De waarheid.

Smallpox
copyrights Smallpox

 

(Aleph | door Ellen Vader) Alle ouders met vaccinatierijpe kinderen krijgen samen met de oproepen, ook de RIVM-brochure ‘Bescherm uw kind tegen infectieziekten’ op hun deurmat. 
Lees even mee (samenvatting van pagina 7) :
  • We onderzoeken de bijwerkingen goed. Daardoor kennen we de meeste bijwerkingen. Zo weten we ook dat de meeste bijwerkingen NIET ZO ERG zijn. En dat ze VANZELF over gaan.
  • Sommige mensen leggen een verband tussen inentingen en andere ernstige aandoeningen. Dat is ONTERECHT. Van de inentingen zelf kan uw kind GEEN ernstige ziekten krijgen. Ziekten zoals hersenbeschadiging, ontwikkelingsachterstand, epilepsie, diabetes, autisme of overlijden door bijvoorbeeld wiegendood komen dusNOOIT door de inenting.
  • De arts of verpleegkundige MELDT de bijwerking OOK bij Lareb. U kunt ook zelf een melding doen op www.lareb.nl. SOMS nemen zij contact met u op, als ze bijvoorbeeld meer informatie willen over een bijwerking (in de praktijk blijkt dit echter héél anders te gaan. Opmerking van een moeder : “Ze gaven mij een folder van het Lareb mee en hun reactie kwam neer op een: ‘succes ermee!’)
Duidelijk op papier – VAAG in de praktijk

Schrijnend en veelzeggend voorbeeld hiervan : de officiële eindconclusie van het Lareb in 2011 naar aanleiding van het onderzoek naar het overlijden van Freek Hagoort in 2009, drie dagen nà de BMR/DPT prikken, luidde : ‘De vraag of de infecties door de vaccinaties zijn uitgelokt of verergerd, hebben de onderzoekers NIET MET ZEKERHEID kunnen beantwoorden. In de bestaande medische literatuur hebben zij in elk geval GEEN AANWIJZINGEN gevonden dat vaccinaties het verloop van zo’n infectie bevorderen. Daarom DENKEN ze dat een relatie NIET AANNEMELIJK is.'(Ter info voor degenen die hier (nog) niet van op de hoogte zijn : de kerngezonde 8-jarige Freek werd op donderdag ingeënt, ging op vrijdag naar school, voetbalde op zaterdag en overleed op zondag aan (conclusie Lareb) bloedvergiftiging, een longontsteking en bacteriën in het hersenvocht.)

Conclusie: de neuro-marketenters zouden die tekst in de brochure beter op de praktijk moeten afstemmen. Ouders worden hiermee op een beïnvloedbare wijze NIET juist geïnformeerd. De kritische burger kennende, zat het er dik in dat hier op een dag verontwaardigd op gereageerd zou worden…

Bron www.rivm.nl