Als de STILTE wordt door broken. Deel 1

Hallo Lieve mensen,

Ja, als de Stilte wordt doorbroken dan………………….. is er ruimte voor een ruis,gewirwar en kan chaos veroorzaken. Het geeft beweging in alle vormen en op alle niveaus.

Deze citeer ik en is van nieuws 2011 in Maart ; Dr. Detlef Petry werkt al dertig jaar lang als psychiater in de Vijverdal in Maastricht met ‘uitbehandelde’ patiënten. In de documentaire ‘Uitbehandeld, maar niet opgegeven’ (NCRV) volgt Rob Hof Petry en twee bewoners van de langverblijf- afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis. Onder de gelijknamige titel ‘Uitbehandeld, maar niet opgegeven’ verschijnt deze week bij uitgever Ambo/Anthos zijn autobiografie. Voor de themaweek ‘Waar het hoofd vol van is…’ tipt Detlef Petry de documentaire ‘Uitbehandeld, maar niet opgegeven’ en licht hij zijn beroepsleven toe.( zie bron vermelding voor meer info )

Citeer uit een stuk van de Zielenknijper dat dateerd 2009 ;

De gebruikelijke psychiatrische behandeling voor schizofrenie en psychosen is pure fraude, en patiënten hebben tegenwoordig meer kans om te kunnen herstellen zonder enige behandeling dan met de conventionele combinatie van antipsychotica en psychiatrische therapie (ziekte-inzicht aanleren).

Verder dit resent artikel van de Zielenknijper voor meer info zie onder het artikel staat vermelding hier van met de link.

Amsterdam – Antipsychotica hebben ernstige bijwerkingen en leiden tot een hoger sterftecijfer. De effectiviteit ervan is bij langdurig gebruik echter nooit aangetoond. Dit betoogt psychiater Detlef Petry in zijn artikel ‘giftige psychiatrie’, dat vandaag verschijnt in het tijdschrift Deviant.

Zie ook:

 

 

Alternatieven voor de psychiatrie en antipsychotica worden al decennia keihard verdrukt. De Amerikaanse prof. dr. Loren Mosher, voormalig directeur schizofrenie-onderzoek aan de NIMH in Amerika heeft verontwaardig ontslag genomen toen de financiering van zijn Soteria-onderzoek (psychotherapie) werd stopgezet nadat zijn onderzoek aantoonde dat 95% van alle patiënten goed kan herstellen zonder antipsychotica, tegen fors lagere kosten en met betere prestaties in het sociale leven. De hoogleraar sprak van een ‘antipsychotica zwendel‘. Lees zijn verhaal op http://www.moshersoteria.com/

 

Antipsychotica is het meest winstgevende medicijn-type van de farmaceutische industrie. Jaarlijks komen er in Nederland 6000 chronisch zieke schizofrenie-patiënten bij die de rest van hun leven antipsychotica moeten gebruiken. Dat kost de samenleving miljarden euro’s en het doet de problemen escaleren (het maakt tijdbommen van mensen die bij onthouding van antipsychotica ernstige problemen veroorzaken).

 

Toen farmaceut Eli Lilly in 2008 een boete kreeg van 1,42 miljard euro voor het opzettelijk verzwijgen van dodelijke bijwerkingen maakte het dat jaar nog miljarden euro’s winst!

 

De psychotherapie Open Dialoog van de finse professor Jaakko Seikulla toont eveneens aan dat de meeste mensen met de diagnose schizofrenie of ernstige psychose vrijwel geheel kunnen herstellen met psychotherapie, zonder hersenbehandeling die hun leven met gemiddeld 30 jaar verkort en die de patiënten chronisch ziek maakt en hun lichaam doet aftakelen zodat de ze rest van hun leven het peperdure antipsychotica en medische behandeling moeten ondergaan.

 

Open Dialoog: Finse psychotherapie blijkt groot succes: 80% kans op herstel van schizofrenie zonder medicatie

 

Alternatieven worden verdrukt. De Engelse overheid moet letterlijk ingrijpen en GGZ-instellingen met financiële sancties forceren om psychotherapie te bieden. De Engelse NICE heeft de financiële steun voor de ontwikkeling van antipsychotica inmiddels stopgezet.

 

The Independent: Schizofreniepatiënten worden toegang tot psychotherapie onthouden

 

Zie ook magazine KIJK: De Pillen Maffia: Farmaceuten rijk door onze gezondheid te verzieken

 

Aanval psychiater Petry op medicijnenmaffia

 

‘Minder pillen, meer praten’

 

De afgelopen vijftien jaar hebben de nieuwe ‘atypische’ antipsychotica een enorme opkomst gemaakt in de psychiatrie. De bekendste voorbeelden hiervan zijn Risperdal en Zyprexa. Deze medicijnen zijn enthousiast ontvangen, omdat ze effectief leken en vrijwel geen negatieve bijwerkingen zouden hebben.

 

In nummer 61 van het tijdschrift Deviant bekritiseert de bekende psychiater Detlef Petry deze antipsychotica. Hoewel ze vaak levenslang worden voorgeschreven, is er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor hun werkzaamheid op langere termijn. Daarentegen komt de schadelijkheid van langdurig gebruik nu steeds meer aan het licht: veel patiënten krijgen overgewicht, suikerziekte, hartproblemen of trombose. Dit leidt tot een fors hoger sterftecijfer (een verlies van gemiddeld 15 levensjaren per langdurige gebruiker).

 

Petry signaleert dat er onder psychiaters nog steeds een juichstemming heerst over psychofarmaca, terwijl de feiten daarmee steeds meer in tegenspraak zijn. De farmaceutische industrie houdt dit in stand (en heeft geen belang bij dalende omzetcijfers).

 

Petry pleit voor een zorgvuldiger gebruik van deze medicijnen. Hij wil vooral ook alternatieven zoeken voor medicatie en wijst daarbij op concrete voorbeelden.

 

Elders in deze Deviant worden nog andere alternatieven beschreven. Begrijpen, begeleiden, bejegenen met liefde en respect en opvangen in een warme en normale omgeving zijn daarbij de sleutelwoorden. Oftewel: minder pillen, meer praten.

 

Informatie en proefexemplaren:
Drs. Mark Janssen (redacteur Deviant)
T: 06-41 57 97 76
E: MA.Janssen@inter.NL.net

 

Schade door psychiatrische medicijnen?

Gratis juridische hulp: 0800-6643825

 

 

Met dank aan deze info van de Zielenknijper .die onze zoektocht meer waardevoller maakt en een bijdrage geeft . Vandaar dit gratis nummer dat ik erbij geplaatst heb.

Ik wens je een hele fijne Zondag toe . White Love for You

BRON VAN DEZE INFO =

http://www.hollanddoc.nl/nieuws/2011/maart/de-tip-van-detlef-petry.html

http://www.zielenknijper.nl/symposium-over-soteria-met-eerlijke-psychiater-detlef-petry.html

http://web.archive.org/web/20140721002120/http://www.zielenknijper.nl/psychiater-patienten-worden-vroege-dood-ingejaagd-met-antipsychotica.html

http://www.tijdschriftdeviant.nl/