Waarom behaalde Rutte een overwinning van 33 zetels?

Afgelopen woensdag mocht het volk weer hun stem laten horen, door op een politieke partij of leider te stemmen. Althans, het voelde voor de meeste mensen alsof ze daarmee invloed op de politieke koers van dit land kunnen uitoefenen. Verkiezingen laten meestal een bepaalde politieke verschuiving zien. Zeker in tijden dat er veel onvrede is, wordt er afgerekend met de regerende partij, zodat een andere partij van de gevestigde orde het stokje kan overnemen. Dat Rutte tijdens deze verkiezingen opnieuw herkozen is, is dan ook op zijn minst opmerkelijk. Nog opmerkelijker is het aantal behaalde zetels: 33 op precies te zijn. Een belangrijk getal voor de Illuminati en binnen de Vrijmetselarij. Een goed moment om dit getal eens onder de loep te nemen.

De Illuminati en numerologie

Wie zich verdiept in de Illuminati komt steeds bepaalde getallenreeksen tegen: 11, 911, 22, 33, 13 en 666. Dat is niet zonder reden, want numerologie behoort tot de ‘verborgen kennis’, die door de Illuminati en Vrijmetselaars wordt benut om hun sinistere plannen te bekrachtigen.

De nummers 2, 3, 5, 7, 11, 13, zijn priemgetallen, een getal dat alleen door 1 en zichzelf gedeeld kan worden. De cijfers 22 en 33 zijn meervouden van het getal 11. Het cijfer 39 is 3 x 13. Al deze getallen hebben een bijzondere betekenis voor de Illuminati. De Bilderberggroep heeft bijvoorbeeld een kern van 39 leden, die opgedeeld zijn in 3 groepen van 13. Het nummer 13 en 33 zijn Vrijmetselaarsnummers. Binnen de Vrijmetselarij is de 33e graad de hoogste graad binnen deze organisatie.

In haar boek ‘Het geheim van de Illuminati’ schreef Elizabeth van Buren: “In spirituele numerologie, zijn de nummers 11, 22 en 33 de drie ‘Meester Nummers’, waarvan 33 de hoogste is. (…) Dus in sommige kringen, heeft het nummer 33 een esoterische betekenis als de hoogste van de meester nummers.”

33 en de Vrijmetselarij

In de Vrijmetselarij is de 33e graad de hoogste orde van de Schotse Ritus. De Schotse Ritus werd binnen de Vrijmetselarij in 1801 opgericht, met de vorming van de Mother Supreme Council in Charleston, South Carolina. Charleston was de geboorteplaats van de Schotse Ritus en lag slechts 15 mijl ten zuiden van de 33e graad. Dit is niet toevallig, omdat veel historische gebeurtenissen rond de 33e breedtegraad hebben plaatsgevonden.

De 33e graad Vrijmetselaars zijn de ontvangers. Met andere woorden, de drieëndertigers brengen een wereldwijde religie terug uit de Zep Tepi. De term Zep Tepi refereert naar de ‘Eerste Tijd’, een tijdperk uit een ver verleden, ver voor het oude Egypte. Zep Tepi verwijst naar de Gouden Eeuw, een antieke, gewelddadige en immorele wereld, die zich voor de grote zondvloed had ontwikkeld. Het is dit tijdperk met hun wereldwijde religie (Satanisme) die men door middel van de New Age en globalisme opnieuw probeert te herstellen. Een nieuwe Gouden Eeuw onder aanvoering van de Illuminati. De Illuminati zien zichzelf daarbij als de verlichte mensen met de verborgen kennis. Net zoals de temperatuur in Fahrenheit, waarbij 32°F het vriespunt is en het vanaf 33° F begint te dooien.

flag_un

Een andere organisatie, waarvan sommigen beweren dat deze satanische banden met de Illuminati heeft, is de Verenigde Naties. Ook bij de VN zien we het nummer 33 terug. Als je de vlag van de VN bekijkt, zie je dat de wereld in 33 secties opgedeeld is, omringd door olijftakken. Toeval of heeft het een diepere betekenis? Als het geen toeval is, orkestreren de huidige machthebbers belangrijke gebeurtenissen en organisaties zodanig dat ze samenvallen met specifieke nummers die in esoterische kringen als invloedrijk, krachtig en magisch worden beschouwd.

Hoe kan men vooraf bepalen dat de VVD 33 zetels zou behalen?

Degene die nog heilig geloven dat we in Nederland eerlijke verkiezingen hebben en verkiezingsfraude alleen plaatsvindt in het buitenland, zal niet open staan voor het idee dat de verkiezingsuitslag is gemanipuleerd. Dit gebeurt echter vaker dan je denkt. Zo onthulde Wikileaks vorige maand dat de CIA zich in 2012 met de Franse verkiezingen heeft ingemengd. Volgens Thomas Williams heeft de CIA zich in meer dan 60 buitenlandse verkiezingen gemengd, om ervoor te zorgen dat in die landen de juiste ‘poppetjes’ aan de macht komen óf blijven.

Voorbeelden van het nummer 33 bij historische gebeurtenissen

  • Koningin Beatrix zat 33 jaar op de troon, waarna zij op 30 april 2013 afstand nam en het stokje overgaf aan haar zoon.
  • President John F. Kennedy was vermoord op 22 November, de 11e maand, de 22e dag rond de 33e breedtegraad op Dealey Plaza in Texas. Daarmee krijg je de cijferreeks: 11, 22, 33.
  • De zogenaamde zelfmoord van Adolf Hitler vond volgens de officiële lezing plaats op 30 april in 1945. Op de 30e dag van de maand om 3:30 uur. Daarmee krijg je de cijferreeks 333, volgens ingewijden een occult getal waarmee men een snelle doorgang in de reïncarnatiecyclus verkrijgt en men kan terugkeren als de echte historische Antichrist.

 

Wat is de occulte boodschap van de verkiezingsuitslag?

Zoals ik in het artikel Waarom ik dit jaar niet ga stemmen’ uitleg, is niet zozeer Rutte of zijn partij aan de macht, maar heeft in werkelijkheid de geheime schaduwregering de macht in handen. De zogenaamde verkiezingsoverwinning van Rutte met het behalen van 33 zetels is dan ook een krachtige boodschap dat zij nog steeds aan de macht zijn. De vraag is alleen hoe lang nog, want in het ooit zo machtige bouwwerk zijn steeds meer scheuren zichtbaar. Er zijn allerlei schandalen die, als deze massaal uitlekken en het volk doordrongen is van de ernst ervan, Rutte en velen anderen binnen het politieke establishment niet zullen overleven.

Rutte en Smit-Kroes maken een Illuminati handgebaar.

Rutte en Smit-Kroes maken een Illuminati handgebaar.

Denk maar eens aan de zaak Demmink. Deze zaak blijkt nog steeds ‘op slot’ te zitten, ondanks vergeefse pogingen van aanklagers om hem veroordeeld te krijgen. Toch begint de deksel van het internationale pedonetwerk aan alle kanten scheuren te vertonen. In Groot-Brittannië haalt het schandaal van de pedofiele misdaden van voormalig premier Edward Heath inmiddels al de mainstream media. Ook in Washington DC staat Pizzagate op barsten, waarbij voorspelt wordt dat 40-50% van het politieke establishment gearresteerd gaat worden. Als de dominostenen daar om gaan vallen, gaan ze hier in Nederland ook om. Het is de vraag of Rutte dan nog kan lachen, en wie het laatste lacht…

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”