuren en zelfs in muziek taal. Wat zie je en hoor je en wat doet het met je. Wat zegt de gedragstaal van hun naar ons toe en visaversa.

Dieren zijn zo gevoelig en brengen het op een manier naar voren toe dat die bijna telepathisch ( dat we /sommige van ons het vermogen hebben tot rechtstreeks contact met ze te maken in overdracht van gedachten ) Telepathie staat voor het vermogen om met /op deze wijze contact te maken en te begrijpen. De onzichtbare wereld die voor sommige beangstigend is en vooral ook dat het niet tastbaar is . Dat zijn dieren wel zij zijn zichtbaar in heel hun doen en laten. Zo verkrijgen wij  kennis om dit waar te nemen van verbindingen die de belevenissen van andere mensen of boodschappen door te geven aan en te vertalen in het dagelijkse leven. Kinderen bezitten deze talenten en kwaliteiten al maar wordt vaak afgewimpeld en weg gewuifd, wat jammer is en grote gevolgen kan hebben. Maar met dit project komen de verhalen en dat uiten doet hen goed . Dus Effectief heel zeker.

Het is een levens/inzichtwijze die ik samen gekoppeld heb toen ik de Hondentrimsalon en alternatieve genezing heb gedaan. Deze Eigen-kennis samen verweven en ontwikkeld. Het Bewustzijn staat hierin centraal,daarom is het niet echt een therapievorm,maar een vorm die een stevigheid en door gronding geeft in de alledaagse dingen van het leven. Die het Zelfvertrouwen, Eigenkracht en Eigenwaarde  in Liefde opbouwend is.

SEE YOU 2 = IK ZIE JOU.

ZIE IK MEZELF DAN ZIE IK DE ANDER ****** ALS IK DE ANDER ZIE ,ZIE IK ME ZELF OOK ??!!

Het project is in 5 leermodules/ blokken die gemakkelijk in de leerlijn die de school volgt is onder te verdelen namelijk in de volgende modules ; Blauw= Sociaal/Maatschappelijk   Welzijn.

Groen= Biologie van Dier en Mens.

Rood=  Muziek ontdekkings- activiteiten.

Geel =   Nederlands.

Wit=      Engelse Taal.

**** Door deze ontdekkings-tocht van de Dierenwereld en onze Innerlijke Wereld komen we bij elkaar uit en lopen hand en hand door het Leven en Welzijn heen.****

We (her)ontdekken ons zelf weer die in de doolhof van Emoties en het omgaan er mee, Voelen, Hebzucht, Vertrouwen, Waarnemen,  Nieuwe Vermogens Creëren, Eigenwaarde en de Acceptatie daarvan, Activeren van Aanspreken en duidelijk Communiceren naar elkaar toe maar ook naar Jezelf, Weten wat je wilt de behoeften ervan, Waardering hebben voor.., Respect leren, Geven en Ontvangen,  Liefde voor Jezelf, Gebondenheid leren en Geven, net zoals Saamhorigheid, een helder beeld krijgen/overzicht houden van de situatie en van wie jezelf bent. Dit alles onder het mom van creativiteit en elkaar Zien en Horen. Zo komen je kwaliteiten en talenten naar de oppervlakte toe en zo kom je tot ontdekking dat er geen beperkingen zijn, dat je die zelf creëert.

Papegaai = Blauw =Sociaal/ Maatschappelijk Welzijn.

Hond       = Groen = Biologie Dier en Mens.

Kat          = Rood =   Muziek, ontdekkings- activiteit.

Konijn      =  Geel =   Nederlands.

Paard      =  Wit  =    Engels.

Dit samen verweven krijg je een samenspel dat gaat ontstaan door de 5  modules met elkaar in verbinding te brengen,die het Welzijn en Sociaal leven in balans brengt. Voor zowel het kind als de ouder en docent. Maar ook op het werk, vereniging, privé goed voelbaar is dat je weer gezien wordt en gehoord. Dat je er toe doet, je Voegt iets toe. Je Mag er zijn ook je Mening en Fantasie. Je geeft zo je emotie een gezicht door de taal en woorden die je bewust maken van wat je nu eigenlijk doet.

Heb een kleine opnamen gemaakt en daar babbel ik over SEE YOU 2,mijn aller 1 ste opnamen mayby volgen er meer you never now !

 

SEE YOU 2 project zorgt ervoor dat ;

Luisteren en Voelen met je Hart, laten zien wie je echt bent, dat je weet wat lichaamstaal is. Wat lichaamstaal betekent, het begrijpen ervan is heel belangrijk. Van daaruit kan je het toepassen in je dagelijkse leven. Deze bewustwording  is belangrijk en zo geen beangstiging kent. Dat maskers dragen allen met carnaval al meer dan genoeg is ,JE MAG ZIJN WIE JE BENT LAAT JE ZIEN.

Waarom is dat zo belangrijk hoor ik je vragen, nu :” Om zo je Zelf-vertrouwen een Boost te geven je EIGENWAARDE terug geven AAN JEZELF zodat je kunt leven in een wereld/je staande kunt houden waar het pest gedrag niet vanzelf sprekend is, (wat vele denken) je bent krachtiger. Je Eigenwaarde wordt sterker.en vervelende situaties krijgen een plek en door deze Ruimte te creëren  die in verbinding staat met vertrouwen en begrip naar elkaar toe en naar Jezelf, kun je groeien in Emoties. Je weet hoe het wordt veroorzaakt door vaak on-be-grip::::  het invullen van gevoelens en behoeften van en naar anderen toe.

Het is effectief in de samenleving omdat pesten en on-begrip nihil wordt, hierdoor komt ook ( wat  heel belangrijk is heeft) Discriminatie naar voren maar deze heeft  een gezicht gekregen dat hoort bij elkaar. Door deze toepassing te doorgronden en ernaar te kijken en te benoemen zien ze de verschillen en de overeenkomsten van elkaar. En dat is nu net het Leerzaamst. Je leert iedereen in zijn Eigenwaarde te laten en zo te Accepteren hoe ze zijn en wie ze zijn ook de docenten en de ouders/verzorgers zelf en wie dan ook.

Je kunt het meteen in de praktijk brengen: je eigen Levensstyle, thuis ,school, werk, enz.

Hoe werkt SEE YOU 2 project nu eigenlijk?

De 5 leermodules worden verdeeld in het verloop van het project we starten met eerst te begrijpen wat Emoties nu eigenlijk werkelijk zijn.

Door de ruim 18 jaar aan ervaring en ontwikkeling hierin kan ik het nu tot een levenswijze leerproject presenteren.

Als je weet wat woorden doen met je en in het lichaam wat veroorzaakt vele ziektes STRESS en ONDERDRUKKING ( Pesten en cyberpesten en slachtoffer zijn en de dader zijn) en die worden belicht en verwoordt. Je gaat als het ware een zoektocht beginnen hierin. Een ontdekkingstocht dat avontuurlijk is voor ieder menselijk wezen groot of klein. Het kent geen onderscheidt. Het leert je nieuwe inzichten te verrijken en te krijgen, nieuwe vermogens te creëren en zo tot uiting te brengen in het materiële maar ook in het gevoel en behoeften. Het nieuwe positieve leersysteem is motiverend en een wetenschap over emoties en de werking hiervan. Dat vinden kinderen (maar ook volwassenen) fijn om in denkbeeld te leren over deze wetenschap.De woorden passen dan weer bij wat je echt zegt en laat zien de uitdrukkingen. Als dat een woord anders geïnterpreteerd (Gevoelens vergelijken met wat het bij jou oproept als je het leest of hoort)  wordt ,wordt het ook meestal anders begrepen dan dat het bedoelt is. Door dat het Systeem het Gevoel van de mens op een klein/laag pitje heeft gezet en niet in acht 8 wordt genomen ontstaan rare situaties die overbodig zijn. Leugens en manipulatie we zien ze overal ,ze worden op het netvlies gebrand kijk maar naar de tv en uitspraken wat er gedaan wordt ;  een verwarring in de chaos ontstaat dan.

Er worden woorden gemaakt, ontwikkeld, verhalen,geverfd, geschiedenis in de vorm van een code.

               Voelen is Helen dan pas kun je Delen.(quote Patricia).

De uitvoering hiervan is in eigen klapper die ze zelf uitbouwen, door de vragen en oefeningen samen met het ontwikkelen om een dieper Bewustzijn te creëren en zo ook te activeren.

Door dat het een Muzikale slot heeft en zo wordt af gesloten die in  verwondering en verbazing zal plaats vinden en uit gevoerd. Zo ontstaat het op school , door workshops gecreëerd kan worden.

Door er een  uitdagende vorm eraan te geven kunnen ze door de materie te herhalen en uit te voeren een Dieper begrip en respect naar elkaar, de omgeving en naar zichzelf toe .Ze begrijpen zich zelf dan ook beter.(wat belangrijk is want als ze zichzelf niet begrijpen hoe een ander dan wel !!!! ) Vandaar de klapper, die ook tijdens workshops aanwezig zal zijn en zo wordt uit gebouwd.

Voor wie is dit SEE YOU 2 project nu eigenlijk?

Voor scholen ; vanaf  groep 8 (Basis onderwijs) 1 ste en 2 jaars (voort gezet onderwijs) De Grijze groep die vele veranderingen mee/door maken PUBERTIJD  die bij de meeste bekend is . Maar wat dacht je van de ouders en docenten?!!

Dit mooie project wordt aangereikt in een leerblok van 24/26 weken of 8 x een workshop is ook mogelijk.  Er wordt gestart met een starters avond, individuele begeleiding van Take Care 4 of samen met de school-zorg-coördinator of een schoolcaoch ( therapeut mocht je kind in behandeling zijn zodat terug gekoppeld kan worden en zo de verbinding zal blijven ontstaan die alleen maar versterkend en aanvullend zal zijn) Door de muzikale afsluiting een ongekend verrassing effect zal zijn die lang heel lang in het geheugen zit en blijft zitten door dat het zich centert in het Hart en Geest en Lichaam.

School-Workshops van een traject van 8 weken.

Een samenzijn dat  in zoveel tijd met elkaar om te delen en te sparren elkaar hoort en ziet en dan ook nog Plezier en humor erbij aanwezig zijn.

Eigenlijk voor ieder die zich zelf een warm Hart toe draagt en ook de omgeving en de Natuur. Het is een samenleving die altijd zal bestaan, en elkaar begrijpen is een hoofdstraat van de communicatie.Weet dat door deze het leven bestaat en altijd zal bestaan. Hoe ga jij er vorm aan geven ?! Ook krijgen hier de extra gevoelige kinderen een heel ander aangezicht, ADHD, ADD, HSP , maar de docenten en ouders die gevoelig zijn antwoordt op hun vragen en verkrijgen ze inzichten over wat er nu echt wordt bedoelt en ervaren wordt.

Daarnaast bieden wij: voor kinderen of volwassen die ondersteuning anoniem willen hebben op verschillende niveaus; *Petsten algemeen, *Helderheid in een situatie, * Zelfmoord neigingen, zelf pijniging, *Scheiding van…., * Welke instanties, * neutraal persoon nodig voor…., vragen over of gewoon iets/goed nieuws wilt delen of een inlichting wilt hebben over…..

En je kunt de website uitpluizen om te kijken of wij je kunnen helpen of dat je een inzicht krijgt door ons te bezoeken dat is ook mogelijk. Voel je van harte Welkom bij ons.

Houd u voor de laatste info over het project op de hoogte via FB of volg ons via twitter.

Startavond op school of Introductieworkshop ;

Doelgroep;    school medewerkers/docenten (en ouders, en algemeen geïnteresseerden.is een andere workshop voor)
Inhoud;          presentatie en kleine workshop van het betreffende boek, thema en achtergronden; leren werken met
de materie
Duur;             3 uur
Locatie;         Ninnesweg 25  Panningen of informeer naar de mogelijkheden bij u in de buurt
Kosten;         Start/Introductie avonden op school zijn  voor de rekening van school.

Presentatie van SEE YOU 2 project.

Doelgroep;   onderwijs ,ouders en hulp verleners, instanties of verenigingen,
Inhoud;         presentatie over SEE YOU 2 project:  De essentie, fundament, voordelen en de inzichtswijze .
Duur;             2 uur
Locatie;         bij u op locatie . Op school
Kosten;         kilometer vergoeding .(€ 0,21 p/km )

Modulen 1 =  26/28 x / weken per 1 keer ;  SEE YOU 2 schoolproject.

Modulen 2 =  8 x / weken 1 x per week ;  SEE YOU 2 schoolproject.

Doelgroep ;      afspraak met de school welke groep ; Basis of voort gezet onderwijs.

Inhoud      ;      volgens afspraak welke modulen 1 of 2

Locatie      ;      op school.

Kosten      ;       DE PRIJZEN WORDEN MET DE SCHOLEN TIJDENS HET GESPREK BESPROKEN.

SEE YOU 2  Workshop ; zie hier voor bij agenda. Deze wordt op eigen locatie gegeven of indien anders zijn er ook mogelijkheden die we altijd kunnen bespreken.

Opleiding tot Take Care 4 coach met certificaat . (nog in werking)

Doelgroep=  iedereen die graag zelf met zich aan de slag wil en dit als een aanvulling in hun praktijk of privé meer diepgang willen geven. Weer in balans zijn met Moeder Natuur en inzicht krijgen in het functioneren en reageren op.

Op deze wijze die eeuwen oud is weer in het nieuwe digitijd perk te verweven.

Inhoud ; Theorie,levens wijze en inzicht tot elkaar te brengen( voeding en kruiden), zo gaan we ervaringsgericht te werk met de methode van SEE YOU 2  project.

Duur ;

Locatie ;

Kosten ;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Take Care 4.

Warme Hart Groet Patricia.

Copy-right/copy-claim.