Tot hoever gaat het SOCIAAL MINIMUM?

Hallo Lieve bezoekers,

Voor de gene die het Journaal hebben gezien gister avond hebben het mee gekregen ? in hoeverre dat weet jij alleen. Voor de gene onder ONS die het gemist is er een herhaling ; van 19;30 rtl 4 heeft het over zwarte Piet, de Tour de Francé,Drugs inval ??!! o ja, Men.Rutté zegt ook nog iets, en een vracht auto was op de rails. Dus op 20;48 staat het, je kunt luisteren.

www.rtlxl.nl/#!/rtl-nieuws-132237/dd82704e-3229-4824-a162-a01e54b4cb65

Gemeente waarschuwen op tijd WAT EEN ONRUST , maar is het wel WETTELIJK ?

951,64 euro = HUUR, VOEDING, VERZEKERING,GAS WATER ENERGIE,GEMEENTE BELASTING,TELEFOON,INTERNET, SCHOOL,SPORT, ENZ sorry maar dat gaat niet allemaal van dat bedrag, veel kunnen ze al niet over houden misschien net €100,00 ( na  de vaste lasten te betaald te hebben) over om de maand door te komen hoe gaan ze dat doen ??

Mensen die gelukkig een baan hebben en daar niet naar om hoeven te kijken ; kijken OOK NIET ER NAAR. Maar goed ieder zijn Eigen ding toch ,ik zie het als een Survivalltocht want zo is het, kijken en crea zijn met de maand door komen in voeding en ……..  de rekeningen van vaste lasten betalen en toch lol hebben jeeeé. Ja, in dit geval mag je uit de bocht vliegen en gek doen ( hebben wij geluk ?!) o ja en mijn medicatie hoort hier ook bij 100% af gekeurd en toch voor 20 werk Moeten zoek ???? ja, die houden je wel op de been en daar ben ik ze wel dankbaar voor. ( o, dan zal mijn indentiteitskaart /paspoort eff moeten wachten dat geld heb ik nu niet of kan ik dat terug vorderen. Zij willen dat ik dat heb, verplichten ze mij wettelijk dus ….*** >>>>???!!)

augustus 2

Ik ga de UVRM ( het is ook PDF kun je downloaden zorg dat je het hebt ?) eens erbij nemen en kijken hoe ver we komen ?

Citeer hieruit  het volgende;

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Artikel 16

Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17

Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

Wil je het hele WETTELIJK stuk lezen dat kan; hier

Nu gaan we naar de stukken die zie in een brief rond sturen aan de mensen. De mensen die een Uitkering of Bijstandsuitkering  hebben die Alleenstaande Ouder zijn,

Deze is in PDF een iets anders op gezet als de gene die ik heb. Maar lees deze ook.

SAM_0287SAM_0288

Citeer uit mijn eigen brief het volgende ;

U krijgt van UWV een toeslag bovenop uw uitkering. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze toeslag lager. Of de toeslag stopt.Dat betekent dat het totale bedrag dat u van UWV krijgt ,lager wordt.

verder staat ;

Wij vullen met de toeslag uw uitkering aan tot het minimum.Het sociaal minimum is het bedrag dat u volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven.( vreemd hé als ik naar de rijksoverheid ga, hun bepalen wat jij krijgt, wat de vaste lasten zijn enz. Maar dat wat hun doen mag geheel niet volgens de mensenrechten !!??****)  Het sociaal minimum is nier voor iedereen hetzelfde.

U bent een alleenstaande ouder.Voor u geldt daarom een hoger sociaal minimum dan voor een alleenstaande zonder kinderen ( belasting kind gebonden budget is ook al verandert ?? slim spel ) Maar vanaf 1januari 2015 verandert de overheid de regelingen die er zijn voor ouders met kinderen. daardoor verandert  ook de Toeslagwet. Door deze verandering wordt het sociaal minimum voor alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015 hetzelfde als het sociaal minimum voor alleenstaanden zonder kinderen.En dit sociaal minimum is lager. Met de toeslag vullen wij uw uitkering dus aan tot een lager sociaal minimum.Daardoor wordt de toeslag lager of stopt de toeslag.

Hoe geslepen wil je het hebben voor geschoteld?

Hier klopt het een en ander niet??!!!*** en dat net voor de vacantie = op vacantie gaan kan niet maar het gaat om het principe, het is net als vorig jaar, de herhaling van 2013-2012 enz.

https://www.youtube.com/watch?v=MVeMqj-R09s&feature=player_detailpage

Het is de STAAT KAS SPEKKEN en weet je waarom ?? ik zal het kort door de bocht gaan nemen in JIP en JANNEKE TAAL;

De Grondwet wat staat daar in en kan deze verandering dan ook wel ?? wat er gezegd wordt staat haaks op de uitvoering hiervan en van veel dingen  als je mij vraagt. Wat vind jij ??!

Door deze druk en stress factor krijg je situaties waar Bureau Jeugdzorg  komt kijken om de hoek, de Arst, Psygikliniek, en de begrafenis /uitvaard branché. Waarom; eenvoudig ik zal het beschrijven het is niet moeilijk dat kan een kind zien aan komen wat er gevolg – oorzaak  is. De Analyse van mij :

Als volgt;

1 = de alleenstaande ouder kan de druk niet meer aan; frustratie alom ook bij evt. EX-familie. Daar willen ze het kind bij de ONSTABIELE BASIS WEG HEBBEN.

2 = De Arts geeft Medicatie voor ( de zorgkas wordt hiermee gespekt ) , misschien opname kliniek door gebruik aan ….. of overdosis van…….maar door de hoge kosten wordt daar geen gebruik van gemaakt hebben we zelf op tv gezien ??!! dus tegenstrijdig.

3 = de Instantie Bureau Jeugdzorg komt er zich mee bemoeien en we kennen de taferelen wel ??!! of speel je liever struisvogel??!

4 = In uiterst geval wordt er zelfmoord gepleegd in vele variaties en vormen in….. en scenario’s . Het kan de Alleenstaande ouder treffen maar ook het kind zelf. HALLO WAKE  UP TOETTOET .

5 = ONTWRICHTING VAN DE SAMENLEVING IS DIT  = EN DOOR DE OVERHEID OVER EN NAAR JOUW TOE GEBRACHT. Participatie en Democratie viert hoog tij.( wat zegt de Koning er eigenlijk van ?? o ja ,die heeft het druk met zijn vacantiehuis !) )

Wie is hier schuldig aan ? Want ALS JE VRIJWILLIGERS WERK WEIGERT DAN WORDT JE UITKERING IN GEKORT ???!!!! Weet je nog van de week, Nee kijk hier ; www.nu.nl/geldzaken/3816802/regels-rondom-bijstand-worden-strenger. dat is ook weer zo’n regeling ;; IK VIND EEN DREIGING MAG DAT WEL ? Is dat wettelijk wel toegestaan en  mogelijk ? Vreemd als je iemand dreigt dan krijg je een waarschuwing, dan wordt je opgepakt ? dus ……………Ja, wat een spinsels zijn dat hé dat krijg je vanzelf als je survival doet, in mogelijkheden denken en analyseren. JIP JIP.

Ja, lieve mensen de boekriem aantrekken hahahha, en o ja, we zijn uit de crisis hé, niet vergeten we kunnen weer met geld strooien en koop die auto zegt RUTTE zelf dus……….. feest.

Ik zal hun eens vragen hoe en wat . En eens aan een Advocaat of de Ombudsman zelf, Ja dit kan toch niet. en Den Haag een dikke BBQ en wij de afgekloven botten. Niet met deze jongedame en ik denk met mij dat het er meerdere wat zeg ik vele zijn ? Dit lied staat je bij en houd je recht in stand ??!! (  zowel mannelijk en vrouwelijk)

https://www.youtube.com/watch?v=PNDl41HfvxI&feature=player_detailpage

En dit kunnen ze niet van mij afnemen; TERUG GEWORPEN IN DE TIJD?!!

 

Daarom vergeet niet je rechten, het is je geboorterecht, laat je niet gek maken en de opstand in hun handen geven,dan lache zij en dat is hun vermaak. Nee ben een SURVIVALAAR. Net als jaren terug in de vervlogen tijd. Toen waren wij ook sterk en hielden vol. Samen de steun en warmte geven, oprechte waardering voor je aanwezig zijn in deze maatschappij waar in wij leven, lachen en liefdevol je kind vast houden, samen de lucht in ademen.

Ik wens je een heel fijn weekend toe en White Love for You All

O, ja en vergeet vooral niet te JUICHEN hé ??

 

 

BRON VAN INFO WAAR JE UIT KUNT PUTTEN AAN WEET/KENNIS;

www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/onrust-onder-ouders-met-bijstandsuitkering

www.kindregeling.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werkloosheid-en-ww/vraag-en-antwoord/wat-is-het-sociaal-minimum-en-wat-als-mijn-uitkering-lager-is-dan-dat-minimum.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_05-07-2014#Hoofdstuk1