Gemeente Zorg aan – uit .

Hallo Mensen die trouw ons bezoeken en de nieuwe lezers een Goede dag gewenst.

Ik val meteen met de deur in huis. boem.

 

 

De Gemeente gaat de zorg onder de vleugels nemen, ja onder de vleugels . Vliegen ze weg ??!!!!  Het Sociale Systeem.

We hebben hier al eens aandacht aan geven en de soap gaat verder. We gaan het weer eens belichten.

 Citeer uit de volkskrant ;

Schoonmaakgigant wil zorgtaken gemeente fors goedkoper bieden.

Door: Sander Heijne − 15/01/14, 07:53

Enorme reorganisatie
Facilicom presenteert zijn plannen aan de vooravond van een enorme reorganisatie in de zorg. Het Rijk wil per 1 januari 2015 een groot aantal zorgtaken, zoals de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de thuisverpleging overhevelen naar gemeenten. Die decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuiniging: gemeenten moeten meer zorg inkopen voor minder geld.

***  Door de crisis en het toenemend aantal thuiswerkers, hebben bedrijven minder behoefte aan kantoorruimte dan voorheen. De zorg moet de nieuwe groeibriljant worden voor Facilicom.*** === hoe kun je zorg vergelijken met bedrijven en kantoor ruimtes ??!!! mis ik hier iets ,of wat .

Wij  komen met onze Zorg zonder Zorg ( een project ontwikkeld ) heel langzaam verder ,gesprekken bij gemeente en instantie’s ,zien ons liever gaan dan komen ,dit even kort door de bocht gezegd, en zo’n giga bedrijf voert het voortouw ?? en Gemeentes vinden het wel best ?? wat een lachwekkende vertoning is dit. KOSTEN BESPAREN = GRAVEN GRAVEN.

” In de gemeenten gaat een eigen toezichthouder, een ambtenaar, in eerste instantie de zorgtaken bewaken. Die waakhond krijgt steun van de zorginspectie.”  VOLGENS het AD.

Lieve mensen we weten allemaal waar het toe gaat leiden het lijden van mensen.

lees dit maar eens, dit is realiteit . En het gebeurt door dat de mensen die Nu zorg ontvangen kunnen geen kant op zeggen ze teveel hier over , klachten of wat dan ook in die aard dan kan het zijn dat de instantie ze eruit zet. De fuseringen die Nu de thuis /  zorg instanties doen om hun personeel te behouden van over en weer gehop ,door d de onbepaaldetijd contract wat ook weer fraude en rare situatie;’s met zich mee brengt wordt niks over gezegd alleen dat de mensen die zorg ontvangen het niet meer aan kunnen. Het zijn geen waslijnen, Nee zij hangen de was niet buiten, maar de vuile wel ??!! En daar is het nu op neer gekomen.

We krijgen veel van deze meldingen helaas binnen, en door te luisteren kunnen we het voor hun dragelijk en begrijpelijk maken. Maar zeker ook neutraal ondersteuning geven wat o zo belangrijk is.

Waarom ; NU doordat ik weet wat het is ,zelf ouders met longziekte en dementie dus ik weet echt wel waar ik het over heb , zelf in de thuiszorg gewerkt dus ik weet waar de bellen en de klepels hangen ; die ik nu ook luid en net zo hart tot er gehoor aan gegeven wordt.

Maar goed , dit is van de zotte dat dit gebeurt , eigenlijk een rare soap waar geld wordt verdient met ander mands leiden ?! Eigen Belang ja dat mag je zo wel zeggen toch . Wie wordt er beter van de Grote Heren en Bedrijven wie voert het uit de onderdrukte mens ?!

Is dat daarom dat Minister Schippers zo raar staat te kwaken !

freedombytes.info is deze afbeelding van leuke site is het ook aanrader.

images (14)

 

Te schreeuwen over de Kwakzalverij ?!  maar wat doen ze zelf ?! DAT IS EEN VRAAG EN VOOR MIJ ZEKER EEN WEET.  Ja , een kat maakt rare sprongen in het nauw. ja dat krijg je als je mensen zo drijft dan worden ze creatief maar dat is nu net wat zij niet willen. Ze hebben niet in de gaten dat ze het veroorzaken en wist je dat ; De menselijkheid eigenlijk in de weg zit ? en dat er vele alternatieve zorg gebruiken dan gemeld wordt . ??!! Of vergeten zij wat of ik ?

Zij zullen wel moeten om te overleven, je staande houden zodat je niet onderuit wordt geveegd. PGB budget zitten ook haken en ogen aan waar vele fraudes mee gepleegd zijn helaas en de mens die het echt nodig heeft kan weer naar fluiten hoe doen die geraffineerde personen het toch hebben ze nooit genoeg hebben hebben hebben hebzucht eigenbelang enz.

Zorgkantoren gaan in 2013 en 2014 minimaal 20% van de pgb-houders intensief controleren, volgens de rijksoverheid. Ben benieuwd daar kun je vele mensen van uit-betalen als je ze oprolt geloof mij maar . 20 % wat een lachertje. Het geld is bedoeld voor zorgverleners, hulpverleners of begeleiders. U kunt soms ook een pgb krijgen voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gaat via uw gemeente.

Citeer uit een stukje van de Vrijspreker ;

De overheid is zelf de veroorzaker van bureaucratie en verspilling in de zorg. Eenprivate zorgverlener zal wensen dat zijn kostbare personeel zoveel mogelijk zorglevert en zo min mogelijk achter de laptop formulieren invult. Verspilling leidt tot hogere kosten en die leiden ertoe dat ze zichzelf de markt uitprijzen. Bij eencollectief zorgstelsel betekent het eerder dat er meer geld naar de zorg gaat of – bij strakke budgettering – terugkerende wachtlijsten en ondermaatse zorg. Ik betwijfel of ik de zorg beter kan maken door een miljard over te maken aan het Ministerie van Volksgezondheid. Daarvan zal weinig direct bij de zorg terechtkomen. MENSEN MENSEN WORDT WAKKER .

Uw grootste belang -ook in de gezondheidszorg-
is het recht op vrijheid in de persoonlijke levenssfeer.

Die vrijheid is een onvervreemdbaar recht.
Dat recht bent u kwijt. U bent verplicht verzekerd.
U financiert een zorgstelsel, dat aan u geen keuze laat.
Alle tekorten en tekortkomingen worden op u afgewenteld.

Zonder dat recht bent u volkomen weerloos.
Met dat recht zal het zorgstelsel rekening
moeten houden met wat voor u belangrijk is:
zorg op maat en betaalbaarheid.

Met dat recht zijn ook andere financieringsvormen, andere zorg en andere zorgrelaties mogelijk.lees deze site een aanrader.

 

 

Oké het ging over de thuiszorg = groene zorg effectief en duurzaam = Zorg zonder Zorg . Meer weten over dit project bel ons of maak een afspraak. Nu zijn wij aan zet. Dit is een onderdeel van het Sociaal leven. en geen systeem ?! 

Het leven kan aangenaam zijn zoals het bedoelt is voor ieder van ons.

Thanks dat de anonieme bron contact op genomen heeft met mij, zodat het aandacht krijgt hoe het werkelijk in elkaar zit. Dit is nog maar een tipje van de sluier !

 

Thanks aan info en inspiratie en Read more ; volkskrant  AD  gewoonnieuws  rijksoverheid  CZ meldpunt  vrijspreker = zorg en staat  Doorbraak Ziekvanzorg

Warme Hart Groet