Nieuw trots Volkslied.

Lieve mensen van het door Nazi’s  bezet Nederland en Nederlands sprekend België.

Als de Bataafse Republiek weer een feit is zullen we herenigd zijn.

Als volkslied zal dan geen Wilhelmus als Nazi clublied meer gelden maar een lied waar we allemaal vol trots als echte patriotten volle borst mee kunnen zingen.

Niks van het Duitse bloed of Spaans geneuzel, in 15 coupletten die niemand kan onthouden en apathisch mee wauwelt, van waar gaat het hier over?

Het Limburgs volkslied zou ik als de nieuwe Bataafse Republiek volkslied willen zien.

Daar waar Limburgs oord voorkomt maken we er Bataafse Republiek van.

Ga al stil oefenen in de kelder of het fietsenschuurtje.

Verzamel dan als de Fischerkoren en laat het nieuwe volkslied schallen met hand op het hart, is net even anders als het gewauwel over de Nazi’s van Oranje.

Tekst van het Volkslied van De Bataafse Republiek:

Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt.
Over ‘t malse korenveld, ’t lied des leeuweriks klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord.
Daar is mijn vaderland, Bataafse Republiek! (2×)

Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit.
Weelderig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit.
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort.
Daar is mijn vaderland, Bataafse Republiek! (2×)

Waar der vaaderen schone taal klinkt met heldere kracht.
Waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht.
Eigen zeden, eigen schoon ’t hart des volks bekoort.
Daar is mijn vaderland, Bataafse Republiek! (2×)

Waar aan ’t oud Oranjehuis, ’t volk blijft hou en trouw.
Met ons roemrijk Bataafse Republiek, één in vreugd en rouw.
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van zuid tot noord.
Daar is mijn vaderland, Bataafse Republiek! (2×)

Welkom in de nieuwe toekomst, ik verlang verder niet zoveel op maar dit zou een bekroning zijn op mijn werk met het gevecht tegen de Dutch Cabal van Rutte en dwaas Willy de overbodige.

Rinus