Wake up and accept our responsibilities

Hallo Lieve Bezoekers van onze site,

Ik heb gister dit geplaatst ; Wake up ; And put the glasses on! en wil hier graag een aanvulling op geven.

Heb je film gezien die ik erbij geplaatst heb !? enne her-ken je hier iets van,of zie je de verbindingen ? duidelijker.

Voor sommige personen die nog niet in deze staaat van zijn zijn kan het vreemd,hocus pokus zijn, wartaal, ver van mijn bedschow zijn of overkomen. En er geen touw aan van vast kunnen knopen. Daar tegen over staat  dat pesonen die zich in de face van WAKE UP bevinden kan het heel hobbelig,onbegrepen,eenzaam,alleen, radeloos,verward zijn en beleven.

Zowel lichamlijke-pijnen even zo  als de  emotionele-pijnen komen naar de oppervlakte toe in alle heftig-heid.

Ik zal hier een uitleg in proberen tegeven en je wat links aanreiken om zelfonderzoek in een persoonlijkereis voor je die je ontdekken kunt, maar ieder beleeft het op zijn manier. En je weet dat je echt niet alleen bent en dat geeft al een ondersteuning in het hele proces.

Ken je de film de Matrix, de nieuwe X-Men, Harry Potter , als je de duality van de wereld doorziet, de Machthebbers, het toneelspel wat opgevoerd wordt. Als je op zelfonderzoek uitgaat en de onderste steen boven haald, wat voor jouw goed / beter voelt. Het marionetpoppetje zich geheel los maakt van die wereld, je doorziet de matrix die het leven geeft momenteel aan de mensheid wat JOUW gevangen hield. Je koppelt je totaal los ervan.

Ja, dat kan gaan met pijnen,want als iets vast geroest is en dat komt los heeft tijd, ruimte, beweging  en losweken ervan nodig Waar of Waar ?!

En daar bevind je je dan ook geheel in, al je waarheid wat je dacht dat het waarheid was is poef weg,in elkaar gevallen kaarthuisje, poef, een rookwolk, poef, helderheid in persoonlijke situstie’s waar je in rond draaide, je hoort innelijk NEE,NEE roepen tegen dingen die je dagelijks doet ;

https://www.youtube.com/watch?v=C06rsZT9acA&feature=player_detailpage

 

Oké ; Het zijn bloopers van ; Devil waers Prada ,is voor het vrouwelijk en mannelijk wezen het zelfde; volg je Hart en ervaar wat het doet met je als je je bevrijd van een baan die zo drukkend is. Het geeft veel weer wat je zelf ook beleefd in de Maatschappij / je dagelijks leven, JE VALT EN STAAT OP, JE KRIJGT DE DEUR IN JE GEZICHT enz. Ook veel lachen met Collega’s, maar wat als dat er niet meer is, dat je die passie niet meer voelt, je ziet wat je Baas doet en in allerlei bochten wringt en zich voordoet als totaal niet zich zelf ? Maar wie dan, wie is de Baas echt ?!

Je ziet ook op school dit soort dingen gebeuren, Pesten, Leerkrachten die omvallen Burn-out al-gemeen bekent dit soort taferelen. Instantie’s die hun werk naar behoren totaal niet uitvoeren en wat rond kwaken en knorren. rare dingen komen naar de oppervlakte en de Politiek die zich in rare bochten aan het wringen is en zich zelf behoorlijk tegen spreekt. De media die het Totale geheel uit het verband trekken, Vervormen of Stil zwijgen !. Dit soort verhalen die uit het verband getrokken worden voel je aan je water dat het geheel niet klopt of er nog iets aan onbreekt het vraagt geen energie meer van je geen aandacht DUS.

LET WEL OP DAT ; Dat ieder zijn BEST doet in deze verandering en er geen GOED OF SLECHT bestaat dat dat weer een Creatie is van de mensheid zelf. Ieder doet het naar zijn of haar vermogen en wat voor de persoon bedoelt is om een bijdrage te leveren hier in het hele veranderings proces.  De Welles en Nietes krachten tegen de Elite / Illuminati,  ieder dient met respect  behandeld te worden, klein,zwak,beperkte mogelijkheden weet dat deze eindeloos kunnen zijn.

Door de Wake Up Shake kan een shock effect ontstaan in je eigen wezen,omgeving,vrienden,familie,werk enz.

Onderzoek de waarheid naar je EIGEN VERMOGEN EN VERWARD DE MENING VAN DE ANDER ER NIET IN ?!!

10007480_617385268338244_305252646_n

Dit is anoniem naar mij toe gekomen in een shake moment ( zo noem ik die want zo voelt het ook ), het beschrijft zo veel wat ik herken en dat wil ik delen op deze manier. Ik weet dat er HSPérs / personen onder ons zijn die zich hier ook in kunnen vinden en als jij net in een transformatie zit hier wel ondersteuning mag uit halen.

Gegroet
medereizigers,

We
bevinden ons nog in de naweeën van de krachtige energieboost van
april.

Het
begon met de equinox van maart gevolgd, een week later, door de nieuwe maan eind
maart. De energieën bouwden zich in april steeds krachtiger op. Ingeleid met een
volle maansverduistering, gevolgd door een uniek kardinaal kruis van planeten,
en afgerond door een zonsverduistering.

Velen
onder ons werden ziek, diep vermoeid en voelden zich zwaarmoedig. Je kon diepe
pijnlijke levenslessen ervaren… en… sommigen merkten er amper iets
van!

We
kunnen ons momenteel leeg en gedesoriënteerd voelen door de krachtige energieën
die door onze levens gewaaid zijn… en ons moedeloos afvragen: waar ging het ook
weeral over?

De
energie vortex waar we net doorheen gereisd zijn is een belangrijk kantelpunt.
In feite staat het voor de veranderingen waar we op hoopten met de 12.12.12
poort, die liep tot 21.12.12. Wij hoopten dat met het aflopen van de Maya
kalenderdatum onze wereld plotsklaps zou veranderen. Wij beseften toen nog niet
voldoende dat we eerst een sterke afbraak van het ego met zijn angsten en
conditioneringen dienden te ondergaan.

Als
ziel/mens ontwaken wij momenteel in golven… ieder op zijn eigen pad… in
zijn  eigen tempo. Niemand is meer of minder… wij zijn gelijkwaardig
verschillend. Het portaal van april maakt het mogelijk, om voor diegenen die op
de top van de golf mee surfen om, te landen in het nieuwe 5D veld. Velen voelen
zich momenteel nog tussen de twee werelden inhangen… het oude veld en het
nieuwe: een niemandsland. Ze kunnen zich steeds moeilijker verbinden met de oude
energieën en worden daardoor niet langer begrepen door diegenen die nog  in
het oude veld leven van afgescheidenheid, voorwaarden stellen en daardoor
oordelen. Het nieuwe veld van onvoorwaardelijk leven opent zich nog niet direct
voor hen zodat zij een doelloos gevoel van afwachten kunnen ervaren.

De
komende weken en maanden zullen er steeds meer ontwaakten de weg naar het nieuwe
veld vinden. Het zal zich als vanzelf ontplooien zonder dat er iets voor dient
gedaan te worden.

April
was een intens afbraakproces waar wij doorheen gereisd zijn. Waardoor wij veel
sterker op onszelf terug werden geworpen. Dit was nodig om emotioneel te
onthechten van elkaar. Oude jarenlange zielscontracten worden nu beëindigd. Het
kan een gevoel geven alsof je vervreemd van elkaar, na al die tijd met elkaar
opgetrokken te hebben. Wat je voelt gebeuren is dat je de conditioneringen,
aannames, vanzelfsprekendheden en emotionele verkleuringen tussen elkaar hebt
losgelaten. Levend in het oude veld hadden wij dit van elkaar nodig om gezien,
erkent… ons verbonden te voelen. Het was echter een naar buiten gerichte
afhankelijkheid die ons nog steeds in een staat van afgescheidenheid hield. Dit
loslaten van oude patronen ervaar je in jezelf als een leegte… een innerlijke
stilte. Want nu de emotionele afleidingen buiten jezelf je niet langer afleiden…
dien je leren om te gaan met dit nieuwe veld van gewaarworden dat in je diepste
innerlijk aan het ontstaan is. We bevinden ons pal tussen de twee werelden… van
afgescheidenheid en éénwording.

Het
is deze overgang die bevreemdend kan aanvoelen. Het is een innerlijke stap die
je onvoorwaardelijk zet door het volgen van de stem van je hart. Het lijkt een
stap in de leegte. En dat is het ook want niets is nog hetzelfde in het nieuwe
speelveld van onvoorwaardelijkheid.

Sinds
de 12.12.12 poort zitten wij in een sterk afbraakproces… en dit beginnen we te
voelen. Wij kunnen ons hierdoor vermoeid voelen… waardoor we sneller irritatie
kunnen voelen opkomen. De schone schijn ophouden voor elkaar lukt daarom niet
meer. We hebben dikwijls behoefte om op ons eigen te kunnen zijn… om de
onvrijheid van het oude speelveld even te kunnen ontlopen.

Het
duurt langer dan wij dachten en we kunnen ons hier moedeloos door voelen.
Hoelang kunnen we hier nog mee doorgaan? Hoelang kunnen wij dit nog opbrengen…
om telkens opnieuw terug op te staan en verder ons pad van ontwaken te
vervolgen?

We
beginnen te snakken naar een innerlijke doorbraak… een verlichting te mogen
ervaren waardoor we een diepe verbondenheid en wederzijds gedeeld geluk en
vreugde kunnen beleven.

Toen
wij onze huidige incarnatie kozen… wisten wij dat het een zware en intense
opgave zou zijn om ons los te maken van het rad van oorzaak en gevolg. Om ons
“karma” te transcenderen van afgescheidenheid en onvrijheid, naar verbondenheid
en onvoorwaardelijke vrijheid. Dit wisten wij… en ook dat het geen onmogelijke
opdracht zou zijn. Vroeg of laat zouden wij de vruchten kunnen plukken van het
transformeren van onze pijnwonden.

Wat
wij verkozen te doen in deze incarnatie is van een grootse zeldzaamheid. Het is
de eerste maal dat er een ontwaken van dergelijke omvang plaatsvindt op Gaia.
Ook in ons melkwegstels is dit een uitzonderlijk bijzonder moment. Het menselijk
ras op deze planeet is bezig zich te verheffen en zich zijn ware afkomst en aard
te herinneren. Wij zijn bezig de illusie van de materie waar wij ons in gevangen
voelen, te ontsluiten. Wij zijn bezig ons van onze zelfgekozen gevangenis te
bevrijden en te herinneren dat wij zielen van eenheidslicht zijn in een
menselijke ervaring. Wij zullen, door dit te doen, triomferen over de illusie en
verworden tot menselijke engelen in een ervaring van materie. Het is het
alchemistisch proces van het veranderen van “lood in goud”. 

Wij
doen dit niet alleen. Ons ganse melkwegstelsel doet mee in dit reusachtige
ontwaken. Vele sterrenvolkeren, onze familie van licht, engelen, meesters van
het licht en talloze andere entiteiten van het licht zijn continu in de weer om
ons te begeleiden in dit massale proces van wakker worden.

Iedere
ziel op aarde is een engelachtig wezen van onvoorwaardelijke liefde in een
ervaring van een zelfgekozen versluiering om een ervaring van afgescheidenheid
te kunnen beleven. Dit wil zeggen dat toeval niet bestaat. Dit wil zeggen dat
iedere ziel dit leven voor zichzelf geschapen heeft… hoe erg en mensonterend er
dit ook mag uitzien… het is en blijft een keuze vanuit onvoorwaardelijke liefde
vanuit het oogpunt van de ziel. Ieder ziel op aarde aanwezig wist dat hij/zij
zou komen vast te zitten in de illusie van de materie… en daar enkel terug zou
uitgeraken door op eigen kracht de weg in zichzelf te hervinden, via eigenwaarde
en zelfbeschikking.

De
duistere krachten op de achtergrond… de manipulatoren, zij die de ganse planeet
in afgescheidenheid en verdeeldheid willen houden, zijn op hun beurt ook
engelenwezens van onvoorwaardelijke liefde die zich verloren hebben in het
speelveld van de materie. Zij zijn onze grootse leermeesters. Als wij
onvoorwaardelijk van hen kunnen gaan houden zullen zij geen enkele macht meer
over ons hebben. Want het zijn net onze angsten, frustraties, onmachten en
wrokgevoelens die hun die macht geven. Van zodra wij in liefde gaan naar hen…
worden wij hun leermeesters op weg naar heelwording.

Diegenen
die vooraan in het grote ontwaken op deze planeet lopen, en zich hiervan terdege
bewust zijn, hebben hier voor gekozen om een voorloper te zijn in dit
ontwakingsproces. Het is een moeilijke en eenzame weg.. Want op het totaal van
de wereldbevolking zijn we enkelingen… zo lijkt het. We zijn met meerdere dan
wij beseffen.

Er
is maar één weg mogelijk om te ontwaken uit deze niet-waarheid: en deze is het
onvoorwaardelijk volgen van de ingevingen van je eigen hart… ongeacht wat het je
zal kosten om uiteindelijk terug te herinneren wie je bent… een wezen van
eenheidslicht. Op het einde van je aardse pad kom je terug bij onvoorwaardelijke
liefde uit. Dit is hoe je in het spel bent geïncarneerd…en de enige manier om
het terug te kunnen ontstijgen. Iedereen om je heen is een meester van licht en
liefde. Zij verschijnen in je leven met hun tijdelijke verwarring om jou te
confronteren met jouw innerlijke verwarring. Zij zijn jouw leermeesters. Wat in
jou is, is steeds buiten jou in je eigen zelfgeschapen werkelijkheid aanwezig.
Je doet het steeds allemaal zelf. Er is niemand die jou van onvoorwaardelijke
liefde kan afhouden. Dit doe je steeds zelf door zaken over jezelf aan te nemen
die van anderen afkomstig zijn.

Kun
je de pracht van je eigen creatie zien en voelen… je was het steeds zelf die je
in pijn en afgescheidenheid hield. Niemand kan je pijn verlichten, niemand kan
je blijvend gelukkig maken.

Je
hebt momenteel geen keuze meer voor jezelf… je dient je zielspad te volgen en je
weg naar het leven vanuit je hart terug te herkennen.

Door
het onvoorwaardelijk volgen van je hart ga je steeds meer vervreemding ervaren
met mensen om je heen die nog steeds vanuit angsten en illusies leven. Momenteel
lijk je nergens meer echt in te passen. Het kan ook niet langer. Want in het
oude speelveld van illusie zit bijna nergens oprechte waarachtige verbinding.
Door in waarheid te gaan leven met jezelf word je een bedreiging voor velen om
je heen die weigeren ook de stem van het hart in zichzelf te volgen… maar
omgekeerd ben je bewust en onbewust een constante inspirator voor talloze
anderen om je heen.

Het
hele speelveld veranderd. Hoe je in relatie met geld en je werk staat… hoe je in
relatie met je familie, vrienden en kennissen staat. Momenteel word je
uitgedaagd om in alles onvoorwaardelijk te gaan leven… zonder nog langer eisen,
controle of een bepaalde uitkomst te verwachten. Hoe wij naar partnerschap,
familie en vrienden kijken is daardoor totaal aan het veranderen. Het dient vrij
te zijn, zonder verplichtingen, afhankelijkheden of dwangmatigheden.

Je
verwordt daardoor tot een toeschouwer in een wereld die nog steeds buiten
zichzelf naar antwoorden en zekerheden aan het zoeken is. Je kunt dit niet
uitgelegd krijgen… want het dient zelf eerst ervaren te worden vooraleer het
gedeeld kan worden.

Op
een bepaald moment besef je dat je alle controle en sturing kan los laten.
Controle en sturing ontstaat vanuit angst en houd je in onvrijheid en
afgescheidenheid.

Je
beseft dat het leven zelf… steeds weer onvoorwaardelijk schenkt. Je dient er
enkel tussenuit te blijven om alles te laten gebeuren in je leven. Overvloed en
onvoorwaardelijke liefde is ons geboorterecht… is wat wij zijn.

Wie
of wat ons geschapen heeft houdt onvoorwaardelijk van ons, zijn/haar schepping,
en zal ons daardoor steeds alles onvoorwaardelijk overvloedig aanreiken. Als wij
dit willen ervaren dienen wij hetzelfde toe te passen… onvoorwaardelijk te gaan
leven zonder angsten, controle en eisen te stellen. Enkel dan zullen wij de
verbinding gaan voelen met het leven rondom ons, en ons hier in gedragen
voelen.

Momenteel
is het afbraakproces bij de voorlopers zo ver gevorderd dat zij op het punt
staan om het nieuwe speelveld van 5D te betreden. Als voorloper bereid je de weg
voor, voor alle andere nog te ontwaken zielen. Je helpt door je eigen moeizame
transformatie het veld van onvoorwaardelijke liefde te gronden op deze mooie
planeet. Dit doe je niet alleen voor jezelf maar tevens voor al het leven op
deze planeet en daarbuiten…. de kosmos. Alles is al-één verbonden met elkaar.
Door je transformatie en de zaadjes die je hierbij plant geef je alles en
iedereen terug aan zichzelf… net zoals jij je terug geeft aan jezelf. Het is een
gift vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Het
keerpunt is nu… en dit zal de komende maanden steeds duidelijker worden. Wat er
momenteel gebeurt is dat het onevenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke
energieën terug worden hersteld op onze planeet. Energetisch gezien zijn deze
energieën nu even sterk aanwezig… en zullen daardoor gaan zorgen voor een
uitgebalanceerde energetische kracht… die wij kennen onder de naam
“Christusenergie”.

Dit
houdt in dat het energetisch veld zo hoog is dat het voor de mensheid terug
mogelijk wordt om het veld van eenheid innerlijk te betreden om vervolgens deze
staat van zijn te gaan leven in het materiële speelveld. Doordat deze energie nu
door de voorlopers kan geaard worden op de planeet zal, als een gevolg daarvan
het instorten van oude structuren en mechanismen, die nog op onderdrukking,
uitbuiting en afgescheidenheid gestoeld zijn, in een versneld proces van
ontmanteling en afbraak terecht komen. Het wordt steeds moeilijker om de oude
energieën te blijven handhaven in deze hoge vibraties van Christuslicht of
eenheidslicht.

Wij
staan pal voor sterkere veranderingen in onze samenleving. Of dat ze zich
langzaam en uitgespreid… of plotsklaps, als een inéénstorting van het systeem
zullen gaan uiten, zal de toekomst uitmaken. Maar feit is dat alles zo
georkestreerd zal worden dat elke ziel op aarde de kans krijgt om mee de
overgang te maken naar het nieuwe speelveld van eenheid. Iedere ziel zal
daarvoor de bereidheid van loslaten dienen te gaan leven… los te laten aan de
ogenschijnlijke zekerheid van het materiële speelveld; om vervolgens, in
volledige overgave te leven vanuit de innerlijke leiding van het hart. 

Om
dit op deze schaal mogelijk te maken in een korte tijdspanne zal een gestuurde
ineenstorting van onze huidige samenleving nodig zijn. Net zoals dit al
reeds bij de voorlopers is gebeurd in hun persoonlijke levens. Zij allen hebben
op hun eigen unieke pad leren vertrouwen. Op de innerlijke leiding van het hart…
en te verzaken aan uiterlijke schijnzekerheid van de materie.

Ook
in mijn persoonlijke leven is deze beweging duidelijk merkbaar
aanwezig.

Equinoxen,
zonnewendes, nieuwe- en volle manen, planeetstanden, jaarovergangen,
zon-erupties en asteroïden zijn allen belangrijke medespelers in deze sterk
veranderende tijden. Ik zie telkens duidelijke veranderingen in mijn leven
ontstaan.

Het
laatste jaar is mij steeds duidelijker geworden wat ik in het nieuwe 5D
speelveld wil gaan scheppen. Het is een verlangen om een plek te creëren waar
mens en natuur terug in verbinding gaan. Een plek in de natuur waar biologisch
en volgens het principe van permacultuur geleefd en gedeeld wordt. Een beweging
naar kleinschaligheid… om via natuur en eerlijk voedsel terug verbinding met
elkaar te maken in de omringende woongemeenschap. Het zal grotendeels op een
ruilhandelsysteem draaien. Zodat eerlijk voedsel voor iedereen verkrijgbaar zal
zijn. Er zal overnachting  gelegenheid zijn om een tijdje mee te verbinden
met het ritme van de tuin en natuur… en een ontmoetingsruimte geschikt voor
delen, samen eten, inmaken…

Een
plek die enkel toevoegt en niet langer vervuilt in welke zin dan ook.

Dit
is waar ik mij diep in verbonden voel… en zo te gaan leven. Ik besef dat ik
dit enkel kan gaan leven indien ik niet langer voorwaarden en controle tracht te
handhaven, om alzo een schijngevoel van zekerheid in mijn leven te
creëren.

Het
is loslaten en erop vertrouwen dat het zich zal manifesteren als de tijd er rijp
voor is. Ik weet dat dit allemaal in mijn leven zal terecht komen. Ook al heb ik
geen baan, geen uitkering, geen eigen vermogen. Ik leef vanuit het weten dat
alles al in het “NU” moment aanwezig is. Alles is al aanwezig van zodra ik aan
mijn ego verstorven ben en terug de verbinding met mijzelf en het omringende
leven heb hervonden. Ik laat controle los en leef onvoorwaardelijk vanuit de
sturing van mijn hoger zelf via mijn hart.

Met
de equinox van september 2013 voelde ik een eerste duidelijke stuwing van de
sterk verhogende energieën richting het nieuwe eenheidsveld. Ik moest gaan
verhuizen, daar het huisje in het groen waar ik woonde zou worden afgebroken.
Even later diende zich een andere plek in volle natuur aan, waar de mogelijkheid
aanwezig was om mijn verlangen op vorm te geven… met een duidelijke sturing en
enthousiasme. Doch deze beweging viel stil en alzo ook de plannen voor het
afbreken van het huisje. Ik zou er blijven wonen tot de equinox van eind maart
2014.

Eerst
moest er nog een verdere afbraak van het egolichaam gebeuren. Dit was zeer sterk
voelbaar in de maanden oktober, november en december van 2013. Met de zonnewende
einde december kwam hier een merkbare verlichting in. Die voor mij een
hoogtepunt kende met oud op nieuw. Eén uur voor het nieuwe jaar 2014 kwam ik via
een meditatie in het veld van eenheid terecht. Ik voelde mij in alles verbonden…
een eenheidservaring. Gedurende een week was dit zeer krachtig aanwezig waarna
het langzaam afzwakte en na een zestal weken verdwenen was. Ik besef nu, wat ik
toen met de komst van het nieuwe jaar heb mogen ervaren… datgene is wat wij gaan
waarmaken in onze levens… het is het Chritusveld van eenheid.

Dit
veld is in april voor ons opengegaan. De energieën dienen zich enkel nog te
integreren in onze lichamen.

 

Met
de equinox van maart 2014 kwam er terug een duidelijke sturing in mijn leven.
Eén dag na de equinox diende ik mijn huisje in het groen te verlaten en kwam ik
in een caravan terecht… naast het huisje in het groen.

Een
week later, op de dag van de nieuwe maan (nieuwe manen zijn het startsein voor
nieuwe cyclussen/ontwikkelingen) kwam er vanuit het niets een prachtige
mogelijkheid naar mij toe om op een mooie locatie helemaal in het groen mijn
verlangen in vorm te kunnen geven. Wat toen volgde was een golf van
gebeurtenissen die deuren deed opengaan richting die nieuwe plek. Er zat en zit
een sterke sturing op. Het is mooi om te zien dat er met die plek zoveel mensen
verbonden zijn die zich hierin op dezelfde manier willen verbinden. Het ontstaat
allemaal vanzelf. Voor mij is het enkel  volgen in dat wat zich momenteel
afwikkelt in mijn leven… hoe het nieuwe veld van eenheidsverbinding zich
langzaam maar zeker in mijn leven begint te ontvouwen… vorm begint aan te nemen.

Ik
weet niet waar ik terecht zal komen. Want exact op de dag van de nieuwe maan van
eind april werd ik enthousiast uitgenodigd om op die andere plek in de volle
natuur te komen wonen waarmee ik met de equinox van september 2013 in verbinding
kwam. Deze draad wordt momenteel terug opgenomen, zo lijkt het. Ook daar is het
mogelijk om te wonen en een lokale zelfpluktuin op te richten.

Op
dit moment van schrijven dient er zich een derde plek in het groen
aan.

Er
is dus momenteel een sterke beweging in mijn leven gaande… een stuwing die met
mijn diepste verlangen verbonden is. Ik weet dat het mijn uitdaging is om steeds
bij mijzelf te blijven in deze roetsjbaan van gebeurtenissen. Om niet langer
zelf te willen sturen en voorwaarden te stellen… maar te laten gebeuren wat
bedoeld is om te zijn. Het daagt mij uit om steeds in verbinding met mijzelf en
datgene wat zich manifesteert te blijven. Niet

meer
te sturen, maar enkel steeds weer die keuzes te maken waarin ik mij verbonden
voel.

Ik
besef dat ik momenteel energetisch in een kantelpunt zit. Ik voel dat het veld
van eenheid zich heeft geopend en toegankelijk wordt voor mij… hoe dit nu ook in
de materie begint vorm te krijgen. Ik ervaar dit als een sterke sturing in
waarin tal van onverwachte wendingen en verbindingen ontstaan. Een sterke
synchroniciteit met gebeurtenissen die amper na te vertellen zijn en waar ik mij
telkens weer over verwonder met een innerlijke glimlach :o). Ik blijf mij nog
vermoeid voelen, en de diepe zwaarte van de laatste weken, lijkt te
wijken.

We
dienen momenteel helemaal los te komen van onze emotionele
onvrijheden.

Daardoor
kunnen we momenteel nog niet echt verbinden met het nieuwe veld. Langzaam maar
zeker ontstijgen wij deze impasse en wordt dit omgezet naar doelgericht handelen
in de materie en kan het eenheidsveld volledig indalen in onze
levens.

Als
dit, dit jaar gebeurt zullen wij ons met dit nieuwe veld eind van de zomer
steeds sterker in de materie gaan verbinden.

Het
zal sowieso nog een bijzonder jaar worden. Het zal een jaar worden waarin we de
veranderingen uiteindelijk duidelijk in onze levens kunnen plaatsen. Waarin
duidelijke veranderingen gebeuren in onze samenleving.

De
grootste verandering zal men niet kunnen zien; enkel voelen, beleven en vooral
ervaren. Dit is wanneer de verandering in ons binnenste zal worden ontsloten.
Ontwaken wij in een nieuwe innerlijke werkelijkheid…  waarin enkel diepe
dankbaarheid en eenheid gevoeld wordt. Dit is waar het werkelijk om gaat… ons
diepste zijn terug te herinneren/vinden levend in een biologisch voertuig. Eén
van de moeilijkste lessen die een ziel kan aangaan.

Op
deze wijze geven wij alles onvoorwaardelijk terug aan zichzelf en zal er een
wereld van eenheid ontstaan. De veranderingen in de samenleving zullen volgens
mij nog jaren duren… maar dit zal het jaar zijn waarin wij ze in onze levens
zelf kunnen bemerken.

Wacht daarom niet langer op de verandering…
maar wees de verandering zelf
. De verandering in jezelf zal enkel plaats
kunnen vinden door de intentie van bewuste deelname… je zult niet door iets
buiten jezelf verlost worden… je dient dit zelf aan te gaan.

Dus
houdt vol in het volhouden… blijf versterven aan je conditioneringen,
controlemechanismen, onzekerheden en dwangmatigheden. Leer onvoorwaardelijk door
al je pijnwonden te reizen om alzo in
elke situatie die zich voor

doet in je leven in kracht en
onvoorwaardelijke liefde te blijven staan.

Niets buiten jezelf is bedreigend… jij alleen
maakt dat je het zo kunt ervaren.
    

Jij
bent die ene waar je op wacht.

Een
behouden thuiskomst licht-reiziger van dimensies.

Haal eruit wat voor JOUW belangrijk is. Daar gaat het om,voor ieder is dat anders.

Ik sta met 2 benen heel stevig in Moeder Aarde,maar dit raakte me, een herkenning van wat er om mij heen gebeurt en in mij plaats vind is nu de TRANSFORMATIE. Die geheel niet pijnloos is. ik heb het in de vorm van een flinke ecxeem explosie (ontgifting ), en de Ziekte van Bechtewer 

Wetende dat dit een veranderings proces is en die ik met volle overgave ben binnen gestapt met alles wat er op mijn pad komt nu, uitkering, afspraken af zeggen ; voor jezelf kiezen en je gedachte goed herstellen, je Hart achter na gaan,volgen; heet dat in het gevoel en innerlijk weten aanspreken je verantwoording nemen over de woorden,daden die je uitvoert en uitdraagt. Je iegen weg is niet iemand anders zijn weg lopen  / volgen. Je mag iemand helpen als het jouw geholpen heeft en je de lessen begrijpt die voor jezelf zijn en niet voor een ander. Delen kan pas  ALS JE ZELF GEVOELT EN GEHEELD BENT ?

https://www.youtube.com/watch?v=zNmCw0PfM-M&feature=player_detailpage

 

De hemel staat open voor onvergankelijke lichamen;
de aarde is ontvankelijk voor vergankelijke lichamen.
Corpus Hermeticum, fragment XI:42
(Hermes Trismegistus tot Tat) ( WIJ WORDEN WAKKER )

Ik wens je een fijne Hemelvaartsdag toe ? welke koers ga jij varen ?!

White Love For You All.

Bron van info en leer links;

http://www.wijwordenwakker.org/intro.asp

http://martinvrijland.com/category/wereldnieuws/

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2014/05/scholen-en-jeugdzorg-juridische-zaken.html

http://www.earth-matters.nl/11/9459/verborgen-nieuws/wakker-worden-als-persoonlijk-proces

http://web.archive.org/web/20140619161613/http://www.niburu.nl/witte-huis-geeft-nepvaccinatieprogrammas-om-dna-te-verzamelen-toe/