mijn ogen gaan open

Goedemorgen beste bezoekers van onze site, wij hebben weer een bericht gevonden wat ik vind dat je tot je moet nemen om het grotere plaatje te zien wat er echt gespeeld word.

Het is geheel aan jullie hoe jullie dit opnemen maar kijk verder als je neus lang is en ga op onderzoek uit, het is allemaal te vinden op het internet, have fun en een fijne zoek tocht.

May the force be with you, love you folks.

 

english

 

Montague Keen, 5 april 2015

Een groet aan allen op deze Paasdag. Het is traditie om tijdens Pasen chocola te eten. Veronica zorgde er altijd voor dat ik een constante voorraad van mijn favoriete chocola had. Ik wens jullie allen een bijzonder aangename dag.

Terwijl het daglicht toeneemt, schijnt het licht van de mensheid steeds helderder. Het ontmaskert alles dat duister en corrupt is. Jullie ontwaakte bewustzijn kan niet langer de leugens accepteren die publiekelijk als feit voor jullie neergezet worden, vooral op TV en in de kranten. Waarheid kan niet langer verborgen worden. Jullie zijn begonnen vragen te stellen en zelf de waarheid te onderzoeken. Jullie zijn geschokt door de regelrechte arrogantie van de leugens die jullie intellect beledigen. De cabal is begonnen zich te realiseren dat ze niet meer weg kunnen komen met hun “inventieve verhalen” die de waarheid vervangen. Jullie hebben ze doorzien.

Vandaag wil ik jullie laten zien wat anderen als waarheid ontdekt hebben. Ik ben niet de enige die jullie de goede richting op wijst. De toekomst van de mensheid hangt af van in hoeverre jullie de absolute waarheid accepteren en je ontdoen van de foutieve geschiedenis die met opzet aan jullie is opgedrongen. De uitroeiing van de mensheid is al jaren om jullie heen gaande en jullie waren je daar niet van bewust. Dit was met jullie hulp gepland en uitgevoerd door de cabal. Het is tijd dat dit stopt. Samen zeggen jullie NEE, ik doe niet meer mee aan deze afslachting van het menselijk ras. Jullie bevinden je in een WIJ en ZIJ situatie. Wat jullie verteld werd dat in het Oosten begon, deed dat niet. Het begon in het Westen.

Vandaag citeren we uit Andrew Power’s boek, IERLAND, LAND VAN DE FARAO’S.

Pag. 69: “ ‘Zoetgevooisde’ landverraders zoals Clinton, Blair en andere ‘mondiale’ politici op hoog niveau (in werkelijkheid marionetten van het systeem) zijn strategisch neergezet om aspecten van het bedrog te controleren en ons als ‘eindeloos te hoeden’ en te onthutsen. Ze weten hoe belangrijk het is om de ‘nutteloze eters’ (zoals iemand van de Elite de zogenaamde massa kil beschreef) in conflict met elkaar te houden. Verdeel en heers is het toegepaste axioma. Ierland is een goed voorbeeld, hoewel hetzelfde model in de meeste landen al gedurende de hele geschiedenis is gebruikt. Het gebruik van historische en mythologische gebeurtenissen, zoals de Slag van de Boyne, diende om een Agenda te schrijven waar we tot nu toe geen erg in hadden. Even terzijde; het zogenaamde ‘Ierse Vredesproces was nooit bedoeld om te werken en zal dat in zijn huidige vorm (2003) nooit doen: het is alleen maar nog een aspect van de agenda die bedoeld is om jullie te verwarren. Dit zal duidelijk worden naarmate ons verhaal zich ontwikkelt.”

Pag. 91: “Ik zou nalatig zijn als ik dit hoofdstuk achterwege zou laten en niet kort over de hoogste samenzwering zou uitwijden. Hebben jullie ooit gehoord van De Protocollen van de Geleerde Ouderen van Zion? Dit onbekende document kwam in Rusland aan het licht in 1905 en werd in 1910 in Londen vertaald door ene Victor Marsden: Marsden stelde dat hij niet langer dan 30 minuten per keer aan de protocollen kon werken omdat hun inhoud zo duivels was. Het waren de vermeende notulen van een ontmoeting die gehouden werd door een cabal van Joodse bankiers wiens bedoeling het was de wereld over te nemen door het manipuleren van de Goyim (een Joods scheld woord voor niet-Joden). Sinds deze geschriften onder de aandacht van het volk gebracht waren, werden er vurige debatten gehouden over of ze al dan niet oprecht waren. In Bern, Zwitserland, vond de rechtszaak plaats om te beslissen omtrent de authenticiteit van de Protocollen in de jaren 1934-35. Het hof concludeerde dat de Protocollen een falsificatie waren, een vreemd oordeel als het probeerde te stellen dat ze nooit bestaan hadden. Indien ze een falsificatie waren dan moet er een origineel zijn geweest. Dit is een ingewikkelde en verwarrende studie en vraagt om een eigen boek.”

De enige opmerking die hieraan moet worden toegevoegd is erop te wijzen dat sommige van de ideeën die in de Protocollen gevonden worden, oorspronkelijk zijn opgeschreven door Maurice Joly, een Rozenkruiser en een Frans jurist met aanzien, in zijn pamflet uit 1864: Dialogen in de Hel tussen Machiavelli en Montesquieu. Dit werd toentertijd gezien als een aanval op de politieke ambities van Napoleon maar het geeft eveneens de schimmige hand weer van de geheime genootschappen in de geschillen. Dit blijkt uit claims dat de Protocollen het werk waren van de 18e eeuwse illuminati die onder geen beding uitsluitend Joods waren alhoewel sommige van hun leden dat wel waren. We zullen verschillende voorbeelden aanhalen uit “De Illuminati Protocollen” om verder de beweringen in dit hoofdstuk te benadrukken dat er iets zeer machtigs bestaat, niet verbonden met religie of nationaliteit, werkzaam achter de coulissen van de troonzaal. Ten goede of ten kwade; wie weet….?

We zijn extreem sterk – onze macht kan niet ontweken worden….. de landen kunnen zelfs niet tot een te verwaarlozen besloten overeenkomst komen zonder dat wij in het geheim hier een hand in hebben…..Ga er geen moment van uit dat deze beweringen lege woorden zijn: denk maar eens goed na over het succes dat we hebben afgedwongen voor het Darwinisme, het Marxisme, het Nietscheisme….. Onze kracht in de huidige wankele omstandigheden van alle vormen van macht zullen meer onoverwinnelijk zijn dan elke andere. (Cursieven toegevoegd)”

Pag. 104: “Deze concepten lijken, op eerste gezicht, zeer pessimistisch maar alleen door het parasitaire systeem te begrijpen bestaat er hoop om het te overwinnen en om het te overwinnen moeten we onze geesten bevrijden. In de afsluitende analyse worden de Elite Huizen verantwoordelijk gehouden voor de constructie van het parasitaire systeem, een Mondiale Gevangenis, een gevangenis zonder tralies. Niemand kan het bedrog op een logische manier uitleggen. Hoe kan iemand een illusie verklaren die zo krachtig is en zo alomtegenwoordig dat het voor de meeste mensen onmogelijk is te doorgronden? Een van de spottende opmerkingen van de ‘gevangeniscipiers’: Het is alleen nodig de kleine geheimen te beschermen, de grote beschermen zichzelf door publiek ongeloof.”

Bij voorbeeld, de Illuminati realiseerden zich dat hun geheime protocollen uiteindelijk publiekelijk onthuld zouden worden. Daarom ontwierpen ze hun protocollen als zijnde een Joodse of Zionistische samenzwering waarin alle menselijke wezens onder een wereldtirannieke wet vielen. Ze gaven zelfs hun document een neptitel als De Protocollen van de Geleerde Ouderen van Zion. Door dat hele document heen plantten ze eveneens op een geraffineerde manier een Joods scheldwoord voor niet-Joden – de goyim, om hun doelwitten te beschrijven.”

Dit volstaat voor vandaag. Begrijp alsjeblieft dat deze informatie essentieel is als je dat wat er op het punt staat te gebeuren in jullie wereld wilt overleven. De piramide van macht staat op het punt om te vallen. Ze kunnen in het licht niet overleven. Het licht sturen naar de leylijnen overal en naar Londen werkt. De mensheid moet overleven. Een ieder van jullie kan een rol spelen bij jullie overleving, zelfs vanuit het comfort van je luie stoel.

Dit is een uitzonderlijk moeilijk weekend geweest voor Veronica. De aanvallen namen in kracht toe. Al degenen die proberen jullie naar het licht te begeleiden worden zwaar aangevallen. We zullen de Centra stichten. We zullen de mensheid helpen om te gaan met de overgang van controle naar vrijheid. Jullie moeten ten volle begrijpen hoezeer jullie gecontroleerd werden: wie jullie gecontroleerd heeft, wie jullie geschiedenis heeft veranderd en doortrapte religies heeft gecreëerd om jullie te verzekeren van altijd aanwezige conflicten. Ze hebben bloedvergieten en angst nodig om te overleven…..en jullie voedden dit.

Het einde nadert, mijn lief. De aanvallen zullen stoppen en je zult in vrede leven. Dan gaat ons werk van start.

Altijd aan je zijde. Je aanbiddende,

Monty.

 

 
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob/Marja