De leugen van de Homeopathie-leugen..

De kop boven het artikel zegt het eigenlijk allemaal. Waarom wordt de homeopathie-leugen niet onderuit gehaald. Waarom is er zo weinig aandacht van de overheid voor de zegeningen van homeopathie.. Het zijn de wetenschappers met de grote ‘bekken’, die homeopathie in het verdomhoekje stoppen. Terwijl erudiete collega’s overduidelijk hebben aangetoond dat homeopathie werkt, en HOE het werkt, blijft dit clubje, waaronder wij in Nederland ook de negatieve club achter de Stichting Skepsis rekenen, maar doorgaan met het besmeuren van deze natuurlijk wijze van genezen.

Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de homeopathie. Sinds zijn onderzoeken en onderzoeksconclusies is er een grote welles/nietes-strijd losgebarsten rondom het fenomeen ‘Homeopathie’.

De vraag is hoe de financiële miljardenwinsten van de farmaceutische industrie gelinkt zijn aan een dergelijke Stichting, die kost wat het kost homeopathie onderuit probeert te halen. Van een neutrale houding is bij de(ze) Skeptici namelijk al lang geen sprake meer..

En hoe kun je de homeopathie béter besmeuren, dan je kletsverhalen erover op Wikipedia te dumpen, of op andere sites, die geacht worden neutrale informatie te verschaffen over bijvoorbeeld de homeopathie. Nogmaals is de vraag daarbij, waaróm deze wetenschappers dit doen..? TERWIJL DE BEWIJZEN DAT HOMEOPATHIE WERKT, OVERAL OM ONS HEEN LIGGEN..!

Homeopathie doet feitelijk datgene wat elk geneesmiddel en elke dokter doet of dient te doen. Het bekrachtigen van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam. En dus niet het weghalen van de symptomen van een ziekte of aandoening. En dát homeopathie dat doet, is dus geen nieuws meer, maar toch weer wel.. Wellicht wist jij helemaal niet dat zelfs een Nobelprijswinnaar zich verbáást over het FEIT dat homeopathie werkt. De vraag is hoeveel huisartsen deze kennis hebben. Hoeveel ziekenhuisspecialisten dit wéten..

Hieronder een aantal wetenschappelijke feiten en weetjes, die hopelijk jouw visie op homeopathie zodanig zullen veranderen, dat een andere groep nu in het beklaagdenbankje mogen plaatsnemen, in plaats van de homeophaten die er nu zitten. Namelijk de pro-BigPharma-jongens, die koste wat kost, de burgers van Nederland aan de farmaceutische kunstpillen willen houden..

* * *

x

De leugen van de Homeopathie-leugen..

januari 2012 © WantToKnow – Guido Jonkers

 


Werking van Homeopathie in 2004 al bekend!!

Een internationaal gezelschap van gerenommeerde wetenschappers heeft bevestigd dat er bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie. Op een conferentie van de European Committee for Homeopathy (ECH) hebben zij hun verbazing uitgesproken over het gebrek aan reactie van de gezondheidsautoriteiten bij zulke opmerkelijke wetenschappelijke resultaten. 
De professoren hebben zich gebogen over diverse onderzoeksvelden, van diergeneeskundig en humaan klinisch onderzoek tot en met onderzoek naar het werkingsmechanisme van homeopathie, het zgn. fundamentele onderzoek.  Vandaag (Novemer 2004) is het officiële verslag van de conferentie, die plaats vond in Brussel van 12-14 november jl., openbaar geworden.

Een derde deel van de Nederlanders raadpleegt wel eens een behandelaar voor complementaire geneeskunde. In de helft daarvan gaat het om homeopathie.  Sinds minister Hoogervorst in februari 2004 een opmerkelijke uitspraak deed over homeopathie, is een openbare discussie op gang gekomen over het wetenschappelijk bewijs. De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN wil de uitspraken van de wetenschappers aan dit debat toevoegen.
Een aantal van die revolutionaire uitspraken, verscheen in een persbericht, n.a.v. deze conferentie.

We geven je een paar gefundeerde uitspraken van deze wetenschappers over de werking van Homeopathie:

“De door meta-analyses bevestigde conventionele dubbelblinde studies, hebben evenzeer de doeltreffendheid van de homeopathische geneeskunde aangetoond voor specifieke indicaties zoals hooikoorts, reumatoïde artritis, postoperatieve ileus, astma, diarree bij kinderen, fibromyalgie, griep, middenoorontstekingen, pijnklachten, bijwerkingen van radiotherapie, verstuikingen, K.N.O.-infecties.

Er zijn positieve effecten gevonden bij angst, hyperkinetisch syndroom, spastisch colon, migraine, premenstrueel syndroom en artritis. De eerste resultaten zijn ook zeer bemoedigend voor chronisch vermoeidheidssyndroom, ziekte van Crohn en eczeem.”

Prof. Harald Walach,
universiteit Freiburg, Duitsland
~~~

Over de afwezigheid van zichtbare moleculen in de homeopathische oplossing, doen de volgende 2 professoren hun uitspraken:

“Omdat de moleculaire scheikunde niet in staat is deze activiteit te begrijpen, moesten de fysici overtuigd worden om verdere studies uit te werken over de geneesmiddelen. Deze fase is dus aangebroken en de eerste zeer belangwekkende resultaten komen te voorschijn. Het is namelijk vandaag de dag mogelijk om vast te stellen dat er een aan het geneesmiddel specifieke ‘informatie’ aanwezig is in de hooggepotentieerde homeopathische oplossingen.

Prof. Louis Rey,
Genève, Zwitserland
~~~

“Het woord ‘informatie’ vormt de sleutel tot elke verklaring van de werking der homeopathische geneesmiddelen. De moleculaire farmacologie, de immunologie (leer van het afweersysteem) en de endocrinologie (hormonenleer), kunnen alle functies van het levende organisme niet meer uitleggen.

Het molecuul verklaart namelijk niet alles. Een nieuw wetenschappelijk paradigma is noodzakelijk om het leven te begrijpen. De hedendaagse informatie-farmacologie laat niet alleen toe de werking van de homeopathie te begrijpen, maar tevens ontelbare andere natuurlijke, tot nu toe onverklaarbare functies.”

Prof. Madeleine Bastide,
Immunologe aan de universiteit van Montpellier, Frankrijk

 

Tot zover het persbericht en enkele van de wetenschappers, die we citeerden. En dan is er natuurlijk ook Nobelprijswinnaar, professor dr. Luc Montagnier. Hij publiceerde een artikel in het tijdschrift SCIENCE, in december 2010, waarin hij, voor de goede verstaander (waaronder toch ook minder begenadigde wetenschappers gerekend zouden moeten worden), uithaalt naar de club van onwetenden..

Volgens Montagnier gaat het om een ‘Intellectuele terreur van onwetenden‘..! De werking van homeopathie is zo simpel als de verklaringen van de andere wetenschappelijke toppers. Montagnier concludeert aan de hand van zijn vele onderzoeken, o.a. naar DNA, dat de hoge verdunningen waarvan homeopathie gebruik maakt, geen onzin zijn. Hij zegt:

“Sterke verdunningen zijn reëel, het zijn feitelijk de nabootsingen van de originele moleculen.  De sterke verdunningen zijn werkzaam en het zijn waterstructuren geworden, die de originele moleculen van de werkzame stof nabootsen, waarbij hij uitging van verdunningen van 10-18. Er is dan geen enkel molecuul van de werkzame stof meer in het water aanwezig, maar we kunnen wel een signaal opvangen van de oorspronkelijke werkzame stof.”

Maar Nobelprijswinnaar, prof. Montagnier is weggegaan en gaat zijn onderzoek voortzetten aan de Jiaotong Universiteit in Shanghai, China. Volgens de 79 jarige wetenschapper heerst daar een heel andere mentaliteit over en openheid voor homeopathisch onderzoek en is er in Europa een angstcultuur ontstaan over niet-moleculair-zichtbare oplossingen..

Er is zelfs een zo’n schandalige druk op homeopathische onderzoekers, dat resultaten van onderzoek dat uitwijst dat de homeopathische oplossingen werken, wordt vaak niet gepubliceerd, omdat er groepen zichzelf ‘wetenschappers’ noemende, inquisiteurs zijn, die een intellectuele terreur uitoefent op deze onderzoekers.

Hij verwijst in dit verband ook naar collega professor Benveniste, die zodanig door de terreur tegen hem werd geraakt, dat hij alles verloor..! Zijn baan, laboratorium, zijn onderzoeksgeld en prestige. Montagnier verklaart overduidelijk dat homeopathie geen pseudowetenschap is en ook geen kwakzalverij. Maar de zaak is nog veel erger.. Er is een feitelijke terreur gaande van figuren, die zich in het begin hier ook op WantToKnow manifesteerden. Een groep die zichzelf ‘wetenschappers noemt’ en die er niet voor terug deinst op de medische pagina’s van Wikipedia zelfs VOLLEDIG VALSE informatie te plaatsen. En zodra anderen zich ermee bemoeien, door te corrigeren en/of eigen stukken te plaatsen, wordt deze gemanipuleerd of verwijderd..! Feitelijk dezelfde terreur als waar Montagnier over spreekt.

Lees het commentaar van een acupuncturist, die op Wikipedia zijn verhaal kwijt wilde: “De wikipedia is in handen van fanatieke kwakbusters, oftewel zogenaamde anti-kwakzalvers. Elk medisch onderwerp waarin maar enigszins een complementaire behandelvorm beschreven wordt, wordt meteen gecensureerd. Alle linken, literatuurreferenties en verwijzingen naar ondersteunende bronnen worden eruit geknipt. De Wikipedia wordt geheel volgeschreven qua medische info door de zogenaamde kwakbusters. Knap van ze, dat wel. Het is maar dat je het weet! Wij zelf hebben bijvoorbeeld vaak objectieve bronnen en verwijzingen geplaatst naar ondersteunende literatuur. Hup, binnen enkele minuten tot uren waren die verwijzingen weg. En soms ook meteen hele delen tekst. Zonder discussie. Gewoon hoppa, weg.”

Voor meer informatie en doorkliks, kijk HIER naar het artikel over het SCIENCE interview met Luc Montagnier.

Hoe een homeopathische verdunning van 1 op 50.000 tot stand komt (klik voor link naar site over homeopathie)

Waarom is homeopathie voor veel goedwillende wetenschappers zo moeilijk te geloven?
Het is me ook wat hoor.. Als je als wetenschapper wordt opgeleid en je dient allerlei zaken aan te tonen, bijna zwart op wit, dan zit je bij een homeopathisch middel natuurlijk wel heel erg achter de oren te krabben. Hoe kan het dat bij een verdunning van bijvoorbeeld 1 op 50.000 je nog een werkzame stof hebt, terwijl er totaal, maar dan ook totaal NIETS van de werkzame stof in het homeopathische middel valt te ont-dekken..?

En toch het feitelijk té simpel voor woorden.. Omdat namelijk élke stof een eigen frequentie heeft, zeg maar een karakteristieke trilling én water de mogelijkheid heeft om frequenties vast te houden en zélfs essentieel de frequentie van de stof vast te houden, kom je op een unieke combinatie van een verdunde frequentie, in plaats van een verdunde stof. Dus dáár waar de wetenschappers vergeefs zoeken naar een ‘verdunde moleculaire stof’, zouden ze op zoek dienen te gaan naar een ‘verdunde frequentie’, om het zo maar even te noemen. Met de juiste meetapparatuur zou het dus mogelijk moeten zijn deze AAN HET WATER OVERGEDRAGEN FREQUENTIE te meten..!

Op het plaatje hiernaast zie je de verdunning van de verdunning, die bij homeopathie de normaalste zaak van de wereld is. Het is zelfs zo, dat de werking van het krachtiger middel, vaak té veel is voor een patient, en dat deze dient te beginnen met een lichtere verdunning.

Over de eigenschap van water om informatie vast te houden, wat frequenties feitelijk zijn, verscheen in 2007 een speciale editie van het Engelse tijdschrift ‘Homeopathy’ (2007;96:141-230). Het is het vaktijdschrift van de Britse Faculty of Homeopathy en was in deze editie dus volledig gewijd aan het onderwerp ‘memory of water’,het geheugen van water dus.. Het concept van het geheugen van water ontstond in 1988, toen professor Jacques Benveniste in het tijdschrift Nature claimde dat extreem hoge (ultramoleculaire) verdunningen van een antistof effect hadden in de degranulatietest van menselijke basofiele granulocyten, een laboratoriummodel voor een immuunrespons. Met andere woorden, het water ‘herinnerderde zich’ de antistof lang nadat die niet meer aanwezig was. Benvenistes bevindingen konden nooit overtuigend herhaald worden en werden als pseudowetenschap aangemerkt, maar desondanks is het idee nooit verdwenen.

Wetenschappers uit Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Groot-Brittannië en de VS publiceerden in deze editie voor het eerst, hun nieuwe onderzoeksresultaten en reviews en bediscussiëerden wetenschappelijk werk waarin het idee dat water geheugen kan hebben, wordt onderzocht. Dit concept van ‘het geheugen van water’ is voor de homeopaten zoals gezegd dus een belangrijk, zo niet essentieel onderdeel van hun vakgebied.  Professor Martin Chaplin van de afdeling ‘Toegepaste wetenschappen’ aan de London South Bank University merkt in zijn overzicht op: ‘Er zijn sterke bewijzen voor dat het mechanisme van het geheugen op veel manieren tot stand kan komen. Ook zijn er mechanismen waardoor zulke verdunde oplossingen effecten kunnen hebben op biologische systemen die substantieel verschillen van die van gewoon water.’

Chaplin is daarbij uiterst kritisch over de ‘niet-wetenschappelijke retoriek’ van sommige wetenschappers die het idee van het geheugen van water verwerpen ‘zonder enig begrip van het onderwerp, zonder enig onderzoek en zonder beoordeling van het totale pakket aan bewijzen’. Feitelijk is dit wetenschappelijk-diplomatieke taal voor de uitdrukking: “Je kletst als een kip zonder kop!”..
Chaplin is het met hoofdredacteur Peter Fisher eens dat het huidige ‘bewijs’ het vinden van een verklaring voor de claims van de homeopathie een stap dichterbij brengt en dat het geheugen van water een realiteit is. Dat bewijs zou onder meer komen van onderzoek naar de fysisch-chemische veranderingen in extreme verdunningen, die onverwacht afhankelijk blijken van de ouderdom van het monster en het volume waarin de verdunning is bewaard. Weer ander onderzoek laat zien dat door spectroscopische metingen een onderscheid is te maken tussen twee sterk verdunde homeopathische middelen, en iets dergelijks laat de studie van L.Rey zien, maar nu door middel van thermoluminescentie.

Emoto en zijn ijskristallen
Het was het pionierswerk van de Japanse hoogleraar Emoto, dat aantoonde dat water in staat is energetische ladingen in haar moleculaire structuur op te slaan. Zijn foto’s van ijskristallen zijn wereldberoemd en zijn boek over de experimenten die hij met de draagkracht van watermoleculen deed, is een bestseller over de hele wereld.
Feitelijk toont Emoto de intelligentie aan van water, want water blijkt ook in staat een bepaalde menselijke emotie vast te houden. Het verschil in de ijskristallen van een meertje waar omheen door Buddhistische monniken is gemediteerd, is vóór alswel ná deze meditatie volledig veranderd.

Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!!

Vaccinatie-ontstoringen
We kennen allemaal het werk van de inmiddels overleden Nederlandse arts Tinus Smits. Zijn pionierswerk is indrukwekkend, vooral op het gebied van de ontstoring, veelal bij kinderen, van de schadelijke effecten van vaccinaties. Vooral de kinderen waarbij alle hoop door ouders en de gezondheidszorg was opgegeven, werden door Tinus Smits weer ‘gereanimeerd’. Puur door het toedienen van verdunningen van de vaccins, die deze baby’s en peuters hadden gekregen. Deze werkwijze is natuurlijk helemáál tegen het zere been van de grote farmaceuten en starre wetenschappers.. Zowel de schadelijk van vaccinaties alswel de werking van homeopathie werd hiermee bewezen. Wat kan de wereld toch vreemd in elkaar steken soms..

Hoe het zover kon komen en hoe ‘beroemde mensen’ homeopathie gebruiken!
Het is bekend dat John Rockefeller, de grote financier en ‘evil root’ achter de Big Pharma-industrie, nooit zonder zijn lijfarts op reis ging. Maar dat deze dokter een geschoolde homeopaath was, is minder bekend. Met andere woorden, John Rockefeller gebruikte zijn eigen chemische medicijnen niet.. Dat was kennelijk wel goed genoeg voor het pleps..?

John D. Rockefeller, oliemagnaat en potentatisch alleenheerser.. Onderdrukker van homeopathie als natuurlijke geneesWIJZE..

Na de uitvinding van homeopathie door Hahnemann, werd deze gebruikt door heel Europa en Noord-Amerika, gedurende 1850 – 1900. Hoewel John D. Rockefeller dus regelmatig homeopathie voor hemzélf en zijn familie gebruikte, zorgde hij ervoor dat zijn aandelen in de farmaceutische industrie geld waard bleven, door alles in het werk te stellen dat de op pertroleum gebaseerde, chemische medicijnen gebruikt bleven worden. Zo sneed het mes aan twee kanten, want hij was natuurlijk ‘s werelds monopolist in olie..

Rockefeller zorgde ervoor dat op de medische scholen en voor de licenties van traditionele genezers, homeopathie en kruidenleer op de achtergrond werd gedrongen. En vroeg in de jaren 1910 – 1920 werd de ‘American Medical Association’ (AMA) de belangrijkste besluitvormende instantie, die bepaalde welke medicijnen het label ‘betrouwbaar’ mochten dragen en welke niet..   En waren er rond die eeuwwisseling nog zo’n 43% van de medische scholen in de VS die homeopathie onderwezen, op dit moment zijn er bijzonder weinig scholen die zich specialiseren in homeopathie.

Alle door de Rockefeller foundation erkende medische scholen, onderwezen farmaceutische geneeskunde.. En de homeopathie verdween op de achtergrond. Het was precies hetzelfde kunstje dat Rockefeller geflikt had met zijn aardolie. Ook toen er sprake was van de opkomst van alcohol als verbrandingsvloeistof, zorgde hij ervoor dat deze alcohol in een bijzonder slecht blaadje terecht kwam, en uiteindelijk aardolie, ZIJN aardolie het won. (zie HIER op de site!)

Voor meer over deze achtergronden van homeopathie, kijk op de site van Natural News. HIER

Maar is het toeval dat er toch zoveel bekende personen (en vooral langlevenden..) zijn die homeopathie gebruiken. Dat vroeg Dana Ullman zich af, toen hij het boek schreef  ‘The Homeopathic Revolution: Why Famous People & Cultural Heroes Choose Homeopathy’.
Wist je dat 11 Amerikaanse presidents, 7 pausen, Charles Darwin, David Beckham, Tina Turner en Moeder Theresa allemaal baat hadden bij homeopathie..? En er lovend over spraken en het mensen aanraden ook te gebruiken..?

Mensen die homeopathie gebruiken horen bij de culturele reuzen uit de geschiedenis en van vandaag. Er zijn namelijk goede redenen dat zoveel succesvolle en beroemde mensen de laatste 200 jaar homeopathie hebben gebruikt en er lovend over gesproken hebben..! In zijn boek staat een aantal verbazingwekkende levensverhalen van deze mensen in relatiet tot het gebruik van homeopathie.
Het boek gaat uitgebreid in op de voorkeur van al deze mensen voor homeopathische medicijnen. En zouden ze dat doen als homeopathie nep was, of niet zou werken..? Stel je voor dat ze geen homeopathie gebruikt zouden hebben.. Had bijvoorbeeld dan Charles Darwin zijn boek ‘The Origin of Species’ kunnen schrijven. Darwin kreeg homeopathie, volgens zijn eigen brieven, van scheepsarts Dr. Gully.

Talloze wetenschappers en conventionele doktoren roepen bijzonder positieve dingen over homeopathie. Hieronder zijn Sir William Osler (de ‘vader van de moderne geneeskunst’), Emil Adolph von Behring, MD (de ‘vader van immunologie’), August Bier, MD (de ‘vader van de ruggeprik anesthesie’), C. Everett Koop, M.D. (voormalig hoofdchirurg van het Amerikaanse leger) en Brian Josephson, PhD. (Nobel Laureate & Cambridge professor).

Wist je dat minstens 11 Amerikaanse presidenten homeopathie gebruikten en/of homeopathisch onderzoek op intensieve wijze sponsorden..? Dit waren de presidenten Lincoln, Tyler, Hayes, Garfield, Arthur, Harrison, McKinley, Coolidge, Harding, Hoover, & Clinton. Ook Tony Blair, oud premier van het UK, gaf altijd te kennen dat hij een voorkeur had voor homeopathie..

Er zijn veel leiders van spirituele en kerkelijke gemeenschappen die de voorkeur hebben voor homeopathische medicijnen. Hieronder zijn 7 pausen, veel rabbi’s en moslimleiders. Maar ook veel Oosterse spirituele leiders..

Veel van de grote Amerikaanse literaire fenomenen schreven over de zegeningen van homeopathie, waaronder we aantreffen: Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Louisa May Alcott, Nathaniel Hawthorne, and Mark Twain. En uiteraard zijn er ook veel Europese literaire grootheden die homeopathie een warm hart toedroegen, zoals Goethe, Sir Arthur Conan Doyle, Lord Alfred Tennyson en George Bernard Shaw.

An open mind is all that it takes to let the light in…!!

Ook sportgrootheden scheppen op over het gebruik van homeopathische middelen voor hun algehele welbevinden en gezondheid. Hieronder zijn voetballer David Beckham, tennisspelers Martina Navratilova en Boris Becker en zo zijn er nog veel meer.

Ook op het gebied van de muziekcomponisten vinden we homeopathie-symphatisanten. Hieronder o.a.Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Chopin, Sir Yehudi Menuhin, Cher, Tina Turner, Paul McCartney, George Harrison, Pete Townshend, Annie Lennox, Bob Weir, Paul Rodgers, Axl Rose, Moby, Jon Faddis, and Dizzy Gillespie.

En last but not least de film- en tv-sterren die homeopathie als favoriete geneesmiddel keizen. Wat dacht je van Sarah Bernhardt, Douglas Fairbanks, Marlene Dietrich en John Wayne. Of de huidige sterren waaronder Catherine Zeta-Jones, Lesley Ann Warren, Pamela Anderson, Jane Seymour, Suzanne Somers, Lindsay Wagner, Michael York, Dr. Phil and Robin McGraw, Priscilla & Lisa Marie Presley, Jennifer Aniston, Jade Jagger, Tobey Maguire en  Orlando Bloom. Je bent dus in beroemd en bekend gezelschap als ook jij aan homeopathie de voorkeur geeft boven de zogenaamde ‘reguliere’ chemisch-farmaceutische middelen.

Tot slot, de micro-kosmos
In de omgeving van het atoom komt materie al heel dicht in de buurt van een energetisch ‘uitdrukking’..  En je weet dat deze wereld van kleinste deeltjes een uitermate verbazingwekkende is, die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Deeltjes hebben er geen ‘afmetingen’ meer, ze worden alleen nog maar gezien als een soort energiepakketjes.De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op dit terrein, bijvoorbeeld op het gebied van de Nano-technologie, toont aan dat deeltjes zelfs, naarmate ze kleiner worden, KRACHTIGER eigenschappen krijgen en heftiger reacties teweeg brengen.

De logica en de natuurkundige wetten van onze grote wereld gelden niet in deze microkosmos.. Een deeltje kan zelfs, zo toont natuurkundig kwantum-onderzoek aan, op twee plaatsen tegelijk zijn!!  Feitelijk zijn we in een laatste stadium van de oude wetenschap aangelandt..  En feitelijk is alles, maar dan ook álles in onze wereld, terug te voeren tot de kleinste deeltjes van de microkosmos, die dus geen’ materie’ meer zijn. Ergo: alle materie is energie…!

Tot slot: een lijvig wetenschappelijk rapport. Lovend over homeopathie, zonder fratsen. Download het rapport (afbeelding hieronder) en lees het, als je nog steeds wantrouwend bent over homeopathie. (.pdf HIER) Een uitgebreid rapport van 83 pag. waarin bijna alle onderwerpen die met homeopathie te maken hebben aan de orde komen. Weliswaar Engelstalig, maar uit het rapport blijkt dat, zoals Professor Iris Bell het verwoordt:

“Bewijs voor de werking van homeopathie, afkomstig van tal van laboratoria, technologieën en onderzoekers, is overweldigend”.

Bron: WantToKnow