Steun voor aangifte actie

Graag jullie reacties naar mij persoonlijk in telegram of mail: elkefdeklerk@gmail.com

Naam adres woonplaats is voldoende

1

Dit is de actie die we hebben ontworpen ipv de actie Covid 19 van de A lijst  omdat dit is wat er moet gebeuren. Agenda 20-30 wordt hierbij ook ingezet als bewijs voor staatsgreep.

2

We een andere advocaat hebben die deze grote zaak op deze wijze wil aangaan en er zijn al duizenden mensen die mee doen.

Dank jullie alvast

Elke F.  Klerk

en Arno van Kessel(advocaat te Leeuwarden)

Beste mensen, verzamel zoveel mogelijk mensen met naam en adres. Al deze mensen kunnen in een en dezelfde aangifte ex art. 93 j° 97 WvSr aangifte doen bij het OM Den Haag tegen Rutte en zijn kompanen, waarbij tevens onderbouwd  wordt geëist opheffing van de mondmaskerplicht en 1,5m regel wegens strijd met de artt 2 en 3 EVRM (absolute grondrechten). Tevens de eis om per direct over te gaan tot de strafrechtelijke vervolging van Rutte en zijn kompanen, waarbij wordt gesteld dat zij op geen enkele wijze het NL volk vertegenwoordigen en geen mandaat hebben voor hun rechtshandelingen. Indien niet binnen 1 week zal worden overgegaan tot arrestatie van Rutte en zijn kompanen, dan zullen de aangevers overgaan tot het verzoeken van het Internationaal Strafhof te Den Haag tot het uitbrengen van een internationaal arrestatiebevel jegens Rutte en zijn kompanen o.g.v. onder meer artt 2 en 3  EVRM foltering en mishandeling van het NL volk.

De USA erkent het Int. Strafhof niet, maar het verzoek tot int. arrestatie van Rutte en zijn kompanen kunnen wij wel indienen bij de USA ambassade, zodat de USA kan overgaan tot arrestaties van Rutte en kompanen.

Dit kan serieus en per direct worden gedaan. Ik kan de stukken opmaken. Nu zo veel mogelijk mensen verzamelen.

Een reactie van Rinus.

Daar er geen geldige grondwet meer is vanaf 13 mei 1940, maar we wel naar de wetten verwijzen.

Kan er een ontkenning komen van wetten die men niet op de politiek van toepassing acht.

Als de grondwet niet meer van toepassing hebben de corrupte politici geen bestaansrecht en behoren ze per direct achter de tralies.

In de bijlage het bewijs van veel misdaden tegen de bevolking.

Steun onze gezamenlijke actie en doe aangifte van alle misdaden die je in deze mail vinden kunt.

Groet Rinus.