nu toch eindelijk

Update GF

Goedemorgen folks,

Even wat minder info gezet op de site van af nu komen er dagelijks artikelen op te staan.

Lees onderstaand artikel rustig door en voel wat het voor jou mag beteken , is het een waarheid of kan dit voor jou inbeeldings kracht niet mogelijk zijn.

have fun.

 

May the force be with you, my friends.

 

Sheldan Nidle – 8 december 2015

4 Ik, 5 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Jalwa (Beleef eeuwigdurende vreugde!) Een operatie die jullie een nieuwe wereld zal opleveren loopt nu ten einde. Millennia lang werd jullie oppervlakterealiteit in haar inzichten beperkt door regelrechte leugens en ongelooflijke misleiding. Jullie staan nu op zijn minst aan de uiterste rand van een andere realiteit, waarin jullie omringd worden door waarheid en nieuw bestuur dat toegewijd is aan jullie welzijn. Dat is iets waaraan jullie niet gewend zijn. In plaats daarvan verwachten jullie dat jullie worden belogen, bedrogen of gewoonweg misleid. In de laatste paar weken werd er een nieuw rijk geconstrueerd. Deze wereld is in deze feestmaand meer dan een geschenk; het zal een rijk zijn waarin jullie je kunnen verheugen. Dit nieuwe rijk is er al, maar is nog niet gemanifesteerd. Jullie zien het zich momenteel vóór jullie manifesteren. Het duister is verslagen, maar nog niet van jullie geïsoleerd. Een laatste serie gebeurtenissen moet nog geschieden voor deze zeer gewenste gebeurtenis plaatsvindt. Deze realiteit wordt langzaam getransitioneerd en wanneer die compleet is zullen een paar zeer duidelijke tekenen voor jullie verschijnen. Wees, tot dan, zowel wetend als vol vertrouwen m.b.t. deze grote verandering in jullie realiteit.

Lang geleden bepaalde de Hemel dat dit moment in jullie geschiedenis zou plaatsvinden. We zijn hier om te helpen deze zaken, die dit compleet zullen maken, te implementeren. De Hemel heeft instructies gegeven omtrent de wijze waarop dit prachtige geschenk zal verschijnen. Nu al hangen de tekenen van deze talloze veranderingen in de lucht. We hebben toegekeken hoe jullie vele Lichtgroepen, voor ons veel te langzaam, jullie realiteit hebben voorbereid op deze grootse shift. We vinden dat ze veel te toegeeflijk waren m.b.t. het isoleren van de handlangers van de Anunnaki. Deze procedure werd met ‘fluwelen handschoenen’ gedaan, maar had een krachtiger benadering nodig. Wij waren van plan ons, met de oude families, geselecteerde leden van koninklijke families en de goedkeuring van hun geheime genootschappen, snel van hen te ontdoen door ze naar een speciale serie alternatieve realiteiten te sturen. Dit proces was bedoeld om jullie je zegeningen te geven. In plaats daarvan zitten we nu in het huidige moeras.

Terwijl deze verschillende moeilijkheden zich ontrafelen wordt het steeds duidelijker dat deze transitieperiode meer tijd kan vergen om te kunnen beginnen, maar we hebben gezien hoe snel jullie je aanpassen aan nieuwe realiteiten als die zich eenmaal manifesteren. Als volk zijn jullie zeer veerkrachtig. Het zijn degenen die onuitwisbaar deel zijn gaan uitmaken van welke culturele realiteit ook die zeer onwillig zijn om te veranderen. Zodoende gaan we door met toezicht houden op wat er gebeurt en wensen we dat we een belangrijker aandeel hadden in dit nogal langdurige proces. Op dit moment zijn alle belangrijke fondsentransfers door onze aardse evenknieën gecompleteerd. Deze operatie op zich was zeer langdurig. In onze optiek was de beveiliging waarop werd aangedrongen veel uitgebreider dan nodig was. Desalniettemin werd het gedaan, en de volgende stap is levering. Degenen die bij dit proces betrokken zijn, zijn wederom te beschroomd voor hun eigen goed! Desondanks verwachten we nu dat dit relatief snel zal gebeuren. Deze procedure zal slechts het begin zijn van gebeurtenissen die jullie realiteit voor altijd zal veranderen.

Deze procedure bereikt een punt waarop de eerste van vele gebeurtenissen waarop jullie lang hebben gewacht kan zich kan voltrekken. Dit proces heeft zijn pas versneld nu elk van jullie collectief begon te denken. Deze gezamenlijke inspanning staat op het punt te worden beloond. Het eerste deel van deze enorme levering is klaar. Wat overblijft is de langzame vastberadenheid van degenen die de leiding hebben. Terwijl dit alles gebeurt gaan de laatste zetten van de handlangers van het duister door. Het Nieuwe Jaar belooft er één te worden waarin een heleboel lang aangekondigde beloften eindelijk waarheid worden. De levering van de eerste items lijkt voor jullie Kerst te gaan gebeuren. Gebruik deze eerste werveling van activiteiten als een signaal dat een paar waarlijk fantastische gebeurtenissen aan de nabije horizon liggen. We zetten een serie zaken klaar die nog maar de eerste items van onze pakketten goederen zijn. Onze bedoeling is de opkomst van nieuw bestuur en het beëindigen van een lange en achterbakse UFO cover-up te laten zien. Het is tijd dat jullie omtrent ons bestaan en onze welwillendheid wordt verteld. De lange verbondenheid tussen ons moet vrijelijk worden onthuld!

Zegeningen en Genade! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vele schitterende dingen zijn nu aan het gebeuren! De fondsen van zowel de trustfondsen als de oude families worden vrijgegeven en naar hun bestemmingen gezonden. We zegenen en zenden halleluja’s naar alle betrokkenen. Het duister mag dan proberen, zoals ze dat altijd doen, deze schema’s in de war te sturen. Maar deze gelden zijn nog maar het begin van een golf van fondsen die dit rijk zullen besproeien met zegeningen van de Hemel. Tel, terwijl je deze fondsen ontvangt, je zegeningen en gebruik vervolgens je innerlijke genade om jullie families, vrienden en anderen te helpen. Gebruik deze fondsen om je meest dierbare dromen te vervullen en het anderen mogelijk te maken om op dezelfde manier te beginnen hun dromen te verwezenlijken. Deze glorieuze periode omvat Kerst en Nieuwjaar. Het houdt eveneens nieuw bestuur in alsmede een nieuwe realiteit gevuld met vreugde, voorspoed en bovenal jullie vrijheid! Dit zal een uiterst schitterend moment zijn om de Hemel te bedanken, en iedereen te bedanken voor deze uiterst wonderbaarlijke serie geschenken!

Over deze hele aardbol vindt aan het einde van het jaar een snelle toename in spirituele energieën plaats. Deze energie draagt bij aan de positieve versnelling van de voor deze tijd en de door de Hemel gestelde doelen. Jullie weten dat in deze tijd van het jaar, wij Meesters wereldwijd naar een aantal heilige plekken gaan zoals Mount Shasta en de heilige valleien van de Himalaya, om te bidden, te visualiseren en deze nieuwe realiteit die nu vorm krijgt te vieren. Deze goddelijke energie doet jullie bewustzijn stijgen en maakt het mogelijk dat een nieuw tijdperk van Licht en Liefde op Gaia neer kan dalen. We vragen jullie deze waarlijk goddelijke energieën in je op te nemen en je innerlijke genade te gebruiken om dit rijk te laten opkomen. Kom samen om de wonderen van de Hemel te eren en te vieren, aangezien dit nieuwe welvarende tijdperk realiteit wordt! Laat ons als Eenheid samenkomen. Laten we onze goddelijke geschenken aanvaarden en deze barmhartig over de wereld verspreiden!

Vele millennia geleden, zaten we allemaal verstrikt in de wirwar van een groot dilemma. Het duister was begonnen de Hemel openlijk te provoceren. Hun doortrapte plan werd eerst uitgesteld en vervolgens bezworen door onze hemelse Bestuurders. We volgden de belangrijke instructies van deze gewijde hemelse gastheren op en ontwikkelden een middel om genade te verspreiden naar een groot aantal van onze voorouders. De weerzinwekkende handlangers van de Anunnaki werden langzamerhand gedwarsboomd in hun ontzagwekkende voornemen om totale gehoorzaamheid af te dwingen. Nu bevinden we ons op rand van de Overwinning! We zegenen en bedanken de Hemel barmhartig voor hun werk. Blijf positief en voeg je bij ons voor het laatste deel van het manifesteren van het schitterende visioen, dat Gaia ons zo lang geleden heeft gegeven. De tijd is aangebroken om met veel hartstocht naar binnen te jubelen hoezeer we met Liefde en Licht vervuld zijn voor degenen in zowel de Hemel als op Aarde, die ons zo laten triomferen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we door met ons wekelijkse verslag. Over de hele wereld is er nu veel goeds aan het ontstaan. Een grootse beweging die naar jullie overwinning zal leiden is op gang gekomen. Gooi de talloze frustraties van je af en verheug je. Er verschijnen nu zaken die het einde van dit jaar tot een feest zullen maken! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja