Taboe = Angst voor het Onbekende / Eigenwil.

Hallo Trouwe lezer en bezoeker van onze site en welkom nieuwe bezoekers.

Ik was gister naar het Debat in  Eindhoven geweest ” Hulp is geen misdaad” manifest 294 dat werd georganiseerd van NVVE  .=  Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Werden we warm verwelkomt bij het ontvangst..

Eigenlijk de Hele na de middag was warm, mens waardige vredes energie die er in sfeer was neer gedaald. Je kon rond uit praten en je waarneming vertellen en er werd geluisterd , maar vooral gerespecteerd. Dat is waar je spreekt tegenwoordig wel anders. Nee,hier was dat niet het geval.

( Het was mooi toen het filmpje getoond werd eerst een graafmachine getoond werd met graaf werkzaam heden hoe toepasselijk ,we grafen de wet om om het toegankelijk te maken en voor verandering; mijn inzicht.paste er goed bij.  )

Soms is het gewoon te afschuwelijk voor woorden om op te merken waar de Nederlandse staat  zich eigenlijk allemaal mee bemoeit / gaat bemoeien / wil bemoeien / zal bemoeien. Dit tot het meest soevereine eigendom van een individu. Namelijk z’n eigen leven zijn eigen WIL.

Zo weet ik ook dat 294 staat voor ;

Dit is een citaat uit het geschreven stuk van Ton Vink.

Artikel 294 Sr.
De invoering van de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding in het nieuwe
wetboek (1886) leverde de uitzonderlijke situatie op dat een bepaalde daad niet
strafbaar was gesteld, maar de hulp bij diezelfde daad expressis verbis wél. Van
verschillende kanten liet men ook toen al blijken dat dit logica ontbeerde. Het
was een unicum (een juridisch-moralistisch unicum, wel te verstaan4
). Toch
werd opname van het artikel in het WvS noodzakelijk bevonden, waarbij ik
opmerk dat de toenmalige minister van justitie het strafrecht met een inmiddels
gevleugeld woord beschouwde als ultimum remedium, het uiterste of laatste

Reead more ; Artikel 294

Het is moeilijk voor een leek om het te lezen en te snappen,al die kronkelingen maar je kunt het downloaden en bij je eigen dossier  stoppen toch.!

Maar dan dit  ;  Wist je dat er in het Europese landen heel anders op genomen is in hun wet ?! Zij hebben het niet zo opgenomen als wij hier in Nederland en daarom wijken jammer genoeg vele mensen uit naar de Buurlanden om zo waardig te sterven HUN WENS  in vervulling te laten gaan en zo de nabestaande te beschermen voor achtervolging of beschuldiging . Het is toch te bizar of niet .

Lees nu eens wat ze hier schrijven ;

1 = Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

2 = Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing

Daarom zijn Artsen hier in ook niet in opgeleid ,en houden de handen ervan af. Nee , de Artsen zijn hier in niet op geleid je leest het goed. Er wordt geen aandacht gegeven aan dit LEVENSSPECTRUM om het toe te passen , maar ook in het te begeleiden hiervan. Nee , in de Zorg wordt het niet opgenomen in een studie richting ,vandaar de Palliatievezorg gedaan / toegepast wordt.

Citeer ik uit Wet en regelgeving van de overheid het volgende onder aan het artikel staat vermeld read more en bron info.

De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 293, tweede lid, Wetboek van Strafrecht, houden in dat de arts:

 

  • De overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt,
  • b.de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt,
  • c.de patiënt heeft voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over diens vooruitzichten,
  • d.met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing was,
  • e.ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in de onderdelen a tot en met d, en
  • f.de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig heeft uitgevoerd.
 • 2.Indien de patiënt van zestien jaren of ouder niet langer in staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat geraakte tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat werd geacht, en een schriftelijke verklaring, inhoudende een verzoek om levensbeëindiging, heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek gevolg geven. De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
 • 3.Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de zestien en achttien jaren en tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat kan worden geacht, kan de arts aan een verzoek van de patiënt om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding gevolg geven, nadat de ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd bij de besluitvorming zijn betrokken.
 • 4.Indien de minderjarige patiënt een leeftijd heeft tussen de twaalf en zestien jaren en tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake in staat kan worden geacht, kan de arts, indien een ouder of de ouders die het gezag over hem uitoefent of uitoefenen dan wel zijn voogd zich met de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding kan of kunnen verenigen, aan het verzoek van de patiënt gevolg geven. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Zo zie je hoe ingewikkeld zij het maken ,waarom ????  

Zo  krijg je ook inzicht over Albert Heringa en zijn moek zie hier bij Paul en Witteman  ook de video. Zijn boek die hij geschreven heeft gaat hier over en is met dvd te verkrijgen een echte aanrader zeg ik je .  Zijn opkomst die dag was hart verwarmend dat applaus hij in in stilte in ontvangst nam dat zag je . Om zo steun te mogen ontvangen is een waardig cadeau voor de strijd die hij gevoerd heeft en nu nog voor andere een voorbeeld magen kan zijn. Zijn ervaring die hij deelt maar ook zijn 2 strijd met de arts en de wet die zo opgelegd wordt dat er rare kronkels ontstaan terwijl dat geheel overbodig is en geheel niet van toepassing. Zo is er veel ANGST bij zowel de nabestaande als de persoon in kwestie en arts ,en verzorging . (zie bij bron vermelding voor serie nummer van het boek) .

En hier zit het Fenijn in de staart .

Angst is overheersend aanwezig in de vorm van ; geen openheid omtrent de DOOD, SCHULD VERWIJZING NAAR DE PARTNER OF NABESTAANDE DIE ONDERSTEUNING BIEDT ,STRAFBAAR , DE ARTS HET DE RUG TOE KEERT, HET HEEFT GEEN TRANSPARANTIE, HET HEEFT GEEN EIGENBELANG. En zo ontstaat Angst voor het nieuwe en onbekende. in alle opzichten voor ieder .

Het is paradox dat ieder zelfdoding mag doen, maar geef je ondersteuning hierin strafbaar is. Waarom denk je dat ZELFMOORD toeneemt ??!!

Dat is toch te gek voor woorden tijdens het debat kregen we mededeling dat het treinverkeer tussen Utrecht en Eindhoven was vertraagt door een aanrijding op het spoor. Zo wordt het gebracht ,maar er zit veel meer achter dit gebeuren helaas doet de overheid zijn ogen dicht . De nabestaande brengen geld op zo , komen in een verval van hun leven terecht , psychische klachten en lichamelijke blokkades krijgen zo de overhand dus economisch gezien wel voortvarend toch. Hart wat ik nu schrijf en je aandacht hier op vestig door een andere kijk te krijgen of inzicht nee, dit is REALITEIT.

Het Geestelijk lijden van de nabestaande of partners wordt geheel niet bekeken en aanschouwd.( hoe bizar ) Maar ook het lijden van de persoon in kwestie word eigenlijk geheel niet gehoord. Door aandacht te besteden aan keuzes rondom het levenseinde en dan alleen maar praten over Euthanasie?

De ANGST om het te benoemen en de Emoties die hier mee gepaard gaan zitten diep en is on gebruikelijk als je ze toont. De mensen durven niet meer, weten niet  meer wat voelen is , Daardoor is het moeilijk, Angst om er over te praten, wettelijk gezien is het zelf-moord / moord , het wordt gezien als misbruik ??? voor eigenbelang en financieel- erfgename ?? dat is de ARGWAAN van  de Wet. niet echt TRANSPARANT vind je niet?!  In feiten dwingt de Wet je ertoe om stiekem te doen , stiekem te doen in pillen achter houden , verzamelen in medicamenten ?? met grote gevolgen van dien waarom ??

Hulp = strafbaar = zelf toe dienen niet ??!!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_lqPAEm-IYM

 

Maak de DOOD NIET EEN MEDISCH PROBLEEM. = dat is heel niet aan de orde, de DOOD hoort bij het leven net als een geboorte. Eigenwil is hier de zegevierde ook in het Levens beëindigen.

Sterven is natuurlijk.

 

 

Als je een gesprek hebt in een verzorging tehuis met Arts en hoofdverzorger dan kom je erachter hoe moeilijk en onwetend zij hier over zijn. Geen benul van dat NVVE bestaat en hoe de wet in elkaar zit. Ze willen er niks over horen en wat de papieren betreft die de mensen hebben de Wilsverklaring , Geen reanimatie hulp. Het komt gewoon omdat het on bespreekbaar is en dat er straf rechtelijk heel wat boven hun hoofd hangt ,eigenlijk geef ik ze geen ongelijk maar als iemand het anders wil de laatste levensface WIE ZIJN ZIJ OM TE OORDELEN ?? Dus hier zie je al wat een gekronkel. Zelf heb ik hier ruim ervaring mee, en weet waar ik over schrijf en mijn waarneming zo goed mogelijk wil verwoorden.

Zo wel met mijn eigen Wilsverklaringen als dat van een ander. En weet dat helaas nog maar weinig of geen

BEGELEIDING OMTRENT DIT GEGEVEN . VOOR ZOWEL DE ARTS, VERZORGER, PARTNER ALS NABESTAANDE. (er wel verandering plaats vind momenteel)

Hoe kan dat toch.En dat in anno 2014. Maar goed dat zal een rede hebben om er het taboesfeerenergie er af te halen door het in de media naar voren te laten komen en dat het wel degelijk een belangrijk is in een mensenleven. de eigen-wils-beschikking en wils-verklaring de regie over het eigen leven ook hier in de laatste stappen van het leven.

Alleen zo krijg je het gesprek er op en over ,net zoals ik all aan geef in mijn 2 boekje dat je hier kunt downloaden gratis.

Het gaat over de DOOD , voor nabestaande, euthanasie, zelfmoord maar ook de sterfverloop onder de levende als je nog leeft hoe het verloop gaat .En weet je wat zo mooi is je draagt 9 maanden een kindje voor je het Baard en wist je dat je ook 9 maande Stervende bent ?! NEE, DAT WETEN MAAR WEINIGEN.

Ik geef hier ook lezingen over dus…….

www.mahziri.nl daar is deze foto van.

witte-duif1

Even terug te komen over het feit dat Hulp geen misdaad is is nu wel duidelijk toch ?!

We zijn bezig om de Wet te veranderen hier in om aan te geven hoe het wettelijk gezien verantwoordt is . Dat 294 eens herschreven wordt dat is al zeker 125 jaar oud ,mag wel eens vernieuwen vind je ook niet. Alles veranderd en dit verandert mee.

Als je weet dat In Nederland  een netwerk opgebouwd van (huis)artsen die zijn getraind om deskundige consultatie te verlenen. Dit netwerk heet SCEN, oftewel Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland en is verbonden aan artsenfederatie KNMG.

Papieren zijn ingevuld en bij je doseer zijn gevoegd als aan vulling . Net zo als Donor papieren wat al gewoon is voor vele ?! en mensen er op attendeert.!!

Dat palliatieve sedatie wel en euthanasie niet toegestaan is.

duif006

dierenplaatjes.us

 

Bekijk de dag een naslagwerk van de NVVE hier.

ISBN; 978 90 78905 69 1   ,  NUR ; 320 Ttitel ; De laatste wens van Moek. door Albert Heringa.

Bronnen en Read more ; Wikipedia.  Wetboek-online  Wet en regelgeveing.   Donor    de vrijspreker.

Thanks voor de inspiratie en het mogen doorgeven van deze wijsheid en inzichten.

 

 

Warme Hart Groet