welvaart hoe

 

 

 


Hallo allemaal ja daar zijn we weer, dit bericht moet ik weer met jullie delen het is te belangrijk om niet te doen.

Hier word aangegeven wat er zich afspeelt op dit moment en wat we mogen gaan verwachten en de nabije toekomst die met rasse schreden dichterbij aan het komen is.

En pik er van op wat voor jou belangrijk is.

 

May the force be with you all, love you folks.

 

Sheldan Nidle – 7 april 2015

6 Caban, 15 Mac, 11 Ik

Dratzo! We komen deze keer met meer goed nieuws! Onze relaties melden dat onze bondgenoten zich voorbereiden om de welvaartsfondsen binnenkort vrij te geven. Op dit moment vinden de verschillende testen van dit nieuwe systeem hun voortgang. De feestdagen hebben dit proces enigszins vertraagd. Maar het basisdoel blijft bestaan – namelijk om jullie verschillende zegeningen succesvol te verspreiden! De duistere cabal is nu niet bij machte deze beweging te stoppen. De voltooiing van dit proces staat op dit moment gepland voor de vroege lente. Houdt tot dan toe rekening met mogelijke gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat er geen duidelijke verandering gaande is. Het duister weet wat er gebeurt en weet dat er geen uitweg is uit hun huidige netelige positie. Onze ambassadeuren plannen op dit moment wanneer en hoe nieuw bestuur zijn vorm zal krijgen. Al dit prachtige nieuws betekent dat we in stevige pas ‘disclosure’ naderen. Onze Agarthaanse bondgenoten en jullie Opgestegen Meesters bereiden daarom een aantal lessen voor die essentieel zijn voor dit doel. Onze vloot gaat door met het inperken van de manieren waarop de ongebruikelijke wapenvoorraad van het duister wordt gebruikt. We hebben het beperkt tot een zeer klein aantal onbeduidende gevallen.

Gaia voert eveneens de snelheid op waarmee ze zich voorbereidt op de enorme veranderingen aan haar oppervlak. Onze relaties houden dit en het dagelijkse overleg met haar Spirituele Hiërarchie en jullie Agarthaanse neven in de gaten. Wanneer de tijd daar is, zullen jullie snel naar jullie Agarthaanse woningen verhuizen. Hieraan voorafgaand zullen jullie uiteraard door jullie mentoren geïnstrueerd worden over de mogelijkheden van volledig bewustzijn en hoe jullie jezelf kunnen aanpassen om klaar te zijn voor jullie definitieve transformatie. Dit alles vereist dat we het programma volgen dat voor ons is opgesteld in het goddelijke plan. Daarom vorderen we nu met het scheppen van een aantal belangrijke voorwaarden. De landingen zijn door de Agarthanen en ons ietwat aangepast. We zullen deze zaken uitgebreid met jullie bespreken in een aantal volgende boodschappen. De meest belangrijke onderdelen zijn jullie verhuizing naar Agartha en jullie rol in het helpen van Gaia om haar te verlossen van alles dat haar land, water en lucht vervuilt. Ons plan is om jullie hierin volledig bij te staan. Maar jullie beschikken over alle benodigde technologie om deze belangrijke taak te voltooien. Deze technologie zal jullie gegeven worden door jullie nieuwe bestuur!

Terwijl jullie in bewustzijn stijgen worden jullie je meer bewust van de kwetsbare relatie tussen de natuur en jezelf. Dit proces laat jullie zien dat jullie wereldwijde aaneenschakeling van overeenkomsten veranderd moet worden. In het verleden hebben jullie de natuur genegeerd en nu kunnen jullie zien hoe belangrijk deze kwetsbare relatie werkelijk is. Elk aspect van deze relatie was schadelijk voor de natuur. Nu kunnen jullie zien hoe dit geloof de oorzaak is van het ten gronde gaan van de natuur. Het oppervlak van iedere bewoonde planeet is heilig voor haar. Als jullie dit eenmaal inzien, kunnen jullie begrijpen hoe slechts een kleine populatie telkens op het oppervlak kan verblijven. Jullie enorme steden moeten opgegeven (teruggegeven) worden t.b.v. de natuur terwijl jullie je terugtrekken in de schoonheid van de holle wereld aan de binnenkant van de Aarde. Hier kunnen jullie een nieuwe vorm van schoonheid creëren en een waarlijk schitterend leven leiden. Onnoemelijke millennia lang verbleef het grootste deel van onze samenleving in een aantal binnenaardse kristallen steden. We sturen voortdurend speciale groepen naar gravitationele knooppunten aan het oppervlak van de planeet om ervoor te zorgen dat haar ecologische systemen op een juiste manier verzorgd worden en voorzien van een gezonde wereld om op te verblijven.

Aldus zorgen we dagelijks voor onze wereld en de algehele gezondheid van de sterrennatie. We houden vergaderingen waar speciale vertegenwoordigers van iedere wereld elkaar ontmoeten en een verslag voorbereiden dat gelezen en becommentarieerd wordt door elk lid van onze sterrennatie. Wij dienen een goddelijk doel om onze thuiswerelden te behouden. We vatten deze taak behoorlijk serieus op. Feitelijk vindt er dagelijks met onze verschillende thuiswerelden interactie plaats. Deze handelingen maken deel uit van alles dat we doen om ons voor te bereiden op contact. We voelen ons verbonden met ons thuis en met een ieder van jullie. Deze vloot wenst vurig dat jullie meer mogelijkheden krijgen om volledig betrokken te worden bij het tot stand brengen van een nieuwe realiteit. De sleutelwoorden hierbij zijn “verantwoordelijkheid nemen” voor jullie thuiswereld. Op dit moment staat dit oppervlakterijk aan de rand van het uitbreken van ernstige gebeurtenissen die jullie overlevingskansen bedreigen. We hebben gezien hoe jullie duistere cabal hard werkte om “maximaal rendement” te halen uit deze leefomgeving. Deze condities en handelingen zijn beslist onverantwoordelijk. We hebben deze gekken verhinderd acties te ondernemen die moreel verwerpelijk zijn. Desalniettemin zijn deze doortrapte schobbejakken uiteindelijk jullie verantwoordelijkheid.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zegenen jullie op deze mooie dag! Een nieuw rijk van bewustzijn is zich aan het vormen! We bedanken diegenen die ons doel gesteund hebben en we vragen dat de goedheid van de Heer jullie omgeeft! Gedurende de laatste paar decennia heeft het Licht ons gezegend met haar groei. Nu wordt het Licht zelfs nog krachtiger! De Hemelen hebben ons de vreugde van een prachtige eclips gegeven evenals een manier om de aard van het Licht in dit voormalig duistere rijk te borgen. Laat ons onze handen omhoog heffen in blijdschap en vreugde! Deze nieuwe uitbarsting van zegeningen plaveit in grote lijnen de weg voor onze naderende transitie. Lang geleden begonnen we aan een reis om dit gewijde Licht bij iedereen te brengen. Om de mensheid te verheffen en de goede daden van de Hemel te eren! Nu zijn we zoveel dichter bij transformatie en goddelijke verlossing. Vertel aan iedereen dat jullie klaar zijn om je te verheffen en het heilige te eerbiedigen. We bezingen en prijzen eveneens een ieder die ons steeds meer kracht geeft. Een gedenkwaardige tijd als Pasen en Pesach dalen tezamen over ons neer en voegen hun zegeningen aan het geheel toe.

We staan aan de uiterste rand van onze zegeningen. Laat een ieder van jullie dit binnenin je kostbare Ziel voelen! Gaia wacht op het ontvangen van onze vrijheid en dat we die gebruiken om haar enorme troost te bieden. Terwijl jullie bewustzijn groeit, wordt het zich meer bewust van waar we het over hebben. Rust uit en verzacht je pijn. Benut deze tijd om naar binnen te kijken en te bidden. Dit wonderschone land zal niet ten onder gaan maar zal in plaats daarvan overleven door de zegeningen van jullie goddelijke daden en acties. Wij zijn hier, Geliefden, om jullie te leiden en te helpen. Wees bereid om ons om hulp te vragen en bereid jezelf voor op hoe dit nieuwe rijk eruit zal zien. Deze tijd zal een keerpunt en een moment zijn waarop jullie kunnen zien dat de Hemel achter jullie staat en dat jullie niet alleen zijn! Wees daarom dankbaar en vergevend want vele zaken gebeuren nu namens jullie. Laat het zo wonderbaarlijk mogelijk vorm krijgen. Het zal tijd en kracht nodig hebben om jullie een nieuw leven te brengen.

Wees verfijnd en verspreid je Liefde naar de Hemelen en naar elkaar. Er daalt een genade vanuit de hoogte over jullie neer. Het wenst dit rijk vurig om te vormen en in vreugde een weg te bereiden voor jullie uiteindelijke transformatie. Wees je hiervan bewust en wees bereid een aantal geweldige giften volledig te aanvaarden. We bereiden lessen voor waarin we alles uitleggen en jullie klaarstomen voor de komst van onze ruimtefamilie. Het goddelijke plan van de Schepper gaat zich manifesteren! Het zal duisternis tot Licht transformeren! Veel hiervan weten jullie niet. Wanneer je naar het Licht van je Ziel reikt, wees je dan te allen tijde bewust van hoe je om zult gaan met degenen die je ooit verfoeiden. Ze zijn nu op zoek naar Liefde en begrip. Weet dit in je hart. Wij zullen nu gidsen zijn in de realiteit die jullie gaan leiden. Deze sterrennatie zal bloeien en met gemak degenen die ooit zo duister waren veel leren. Dit melkwegstelsel zal schitteren en dit groeiende schijnsel overbrengen op het universum! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen! We hebben jullie deelname nodig. Wat voor dit land is bepaald, is een nieuwe verantwoordelijkheid. Gebruik het wijs om zodoende een ieder van jullie een prachtig Wezen van Licht te maken! Vorm de fysicaliteit om en gebruik wijsheid om te weten op welke manier deze taak het best uitgevoerd kan worden. We verlaten jullie voor nu in het volledige besef van wie jullie werkelijk zijn! Weet, Geliefden dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja