ETEN en de Bank

Hallie Hallo lieve bezoekers,

Wat een mooie zondag ochtend en een tempratuurtje heerlijk toch.

Ik had /wilde eigenlijk hier geen artikel over doen maar het duwde van wel doen. Ik had via FaceBook al gereageerd,de gene die ons volgen kunnen dat stukje lezen en alvast delen.

Ik wilde hier toch iets verder op in gaan. Veel mensen weten het gewoon niet.

Ik vind het ongehoord en GEHEEL NIET VAN 2014.

Dat een Voedselbank dat note bene ook nog eens een Stichting is en door Subsiedies bedruipt wordt, goede giften van winkels zich voorziet. ZOVEEL MACHT HEEFT OM DIT TEDOEN.

HET BIED MIJ DE KANS OM HET MET EEN Helikopterview =  ook wel helikopterblik TE BEKIJKEN. Zoals dat tegenwoordig heet.

Volgens de Rijksoverheid die antwoorden op de vragen geven. Antwoorden van de staatssecretaris Klijnsma (SZW) en de  vragen van de Kamerleden Dik-Faber en Schouten (beiden ChristenUnie) over het bericht dat de Voedselbank EU-geld voor armoedebestrijding opeist. en de mensen rechten dan ??!!!

vraag ; Klopt het dat nu slechts 0,3% van deze overschotten bij de voedselbanken terechtkomt?

antwoordt ; Volgens de Monitor Voedselverspilling (februari 2013) ging in 2011 circa 14 kton voedsel naar de Voedselbanken. Dit getal is vastgesteld op basis van extrapolatie van het aantal mensen dat in 2011 een voedselbank bezocht. Het is niet bekend hoeveel overschotten er in totaal bij het bedrijfsleven in Nederland zijn. De monitor is gevuld met data vanuit de ‘achterkant’ van de ketenschakels, zoals data over afval en afvoer van grondstoffen, nevenstromen, bijproducten, voedsel en -resten.

Als je dit stuk leest en de andere antwoorden doen je maag keren eigenlijk, want het gaat al over de EU EISEN dus….dan weet je het wel.

Maar goed. Ik heb zelf 2 keer een aanvraag gedaan hoe ging dat NU ? dat zal ik graag met jullie delen.

Eigenlijk heb ik geluk als ik dat zo mag zeggen.

Ik heb dus 2 keer een aanvraag gedaan omdat het op dat moment zo slecht ging, en totaal niet wist hoe ik het rede kon. De 1e keer met zweet en schaamte,hulpeloos en radeloos de telefoon gepakt en een afsprak gemaakt. Dat gaat emotioneel voort en dat wordt TOTAAL IN DE WIND GESLAGEN,wat het met je op Geestelijk/Psychische vlak met je doet.

Een VRIJWILLIGER is toen komen praten, en we hebben gerekend. tot slot kwam ik boven de norm en wel € 48,00 en ik had nog een auto voor de deur staan, die ik mijn dagelijks leven nodig heb voor mijn ouders, (mantelzorg) en mijn coach werk/ondersteuning  ter plaatsen kan uitvoeren,en zo de opleiding die ik volgde kon doen die was in de avonduren

Ik bevond me toen nog in deze vorm van  ZELFSTANDIGE net in de uitkering.

dit is een document  die ze wel handhaven ;

Retoursadres Postbus 90801 2509 LV Den Haag
Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333 40 33 w ww.szw.nl

Contactpersoon
Onze referentie AV/AR/2010/2455
Uw referentie 2010Z00702
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA
Datum 3 februari 2010 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Van Gent en Sap.
Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Van Gent en Sap over zelfstandigen die zich melden bij de voedselbank niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is. De reden hiervoor is dat ik mij met het oog op de beantwoording van uw vragen een zo compleet mogelijk beeld wil vormen van de actuele stand van zaken wat betreft de gevolgen van de crisis voor zelfstandigen.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner

 

 

Doordat ik een fijn gesprek had met die persoon was mij wel het een en ander duidelijk geworden,met hulp van lieve mensen die mij geld gaven zodat ik voedsel kon kopen en mijn dieren ook te eten kon geven. Was ik heel geprezen.

Zo gaf het rust en kwam ik weer in een rustig vaar water terecht. Zo kon ik de andere dingen op orde krijgen.

DUS ETEN WEG GOOIEN DEED IK AL NIET EN NU OOK NOG NIET NOOIT GEDAAN EIGENLIJK.

Je moet sowieso 3 weken wachten voor de goedkeuring dus ; hoe krijg je dan eten? bij schreinende gevallen kunnen ze meteen daar heen, dat is een meevaller.

Er werken allemaal / veelal  Vrijwilligers, waar een subsidie op staat als je die in je stichting aan het werk hebt. En je kunt ze ook met een wisselkracht van beloning voedsel geven voor dankbaar en eervol hun werk te belonen ???? OF DAT GEBEURT WEET IK NIET.

Ik weet wel dat de mensen samen zijn en heel verbonden en zelfs met Kerst of Sint zelf een kleine actie houden voor de kinderen maar dat komt uit de mensen zelf dus …. de eer gaat ook nog eens naar de voedselbank toe waarom ??!! Waarom weet ik dit ik praat met mensen, ik luister naar mensen in de buurt. Die er gebruik van maken, dat zijn buurt praatjes en elkaar zien dat is heel belangrijk.

De 2e keer dat ik een telefoon gesprek had met de voedsel bank was niet meer zwetend, schaamte vrij eigenlijk. Ik belde met een andere instelling en doelstelling. er kwam een vrijwilliger langs. Met een leuk gesprek en berekening kwamen we op het zelfde als toen. Ik zat ( nu nog ) in een ander pakket een WIA uitkering en de betalingen liepen achter en klopte niet dus ….. er dient wel iets op je bordje te komen of nie soms.en zeker als je alleenstaande moeder bent en opgroeiende kids hebt.

De uitslag was dat ik € 45,00 teveel geld had dus ; geen voedselbank. oké ook nu weer de mensen om mij heen die mij eten kopen en het aan mij geven.

Want iemand die niet in die of gelijksoortige situatie is /zich bevind weet helemaal niet hoe het is. Maar ook dat als je  je vaste lasten hebt betaald, je uitkering en je toeslagen krijgt wat je in feite overhoud ik hou zo’n 200,/250 euro’s over om van te leven.

Ik zal je laten zien waar die beoordeling ongeveer aan dient te voldoen ;

Dit is een lijst ik weet niet of ieder voedselbank er mee werkt wat wel dient te gebeuren want is van de NEDERLANDSE VERENIGING VAN VOEDSELBANKEN DUS…….daar komt die dan ;

Wie komen er in aanmerking voor ondersteuning door Voedselbank.

Iedereen kan in een situatie terecht komen, waarin door (langdurige) werkeloosheid, langdurige
ziekte, scheiding, schulden en schulden als gevolg van evt. faillissement de financiële situatie zo
slecht is geworden, dat ondersteuning van een voedselbank noodzakelijk is.

Deze personen/gezinnen hebben dan een tijdelijke ondersteuning nodig in de vorm van een
voedselpakket. Het toekennen van een voedselpakket moet gezien worden als “noodhulp” en is dan
ook van tijdelijke aard. Een ondersteuning wordt in eerste instantie voor 3 maanden afgegeven,waarna een herscreening plaatsvindt.

Indien blijkt dat na herscreening een persoon/gezin nog onder de norm van voedselbanken
Nederland uitkomt, kan er een verlenging van 3 maanden worden afgegeven.

Norm

Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen gelden de onderstaande maand bedragen, die
per 1 januari 2014 door stichting voedselbanken-Nederland is vastgesteld.

Voor een volwassene € 180,00

Voor elke volgende volwassenen (ouder dan 18 jaar) € 60,00

Voor elk kind jonger dan 18 jaar € 50,00 (voorbeeld: moeder met 2 kinderen onder 18 jaar: €180,00 + € 100,00 = €280,00)
Dit is het besteedbare bedrag (leefgeld) dat maandelijks overblijft van alle inkomsten (exclusief
kinderbijslag en vakantiegeld) en na aftrek van de volgende vaste lasten:

huur/hypotheek
verbruik gas-water en licht
premie ziektekosten
overige verzekeringen t.w.: WA – inboedel en begrafenis
telefoon-internet-tv-mobiel ( de gemaakte kosten met een max. van € 60.00 per aanvraag)
gemeentelijke belastingen
aflossingen van schulden (deze moeten op de bankafschriften terug te vinden zijn).
Er moet een volledig overzicht van de huidige schulden meegestuurd worden /aanwezig zijn.

Schulden aan familie en vrienden tellen niet mee.

Aanvraag ondersteunend voedselpakket .Om te bepalen of u voor een ondersteunend voedselpakket in aanmerking komt. Kunt u naar de inloop tijden of spreekuur  informeren .

Uw dient uw legitimatiebewijs en de gegevens van uw inkomsten en uitgaven mee te
nemen naar het spreekuur. Ook kunt u dit gezamenlijk met een vrijwilliger die u ondersteunt thuis invullen.

Dat is een formulier met de vragen die ze nog hebben om je deel te laten nemen aan de voedselbank??!!  Dit is ongeveer ook voor de KLEDINGBANK lief mensen kind vergis je daar niet in?? Door mijn creativiteit, ben en slaag ik erin om rond te komen. Maar dan komt de overheid weer met hun regels en veranderingen en dan wel zo dat je betalingen uit blijven en je zo in de schulden komt.

Dus al met al kom ik tot de conclusie dat het gezin uit alwetendheid met heel hun  HART het eten in goede bedoelingen weg hebben geven. en NIET WEG GEGOOID ZOALS DE VOEDSELBANK EN SUPERMARKTEN WEL DOEN.

Als nu iedereen zijn eigen voedsel , brood bakt, en gezamenlijk een koe koopt , wat zal er dan gebeuren ??  Hoe zal het er dan uit zien ?!! Of is dit te NOBEL / ‘naïef’ = een gedachte gang die geen kans kan hebben of net wel ?! Is Nederland wel zo welvarend als dat gezegd wordt  of is het de GUNFACTOR- hebzucht en onderdrukking ??!!!!!**********

OF.

Kunnen we crowdfunding en crowdsourcing? gaan doen met de voedselbank en kledingbank/speelgoed enz.

O ja en  dan gaan we maar 5 min. douche, DAT DOEN ALLEEN DE RIJKERE MENSEN. de mensen die van een uitkering leven wassen zich geheel anders die douche 1 x in de week en wassen zich aan de kraan voor de rest van de week dat is REALITEIT . MAAR NEE, LATEN WE GEZELLIG mee springen in het water met Prinses Laurentien ?? die tijd nodig had om de vragen te beantwoorden over haar douche ?!!

Ik wens je een fijne Zondag toe en bekijk de realiteit eens anders ?! thanks voor je aandacht dat je het gelezen hebt. Mocht je meldingen hebben doe dat. O en weet dat dit proces je alleen maar sterker maakt en jij weet tenminste hoe je overleven kunt dat kunnen anderen niet zeggen. Wat als GELD EN de hele MATERIALISTISCHE ZOOI WEGVALT ?????

White love for You All

 

Bron van info en inspiratie =

http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/09/voedselbank-straft-gezin-dat-overtollig-fruit-weggaf/

http://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/hak-doet-de-groenten-aan-voedselbanken/