Scheefgroei !?

Hallo Lieve lezers,

Dit volgende trok onze aandacht en dit willen we daarom ook graag met jullie delen.

De info staat onder het artikel.

Citeer een stukje van OPINIE – Arnold Heertje − 26/03/14, 06:01 uit de Volkskrant.

In de optocht van gezagdragers in de managementlagen van zorginstellingen, corporaties en het grootschalige onderwijs lopen veel partijleden met excessieve beloningen mee onder de vlag van de sociaal-democratie, losgezongen van de werkvloer en op onoverbrugbare afstand van de afnemers, patiënten, huurders, leerlingen en studenten. Met behulp van de Partij van de Arbeid is in de kinderopvang, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, het mbo en op de woningmarkt een inhumane architectuur ontwikkeld met onvoldoende aandacht voor de verdelingseffecten op mensen in benarde posities en de middengroepen.

Sterker nog, perverse financiële prikkels maken van hulpbehoevende kinderen in de jeugdzorg winstgevende en werkgelegenheidscheppende producten ten behoeve van tientallen elkaar de financiële bal toespelende instellingen met de formele karakteristieken van een criminele organisatie, omdat de kinderen om wier bescherming het gaat uit beeld zijn verdwenen. In Amsterdam onder het toeziend oog van de voormalige wethouder Pieter Hilhorst.

 

 

Dit artikel hoort er ook bij en is van 952.nl

Natuurlijk kent u professor Arnold Heertje, u en vele anderen leerden van hem de grondbeginselen van de economie. Diezelfde

Het imago van ruziemaker is onderdeel van mijn biografie. Ik kom in opstand als ik mij onrechtvaardig bejegend voel

Prof. Arnold Heertje

Heertje is woedend. Hij windt zich wel vaker op over onzinnige projecten (Betuweroute) en incompetente bestuurders (Netelenbos, Jorritsma), maar zijn strijd tegen Jeugdzorg neemt nu epische vormen aan. Hij stelt o.a. dat het beleid van Bureau Jeugdzorg slechts gebaseerd is op ‘perverse prikkels als geld en werk‘. En als een briljante econoom als Heertje het zegt, zou er dan ook een kern van waarheid in kunnen zitten?

Rechtszaak
Deze en meerdere opmerkelijke uitspraken deed Heertje in een interview dat hij gaf na afloop van de zitting van een rechtszaak die Jeugdzorg tegen hem heeft aangespannen. Heertje werd gedaagd naar aanleiding van eerdere uitspraken en publicaties waarin hij stelling nam tegen de praktijken van het Bureau en en passant ook de naam en toenaam noemde van Jeugdzorg-medewerkers die bij de zaak betrokken zijn.

Vanaf 0:53 ziet u professor Heertje over de perverse prikkels. Vervolgens windt hij zich steeds meer op, zeker wanneer gesteld wordt dat het ongepast zou zijn dat hij praktijken uit de Tweede Wereldoorlog erbij haalt:
(slechte geluidskwaliteit, echter hier en daar met ondertiteling)

 

 
Feiten ‘sil vous plaît
Het boek van Heertje waarin hij onder andere deze kwestie aan de orde stelt komt pas over 2 dagen uit. Maar wat zijn de feiten over de door Heertje gestelde perverse prikkels als ‘(het verschaffen van) werk’ en ‘(het genereren van) geld’? Helaas heeft het landelijk Bureau Jeugdzorg geen actuele cijfers en jaarverslagen online staan, dus we vroegen of ze ons een paar cijfers kunnen verstrekken.

De reactie van Jeugdzorg:
Ik heb geen landelijke cijfers over het gemiddeld aantal hulpverleners dat bij zo’n casus betrokken is. Zeker omdat het vaak om hulpverleners uit verschillende disciplines gaat (neem een denkbeeldig gezin waarbij schuldhulpverlening, verslavingszorg, opvoedingsondersteuning en gezinsvoogd over de vloer komen: niet allemaal vallen ze onder Jeugdzorg). En een gemiddelde zegt waarschijnlijk ook niet zo veel.

Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij 1 gezin, dan is dat vaak vanuit verschillende expertises. Er zijn schrijnende voorbeelden van situaties waarbij die hulpverleners niet van elkaar wisten wat ze precies deden en dat werkt contraproductief. Daar is veel aandacht voor. Gemeenten verbeteren de afstemming tussen de betrokken partijen en ook de nieuwe Jeugdwet helpt om dit probleem terug te dringen. Maar het gaat dan om hulpverleners van verschillende instellingen, het is niet zo dat er tien mensen van Bureau Jeugdzorg bij een gezin over de vloer komen.

Kort en goed
De stelling dat ‘werkverschaffing en geld’ de drijfveren zijn voor (het beleid van) Jeugdzorg is lastig te staven. Het feit dat cijfers niet (centraal) te achterhalen zijn zou ook wel eens een deel van het probleem kunnen zijn? Hier wordt echter wel aan gewerkt. Wij geven het vertouwen in ons economisch jeugd-idool niet op en zien uit naar de verklaring die professor Heertje geeft in zijn boek. U verneemt binnenkort meer van ons.

UPDATE:
Mevrouw Heidi Zandbergen, onderzoeksjournalist gespecialiseerd in economie en jeugdzorg,  stuurde ons een reactie op dit artikel. De reactie tamelijk uitgebreid en past niet in een standaard opmekeringsveld. Vandaar dat we deze reactie bij hoge uitzondering zelf hier plaatsen met daarbij de expliciete noot dat het de visie is van mw Zandbergen.
Voor het hele artikel lees hier ; http://925.nl/archief/2014/05/07/professor-heertje-is-woest-over-de-perverse-prikkels-bij-jeugdzorg

 

Dank  u dat u de tijd nam om het  te lezen en de filmpjes te bekijken.

Wij wensen u een fijne avond toe team Take Care 4.

Bron van info ;

http://925.nl/archief/2014/05/07/professor-heertje-is-woest-over-de-perverse-prikkels-bij-jeugdzorg

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3622255/2014/03/26/Domheid-en-arrogantie-hebben-de-Partij-van-de-Arbeid-genekt.dhtml