Gemeente en de Zorg.

 Hallo Lieve mensen,

Het waait flink in de Gemeentes, zij zullen de verantwoording  gaan krijgen over de Zorg ; Fysieke beperkingen, Psychische problemen, Oudere mensen die nog thuis wonen.en die verzorging nodig hebben. En dit alles gaat onder een grote storm plaats vinden want er moet ook nog eens bezuinigd worden 25 % minder geld. O oooooo jeeeeeeé, wie gaat dat betalen , wie gaat dat verantwoorden ??!!

 

Kijk hier eens ; http://www.ad.nl/ad/nl/1421/Nederland/video/detail/3540534/Steeds-meer-ondervoeding-en-vereenzaming-onder-ouderen.dhtml

Eenzaamheid Ondervoeding, verkeerd medicijn gebruik,enz dat blijkt uit het onderzoek wat zij hebben gedaan . WAT IS DAT IN NEDERLAND ??!!!  Ja , dat is hier.

o,ooó.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van 200.000 mensen die thuis wonen: mensen met Alzheimer, met psychiatrische problemen, fysieke beperkingen en mensen met een verstandelijke beperking. Maar het moet met 25 procent minder geld. Wat zijn daarvan de gevolgen? hier kun je het gehele stuk lezen wat de Nederlandse publieke omroep hier over schrijft.

Citeer uit  dagbesteding in de knel van nieuwsuur.nl;

De meeste mensen met een verstandelijk beperking hebben een Wajong-uitkering, omdat ze al vanaf jongs af aan gehandicapt zijn. Al deze Wajongers moeten worden herkeurd en de verwachting is dat zij hun uitkering verliezen als ze meer dan 20 procent loonwaarde blijken te hebben.

Dan komen ze in de bijstand en moeten gaan werken. Hierdoor zullen ze hoogstwaarschijnlijk ook niet meer in aanmerking komen voor een plaats op de dagbesteding. Op dit moment heeft van de mensen met een Wajong-uitkering 59 procent een ontwikkelingsstoornis (een verstandelijke beperking), 21 procent een psychiatrisch ziektebeeld en 20 procent een somatisch ziektebeeld (een fysieke beperking).

O jee waar gaat dat naar toe ?? zoete lieve Gerritje ?!

PURMEREND Recht op zorg is niet meer vanzelfsprekend zodra de gemeente Purmerend in 2015 veel taken toebedeeld krijgt die nu nog bij de rijksoverheid thuishoren. Een daarvan is de jeugdzorg.

Naast de jeugdzorg krijgt Purmerend ook de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Participatie voor de kiezen en een uitbreiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat is een groot pakket waarvoor de voorbereiding al een tijd gaande is en die eind vorige week resulteerde in een stapel documenten en een plan waarvoor de gemeenteraad goedkeuring moet geven.

Eigen verantwoordelijkheid en je problemen zelf oplossen staan bovenaan bij de uitgangspunten. Pas als dat niet lukt. komt de overheid. Allereerst door te kijken naar wat mensen zelf kunnen, daarna pas hoe professionals hulp kunnen bieden.

In de praktijk gaat het om van alles. Van dagelijkse verzorging van wonden tot zorgen dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, door bijvoorbeeld te helpen in de huishouding of boodschappen doen.

Ik denk dat dat niet alleen voor Purmerend is maar in vele Gemeentes het geval zal zijn.

DEN HAAG – 

Wat de VVD betreft hoeft er geen wet te komen die werkgevers verplicht hun werknemers tijd en ruimte te geven voor mantelzorg. VVD-Kamerlid Arno Rutte verwacht dat bedrijven dat met hun werknemers prima onderling kunnen regelen.

Terwijl de Sp heel iets anders zegt ?! namelijk ; Ouderen krijgen onvoldoende mantelzorg, vindt 80 procent van de huisartsen. Dat stelt de SP op basis van een onderzoek dat ze heeft laten verrichten. Verder zegt driekwart van de huisartsen dat ouderen minder toegang hebben tot verzorgingshuizen, aldus de SP. De ondervraagde artsen waarschuwen volgens de partij voor vereenzaming, verwaarlozing en ondervoeding van hun oudere patiënten. read more; telegraaf.

Ik vind het spannend of dat in de praktijk ook zo zal gaan ??? en JIJ ?!!

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt zich zorgen over de kwaliteit van personeel en medicatieveiligheid in verpleeg- verzorgingstehuizen en dat De IGZ zet vraagtekens bij de statistische methode van de omroep en stelt dat vooral wat ‘minder presterende’ verpleeghuizen zijn bekeken. ,,Niettemin hebben we zorgen over kwaliteit en opleidingsniveau van personeel.’  read more; telegraaf.

Ook behandelingen binnen de Kinder- en Jeugd GGZ vallen vanaf 2014 binnen een van de drie echelons van de ggz. Voor hen gelden dus in principe de zelfde regels voor verwijzing, behandeling en declaratie als voor behandeling van meerderjarigen. Vanaf 2015 treedt de Jeugdwet in werking, en wordt een groot deel van alle jeugdhulp (inclusief Jeugd GGZ) overheveld naar de gemeenten. Vanaf dat moment zijn de gemeenten dus verantwoordelijk voor het beleid en inkoop van de Jeugd GGZ. Er leven nog veel vragen over de Jeugd GGZ binnen het nieuwe zorgstelsel en hoe de transitie daarvan na inwerkingtreding van de Jeugdwet naar de gemeenten precies vorm gaat krijgen. Read more ; Veranderingen Zorgstelsel 2014.

Citeer ik en read more ;  Gemeente.nu“Zeker ook dit rapport dat al in augustus klaar was en waar het ministerie nauw bij betrokken is.”

 

De regels voor hulp uit de Wmo gaan veranderen. Gemeenten worden met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De dienstverlening wordt meer gericht op waar ze het hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Staatssecreatis Martin van Rijn informeert op 25 april 2013 de Tweede Kamer over een verantwoorde hervorming van de langdurige ondesteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel van het kabinet is om voor mensen lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden.

En daarom is het concept ook al klaar !!

Concept Wetvoorstel WMO 2015 ; ja zeker ?!!

In de visiebrief Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg uiteengezet. In de brief is aangekondigd dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 een brede verantwoordelijkheid krijgen voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Van gemeenten wordt verwacht dat zij maatwerk bieden in de ondersteuning van mensen met een beperking in hun participatie in de samenleving en hen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dit te realiseren, zal de huidige Wmo herijkt worden. De Tweede Kamer zal later dit jaar een integraal herzien wetsvoorstel ontvangen.

Lees meer: http://www.zorghulpatlas.nl/news/concept-wetsvoorstel-wmo/

En weet je dat het al lang loopt al vanaf 2010 en NU is het 2013 en ik zie de bomen door het bos niet meer of was het door het bos de niet meer zien. What ever , er is veel onrust gezaaid door de autoriteiten , de onrust bij de verzorgings– tehuizen , de bewoners de oudere, de jongeren wel een baan geen baan ?, alles is ontwricht NU. WEET JIJ HET NOG ?

En wat doet deze onrust bij een mens ?

Door het Zaaien van deze Angst die grote onrust brengt ; Wat doet deze onrust bij jouw ? , Is het nodig om onrustig te zijn ? Hoe kan ik voor mij zelf voor komen dat die Angst /onrust mij ; Zieker , Depri , Psychotisch, Bang, Paniekerig, maakt.

Door te communiceren met elkaar, als een éenheid , ‘met de thuishulp die je ontvangen mag,instantie, je zorg verzekering , met je familie leden, buren . Door samen te koppelen ontstaan vaak mooie ideeën die heel effectief zijn. Vaak zo effectief dat ze ondersteunend en hulpzaam zijn . Ja dan heeft de Angstzaaier geen grip op je ,ook niet in deze situatie ONTHOUD dat heel goed.

De Regering heeft hun plan al kaar liggen , ze zijn al lang bezig over dit Wetstelsel 2010 is het al een keer de revue gepasseerd inverband met BJZ. We zijn nu in 2013 beland en bijna 2014 , Nu gaan ze er tegen aanschoppen en al het werk wat de Gemeentes al klaar hadden overboord gegooid of er is in gewijzigd door hun. Zie hier onder de uitzending van NOS.nl Citeer ; Directeur Jantine Kriens van de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft vanavond aangekondigd voorlopig de samenwerking met de staatssecretaris op te zeggen

http://nos.nl/video/571890-vng-schort-samenwerking-staatssecretaris-van-rijn-op.html

citeer uit Mens en Spirit ;Het individu is de belangrijkste bepalende factor voor de eigen gezondheid. Dat betekent dat niet het aanbod maar de individuele mens als uitgangspunt genomen moet worden. Deze visie wordt gedeeld door een snel groeiende groep bewuste Nederlanders die niet uit de voeten kan met het huidige aanbodgestuurde beleid. Ruimte bieden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid is van cruciaal belang. Dat betekent ook dat er vrij gekozen moet kunnen worden tussen bijvoorbeeld reguliere, integrale, complementaire en alternatieve behandelingen in overeenstemming met het waardepatroon en bewustzijn van de individuele burger. ook PGB .doet hierin mee.

Mooi geschreven van Mens en Spirit. Zo zie je ook dat er ook andere partijen zijn die voor het volk op komen. Geweldig.

Dus lief mens we laten ons verrassen en zien wat het ons brengt. Leef iedere dag in vrede met jezelf dat kan niemand je afpakken alleen jezelf , wat de situatie ook mogen zijn . Hoe ondragelijk de pijn ook moge zijn. Alleen jij kunt het dragelijker voor jezelf maken in lengte van de dagen. Ben moedig lief mensenkind, Blijf in je zelf geloven en vertrouwen, dat geeft de kracht om te leven. Samen werk en ondersteuning is hier gepast.  Het kan ook zovele malen anders, zij die de Wet bepalen mogen het straks achter halen.

Bron ; Mens en Spirit, NOS.NL , Telegraaf, Gemeente.nu ,AD.NL .

Warme Hart Groet