REPEAT: I AM NOT A SLAVE

I AM NOT A SLAVE ♨️♨️♨️
I AM NOT A SLAVE 🧱🧱🧱
I AM NOT A SLAVE 🚔🚔🚔

Welke van de onderstaande 81 belastingen betaalt U nog steeds tot heden? En welke andere belastingen nog meer?

  1. Motorrijtuigenbelasting. 2. Inkomstenbelasting. 3. Grondwaterbelasting. 4. Hondenbelasting. 5. Precariorechten. 6. Onroerend goed belasting. 7. Extra op schuimwijn 8. Vennootschapsbelasting. 9. Vaarbelasting. 10. Toeristenbelasting. 11. Vermogensbelasting. 12. Overdrachtsbelasting. 13. Milieubelasting. 14. Kansspelbelasting. 15. Dividendbelasting. 16. Extra op frisdrank. 17. Premie volksverzekering. 18. Omzetbelasting. 19. Assurantiebelasting. 20. Belasting personenauto BPM. 21. Extra op vruchtendrank. 22. Suiker accijns. 23. Brandstof accijns. 24. Successierechten. 25. Alcoholaccijns. 26. Bier accijns. 27. Accijns op minerale olien. 28. Kapitaal belasting. 29. Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren. 30. Waterkeringsomslag. 31. Waterbeheersingsomslag. 32. Ingezetenenomslag. 33. Waterschapbelastingen. 34. Rioolrecht. 35. Reinigingsrecht. 36. Afvalstoffenheffing. 37. Marktgeld. 38. Leges. 39. Bouwgrondbelasting. 40. Havengelden. 41. Begrafenisrechten. 42. Extra op limonadesiroop. 43. Parkeerbelasting. 44. Forensbelasting. 45. Baatbelasting. 46. Energiebelasting. 47. Belasting op leidingwater. 48. Schenkingsrecht. 49. Huurbelasting. 50. Verhuurdersheffing. 51. Bouwleges. 52. Windmolentoeslag. 53. Verkeersboetes. 54. Bp procedurekosten. 55. Vooroverlegkosten gemeente. 56. Recreatie toeslag. 57. Schoolgeld. 58. Netbelasting. 59. Opritbelasting bij de dijken (bestaat al in rivierengebied). 60. Verpakkingsbelasting. 61. Energiebelasting. 62. Extra op mineraalwater. 63. Zorgverzekering. 64. Precariobelasting. 65. Erfpacht. 66. EU naheffing. 67. Tabaksaccijns. 68. Reclamebelasting. 69. Extra op vruchtensap. 70. Straatparkeren. 71. Erfbelasting. 72. Internetbelasting (binnenkort ?). 73. Heffing op zonnepanelen. 74. Luchthavenbelasting. 75. Asielzoekersbelasting (binnenkort ?). 76. Bijdrage tbv basisinkomen (binnenkort ?). 77. Tol westerscheldetunnel. 78. Ondergrondse gas- en elektriciteitsleidingen belasting. 79. BIZ heffing. 80. Kopieerrecht tbv hardware. 81. Verwijderingsbijdrage.

Alle 17 miljoen medelanders dienen dit te weten in Nederland.

ZOVEEL MOGELIJK DELEN AUB MET UW MEDELANDERS 👍👍

Lees en bestudeer dit artikel ► https://www.de-nieuwe-media.nl/l/het-einde-van-ons-slavenbestaan-we-zijn-allemaal-een-vrij-mens-goddelijke-wezens-mensen-van-vlees-en-bloed-be-happy/