Jullie naderen snel de afronding van de periode vóór de verschillende op handen zijnde veranderingen.

Update GF

 

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 12 augustus 2016

English

Jullie naderen snel de afronding van de periode vóór de verschillende op handen zijnde veranderingen. Jullie hebben de signalen, die erop duiden dat alles zich begint te manifesteren en dat jullie je gezwind naar Ascentie zullen bewegen, geduldig afgewacht. De zaken bevinden zich in een stadium waarin revaluatie van de valuta van ieder land plaatsvindt. Het doel is ervoor te zorgen dat iedere verandering de positie en het potentieel van elke munteenheid goed weergeeft, zodat jullie in een markt kunnen handelen die een eerlijke ruil weerspiegelt. De veranderingen zullen ervoor zorgen dat er gelijkheid bestaat op het gebied van handel. De oude handelsmaatstaven zouden verwijderd moeten worden zodat iedereen in een vrije markt kan opereren. Mettertijd zullen bij de handelsgebieden waar orde op zaken stellen noodzakelijk is, aanpassingen worden gedaan.

Europa bevindt zich in een staat van onrust omdat de naschokken van Brexit worden gevoeld. Het was de gewenste uitkomst en het zal de weg vrijmaken voor meer landen die zullen volgen, wat een einde zal maken aan de plannen van de Illuminati om de Wereld te controleren. Op het moment hebben de mensen geen zicht op de mogelijkheden voor verbetering en realiseren ze zich niet dat men een stap dichterbij vrijheid is gekomen. De veranderingen zijn niet gemakkelijk, maar wees ervan verzekerd dat alle landen begeleiding ontvangen in overeenstemming met hun karma. Terwijl de hindernissen worden opgeruimd zullen ook de mensen meer samen gaan komen, erkennend dat ze allen Eén zijn op de weg naar een nieuwe Wereld. Alles zal prima verlopen en de behoeften van iedere ziel zullen volgens zijn of haar levensplan vervuld worden.

Vele buitenaardsen wachten op hun kans om jullie opnieuw te ontmoeten en jullie bij je Sterrenfamilies te herintroduceren. Jullie zijn allemaal vanaf je eigen planeet gekomen en jullie soortgenoten hebben jullie voortgang van dichtbij gevolgd. Jullie zijn degenen die de uitdaging zijn aangegaan om weer op te stijgen naar het Licht, door de afgescheidenheid die met dualiteit gepaard gaat te overwinnen. De gelegenheid werd eveneens te baat genomen om anderen die in de lagere trillingen vastzitten te helpen en die zich lieten inspireren om zichzelf hieruit te verheffen. Sommige vooruitgang mag dan traag verlopen, maar met alle hulp die jullie geboden wordt bestaat er geen reden waarom hier niet op zou worden gereageerd. Sommigen, zoals de Illuminati, weigeren steevast om zich naar het Licht en de Liefde te keren omdat ze nog steeds de voorkeur hebben om anderen te overheersen.

Er zijn sommigen onder jullie die zich afvragen wat je doel hier op Aarde is, aangezien het leven iedere richting lijkt te missen. Wees ervan verzekerd dat alle ervaring waardevol is en dat niet iedere ziel zijn reizen met een dramatisch einde afsluit. Tot op zekere hoogte is het afhankelijk van je karma, aangezien dit aan het einde van de cyclus ingelost dient te zijn. Dus is het begrijpelijk dat sommige zielen drukker bezig zijn met het inlossen van karma, waar anderen met zeer weinig te maken hebben. Maak je niet druk om de details, maar wanneer je met je uitdagingen wordt geconfronteerd ga er dan zo passief mogelijk mee om. Het zal mogelijk de laatste keer zijn dat je een dergelijke periode van opschoning doormaakt.

Sommige zielen zijn zich bijzonder aan Moeder Aarde gaan hechten en zullen met haar naar de nieuwe Aarde overgaan. Anderen zullen de voorkeur hebben om “naar huis” te gaan; naar hun planeet, waar ze zich verder zullen ontwikkelen. Het leven staat nooit stil, tot het moment waarop je een volledige staat van perfectie bereikt door terug te keren naar de Liefdesenergie, schoonheid en verstilling van de Godheid. God ademt In en God ademt Uit en zielen worden eropuit gezonden om meer ervaring op te doen. Het kan zijn dat je een dergelijke reis al hebt voltooid, maar in wezen ben je iedere keer dezelfde ziel.

Houd in gedachten dat je door al die ervaringen je eigen toekomst creëert. Het wordt enkel maar op je pad gebracht om karma in te lossen en wanneer je bepaalde ervaringen nodig hebt om vorderingen te maken. Datgene waar je je aandacht op richt zul je ontvangen, dus denk goed na over wat je voor jezelf wenst en houd je niet bezig met negatieve zaken, alhoewel je deze veilig kunt observeren. Door je plaats in het Licht in te nemen ben je een voorbeeld voor anderen voor hetgeen men bereiken kan.

Mensen over de gehele wereld ontwaken voor de waarheid omtrent hun bestaan en terwijl de tijd verstrijkt zal de hele waarheid naar buiten komen. Er is maar heel weinig zoals jullie dat aan de buitenkant denken te zien en jullie hebben vele levens in een droom geleefd die ver buiten jullie werkelijke realiteit heeft gelegen. In werkelijkheid zijn jullie onderdrukt geweest en moedwillig ingeperkt om zo te voorkomen dat jullie de waarheid zouden ervaren. Verder werd jullie zelden toegestaan om in vreedzame tijden te leven, aangezien confrontaties jullie in een staat van angst hebben gehouden met weinig zicht op vrede. Deze situatie zal echter zeer spoedig veranderen omdat de mensen zich verenigen en hun eigen toekomst van vreugde en geluk creëren.

Jullie zijn allemaal soevereine Wezens die zijn voorbestemd om naar de hogere niveaus terug te keren waar jullie volledig bewustzijn zullen bereiken. Dit is jullie bestemming geweest vanaf het moment dat de zonnecyclus ongeveer 25.600 jaar geleden begon, toen jullie de hogere trillingen verlieten om afgescheidenheid te ervaren. Het is een lange, moeilijke ervaring geweest maar het heeft ook haar mooiere momenten gehad en jullie hebben er veel van geleerd. Jullie hebben het recht verdiend om te leven als de Meesters die jullie zullen worden en jullie zullen enorm profijt hebben van jullie ervaringen in de lagere trillingen. Ze zullen jullie in staat stellen om anderen hierdoor heen te helpen vanwege jullie kennis uit eerste hand.

Ongeacht de mate waarin het Duister jullie heeft ingeperkt en ongeacht haar pogingen zal de evolutie voortgaan en jullie zijn nu dermate gevorderd en bewust dat de waarheid omtrent jullie bestaan ingezien kan worden. Door je ware potentieel te erkennen hebben jullie jezelf uit de lagere trillingen naar het Licht opgetild. Bewijs van dergelijke veranderingen wordt duidelijk geleverd door progressie in nieuwe technologieën die jullie in een nieuw tijdperk van vooruitgang zullen brengen. Op het juiste moment zullen deze in de openbaarheid komen en het mogelijk maken om een grote stap vooruit te zetten. Het is een kwestie van geduld dat nodig is om ervoor te zorgen dat, wanneer het tijd is om van start te gaan, dit volkomen veilig is en vrij van inmenging.

Jullie lange reis door de dualiteit is nagenoeg voorbij en jullie bevinden je nu in een spagaat richting thuis. Er is duidelijk nog veel werk te verzetten om jullie in de Nieuwe Tijd te stuwen, maar binnenkort zullen jullie worden bevrijd van de controle die jullie door de Illuminati werd opgelegd. De bevrijding komt steeds dichterbij en de feestelijkheden zullen binnenkort kunnen beginnen. De ongelijkheid en het gebrek zullen binnenkort worden teruggewezen en de eerste stappen staan op het punt zich te manifesteren. Dus verlies de moed niet, aangezien de problemen naar de oppervlakte worden gebracht om te worden opgeschoond. Deze periode zal veel sneller voorbij gaan dan jullie wellicht denken, aangezien jullie hulp en begeleiding ontvangen om de uitkomst naar jullie hand te zetten. De Galactische Federatie is altijd al met jullie geweest, maar het is nog maar van de laatste tijd dat ze zijn begonnen om openlijk met jullie te communiceren en binnenkort zullen ze meer frequent aan jullie verschijnen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja