Het bewijs

Het bewijs,

Hoe de Cabal inclusief de Dutch Cabal met Satanist Hugo de Jonge, de Sperti-gezalfde Psychopaat Gladde Mark door een overdaad van bewijzen ten onder gaan.

Ze hebben niemand nodig om het Hitler Kabinet te laten vallen, men heeft het helemaal zelf gedaan en zichzelf blootgesteld aan bedrog en hun Satanische Agenda zelf uitgerold.

Iedereen die een aangifte heeft gedaan tegen de onwettige noodwet en Regering, hier een aanvulling op de misdaden waar het Bilderberg Hitler Kabinet in betrokken is, in bezet Nederland. https://www.takecare4.eu/voorbeeld-aangifte-tegen-de-noodwet-en-regering/

Ik vertaal slechts een hoofdstuk per Document, de rest kunnen jullie zelf in het Engels lezen of zelf vertalen.

We hebben ervaren dat Mark Rutte geen sociaal wezen is, maar onder valse voorwendselen ons stelselmatig blijft terroriseren met zijn mede fascisten, dan komt bij mij de vraag, waarom de Nazi regering nu zoor bezorgd om ons is en ons met hun Vaccinatie zogenaamd wil redden.

Met de Genocide van de MH370 / MH17 had hij ook geen bezwaren en heeft daar zelf stevig aan meegewerkt, ook Pedofielen dorden door hem beschermd, waarom, omdat het tekort bij hem en het Fake komt?

Plandemie een lange Agenda, Bio-wapens.

Strafrechtelijke aanklachten in verband met bio-terrorismewetten en -massa’s Moord.

Ingediend: FBI OFFICER

AMBASSADE VAN DE VERENIGDE STATEN

Boltzmanngasse 16

A-1090 Wenen

Oostenrijk

Datum: 10 juni 2009

Inhoud

I. Inleiding: Samenvatting van de vorderingen

II. Feitelijke achtergrond

III. Bewijs dat de -swijngriepvaccins bio-wapens zijn

IV. Wetenschappelijk bewijs dat het -swijn-griepvirus een kunstmatig (genetisch gemanipuleerd) virus.

V. Wetenschappelijk bewijs dat de -swijn-griep‖ bio-engineered was om lijken op het Spaanse griepvirus van 1918.

VI. Genoomsequentie van de -swijn-griep‖

VII. Bewijs voor het opzettelijk vrijkomen van de Mexicaanse griep virus in Mexico

VIII. Bewijs voor de betrokkenheid van president Obama

IX. Bewijs voor de rol van Baxter en de WHO bij het produceren van en het vrijgeven van pandemisch virusmateriaal in Oostenrijk.

X. Bewijs dat Baxter een element is in een heimelijke bio-wapens netwerk.

XI. Bewijs dat Baxter opzettelijk drugs heeft besmet.

XII. Bewijs dat Novartis vaccins gebruikt als bio-wapens.

XIII. Bewijs voor de rol van de WHO in de bio-wapens…programma: leverancier van het vogelgriepvirus aan Baxter

XIV. Bewijs voor de manipulatie van ziektegegevens door de WHO in om het verklaren van een pandemie niveau 6 te rechtvaardigen teneinde de controle over de VS te grijpen.

XV. Bewijs voor de rol van de FDA in het verbergen van de bio-wapens programma

XVI. Bewijs voor de nationale microbiologische laboratoria in Canada rol in het bio-wapenprogramma

XVI. Bewijs van de betrokkenheid van wetenschappers die werken voor het Britse NIBSC, en het CDC in de techniek van de Mexicaanse griep.

XVII. Bewijsvaccinaties veroorzaakten de Spaanse dodelijke griep…van 1918.

XVIII. Precedenten: de verlaten varkensgriep massa-vaccinatie programma van 1976

XIX. Ontoereikende prestaties van de overheid bij het tegenhouden van de verspreiding van de Mexicaanse griep als dekmantel voor de verspreiding van een pandemie

XX. XX. Bewijs van manipulatie van het wettelijk kader om massamoord ongestraft mogelijk maken

XXII. Constitutionele kwesties: de wettigheid v. Illegaliteit van het in gevaar brengen van het leven, de gezondheid en het algemeen belang…vaccinaties

XXI. De kwestie van de immuniteit en schadeloosstelling als bewijs van intentie om een misdrijf te plegen

XXII. Bewijs voor het gebruik van chemtrails voor de bevolking reductie

XXIII. Bewijs voor het bestaan van een internationale bedrijfscriminaliteitssyndicaat

XXIV. Bewijs voor het bestaan van de -Illuminati‖

XXV. Bewijs van de betrokkenheid van de Illuminati bij de de huidige ineenstorting van het financiële systeem van de wereld

XXVI. Bewijs voor de ontvolkingsagenda van de Illuminati/Bilderbergs en hun betrokkenheid bij de techniek en het vrijkomen van het kunstmatige -swijngriep‖ virus

XXVII. Bewijs voor de Genocide-agenda door middel van Gewapende Griep wordt besproken op de jaarlijkse Bilderberg bijeenkomst in Athene van 14-17 mei 2009

XXXVIII. Conclusie

XXIX. Verdedigers

XXX. Bijlagen – Strafrechtelijke aanklachten tegen Baxter en de WHO zijn onder andere ingediend in Oostenrijk

– Strafrechtelijke aanklachten tegen Baxter en de WHO zijn onder andere ingediend in Zwitserland

– Parlementaire antwoorden op het Baxter incident

– Uittreksel: Biologische Wapens Anti-Terrorisme Wet van 1989

I. Inleiding: Samenvatting van de vorderingen Ik presenteer bewijzen van daden van bio-terrorisme die in strijd met het strafrecht van de Verenigde Staten door een groep die binnen de Verenigde Staten actief is onder buitenlandse richting, met name onder leiding van internationale bankiers die onder meer de controle hebben over instellingen, de Federal Reserve, evenals internationale overheidsorganisaties, met name de Wereldgezondheidsorganisatie Organisatie, de Verenigde Naties en de NAVO.

Er wordt bewijsmateriaal voorgelegd om aan te tonen dat een internationale bedrijfscrimineel syndicaat is van plan om een massale genocide tegen de bevolking van de Verenigde Staten door gebruik te maken van een kunstmatig (genetisch) gemanipuleerd grieppandemievirus om de dood en verwonding te veroorzaken en met een hoge graad van gehechtheid overheidskantoren in de Verenigde Staten.

In het bijzonder wordt er bewijs geleverd dat de gedaagden President Barack Obama, president van de Verenigde Staten, David Nabarro, VN-systeemcoördinator voor influenza, Margaret Chan, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Organisatie, Kathleen Sibelius, secretaris van het departement van Gezondheidszorg en Menselijke Dienstverlening (HHS), secretaris Janet Napolitano, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, David de Rothschild, bankier, David Rockefeller, bankier, George..Soros, bankier, Werner Faymann, Kanselier van Oostenrijk, Alois Stöger, de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid, maakt onder andere deel uit van dit internationale bedrijfscriminaliteitssyndicaat dat ontwikkeld, geproduceerd, opgeslagen en gebruikt biologisch wapens om de bevolking van de Verenigde Staten uit te schakelen en andere landen voor financieel en politiek gewin.

Er wordt bewijsmateriaal overgelegd om aan te tonen dat de verdachten met elkaar en met anderen samenspannen om te bedenken,

fonds en nemen deel aan de eindfase van de uitvoering van een heimelijk internationaal bio-wapenprogramma waarbij onder meer de farmaceutische bedrijven Baxter en Novartis, door de eerste bio-engineering en, dan het vrijgeven van dodelijke biologische agentia, in het bijzonder, ten eerste, het zogenaamde vogelgriepvirus en ten tweede, het -zo-genaamd “varkensgriepvirus”, om een voorwendsel te hebben om een geforceerd massa-vaccinatieprogramma uit te voeren, dat zal zijn de middelen voor de toediening van een toxische biologische middel dat gebruik maakt van het afgiftesysteem van een injectie, waardoor dood en verwonding van de bevolking van de Verenigde Staten in schending van de Biologische Wapens Anti-Terrorisme Wet van 1989 (BWATA), dat in 1990 in wet werd omgezet, waardoor de het toepassingsgebied van de verordening inzake bio-oorlogsmaterialen, met inbegrip van particulieren en niet-overheidsorganisaties, waaronder Bedrijven.

In het dossier wordt het bewijs geleverd dat Baxter AG, Oostenrijkse dochteronderneming van Baxter International, gevestigd in Deerfield,

Ziek, opzettelijk, opzettelijk en bewust, verzonden 72 kilo’s levend vogelgriepvirus – geleverd door de wereld Gezondheidsorganisatie, Genève, Zwitserland — in de winter van 2009 tot 16 laboratoria in vier landen.

Dit bewijs duidelijk bewijzen dat de farmaceutische bedrijven en De internationale overheidsinstellingen zelf zijn actief die zich bezighouden met de productie, ontwikkeling, productie en het verspreiden van biologische agentia die als de meest dodelijk bio-wapen op de planeet om een pandemie en massale sterfgevallen veroorzaken.

Bijlage (A) is een kopie van de ingediende strafrechtelijke aanklachten.

tegen Baxter en andere verdachten in de stad Wenen Openbaar Ministerie op 8 april 2009, door Jane Bürgermeister, duaal Iers/Oostenrijkse burger, woonachtig in Wenen, Oostenrijk.

De Oostenrijkse politie onderzoekt het incident nu waarbij 72 kilo levend vogelgriepvirus is vrijgekomen van Baxter’s lab Orth an der Donau deze winter.

Volgens § 175 (a) van BWATA is er extraterritoriale Federale jurisdictie over een overtreding in het kader van deze sectie gepleegd door of tegen een onderdaan van de Verenigde Staten Bijlage (B) is een kopie van de strafrechtelijke aanklachten die zijn ingediend tegen

Baxter en de WHO en andere verdachten via de Oostenrijkse politie betreffende een vermeend geval van bio-terrorisme in Zwitserland in april 2009.

In het kort, de beschuldigingen in Bijlage (A) tegen Baxter merkt op dat Baxter’s lab in Orth an der Donau, een van de zogenaamd meest beveiligde bio-veiligheidslaboratoria ter wereld, zich niet hield aan de meest elementaire en essentiële stappen om te stoppen 72 kilo’s van een als bio-wapen ingedeelde ziekteverwekker die moet worden bewaard veilig en gescheiden van alle andere stoffen onder strenge regels voor het bio-veiligheidsniveau, maar stond het toe om worden gemengd met het gewone menselijke griepvirus en worden verzonden van zijn faciliteiten in Orth in de Donau.

De WHO, de EU en de Oostenrijkse gezondheidsautoriteiten hebben geen onderzoek gedaan naar na een personeelslid van Bio-Test in de Tsjechische Republiek op begin februari testte het materiaal bedoeld voor kandidaat-vaccins op fretten, die toen stierven. Ze hebben niet de inhoud van het virusmateriaal te onderzoeken.

Er is geen gegevens over de genetische volgorde van het vrijgekomen virus.

In een antwoord op parlementaire vragen op 20 mei 2009, de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid, Alois Stöger, onthulde dat het incident was niet behandeld als een bio-veiligheidsafwijking, zoals het had moeten zijn, maar als een misdrijf tegen de veterinaire code en een dierenarts en een medische De dokter was gestuurd om het lab kort te inspecteren.

Bijlage (C) is een kopie van de antwoorden van 20 mei 2009, van de Oostenrijkse minister van Volksgezondheid Alois Stöger aan de parlementaire vragen die op 20 maart door een lid van het Europees Parlement zijn ingediend, 2009, het Baxter-incident, waarin de hoeveelheid leven wordt beschreven betrokken vogelgriepvirus materiaal – 72 kg – en de stappen genomen door de autoriteiten om te onderzoeken.

Uit het dossier blijkt dat het vrijkomen van het virus een essentiële stap voor het op gang brengen van een pandemie die het mogelijk maakt om WHO om een pandemie van niveau 6 uit te roepen.

De wetten en decreten zijn die de VN en de WHO in staat zullen stellen om de Verenigde Staten in het geval van een pandemie.

Ook zullen verplichte vaccinaties van kracht worden in de Verenigde Staten in het geval van een pandemieverklaring.

De hele -swijngriep‖ pandemiezaak is gebaseerd op een een enorme leugen – dat er een natuurlijk virus is dat vormt een bedreiging voor de bevolking.

Er wordt wetenschappelijk bewijs gegeven om aan te nemen dat de vogel griepvirus en varkensgriepvirus zijn in feite bio-engineering in laboratoria met behulp van financiering door de WHO en andere overheidsinstellingen, onder andere.

Deze –Zwijn griep’ virus is een hybride van een deel -swijn-griep’, een deel menselijke griep

en een deel van de vogelgriep. Zoiets kan alleen komen van een laboratorium, volgens deskundigen.

De WHO beweert dat de Mexicaanse griep zich verspreidt en ze moeten verklaren dat een pandemie de fundamentele oorzaken negeert.

De virussen die werden vrijgelaten, werden gecreëerd en vrijgegeven door de De hulp van de WHO en de WHO is in grote mate verantwoordelijk voor de pandemie in de eerste plaats b het uitblijven van maatregelen om de verspreiding van het virus snel te beperken.

Bovendien zijn de symptomen van de vermeende Mexicaanse griep niet te onderscheiden van de gewone griep of van de verkoudheid.

Het veroorzaakt niet vaak meer de dood dan de gewone griep veroorzaakt de dood.

De cijfers voor sterfgevallen gerapporteerd voor de -Zwijngriep‖ zijn inconsequent en er is geen duidelijkheid over hoe het aantal van -doden‖ is gedocumenteerd.

Er is geen pandemisch potentieel tenzij de massale vaccinaties uitgevoerd om de griep te bewapenen onder het mom van het beschermen van de bevolking.

Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat de verplichte vaccins zullen opzettelijk worden besmet met ziekten die specifiek bedoeld zijn om de dood te veroorzaken.

Een Novartis-vogelgriepvaccin met vergunning doodde ten minste 21 daklozen in Polen in de zomer van 2008 en hadden als zijn -primaire uitkomstmaatstaf‖, een -adverse gebeurtenissen rate‖, en voldoet daarmee aan de eigen definitie van de Amerikaanse regering van een biowapen (een biologisch agens dat ontworpen is om een gebeurtenissenpercentage, d.w.z. dood of letsel) met een leveringssysteem (injectie).

Hetzelfde complex van internationale farmaceutische bedrijven en internationale overheidsinstellingen die zich hebben ontwikkeld en vrijgegeven pandemisch materiaal hebben zich gepositioneerd om te profiteren van het uitlokken van de pandemie door het afsluiten van contracten om het vaccin en de financiering te leveren.

De pandemie zal enorme winsten opleveren voor de farmaceutische industrie industrie van de potentiële verkoop van -swijngriep‖ vaccins, overheidssubsidies en -financiering.

De verschillende mediagroepen worden door dezelfde groep gecontroleerd die de leiding heeft over deze -Zwijngriep‖ hoax en zijn het verspreiden van verkeerde informatie om het volk van de Verenigde Naties te sussen.

Staten in het nemen van het gevaarlijke vaccin.

Samenvattend, het dossier toont aan dat de mensen van de Verenigde Staten zal aanzienlijk en onherstelbaar letsel als ze gedwongen worden de onbewezen vaccin zonder hun toestemming overeenkomstig de modelstaat Emergency Health Powers Act, National Emergency Act, NATIONALE VEILIGHEIDSPRESIDENTIËLE RICHTLIJN/NSPD 51 en HOMELANDVEILIGHEIDSPRESIDENTIËLE RICHTLIJNEN/HSPD-20, en de Internationaal partnerschap voor vogelgriep en pandemie.

Beginnend in of rond 2008 tot nu toe, in de Verenigde Staten.

Staten, Verweerders hebben nieuwe en/of versnelde de uitvoering van wet- en regelgeving die tot doel heeft de burgers van de Verenigde Staten te ontdoen van hun wettige Constitutionele rechten om een injectie te weigeren door het creëren of waardoor bepalingen kunnen blijven bestaan die de weigering om een injectie te nemen tegen pandemische virussen en door het opleggen van andere buitensporige en wrede straffen, zoals gevangenschap en/of quarantaine in FEMA-kampen, met uitzondering van de burgers van de Verenigde Staten van het claimen compensatie voor letsel of overlijden als gevolg van de bovengenoemde geforceerde injectie, in strijd met de wetten op de federale corruptie en misbruik van het ambt en ook van de De grondwet en het wetsvoorstel van de rechten, dus het leggen van de wettelijke de basis voor massale genocide.

De verdachten hebben de massamoord op de VS vooraf gepland bevolking door middel van een gedwongen vaccinatie, ook door het installeren van een uitgebreid netwerk van FEMA-concentratiekampen en het identificeren van massagraven en ze zijn betrokken geweest bij het ontwerpen en uitvoeren van een regeling voor het overdragen van de macht over de Verenigde Staten van Amerika, met behulp van de varkensgriep of andere pandemie als voorwendsel, voor een internationaal misdaadsyndicaat, die gebruik maakt van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie als een front voor de illegale afpersing beïnvloedde georganiseerde misdaad activiteiten van de bovengenoemde organisatie, in strijd met de wetten op verraad.

Het bewijs wordt geleverd dat het complex van farmaceutische bedrijven van Baxter, Novartis en Sanofi Aventis zijn onderdeel van van een tweeledig doel bio-wapenprogramma in het buitenland gefinancierd door het internationale misdaadsyndicaat en ontworpen om massamoord te implementeren om de wereld te verminderen bevolking met maar liefst 5 1⁄2 miljard in de komende tien jaar, om terreur te verspreiden, om te rechtvaardigen dat mensen worden gedwongen op te geven hun rechten en massa-quarantaine in FEMA-kampen.

Ook de activa – huizen, bedrijven, boerderijen, voorraden – van degenen die worden gedood, zullen te grazen worden genomen door de internationaal misdaadsyndicaat.

Door de bevolking van Noord-Amerika te elimineren, internationale elite toegang tot de natuurlijke omgeving van de regio hulpbronnen, zoals water, en door het elimineren van de Verenigde Staten en zijn democratische grondwet door het te sub summerend onder een -Noord-Amerikaanse Unie‖ met een Amero-valuta, de internationale misdaadgroep zal volledige controle hebben over het Noorden Amerika.

De pandemie heeft ook de aandacht afgeleid van de wereld van een verwoestende wereldwijde economische crisis ontworpen door dezelfde internationale misdaadgroep, die de wereld in een crisis te leiden die gekenmerkt wordt door armoede, economische ineenstorting, oorlog, het verlies van burgerrechten en de ondergang van Sociale programma’s van de staat.

Voor het hele rapport : https://drive.google.com/file/d/1-ULnLH1HlL0WufJSZd3gGKWM7cf3nJFG/view?fbclid=IwAR2m0bxxEmmA50-ReH0Fj2-lnmrXDF9g61BR-CXg3oap-XZuH0Z-dJt9Ths

Alleen reizen met coronavaccinatie? Digitale gezondheidspas wordt realiteit.

Wees gerust, de VS zal dit tegenhouden, want zonder de VS zal de NWO en de Great Reset van het World Economic Forum en het IMF niet doorgaan.

Een digitaal gezondheidspaspoort, dat in verband met de coronacrisis dan dient als vaccinatiepaspoort, wordt straks gebruikt voor het internationale vliegverkeer. Vrijheid van reizen wordt naar verwachting aan deze pas gekoppeld. Met de hulp van de Rockefeller Foundation is een gerelateerd project gestart. Het World Economic Forum promoot het project.

21.11.2018, Beieren, Würzburg: Op een vaccinatiekaart ligt een spuit met de naam van het viervoudige griepvaccin Influvac Tetra. Minister van Volksgezondheid Carola Reimann (SPD) van Nedersaksen geeft commentaar op de vaccinatieweken in Nedersaksen op 22 november 2019. (Foto: dpa)

World Economic Forum bevordert deze bezorgdheid Alles hangt van Leugens aan elkaar.

De International Air Transport Association (IATA) staat op het punt een digitaal gezondheidspaspoort uit te rollen, dat volgens haar zal helpen de grenzen te heropenen voor internationale reizen door het veilig delen van informatie over Covid-19-tests en vaccinaties. Aangezien de luchtvaartindustrie enige vooruitgang boekt bij de invoering van universele testregimes voor de lancering van internationale vluchten, is het IATA-paspoort bedoeld om “de veilige stroom van vereiste test- of vaccininformatie tussen regeringen, luchtvaartmaatschappijen en laboratoria te beheren en verifiëren. en reizigers ”.

“Vandaag zijn de grenzen dubbel geblokkeerd. Tests zijn de eerste sleutel om internationaal reizen mogelijk te maken zonder quarantainemaatregelen. De tweede sleutel is de wereldwijde informatie-infrastructuur die nodig is voor het veilig beheren, delen en valideren van testgegevens die overeenkomen met reisidentiteiten in overeenstemming met de vereisten voor grenscontrole. Dat is de taak van de IATA Travel Pass ”, citeerde Alexandre de Juniac, algemeen directeur van Flight Global , IATA.

Het initiatief wordt geïmplementeerd via vier modules: een wereldwijd register van gezondheidsvereisten; een wereldwijd register van test- en vaccinatiecentra die relevant zijn voor de behoeften van elke bestemming; een “laboratorium-app” waarmee geautoriseerde laboratoria en testcentra test- en vaccinatiecertificaten kunnen delen met passagiers; en een “contactloze reis-app” die alle relevante gegevens en certificaten bevat voor individuele passagiers om aan reisvereisten te voldoen.

Een van de potentiële voordelen van het paspoort is dat overheden de authenticiteit van tests en de identiteit van degenen die certificaten overleggen, kunnen verifiëren, volgens IATA, terwijl luchtvaartmaatschappijen ervoor kunnen zorgen dat passagiers de juiste informatie krijgen over reisvereisten. De passagiers hebben zelf de mogelijkheid om testinformatie veilig door te sturen naar luchtvaartmaatschappijen en grensautoriteiten.

De eerste grensoverschrijdende IATA Travel Pass-pilot staat gepland voor eind dit jaar en het programma start in het eerste kwartaal van 2021. IATA is niet de enige die een dergelijk product ontwikkelt. Andere voorbeelden zijn het CommonPass-project en initiatieven die door verschillende regeringen op nationaal niveau zijn gelanceerd.

Hoe de reis zou moeten verlopen volgens het CommonPass-project. (Afbeelding: International House of Japan)

Meer info van dit artikel:  https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/507796/Reisen-nur-noch-mit-Corona-Impfung-Digitaler-Gesundheitspass-wird-zur-Realitaet

EU-leider Ursula von der Leyen komt uit als een voorstander van de “Grote Reset”

Tijdens een paneldiscussie op het World Economic Forum maakten de voormalige vice-president van de VS John Kerry en EU-baas Ursula von der Leyen zeer positieve opmerkingen over de “Great Reset”. “Dames en heren, de behoefte aan wereldwijde samenwerking en deze versnelling van verandering zullen beide drijfveren zijn van de Grote Reset. En ik zie dit als een ongekende kans, ”zei von der Leyen.

Om een reset te kunnen rechtvaardigen zal je de economie eerst geheel kapot moeten maken zodat mensen gaan schreeuwen dat het opgelost moet worden, dan komt hun fascistenplan in werking, waar zij de oorzaak van zijn en waren.


DUITS ZAKELIJK NIEUWS

20 januari 2020, Zwitserland, Davos: Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, verwelkomt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, voor de start van de jaarlijkse WEF-conferentie. De jaarvergadering vindt plaats van 21 januari 2020 tot 24 januari 2020. (Foto: dpa)

Zie het geheel als een massa Angst Psychose die de politiek de mensen aanpraat met gekken maatregelen die nergens op slaan, en dwang door de politie die zelf te dom is om vragen te stellen, want dat betekend hun eigen baan.

De Politieke Bilderberg Fascisten weten van gekkigheid niet meer wat ze nog meer moeten doen om de bevolking aan de Vaccin euthanasie te krijgen voor hun Genocide agenda, de op Angst gebaseerde zelfmoord.

MSM kommer en kwel werken hier graag aan mee.

Op welk “Great Reset” -evenement sprak von der Leyen

Wat de “Grote Reset” zou moeten doen volgens hun verklaringen

Wie de meesterbreinen van de “Great Reset” zijn

Corona beslissingen: De federale en deelstaatregeringen nemen strenge maatregelen

Demonstratie in het district Hildburghausen: Politie gebruikt traangas, eerste meldingen wegens nieuwe wet op de bescherming tegen infecties

Travel alleen met Corona inenting? Digitaal gezondheidspaspoort wordt werkelijkheid

De wereldeconomie zal zich niet herstellen tegen 2025.

Kanselier Merkel waarschuwt: “Het wordt een moeilijke tijd.”

Blokkade van de Corona miljarden: De toon tussen Brussel, Warschau en Boedapest wordt steeds ruwer…

Syrië: Turkse huurlingen in een hinderlaag gelokt, Israël valt de regio Damascus aan…

Nieuw monetair systeem: pandemie bevordert de invoering van de digitale dollar

Laatste cijfers voor de VS: stijgende werkloosheid, aantrekkende economie.

Burgers in nood: tot 110.000 persoonlijke faillissementen verwacht in het komende jaar.

Burgemeester Müller van Berlijn zegt over de nieuwe Corona-situatie: “In veel gebieden is het een kwestie van leven en dood”

Vergrendelingsvereiste voor Deutsche Bahn: individuele reserveringen zijn alleen mogelijk voor zitplaatsen bij het raam.

Geen licht aan het einde van de tunnel: elk elfde bedrijf ziet zichzelf met faillissement bedreigd.

De Great Reset is een fraude, daar men geen geld of Goud heeft om hun reset waarde gedekt te maken, ze zijn afhankelijk van geldcreatie uit het niets, dus besef dat we werken voor niets, als enkel vals geld zonder waarde.

De Reset daar in tegen van de alliantie van AIIB via de QFS zijn wel goud gedekt.

Juist dit willen de corrupte machthebbers tegenhouden.

Laat het nu alle onthullingen zijn van hun misdaden waar ze het meeste angst voor hebben.

De Kraken heeft het allemaal, de criminelen hebben geen schijn van kans om zich te verbergen, alles komt in de openbaarheid, juist door de uitzendingen die het VS leger zal doen over heel de wereld, dit is door geen enkele regering te stoppen.

Rutte en zijn gezalfde Sperti-Boys gaan niet ontkomen en zullen de dans (Homo Tango) niet ontspringen.

Het bewijs van het Corona Fascisme van Rutte en zijn gezalfde vrienden, Soros betaald de Antifa terreur tegen ons die Rutten organiseert en mee ondersteunt.

Allemaal toeval?

Op 2 November 2020 heeft Donald J Trump reeds GESARA in een Executive Order uitgeroepen, om binnen 120 dagen nieuwe verkiezingen te houden en een nieuwe regering structuur te vormen binnen deze 120 dagen.

De Verkiezingen, waarvan men wist dat de gefraudeerd zouden worden waren enkel een Tool om de fraudeurs en hun handlangers in de val te laten lopen, en hebben geen enkele waarde voor het bestuur van een nieuwe regering van deze 120 dagen.

De Meeste slechte acteurs zullen opgepakt worden, daar er meer als 209.000 verzegelde aanklachten zijn in de VS.

Internationaal en onder het oorlogsrecht zal Flynn en Powell schoon schip gaan maken met de elite troepen van aangesloten landen.

Rutte en zijn Sperti Boys maken geen schijn van kans, het is volbracht.

Een geluk bij een ongeluk voor Thierry Baudet, die het zinkende schip verlaten heeft, hem kan enkel naïviteit verweten worden, want wie zet een partij op om zich vervolgens door eigen partij bestuur uit zijn functie te laten zetten.

De Uil van Minerva heeft hier duidelijk een steekje laten vallen, hoe heeft Thierry zichzelf zo in de voet kunnen schieten, en nu eisen dat met een lijstrekker verkiezing gaat houden binnen de FvD.

Ze hebben hem uitgekotst, de door VVD geïnfiltreerde partij, als een groentje staat hij nu te bedelen om weer iets te mogen betekenen.

Het hele politiek kartel is direct na 5 mei 1945 door een stille coup aan de macht gekomen, onder leiding van Nazi Bernhard von Lippen, die het Nazi bestuur van Hitler vanaf 18 mei 1940 geeft overgenomen als stadhouder van Bezet Nederland.

Licht dementerende Politiek arbeidsongeschikte Theo Hiddema, kan het niet bevatten dat zijn hele leven een leugen was, een wet volgen en handhaven die niet meer rechtsgeldig is, door het vervallen van de Grondwet en koninkrijk op 13 mei 1940, dus geheel terecht zijn Maxima in 2012, de Nederlander bestaat niet.

De huidige erfgenaam van Nazi Opa Bernhard von Lippe, Willy von Amsberg, heeft tijdens de dodenherdenking zijn excuses aangeboden dat Wilhelmina het land was ontvlucht, deze slappe zak vergat wel te vermelden dat dit bestuurlijk consequenties had volgens de toen gelden de grondwet artikel 21.

De Executive order die de mensheid zal bevrijden van alle valse machthebbers.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-presidents-advisory-1776-commission/

Uitvoeringsbesluit tot oprichting van de adviserende commissie van 1776 van de president

Uitgegeven op: 2 november 2020

Door het gezag dat mij als president is verleend door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, en om een ​​opkomende generatie beter in staat te stellen de geschiedenis en principes van de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 te begrijpen, en door deze , een meer volmaakte Unie vormen, wordt hierbij als volgt geordend:

Sectie 1 .  Doel . De Amerikaanse stichting voorzag een politieke orde in harmonie met het ontwerp van “de wetten van de natuur en van de natuurgod”, waarbij het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk werd gezien als belichaamd en gesanctioneerd door de natuurwet en haar tradities.

De vorming van een republiek rond deze principes markeerde een duidelijke afwijking van eerdere regeringsvormen, waarbij rechten werden veiliggesteld door een regeringsvorm die zijn legitieme macht ontleent aan de toestemming van de geregeerden. Tijdens haar nationale leven heeft de verkenning van de volledige betekenis van deze principes door onze Republiek geleid door de ratificatie van een grondwet, burgeroorlog, de afschaffing van de slavernij, wederopbouw en een reeks binnenlandse crises en wereldconflicten. Die gebeurtenissen leggen een duidelijk historisch record vast van een uitzonderlijke natie die zich toelegt op de ideeën en idealen van haar oprichting.

Tegen deze geschiedenis in heeft in de afgelopen jaren een reeks polemieken die gebaseerd zijn op een gebrekkige wetenschap onze oprichters en onze stichtingen belasterd. Ondanks de deugden en prestaties van deze natie, wordt veel studenten nu op school geleerd om hun eigen land te haten en te geloven dat de mannen en vrouwen die het hebben gebouwd geen helden waren, maar eerder schurken. Deze geradicaliseerde kijk op de Amerikaanse geschiedenis mist perspectief, verdoezelt deugden, verdraait motieven, negeert of verdraait feiten, en vergroot gebreken, waardoor de waarheid wordt verborgen en de geschiedenis wordt misvormd. Als u dit verwrongen perspectief niet identificeert, uitdaagt en corrigeert, kan dit de banden die ons land en onze cultuur met elkaar verbinden, doen rafelen en uiteindelijk uitwissen.

De recente aanvallen op onze oprichting hebben de geschiedenis van Amerika met betrekking tot ras in de verf gezet. Deze eenzijdige en verdeeldheid zaaiende verhalen negeren maar al te vaak de grote erfenis van de Amerikaanse nationale ervaring, of slagen er niet in om de grote erfenis van de Amerikaanse nationale ervaring te eren – de moedige en succesvolle poging van ons land om de vloek van de slavernij van zich af te schudden en de lessen van die strijd te gebruiken als leidraad. ons werk voor gelijke rechten voor alle burgers in het heden. Door Amerika te beschouwen als een onherstelbaar en systematisch racistisch land kan de buitengewone rol van de grote helden van de Amerikaanse beweging tegen slavernij en burgerrechten niet worden verklaard – een groot moreel streven dat, van Abraham Lincoln tot Martin Luther King, Jr., werd gekenmerkt door religieuze gemeenschap, goede wil, vrijgevigheid van hart, nadruk op onze gedeelde principes en een inclusieve visie voor de toekomst.

Zoals deze helden hebben aangetoond, gaat de weg naar een hernieuwde en zelfverzekerde nationale eenheid via een herontdekking van een gedeelde identiteit die geworteld is in onze grondbeginselen. Een verlies van nationaal vertrouwen in deze principes zou de opkomende generaties in gevaar brengen voor een verlammende zelftwijfel die ertoe zou kunnen leiden dat ze het geloof in het gemeenschappelijke verhaal opgeven dat ons over onze verschillen met elkaar verbindt. Zonder ons gemeenschappelijk geloof in het gelijke recht van elke individuele Amerikaan op leven, vrijheid en het nastreven van geluk, zouden autoritaire visies op de regering en de samenleving steeds aantrekkelijkere alternatieven kunnen worden voor zelfbestuur op basis van de instemming van de mensen. Het is dus noodzakelijk om de Amerikaanse jongeren toegang te geven tot wat echt inspirerend en verenigend is in onze geschiedenis, evenals op de lessen die zijn geleerd door de Amerikaanse ervaring met het overwinnen van grote nationale uitdagingen. Dit is wat het geïnformeerde en eerlijke patriottisme mogelijk maakt dat essentieel is voor een succesvolle republiek.

Een herstel van het Amerikaanse onderwijs, gebaseerd op de principes van onze oprichting, die accuraat, eerlijk, verenigend, inspirerend en veredelend is, moet uiteindelijk slagen op lokaal niveau. Ouders en plaatselijke schoolbesturen moeten in staat worden gesteld om meer keuze en variatie in leerplannen op nationaal en lokaal niveau te bereiken.

De rol van de federale overheid is het beschermen en behouden van staats- en lokale controle over het curriculum, het instructieprogramma, de administratie en het personeel van onderwijsinstellingen, scholen en schoolsystemen. Daarom verwerpt mijn administratie het Common Core-curriculum en alle pogingen om de federale regering een nationaal curriculum of nationale normen in het onderwijs op te leggen.

Krachtige deelname aan de lokale overheid is altijd Amerika’s laboratorium van vrijheid geweest en een sleutel tot wat ons uitzonderlijk maakt. De beste manier om het verhaal van de grondbeginselen van Amerika te behouden, is door het in actie te leven door lokale gemeenschappen die de controle bevestigen over hoe kinderen patriottisch onderwijs krijgen op hun scholen.

Sec . 2 .  De adviserende Commissie van 1776 van de president . (a) Binnen 120 dagen na de datum van dit bevel, zal de minister van Onderwijs in het Department of Education de President’s Advisory 1776 Commission (“de 1776 Commission”) instellen om een ​​opkomende generatie beter in staat te stellen de geschiedenis en principes van de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 en om te streven naar een meer volmaakte Unie.

(b) De Commissie van 1776 bestaat uit niet meer dan 20 leden, die worden benoemd door de voorzitter. Leden dienen voor een termijn van 2 jaar en zullen niet worden ontslagen, behalve wegens inefficiëntie, plichtsverzuim of misdrijf. De Commissie van 1776 kan personen van buiten de federale overheid met relevante ervaring of materiedeskundigheid omvatten. De Commissie van 1776 omvat ook de volgende ambtshalve leden of door die leden aangewezen hoge ambtenaren:

(i) de minister van Buitenlandse Zaken;

(ii) de minister van Defensie;

(iii) de minister van Binnenlandse Zaken;

(iv) de minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling;

(v) de secretaris van Onderwijs;

(vi) de assistent van de president voor binnenlands beleid; en

(vii) de assistent van de president voor intergouvernementele zaken.

(c) De Commissie van 1776:

(i) binnen 1 jaar na de datum van dit bevel een rapport opstellen voor de President, dat publiekelijk verspreid zal worden, met betrekking tot de kernprincipes van de Amerikaanse oprichting en hoe deze principes kunnen worden begrepen om verder te genieten van ‘de zegeningen van vrijheid ‘En om ons streven’ om een ​​perfectere Unie te vormen ‘te promoten. De Commissie kan naast de standpunten van de leden van de Commissie verzoeken om verklaringen en bijdragen van intellectuele en culturele figuren;

(ii) advies geven en aanbevelingen doen aan de president en de Amerikaanse Semiquincentennial Commission met betrekking tot de plannen van de federale regering om de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid te vieren en met relevante externe belanghebbenden overleggen over hun plannen;

(iii) de ontwikkeling en implementatie vergemakkelijken van een “Presidential 1776 Award” om de kennis van studenten van de Amerikaanse oprichting te erkennen, inclusief kennis over de oprichters, de onafhankelijkheidsverklaring, de constitutionele conventie en de grote soldaten en veldslagen van de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog ;

(iv) uitvoerende afdelingen en agentschappen (agentschappen) adviseren met betrekking tot hun inspanningen om vaderlandslievend onderwijs te verzekeren – dat wil zeggen de presentatie van de geschiedenis van de Amerikaanse grondbeginselen en grondbeginselen, het onderzoek naar hoe de Verenigde Staten tijdens hun geschiedenis, en de verklaring waarom toewijding aan de ambities van Amerika gunstig en gerechtvaardigd is – wordt aan het publiek verstrekt in nationale parken, slagvelden, monumenten, musea, installaties, oriëntatiepunten, begraafplaatsen en andere plaatsen die belangrijk zijn voor de Amerikaanse Revolutie en de Amerikaanse oprichting, zoals gepast en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

(v) agentschappen adviseren over het prioriteren van de Amerikaanse oprichting in federale subsidies en initiatieven, inclusief die beschreven in sectie 4 van dit besluit, en waar passend en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; en

(vi) faciliteren, adviseren en promoten van andere activiteiten ter ondersteuning van publieke kennis en patriottische educatie over de Amerikaanse Revolutie en de Amerikaanse oprichting, voor zover van toepassing en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

(d) De Commissie van 1776 heeft een voorzitter en een vicevoorzitter, die door de voorzitter uit haar leden worden aangewezen. Een uitvoerend directeur, aangewezen door de secretaris van onderwijs in overleg met de assistent van de president voor binnenlands beleid, coördineert de werkzaamheden van de Commissie van 1776. De voorzitter en de vicevoorzitter werken samen met de uitvoerend directeur om regelmatige vergaderingen van de Commissie van 1776 bijeen te roepen, haar agenda vast te stellen en haar werk te leiden, in overeenstemming met deze volgorde.

(e) Het Ministerie van Onderwijs zorgt voor financiering en administratieve ondersteuning van de Commissie van 1776, voor zover wettelijk toegestaan ​​en afhankelijk van de beschikbaarheid van kredieten.

(f) Leden van de Commissie van 1776 dienen zonder compensatie, maar krijgen wel een vergoeding voor reiskosten, inclusief dagvergoedingen in plaats van levensonderhoud, zoals wettelijk is toegestaan ​​voor personen die met tussenpozen in de overheidsdienst dienen (5 USC 5701-5707).

(g) Voor zover de Federal Advisory Committee Act, zoals gewijzigd (5 USC App.), van toepassing kan zijn op de Commissie van 1776, zullen alle functies van de president onder die wet, behalve die van het rapporteren aan het Congres, worden uitgevoerd door de secretaris of Education, in overeenstemming met de richtlijnen die zijn uitgegeven door de Administrator of General Services.

(h) De Commissie van 1776 eindigt twee jaar na de datum van dit besluit, tenzij deze door de president wordt verlengd.

Sec . 3 .  Viering van de Dag van de Grondwet . Alle relevante instanties zullen toezien op de naleving van Titel I van Afdeling J van Public Law 108-447, die bepaalt dat ‘elke onderwijsinstelling die federale fondsen ontvangt voor een fiscaal jaar, op 17 september van dat jaar een onderwijsprogramma zal houden over de Amerikaanse grondwet. voor de studenten die door de onderwijsinstelling worden bediend ”, onder meer door na te gaan of elke onderwijsinstelling die federale fondsen ontvangt, wordt nageleefd. Alle relevante instanties zullen indien nodig maatregelen nemen om de naleving van die wet te verbeteren.

Sec . 4 .  Geef prioriteit aan de Amerikaanse oprichting in beschikbare federale bronnen . De volgende instanties geven prioriteit aan federale middelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om patriottisch onderwijs te bevorderen:

(a) het Department of Education, via de American History and Civics Academies en American History and Civics Education-National Activities;

b) het ministerie van Defensie, via het proefprogramma voor verbeterde burgerschapsvorming; en

(c) het Department of State, via het Bureau of Educational and Cultural Affairs, en via mogelijkheden in de programma’s Fulbright, US Speakers en International Visitors Leadership, evenals in American Spaces.

Sec . 5 .  Algemene bepalingen . (a) Niets in deze order mag worden geïnterpreteerd als een aantasting of anderszins van invloed op:

(i) de bevoegdheid die bij wet is verleend aan een uitvoerende afdeling of agentschap, of het hoofd daarvan; of

(ii) de functies van de directeur van de Office of Management and Budget met betrekking tot budgettaire, administratieve of wetgevingsvoorstellen.

(b) Dit bevel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van kredieten.

(c) Dit bevel is niet bedoeld en creëert geen recht of voordeel, inhoudelijk of procedureel, afdwingbaar in de wet of in billijkheid door een partij tegen de Verenigde Staten, haar afdelingen, agentschappen of entiteiten, haar functionarissen, werknemers , of agenten, of een andere persoon.

DONALD J. TRUMP

HET WITTE HUIS,
2 november 2020.

De Vlag, cq het ontwerp ervan.

Daar het ontwerp een discussie heeft opgeroepen, heeft iedereen de kans om een ontwerp voor de Bataafse Vlag te maken.

Ik stel voor om alle ontwerpen, waarvan ik hoop dat kunstzinnige mensen hier een voorbeeld willen indienen om zo een keuze te maken.

Mensen die in de mail contacten lijst zitten kiezen dat het ontwerp dat ze het meest geschikt vinden.

De Meeste stemmen gelden, en we hebben reeds meer als 200 mensen in de lijst die kunnen kiezen.

Op het moment dat we een keuze gemaakt hebben voor de vlag zal ook Rutte en zijn mede gangsters weg zijn, er zal dus geen beperking zijn om dan de vlaggen te laten maken en verzenden.

Dit gunnen we aan en vlaggen fabrikant in ons eigen land, die ook de verzending gaat doen.

Iedereen kan zoveel vlaggen kopen als hij zelf wil, en krijgt per persoon twee vlaggen vergoed als hij deze zelf betaald heeft en de twee vlaggen declareert.

Het zal onze vlag zijn en niet van een Fake Koningshuis of een fascistische Politiek.

Dan een oproep aan mensen die mee willen helpen om de transitie mee vorm te geven, hiervoor gaan verschillende functies van organisatie en uitvoering komen, om de werkgelegenheid te stimuleren.

Daklozen gaan een kans krijgen om via een eigen project weer terug te komen in een normaal leven, en ook mee te werken aan een nieuwe toekomst voor en van ons allemaal.

Vrouwen, de emancipatie heeft voor de staat een extra belastingslaaf de vrouw als werkslaaf gebruikt.

Hierdoor zijn veel huwelijken kapot gegaan, de zorgzame vrouw die er voor het gezin was, heeft een dubbele werkrooster gekregen, het gezin en als inkomensslaaf voor normaal te kunnen leven.

Lieve vrouwen, neem de zorgzame taak weer op, als je gebonden bent aan een gezin, stap tijdelijk uit het reguliere arbeidsproces en wees weer een baken in het gezin, want het gezin is de hoeksteen van onze samenleving.

Iedereen mag en kan werken, maar wie zegt dat we 40 uur per week moeten werken, het gezin gaat altijd voor, dus 3 dagen van 6 uur werken lost in een klap alle werkeloosheid op.

Ambtenaren krijgen een kans om iets nuttigs met hun tijd te gaan doen, en een vak te gaan leren, eelt op de handen te krijgen en voldaan thuis te komen zonder dat men veel digitaal vuilnis overdag heeft geproduceerd waar niemand om heeft gevraagd en iets meer wil.

GESARA

Algemeen nieuws, https://operationdisclosure1.blogspot.com/

Vrijgave van Fondsen: https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/11/restored-republic-via-gcr-as-of-nov-26.html

Onze militaire intel contact zei dat zijn info overeenkomt met dat het waar is dat de band uitbetalingen hebben vrijgegeven vanaf vandaag Wed 25 Nov, zoals hij zei door DoD versie gisteren Tue 24 Nov bij 7:30 pm & 9:30 pm EST, en hij bevestigde dat de Admiraal probeert (en staat op het punt om te worden vrijgegeven aan) beginnen T4A uitbetalingen op elk gewenst moment volgende 24-48 uur of zo accd aan zijn info; 4B zou moeten beginnen in dezelfde algemene tijdsbestek accd aan zijn huidige info, als alles gaat naar plan (hij zei gebeden gewaardeerd op dat).

Gratis Ziektekosten en risico verzekerd, lagere loonkosten.

Om loonkosten lager te maken, kunnen werknemers in dienst komen van een werkbedrijf GESARA NL.

Dit betekend dat alle gewerkte uren netto uitbetaald worden daar er geen Loonbelasting meer zal zijn.

Dan worden door GESARA NL alle ziekenkosten en risico verzekeringen automatisch aan je toegekend, dus geen fake verplichte verzekeringen meer, geen CAK die je een verzekering bij het VGZ aan draait tegen je wil.

Deurwaarders die hebben meegewerkt, gaan voor de schade uit het verleden opdraaien, want brieven in naam van de Koning en claims, waren ongeldig vanaf 5 mei 1945, Deurwaarder worden hiervoor bestuurders aansprakelijk gehouden, en betalen de claim uit hun eigen vermogen.

Daar mensen in een GESARA NL bedrijf hun gewerkte uren betaald krijgen, kunnen ondernemers hun aanbiedingen veel goedkoper doen, waardoor de BTW aanzienlijk veel lager is.

Daar we een collectief inkoop bureau gaat komen, de inkoop door GESARA NL zelf betaald gaat worden, waardoor ook de aanbiedingen nog goedkoper worden, dus meer werkgelegenheid gaan creëren.

Overheid onderhoud aan infrastructuur kunnen als projecten worden ingediend, en hebben geen last meer van een corrupte politiek.

Het gevolg hiervan is dat een overheid nooit meer dominant tegen de bevolking kan optreden.

Leger en politie krijgen de taak om de bevolking te dienen en de veiligheid te garanderen, in naam van de bevolking voor de bevolking, en nooit meer als beschermheer voor de corrupte politiek of vals koningshuis te kunnen optreden.

BOA Handhavers kunnen mee voor de grenscontrole gaan zorgen door de grenzen te controleren en onbevoegden de toegang van het land te ontzeggen.

Hier gaan het Nazi griezel kabinet de rillingen over hun rug gaan lopen. Pedofielen en Satanisten vallen door de mand door hun symboliek.

Een lelijk ding met een Pedo oorring.

Volgens Charlie Ward heeft Pfizer met hun test 35000 kinderen gedood. De reden dat Trump het over de vaccines heeft, is een val voor al die bedrijven, want zij moeten iets aantonen wat ze op dat moment niet kunnen. Vaccines die komende zijn, slaan ook op arrestaties. De Lock-down die we nu krijgen zal aantoonbaar worden aan het publiek betreffende het opruimen van de cabal deep state. En we zullen een mooie Kerst hebben. Januari word de awakening voor zij die nog slapen of nog in een diepe coma vertoeven. Dan is compassie en humanity de hoofdzaak aldus Charlie. Je vind het hier terug in deze video. https://drcharlieward.com/nicholas-veniamin-discusses-nesara-elections-trump-arrests-currency-revaluations/

Rinus