Verboden om te luisteren, te horen en te denken.

 

19-01-2016 11:39

Verboden om te luisteren, te horen en te denken.

 

Ik kwam dit filmpje met uitspraken tegen wat ik wel 2 x geluisterd heb. Wat er gezegd wordt , wat er besloten ervan.

Bijv ; op 1:45  De heer Demink en het Rolodex complot. Vreemd dat dit geen stap verder komt, het zit weer vast, komt het door de hoge machten die er bij betrokken zijn ??

Wat is en mens of kind eigenlijk waard ? het lijkt wel een product wat geen eigen inbreng heeft en maar met zich moet laten sollen. Net een tol. Net zo dat meneer Bontes ( 4:39 ) de naam zegt al genoeg, bonte  vragen die gesteld worden met een steeltje, helaas een kei harde zij trap krijgt en zijn vragen liggen daar te wachten op………………..

Luister dit stuk maar eens heel goed ; Meneer Omtzigt vraagt : 9:45  wat weten zij werkelijk,  dat het een diepe put is mag duidelijk zijn.

Het gaat allemaal om duikelingen over leugens en fabels, het verborgen houden van de waarheid in allerlei jasjes en in vele pasjes uitgevoerd.

Laten we nu eens hier naar kijken.

Ik was als kind al opstandig tegen het geloof en vaak discussies erover die menig oren deed flapperen. Ook met de pastoor en huppaké stond ik weer op de gang. En was een moeilijk kind, oké.

Ik denk heel veel onder ons die dat lezen herkennen zich hier wel in. Het klopte met je gevoel niet en je innerlijkweten wist het anders, maar werd met veel toeters en belle dicht of onder gesneeuwd. Mind controle ?! of mond dood maken. Je eigenwaarde werd behoorlijk gekwetst en je ging  je anders gedragen en ook wat je zei werd anders en kwam anders uit je mond dus het gesproken woord was eigenlijk niet wat je echt bedoelde en meende. Het stond haaks op je innerlijk gevoel en zo beginnen leugens bij jezelf tot stand te komen.

Met alle gevolgen van dien.

Je gaat door dit gebeuren een heel ander gedrag vertonen, je kunt opstandig worden  of net zo gesloten dat je de symptomen van een autist hebt ? ja, ik zeg het goed en je leest het goed. Je leeft in je eigen wereld en je laat niemand binnen omdat je zo gekwetst bent dat je niet  of niemand meer vertrouwt. De instanties zijn ook niet voor wat ze werkelijk echt zijn en willen uitdragen. ( er zijn wel goede die vanuit hun hart werken,  zoek die met een loep en je vind ze ) Dan hebben we de voedingstoffen die gemanipuleerd zijn met als bijdrage heel je systeem ligt ondersteboven. Je lichaam is continu in een overleven-mode, en put zich zelf alleen maar uit. Het krijgt de tekorten niet meer aan gevuld en de vervuilde lucht die je nog eens inademt helpt daar een beetje mee, nee als een baksteen komt het aan in je lichaam.

Dan ga je als tiener opzoek en beleeft het werkelijke leven ?? !!  wat er van werkelijk is dan. En hoeveel kracht je nog hebt om jezelf uit dat moerasgebied te trekken met al die verleidelijke triggers om je heen. Of loop jij iemand zijn pad omdat je, je eigen voetensporen niet meer terug vind en ziet !!

WIL JE DIE LIFESTYLE WEL.

Dat is een vraag die je jezelf heel gericht dient te stellen en in hoever kun je hier in mee gaan en ga je mee?!

Nu komen overal van alles naar boven aan wat de complotdenkers al lang gezet  hebben naar boven drijven en door het internet is het haast niet meer bij te houden aan nieuws wat voor bij vliegt, in hoe verre ga je hier in mee ?? en wat belangrijk is wat is voor jouw bestemd  en hoe ga je er mee om ?!

Even terug komen dop mijn tegenstrijd over de religie had ik een beeld van wat er gezegd werd totaal niet klopte in ben christen, katholiek. Op hun papier maar niet in mijn dagelijks leven en weten.

Ben ik nu een boek tegen gekomen dat geschreven is door Maurits Prins. Zie het filmpje het boek heet : “ Het bedrog van Rome” ISBN: 978-90-78-07079-5.

Ik zelf ben van mening als we de doorn weg halen dus kijken waar de oorzaak zit een heel ander beeld krijgen van de misbruiken die gepleegd worden en wat nog erger is, het is GEWOON geworden.

Waar komt dat misbruik van vrouwen  en kinderen nu werkelijk vandaan waar is dat ontstaan?  Nu dan gaan we heel ver terug in de tijd en wel eeuwen terug. Ik had zelf al het een uitgezocht maar het ontbrekende stukje was ik nog steeds aan het zoeken.

Je komt dan uit bij het Vaticaan, Egypte en de Goden tijd. Daar was het al niet pluis wat er met de mensheid gebeurde en hoe men toen al omging met mensen en dier, het zelfde als nu alleen in een ander jasje en vandaar dat het iedere keer herhaald want de doorn is nooit verwijdert en als een doorn niet verwijdert kan het gaan zweren, etteren, en rare capriolen uit gaan halen wat eigenlijk verborgen blijft dat dat NU net de boosdoener is ?

Oké.

Zoals hij in zijn heel beleesbaar boek schrijft;

Citeer blz : 86. ”  Het is werkelijk verschrikkelijk wat men de vrouw heeft aan gedaan in het algemeen en door de eeuwen heen. RESPECTLOOS  werd de eigenwaarde van een vrouw door manipulatie en narcistische optreden stelselmatig kapot gemaakt.”

Zodoende zie je als coach, familie opstellingen en vorige levens altijd misbruik naar voren komen in wat voor gedaante of in wat voor jas gestoken ook. Ook bij mannen is dat zo, wat dank je Homo’s / lesbisch wat voor evolutie dat die door gemaakt hebben, gemanipuleerd, vermoord gebruikt enz.

Blz  86 /87 : “ Wanneer je terug kijkt naar de historie dan zie je niet alleen de onderdrukking van de vrouw, maar ook op het gebied van seksualiteit duidelijk sprake was van een grote discrepantie.

Vanaf  het begin was het een volkomen normale zaak dat priesters en bisschoppen getrouwd waren en kinderen hadden ( wist je dat ??!! veelal werd dit al verborgen gehouden ). Op een gegeven moment ontstonden er sektes die seksualiteit gingen verbieden omdat ze in een dualisme vervielen tussen het vlees en de geest en zo groeide de neiging tot onthouding. In de 4 de eeuw werd bij het Concilie van Elvira in Spanje de 1ste wettelijke verplichting opgenomen betreffende de seksuele onthouding. Daarmee was de trend gezet en ( alleen voor de buiten kant) gingen Bisschoppen, Priesters en diaken afzien van echtelijke betrekkingen. Ter compositie ontvingen de echtgenotes wijdingen en werden ze benoemd tot bisschoppinnen, priesteressen en diaconessen. Pas in de 11 eeuw kwam hier verandering in en mochten ze geen vrouw meer hebben.” BLZ 88 :  Ondanks het voorgeschreven celibaat gingen de meeste pauzen en Bisschoppen voor zich zelf zeer flexibel om met deze regel, getuige hun seksueel extravagante levensstijl. Het Vaticaan werd een ontmoetings- plaats tussen geestelijkheid, schildknapen en courtisanes “.

En de rest lees je zelf maar uit dit belangrijk boek wat verborgenheid bevat.

 

Nu mijn visie  ; Simpel gezegd, doordat het wettelijk vast gelegd werd toen dat geestelijke in welke vorm dan ook geen vrouw mochten hebben er een nood/ducht ontstond ook bij nonnen hoor. Wat een natuurlijk gegeven is seks het is menselijk en dierlijk om je voor te planten gevoel en emotie leer je kennen. Maar wij mensen gaan altijd veel te ver ook hierin weer, en zo ontstaat misbruik van kerkelijke aardt simpel hun eigen maîtresses die ze in hun kloosters ontvingen, kinderen die misbruikt werden meisje en jongens. Vandaar dat ik nu ook weet waarom ik in en klooster geplaatst werd en daar zoveel kattenkwaad uithaalde dat ik maar 1 jaar blijven mocht hahaha. Dat wist ik toen nog niet, ja, ik zag wel eens een beeld en de geur die daar in het klooster was kwam me zo bekent voor maar ach wist ik veel. Plaatsen kon het niet. Hoe herkenbaar voor vele onder ons.

Dan snap je ook waarom het zoveel deuren door te gaan heeft het Vaticaan houd en bepaalt nog steeds alles, ja , ook voor moslims en ander religie. Doordat de koningshuizen en andere piramide machthebbers er een belangrijk deel in mee spelen zal dit een puntje van de ijsberg zijn.

Vandaar hun ontkenningen in dit soort zaken, daarom krijgt het nooit de aandacht die het werkelijk verdiend en als dat wel is dan vallen heel veel mensen van hun stoel af. PUNT.

Als je weet waar incest oorspronkelijk vandaan komt dan lees het boek en ga op onderzoek uit. Als Adem en Eva de 1ste mensen waren en zij hebben zonen gehad hoe kwamen die voort ? met de ooievaar ? heel nuchter denken.

Want van al de opgravingen, archeologische vondsten wat is daar werkelijk van waar, als ze geschriften vinden?? Vertaald worden ?? We moeten maar aannemen wat er gezegd wordt, waar of waar ?! Dat spiegelt de onrust in het onderwijs al. De kinderen zijn slimmer an de gene die voor de klas staat,  er is geen wisselwerking in respect en accepteren naar elkaar,  vooral  luisteren naar elkaar toe is geheel weg. Je wordt dan als onhandelbaar  of grote mond de klas uitgestuurd en je ouders worden in gelicht of bureau jeugdzorg komt zich er mee bemoeien. Wie kent het en herkent dit ?!! VANDAAR DAT DYSLEXIE IN TAAL EN GETALLEN ZOVEEL VOORKOMT ??!! IK HEB HET OOK EN ALS IK IETS LEES WAT OP WAARHEID IS BERUST GAAT HET VOLT GEEN ENKEL PROBLEEM, IS HET VOL LEUGENS ENZ, DAN KOM IK ER NIET DOORHEEN, BEGRIJP HET NIET EN het IS HEEL VERMOEIEND.

Wie herkent dit gegeven ?!

Maar goed we gaan verder ;

En als ze het niet uit komt wordt het weg gemoffeld of verandert dat is al eeuwen zo en zal helaas nog wel een hele tijd zo blijven. Dus de eigenwaarheid krijgt een flinke deuk als je hier op aarde komt en je aardse leven gaat beleven, waar of waar. ( je eigengeloofs-overtuiging en je eigengeloofs-waardigheid is weg poef)

Net zo als Robbert van den Broek ? nu door de internet verbindingen en de connecties niet meer tegen te houden zijn. De afbeeldingen net zoals ;

Deze ;

Bewijs ufo 3 www.star-people.nl

Shaunynews.com leuke site om eens aandacht het geven.

Wat de vraag meteen is waarom zijn er zoveel tegen strijdigheid en dat de dualiteit zo aanwezig is altijd. Als je het enen niet kent en de andere ook niet wat weet je dan ?? “ Het een kan niet zonder het ander “ wordt altijd gezegd maar altijd leg je naast je  neer. Waarom ; omdat het dan pas tot je doordringt wat je wel weet, dat er een tegenhanger is die een gelijkenis heeft, ook wel degelijk  TOE DOET wat er nu werkelijk wereldwijd gespeeld wordt.

Net zoals de reclame van de Dragons of zij wel in jouw uitvinding willen investeren ? die heb ik al verschillende keren voorbij zien komen. !!! net zo als de serie Zoo ineens niet meer op de buis is? Afgelopen ? of komt de waarheid wel heel in beeld en vooral nu er water vervuiling is in het stadje Flint in America. Hoe komt nu de speech van Steven Seagal wel heel dichtbij die we eigenlijk heel ver weg willen hebben. Het voedsel GMO ?!

Net zoals de medicijnenwereld op z’n kop staat met de goede zorg erbij ?? En de een fraude en andere smaad ZICH elkaar opvolgt, en alles blijft lekker zitten en suddert door ??

 

Het is een groot NARRENSPEL. Wat vind je zelf ervan, wat kun je zelf aan en wat belangrijker is ; hoe sta je in je eigen leven  met je eigen leugens en gedraai. Hoe sta je in je eigen leven met je eigenwaarde is die oké.!!

Ach ja, het is een fijne dag en die je mag je gaan ontdekken zoals het voor jouw bestemd is. Kom voor jezelf op ook zijn de gevolgen vaak haaks op de werkelijkheid. En wordt je van alles naar je toe gegooid, kom je er achter dat de zorg geen zorg meer is maar een geld business  en waar de patiënt staat eigenlijk geen plek heeft, niks, NADA. Dat er niet naar  je geluisterd wordt, je meteen in het hokje van dementie geplaatst wordt? Dat ouder mishandeling wel degelijk iedere dag voorkomt alleen er wordt totaal niks mee gedaan, net zoals we hier boven al besproken en wat er in de filmpjes besproken wordt ? dat narcisme in ieder van ons schuilt TEM JIJ DAT BEEST IN JE OF VOER JE HET ?

ZIE JIJ WAT ER WERKELIJK VOOR JE NEUS AFGESPEELD WORDT. Het is leuk als je maar de luchtigheid ziet.

 

bronnen en leuk onderzoekvoer ;

JDTVNIEUWSBULLET 

HOORZITTING GEDOOGBELEID PEDOFILIE

ROLODEX-ZAAK

HET BEDROG VAN ROME

DE NARCIST ONTMASKERD.

GEEN STIJL 

BRON:: http://www.ina-makoce.com/news/verboden-om/