Zijne schijnheiligheid

Goedemorgen.

Ja hoe wakker ben je eigenlijk, laat je je nog steeds als een schaap door de klokken naar de inrichting trekken of sta je op je eigen benen met een ruggengraat en laat je je niet indoctrineren door het circus dat voor je vertoond word.

Ik hoop dat dit jullie slaperige ogen zal mogen openen zodat jullie mogen zien wat er zich echt afspeeld.

 

MAY THE FORCE BE WITH YOU, MY FRIENDS.

 

 

PAUS BERGOGLIO EN ZIJN KNEKEL CULTUS

 

Zijne schijnheiligheid heeft een kerstpreekje afgestoken.

Hij deed een klemmend beroep op alle gelovigen om materialisme en consumentisme te weerstaan en af te zweren.

De mensen zouden eenvoudige en evenwichtige waarden moeten koesteren en vechten tegen de excessen van de moderne samenleving. Die moderne samenleving is – aldus paus Bergoglio  – immers vergiftigd met consumentisme en hedonisme, excessieve rijkdom en extravagantie, schone schijn en narcisme?  Hij deed een beroep op christenen om eenvoudig en evenwichtig te leven en te laten zien alleen dat te doen wat essentiëel voor een eenvoudig bestaan is.

“In een wereld waar zondaren genadeloos worden bestraft, moeten we wegen vinden om rechtvaardigheidsgevoel te cultiveren en God’s  wil te doen.”

Pope Francis

Hij veroordeelde de cultuur van onverschilligheid, die niet zelden rampen tot gevolg heeft.  De gelovigen worden verzocht empathie, medeleven en genade als een groot goed te combineren en uit te dragen.

Tot zover een poging tot samenvatting.

Gelovigen reageren verdeeld. Maar sommigen geven er ten behoeve van de ongelovigen er een opstandige draai aan. Deze paus is uit ander hout gesneden, volgens hen. Want deze paus roept de gelovigen op om in opstand te komen tegen het corporatistische Westen. Vechten tegen de hebzucht van bankiers en grote ondernemingen, die van ons consumentenmachines wil maken. Gehoorzaam en onnadenkend.

Wanneer gaat Bergoglio zelf eens het goede voorbeeld geven?

Eén van zijn voorgangers, paus Johannes Paulus I werd na 33 dagen vermoord, omdat hij de rijkdommen van het Vaticaan bij opbod wilde verkopen om de ergste nood van de allerarmsten te lenigen. Bovendien zou hij de bezem door het Vaticaan halen, wat ten koste van ongeveer alles en iedereen onder zijn gezag zou gaan. Albino Luciani wilde de kerk in het reine laten komen met de geplaagde mensheid.

Dat is dus niet de bedoeling van het pausdom. Bergoglio weet wel beter. Hij houdt het bij een lege, nietszeggende woordenbrij. Zijn plaats is in de top van de welvaartspyramide.

Zijne heiligheid spreekt tot de gelovigen onder aan de pyramide. Hij maakt deel uit van de 8% van de mensheid, die 85% van ‘s  werelds rijkdommen bezit. Dus 92%  van de mensheid moet 15% van het totaal verdelen. Het verzoek van Bergoglio is gericht tot de onderkant van de pyramide. Dat verzoek luidt kort gezegd: “Leef nog simpeler dan u al doet, zodat de 8% nog wat meer heeft te verdelen.”

Hoe zit het ook al weer met onze zo zorgvuldig gecultiveerde slavencultuur?

In de gele driehoek aan de top zitten centrale banken in collusie met privé banken geld te drukken. Dat wordt tegen lage rente uitgeleend aan kleinere banken, grote bedrijven en financiële instellingen.

De banken, bedrijven en instellingen die dat geld hebben geleend, gebruiken het voor de aanschaf van aandelen en vastgoed. Met aandelen wordt gemanipuleerd en het vastgoed door verhuur en speculatie rendabel gemaakt.

De elitaire bovenklasse hoeft bijna geen geld te lenen en wordt steeds rijker. Het tekort aan rijkdom moet ergens vandaan komen en daar heeft Bergoglio een oplossing voor: haal het weg bij bij de midden- en onderklasse, door ze te wijzen op een zuinig leven met een beloning in het hiernamaals.

Want mocht deze paepsche voorman het idee krijgen om het tekort aan rijkdom weg te halen bij de superrijken, dan treft hem de gifbeker, loden kogel of de dolkstoot in de rug.

Daarom predikt deze paus vrede op aarde, in den rijken een welbehagen.

In het verleden wist men wel raad met tegenstanders. De pijnbank deed wonderen, thans gaat dat via de rechtbank. De inquisitie is door de rechtspraak vervangen. Twee millenia dood en verderf.

En toch ziet dit instituut nog kans miljoenen op de been te krijgen als de gelegenheid zich voordoet.

Paus Bergoglio is de 13e smeerlap en aanvoerder van een morbide cultus knekelaanbidders. Achterlijke idioten met een totaal mankerend rechtsgevoel en empathie voor de medemens.

Idioten en goud gaan goed samen voor de bovenklasse.

Die combinatie heeft echter loodzware consequenties voor de onderkant van de samenleving.  Die onderkant van 90% wel te verstaan….Deze kerstpreek is een oproep tot verpaupering en verdere herverdeling van rijkdom en weelde om de macht in stand te houden. Er zijn immers veel te veel soortgenoten op deze aarde…..

Dit rooms-catholicisme is geen godsdienst, maar een staatsvorm, het romeins universele imperium is nog steeds intact. Een staatsvorm die in alle naties is doorgewoekerd en helaas ook in miljarden geesten van hybride soortgenoten.

Wie nog naar dit soort figuren luistert, mag aan zichzelf twijfelen.

Daarom, beste lezers, zullen we in de Bataafse Republiek schoon schip moeten maken en hoofd- en bijzaken moeten onderscheiden. Het invoeren van het zuivere natuurrecht is een mooie testcase. Want daar deugt natuurlijk niets van, volgens de klemgestudeerde rechtsgeleerden en deskundigen in canonniek recht. Want de herverdeling moet wel doorgaan, dat gaat niet zonder kerkrecht, gouddieven en gifmengers.

Recht voor allen.

BRON: HERSTEL DE REPUBLIEK.