Beste Geert

Geert,

De rechtszitting van Minder, Minder, Minder Criminelen was niet rechtsgeldig, het was een schijnvertoning met slechte toneelspelers van een dood ziek Nazi Systeem.

Alle rechtszaken vanaf 5 mei 1945 zijn ongeldig, het weigeren van antwoorden is een bevestiging van alle feiten die door de Bilderberg Maffia verzwegen worden.

Dit is het Virus, de Strop is het medicijn.

Wat nu komen gaat is niet te stoppen, transgender neutrale viespeuken in de politiek zijn niet het nieuwe normaal.

Dit Hitler Kabinet van verknipte Pedo kindervrienden zal uit de macht gehaald worden.

Dit is oa noodzakelijk om GESARA in Nederland te kunnen invoeren, want psychopaten kunnen niet onze GESARA fondsen gaan beheren.

Vanzelfsprekend is de Fascistische EU dan ook niet meer in de macht, want een van de grondleggers heeft met de Coup fraude op 5 mei 1945 het hele verdrag voor de EU ongeldig gemaakt.

Brexit en alle andere landen zijn vrij met het erkennen van de Bataafse Republiek.

De brieven die mensen kunnen downloaden is beter als stemmen om de 4 jaar op een corrupt Hitler Kabinet wat allemaal een pot nat is.

Het doet me een deugd dat we z’n geweldige Klokkenluider als Maxima hebben, die Willy een beetje dom vindt maar zelf ook niet met een hoog IQ is gezegend.

Zeggen dat we niet bestaan, en wel ons tot op het bot uitkleden in naam van een niet bestaande Koning of Koningin, met een verlopen grondwet op 13 mei 1940.

En als klapper een Nazi bestuur vanaf 18 mei 1940 tot heden, dat is de langste stiekeme oorlog tegen eigen bevolking ooit.

Ik hoop dat de geallieerden nu doorpakken en de tweede wereldoorlog stoppen.

Alle schuldigen gaat berechten voor hun misdaden tegen de menselijkheid.

De bevolking is lang genoeg voorgelogen, nu is het tijd voor de bevrijding en een vredesverdrag dat tot heden nog niet is gemaakt voor bezet Nederland als onderdeel van Merkel Duitsland.

Alle vaccinaties die Genocide Hugo de bevolking wil geven inclusief de Griepprik mogen jullie zelf gebruiken.

Hoop dat Neurenberg tribunaal 2 voor iedereen toegankelijk zal zijn om de afrekening te kunnen volgen.

Veel mensen hebben een appeltje met jullie te schillen voor de rooftocht die ze in hun werkbaar leven hebben moeten ondergaan door het Nazi bedrog.

Niemand van jullie zal dit erkennen, en politiek correct negeren, jammer dat we jullie nu niet meer negeren maar in het zonnetje zetten.

Door het politiek isolement zal niemand een van het Hitler gespuis nog voor de vertegenwoordigers van de bevolking erkennen.

Dat alle mededaders onteigend gaan worden, moet je wel op gaan rekenen, want alle bedrijven van Willy of waarde vergaard door plundering zal terug geëist worden door de berooide bevolking.

De tijd dat een NGO regering ons nog langer kan misleiden is nu wel voorbij.

Alle lopende rechtszaken kunnen nu niet meer doorgaan, als men dit negeert is een misdaad tegen de bevolking.

Jeugdzorg en Raad van Pedo Kind bescherming als leverancier van de Satanisten in Nederland kunnen de borst nat maken.

Iedereen met meer als een gezonde hersencel mag dit delen, want de waarheid is niet meer tegen te houden.

De orgaan roofpartij D666 en zijn verknipte half-mensen en leider uit Uden kunnen de lol op.

VVD maffia, en CDA misdadigers die samen met de PVDA communisten ons hebben verraden geld het zelfde voor.

Onze opgebouwde pensioenen van €1400 miljard, €59,9 miljard WAO pot, en meer als €110 Miljard afgedragen zieken kosten premie die van ons gestolen zijn eisen we terug.

Alle acteurs die mee geholpen hebben mogen nu in een werkkamp hun gestolen tegoeden weg gaan werken met dwangarbeid, Arbeid maakt vrij hangen wij er dan we boven.

Iemand die me niet kent zou denken dat ik een gruwelijke hekel aan jullie hebt, niets is minder waar ik wil het graag zien hoe de Politieke ratten nu zelf zich dood mogen werken.

Rinus.

Meer info op https://qmap.pub/

RU_Serious, [05.09.20 17:02].

[Doorgestuurd van Nick Fleming]

Vroeg in de ochtend update onze militaire intel contact is bevestiging van de heer Fleming’s bronnen zeggen dat alle dingen op schema zijn onder het schema ingesteld door Trump en de RV teams laatste Mon 8/31, en om 1:30 uur EDT vanmorgen Fri 9/4 begonnen ze belangrijke tranches van de fondsen te verplaatsen door middel van het QFS systeem voor de definitieve liquiditeit shotgun release Mon-Tue 9/7-8;

12:45 UUR.

.             

Hij bevestigde dat het RTGS (Real Time Gross Settlement) instant debet-credit settlement systeem, dat deel uitmaakt van het QFS, vanaf woensdagavond 9/2 is geïnitieerd en door banken wereldwijd wordt getest en gebruikt, aangezien alles wordt klaargemaakt voor de release Mon-Tue 9/7-8.

[12:45 AM]

.             

Hij bevestigde opnieuw dat DoD beveiligingsteams besloten dat er GEEN WAAROM is dat zij en Trump de RV konden vrijgeven totdat het wereldwijde geld overboekingssysteem veilig was voor Deep State hacking interferentie en het stelen van pogingen; dat is waarom ze besloten te wachten totdat het SWIFT systeem werd uitgeschakeld afgelopen maand 8/31, omdat de Deep State waren hacken, interfereren met, en het vertragen van de RV uit te rollen via het SWIFT systeem; hoewel 90+% van de geldovermakingen nu door het QFS gaan en de resterende 10% of minder nog steeds door SWIFT gingen deze afgelopen week, gaan alle banken wereldwijd nu alleen al over op het QFS systeem voor onmiddellijke overboeking en verrekening (RTGS), en SWIFT gaat NU DEFINITELY GOING AWAY;

[12:46 AM]

.             

Hij bevestigt de bronnen van de heer Fleming die zegt dat Irak van plan is het internationale tarief voor Dinar RV op Sun night 9/6 in te voeren en dat alle liquiditeit moet worden vrijgegeven voor toegang tot rekeningen op het hoogste niveau & paymasters vanaf maandag 9/7 en moet worden gedownlined naar rekeningen op het lagere niveau & niveau inclusief T4B-meldingen die gepland zijn om Tue 9/8 te starten;

.              

Hij bevestigt de heer Fleming’s bronnen zeggen dat de shotgun release HAS TO COME NOW omdat

(1) NESARA / GESARA schuldverlichting maatregelen en 15 andere NESARA / GESARA maatregelen, waaronder de tests voor het universele basisinkomen (UBI) voor veel landen zijn ALLE START BEHIND THE SCENES NOW, omdat

(2) de fondsen ALLEEN VOOR DE TESTS die LIQUIDITY ACCESS RELEASES op elk niveau wereldwijd hebben getest, succesvol waren, omdat

(3) Trump is om de RV FUNDS OUT IN THE ECONOMY te krijgen om zijn PREDICTIES VAN ECONOMISCHE RECOVERY te vervullen >>Vóór<< de 11/3-verkiezingen; en omdat

(4) alle RV teams, bankiers, betaalmeesters, en landen beginnend met China en de VS zijn ALLE TIRED, EXHAUSTED, EN DESPERATE om de RV fondsen vrij te krijgen vrij van Deep State vermogen om te stelen, hacken, en interfereren, en ALLE MOETEN STILLEN WORDEN niet alleen gestart, maar ook met onze T4B beurzen / aflossingen en met de openbare T5 beurzen die beginnen op Tue 9/15 na T4B benoemingen, zodat ALLE FINANCIËLE SYSTEEMINITIATIEVERSCHRIJVINGSITEMEN VOOR DE FISCIËLE JAARSTART IN LESS THAN 4 WEEKS op Thu 10/1 worden beëindigd; hij bevestigt dat ALLE LANDEN en TRUMPEN OP ANDERE manieren MOEDIG zijn om dit NU te krijgen.

[12:48 AM]

.              

Hij bevestigt de bronnen van de heer Fleming die zeggen dat het plan nog steeds is dat iedereen liquide wordt op Tue 9/8 en dat de T4B valutahouders gepland zijn om naar de aflossingscentra te gaan vanaf Tue 9/8 voorwaarts; ze zijn klaar met de afsluitingen (juridisch papierwerk uitgevoerd) om de liquiditeit vrij te maken voor iedereen op Tue 9/8 en alle groepen moeten binnen 48 uur liquide worden gemaakt, sommige groepen op Tue 9/8 (wanneer T4B is gepland om te beginnen) en sommige groepen op Wed 9/9;

.              

Hij bevestigt dat de meldingen naar de niveaus boven T4B gaan vlak voordat de T4B-meldingen uitgaan (bijvoorbeeld de Farm Claims groepen bestaan uit 600.000 meldingse-mails, CMKX-ontvangers uit 50.000 meldingse-mails, etc., ontvangers die wettelijk gezien meldingen moeten ontvangen vlak voordat onze meldingse-mails naar ons toekomen in T4B); hij bevestigt dat alle vorige week de schikkingen en andere T3-4A-groepsleiders en -beheerders contact hebben opgenomen met hun groepsleden om hun contactgegevens in het dossier te verifiëren ter voorbereiding van deze kennisgevingen om volgende week uit te gaan;    RU_Serious, [05.09.20 17:02].

[Doorgestuurd van Nick Fleming]

.               Hij bevestigt dat de verlossingscentra elke dag van 7 uur ‘s ochtends tot 22 uur ‘s avonds zullen werken en dat ze elke dag audits zullen doen van alle ruil/afkoop transacties, en de dagelijkse audits zullen worden gedaan tijdens de 3e van 3 dagelijkse ploegen in de verlossingscentra; (bewerkt)

[12:51 AM]

.              

Hij bevestigt de bronnen van de heer Fleming en andere bronnen dat er een 10-daagse bank black-out is (ook genoemd door Charlie Ward en zijn bronnen) die vandaag begonnen is op vrijdag 9/4 en gaat tot maandag 9/14; onze man zei dat dit de periode is waarin alle liquiditeit wordt vrijgegeven en toegankelijk is voor Tiers 1-4 (govt & UST niveaus 1-9) met dagelijkse controles van de transacties van elke dag, voordat de openbare T5 begint op Tue 9/15;

.             

Hij bevestigt dat de lijst van democratische en republikeinse pedofiele criminelen die door QAnon is gepost (qmap. pub) op Wed 9/2 staat voor het feit dat de arrestaties die altijd al werden verwacht voor of door de RV/GCR vrijlating achter de schermen plaatsvinden en nu doorgaan; hij bevestigde dat John Brennan, de koploper van de Diepe Staatscriminaliteit onder de regering-Obama, op 6 mei 2020 daadwerkelijk achter de schermen werd gearresteerd onder aanklachten van het Durham-onderzoek en het rapport van Durham en de arrestaties daaronder van Obamagate Deep State-criminelen voor pedofilie, mensenhandel, witwassen van geld, belemmering van de rechtsgang en verraad zullen in de komende dagen en weken duidelijk worden; hij bevestigde de taal van QAnon dat de “D5 [lawine]” het moeras op dit moment inhaalt en dat er paniek is in DC vanwege de rellen die zijn betaald voor diepe staatszakken in het hele land.

.           

Hij zei maak je klaar, blijf klaar, bid over alles, en bereid je voor op het langverwachte begin van de verandering die helaas niet kon worden vrijgegeven tot na de SWIFT-hacking en de inmenging van de Deep State werd losgekoppeld van het banksysteem wereldwijd als het is geweest deze afgelopen week.

RU_Serious, [05.09.20 17:02]

[Doorgestuurd van Nick Fleming]

Early morning update our military intel contact is confirming Mr. Fleming’s sources saying that all things are on schedule under the schedule set by Trump and the RV teams last Mon 8/31, and at 1:30 am EDT this morning Fri 9/4 they began to move major tranches of funds through the QFS system for the final liquidity shotgun release Mon-Tue 9/7-8;

[12:45 AM]

. He confirmed that the RTGS (Real Time Gross Settlement) instant debit-credit settlement system part of the QFS was initiated as of Wed night 9/2 and is being tested and used by banks worldwide, as everything is being readied for release Mon-Tue 9/7-8.

[12:45 AM]

. He confirmed again that DoD security teams decided that THERE IS NO WAY THAT they and Trump could release the RV until the global money transfer system was secure from Deep State hacking interference and stealing attempts; that is why they DECIDED TO WAIT till the SWIFT system was disconnected last Mon 8/31, because the Deep State were hacking, interfering with, and slowing down the RV roll out through the SWIFT system; though 90+% of money transfers are now going through the QFS and the remaining 10% or less were still going through SWIFT this past week, all banks globally are now transitioning to the QFS instant transfer and settlement (RTGS) system alone, and SWIFT IS DEFINITELY GOING AWAY NOW;

[12:46 AM]

. He is confirming Mr. Fleming’s sources saying that Iraq is planning on initiating the Dinar RV international rate on Sun night 9/6 and all liquidity is to be released for access to upper level accounts & paymasters beginning Mon 9/7 and to be downlined to lower tier & level accounts including T4B notifications scheduled to start Tue 9/8;

. He is confirming Mr. Fleming’s sources saying the shotgun release HAS TO COME NOW because (1) NESARA / GESARA debt relief measures and 15 other NESARA / GESARA measures including the tests for Universal Basic Income (UBI) for many countries are ALL STARTED BEHIND THE SCENES NOW, because (2) funds HAVE ALREADY BEEN RELEASED FOR THE TESTS that have tested LIQUIDITY ACCESS RELEASES at each level globally which were successful, because (3) Trump is PRESSED TO GET THE RV FUNDS OUT INTO THE ECONOMY to FULFILL HIS PREDICTIONS OF ECONOMIC RECOVERY >>BEFORE<< the 11/3 election; and because (4) all RV teams, bankers, paymasters, and countries starting with China and the USA are ALL TIRED, EXHAUSTED, AND DESPERATE to get the RV funds released free of Deep State ability to steal, hack, and interfere, and ALL MUST STILL BE not only started BUT FINISHED with our T4B exchanges / redemptions and with the public T5 exchanges starting on Tue 9/15 after T4B appointments are COMPLETED, so that ALL FINANCIAL SYSTEM INITIATION ITEMS ARE FINISHED BEFORE THE FISCAL YEAR START IN LESS THAN 4 WEEKS on Thu 10/1; he is confirming that ALL COUNTRIES and TRUMP ARE PUSHING EACH OTHER to get THIS OUT NOW.

[12:48 AM]

. He is confirming Mr. Fleming’s sources saying that the plan is still that everyone becomes liquid on Tue 9/8 and the T4B currency holders are planned to go into the redemption centers starting on Tue 9/8 forward; they finished the closings (legal paperwork executed) to make the liquidity be released to all on Tue 9/8 and all groups need to be made liquid within 48 hours, some groups on Tue 9/8 (when T4B is scheduled to start) and some groups on Wed 9/9;

. He is confirming that notifications will be going out to the tiers / levels above T4B immediately prior to T4B notifications going out (for example the Farm Claims groups comprise 600,000 notification emails, CMKX recipients comprise 50,000 notification emails, etc, recipients which legally must receive notifications just before our notification emails come to us in T4B); he is confirming that all last week the adjudicated settlements and other T3-4A group leaders and administrators were contacting their group members to verify their contact info on file in preparation for these notifications to go out next week;

RU_Serious, [05.09.20 17:02]

[Doorgestuurd van Nick Fleming]

. He is confirming that the redemption centers will be operating from 7am to 10pm each day and they will be doing audits of all exchange/redemption transactions every day, and the daily audits will be done during the 3rd of 3 daily shifts in the redemption centers;(edited)

[12:51 AM]

. He is confirming Mr. Fleming’s sources and other sources that there is a 10-day bank blackout (also mentioned by Charlie Ward and his sources) that started today Fri 9/4 and goes till Mon 9/14; our guy said that this is the period during which all liquidity is scheduled to be released and accessed by Tiers 1-4 (govt & UST levels 1-9) with daily audits from each day’s transactions, before the public T5 starts on Tue 9/15;

. He is confirming that the list of Democrat and Republican pedophile criminals posted by QAnon (qmap.pub) on Wed 9/2 represents the fact that the arrests that were always expected before or by the RV/GCR release have been going on behind the scenes and are continuing now; he confirmed that John Brennan, the headwaters of Deep State criminality under the Obama administration, was actually arrested behind the scenes on May 6, 2020 under indictments from the Durham criminal investigation, and Durham’s report and the arrests thereunder of Obamagate Deep State criminals for pedophilia, human trafficking, money laundering, obstruction of justice, and treason will become evident over coming days and weeks; he confirmed QAnon’s language that the “D5 [avalanche]” is overtaking the swamp right now and there is panic in DC because of it reflected in the riots that have been paid for Deep State deep pockets across the country.

. He said get ready, stay ready, pray over all, and prepare for next week to be the long awaited start of change that unfortunately could not have been released till after the SWIFT hacking and interference of the Deep State was disconnected from the banking system globally as it has been this past week.