The New World are you participating?

Hallo beste mensen.

De Nieuwe wereld doe jij mee?

Laat deze info ook rond gaan op Facebook en andere media.

Hoe meer voorstellen er binnen komen, hoe breder en massaler we kunnen beginnen.

Het moet een groot stimulatie beweging worden, waarbij we de politiek mijden als lepra.

De waarden van het gezin moeten weer in eren hersteld worden.

Als de geruchten waar zijn zal morgen het Swift systeem uitgeschakeld worden, en door het CIPS systeem vervangen, per 2 sept we verwachten de afspraken kunnen maken.

Voor we zelf met de projecten beginnen moeten we eerst eens kijken welke uitvindingen er zijn, of vrijkomen.

https://www.youtube.com/post/UgxX9729z36GhX42UgF4AaABCQ

We kunnen wel voorbereidend werk doen om de start te kunnen maken.

Grondaankopen en bouwplannen opzetten, met de invulling van de juiste techniek op het moment dat deze er zijn.

http://kupolaepites.hu/videok/

Op medisch gebied even kijken wie welke achtergronden heeft om samen te werken als een leer onderzoek team.

Ik denk dat onze focus nu op de mogelijkheden moet liggen en niet meer op de restricties vanuit een corrupte overheid.

Ook de herplanting van bomen en bossen en landschappelijke verbetering passen hier in de plannen.

Daarom zal de huidige overheid moeten verdwijnen, want zij zijn juist het probleem.

Ik denk er aan om mensen door het hele land zelf met voorstellen ter verbetering van hun leefomgeving te laten voorstellen.

Er zullen een hoop zijn die met zweef voorstellen komen, we zoeken echter voorstellen die realiseerbaar zijn zonder op een wolk met de wind mee gevoerd te worden.

Als mensen weer een perspectief in hun leven krijgen, zonder dat ze zich gek moeten laten maken door een corrupte overheid en de leugen MSM zal de transitie vlot kunnen verlopen.

Hoe we het leed en misdaad van de overheid het beste kunnen verwerken zal door mensen met gezond verstand uitgewerkt moeten worden.

De kracht van de eenvoud zal hier in kunnen helpen, door maatwerk te leveren voor deel problemen.

Een leer traject voor zelf te gaan creëren kan dan heilzaam zijn, door het ervaren van hun eigen talenten.

Wat zou het een transformatie zijn als juist deze groep veel vrijdenkers zou opleveren, daar het systeem ons juist van de waarheid heeft weg gehouden.

Ik geloof er vast in dat iedereen talent heeft, en omdat we uniek zijn zullen dit veel verschillende talenten opleveren.

Als samenwerking de eenzaamheid van het individualisme heeft doorbroken zal ook de natuurlijke sociale omgangsvormen weer herstellen, en mensen weer dienstbaar maken voor elkaar.

We hebben allemaal recht op een mooie toekomst, maar moeten het wel met elkaar gaan doen.

Achteroverleunen en wachten op anderen is geen optie, want dan gebeurd er niets.

Welke contacten naar de Nederlandse boeren zijn er, en wie gaat de gesprekken aan om de voedsel voorziening in stand te houden, mogelijk ook de kwaliteit verbeteren door nieuwe technieken.

Door risico’s bij bedrijven weg te nemen, als loon kosten kunnen aanbiedingen veel goedkopen gebeuren, waardoor er veel minder BTW betaald hoef te worden.

Overheid zaken en infrastructuur kunnen ook onder werkgelegenheid projecten vallen.

Daar de centrale banken geen invloed meer zullen hebben, zal na vaststellen van de waarde van net nieuwe geldsysteem de inflatie ook verdwijnen.

Het is nu tijd dat we voor de inspanningen die we leveren ook zelf de vruchten plukken en geen corrupte overheid meer controle over ons heeft als of we hun eigendom zijn.

Daar we niet alles alleen kunnen zal er eerst een team mensen moeten zijn die de structuur van de organisatie vorm geven met ondersteuningsteams.

Verwacht niet in alle gevallen direct antwoord, als er eerst nog aan de organisatie gewerkt moet worden.

Wat heel belangrijk is, concentreer je op een of max 2 thema’s die je goed beheerst, teveel taken voor een persoon zal te belastend zijn en de projecten eerder schaden als goed doen.

Ambachtelijke vaardigheden van alle aard zijn gewenst voor de leer en ervaringsprojecten.

Werken met natuurlijke grondstoffen als voedselproductie, leem, hout, glas, en metalen, zelf stenen en dakpannen maken, in contact met de aarde in plaats van digitale vuilnis produceren om mensen te controleren in onze open gevangenis van systemen.

Med Bed trajecten, deze zijn nu niet in te vullen daar er teveel info ontbreekt en mensen ook geschoold moeten worden.

De eerste intentie is daklozen en herintegratie, werk en vaardigheden trajecten, veiligheid, nieuwe bestuursvorm, eerlijke rechtspraak in de vorm van een volkstribunaal, waarbij een rechter enkel de strafmaat bepaald, na een advies van een jury of de verdachte wel en in welke maten schuldig is.

De strafmaatregel dient waar mogelijk een corrigerende werking te hebben.

Ik ben zeer benieuwd naar de reacties die er binnen gaan komen.

Hopelijk tot snel, contact:

projects-NL@freelife.world individuele kwesties kan ik nu niet beantwoorden of gelijk op reageren door het ontbreken van de organisatie die we nu samen gaan bouwen.

Hoe vervelend ook, deze komen iets later aan de orden, want iedere minuut die ik hier nu aan besteed gaat ten kosten van het grote geheel.

Hartelijke groet.

Rinus