“Moslims en nazi’s zijn natuurlijke bondgenoten”

Artikel van Likoed Nederland, 29 maart 2018.

Amin al Husseini

De grootmoefti van Jeruzalem inspecteert zijn soldaten van de Duitse islamitische SS divisie.

In de jaren twintig van de vorige eeuw ontstonden twee nieuwe ideologieën die een vijandbeeld creëerden van iedereen die deze niet aanhing.

Het betrof de bewegingen van de Nazi’s en de Moslim Broederschap. Zij ontstonden vrijwel gelijktijdig en er waren niet toevallig vele overeenkomsten in hun ideologieën.

De eerste Palestijnse leider, de grootmoefti van Jeruzalem Al-Hoesseini, was een fervent aanhanger van beide bewegingen. Zijn Jodenhaat was beslissend voor het ontstaan van het Palestijns-Israëlische conflict. Daarnaast droeg hij bij aan de Holocaust, door bij de nazi’s te bepleiten dat de Joden Europa niet mochten verlaten. Hij was persoonlijk verantwoordelijk voor het sturen van Joodse kinderen naar de gaskamers. Zie uitgebreider: De oorsprong van het Palestijns-Israëlische conflict.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield hij heel vaak dezelfde toespraak, om duidelijk te maken dat nazi’s en moslims natuurlijke bondgenoten zijn.

Hij hield deze toespraak voor nazi kopstukken om hun van de steun van de moslims te verzekeren.
En hij hield deze toespraak voor moslims, om hen te werven voor de islamitische SS divisies. Hij wist er zo duizenden te werven. De door hem zo opgezette islamitische SS divisie heeft vreselijk gemoord op de Balkan onder Joden, zigeuners en partizanen.

Hieronder volgt de essentie van zijn toespraak. Deze is vrijwel volledig overgenomen uit het boek: ‘Nazi’s, islamisten en het moderne Midden-Oosten’, dat de nauwe banden tussen nazi’s en moslims wetenschappelijk beschrijft en de doorwerking daarvan naar de huidige tijd.

De tien overeenkomsten in ideologie:

 1. Het geloof in één God leert ons de noodzaak van een enkele, almachtige leider. Toen Mohammed stierf, werd een kalief gekozen als enige heerser die alle moslims moeten gehoorzamen. Orde, discipline en gehoorzaamheid staan centraal in de islam: de imam leidt het gebed; de commandant leidt de soldaten. Deze leider neemt de beslissingen alleen, niet gebonden door anderen, kiezers of een parlement. Nationaalsocialisme is gebouwd op hetzelfde principe, met Hitler als het Duitse equivalent van de kalief.
 2. De islam ziet zijn volk als een enkele wereldwijde gemeenschap (umma), die binnen een enkele machtige staat zou moeten leven. De nazi’s hebben hetzelfde idee over de Duitsers/Ariërs.
 3. De jihad is één van de belangrijkste taken van de islam. Elke moslim ziet jihad en martelaarschap als de kroon op zijn geloofsdaden. Veel verzen van de Koran vragen moslims te vechten en om hun bezittingen en bloed te offeren. Het nazisme benadrukt ook strijd, oorlog en zelfopoffering.
 4. De islam zet de gemeenschap van gelovigen op de eerste plaats, met het algemeen belang dat belangrijker is dan het welzijn van het individu. Een motto van de nazipartij gericht tegen de “Joodse materialistische geest” is: “Het algemeen belang gaat boven het persoonlijk belang.”
 5. De islam behandelt het gezin als de fundamentele organisatorische groep van de samenleving. De vader regeert het gezin; kinderen moeten ouders gehoorzamen. Moederschap wordt vereerd. Het hebben van kinderen is goed; abortus is verboden. Deze aanpak is in overeenstemming met Hitlers leerstellingen waaronder het idee – ook populair onder islamisten – dat het de belangrijkste taak van een vrouw is om toekomstige soldaten te produceren.
 6. De islam en het nationaalsocialisme bevechten beiden de Joden. Bijna een derde van de Koran gaat over de Joden, waarschuwt moslims ze te wantrouwen en te bestrijden, zei Al-Hoesseini. De Joden probeerden meerdere malen Mohammed te vergiftigen en dus had de profeet geen andere keuze dan om hen te doden of ze uit Arabië te verdrijven. Al-Hoesseini stelde een gedetailleerd programma op vanuit zijn interpretatie van Mohammeds voorbeeld dat parallel liep met Hitlers beleid en dat uiteindelijk tot de vernietiging van de Joden moest leiden.
 7. Eerbied voor arbeid. De islam beschermt en waardeert arbeid zodat iedereen dit naar vermogen levert.
 8. Het communisme dat een vijand was van de nazi’s en de moslims was door de Joden gecreëerd
 9. De rassenleer: de verschillen tussen het Arabische en Joodse ras, verklaarde Al-Hoesseini, was de reden voor de eeuwige vijandschap tussen hen. Het conflict was versterkt met de komst van de islam, omdat de Joden samenspanden tegen Mohammed. Deze vijandschap was gebleven en moslims zagen in dat ze zich moesten bevrijden van de Joden. De strijd tussen de twee rassen was geworteld in religie en zou blijven doorgaan totdat “één ras” was vernietigd.
 10. Tenslotte zou een geallieerde overwinning een triomf voor de Joden zijn en een ramp voor moslims en de islam. Omdat de oorlog een jihad is, moeten alle moslims samen vechten met de Duitsers. Als ze dat doen, zal het programma van de radicale Arabieren slagen: de oorlog zal worden gewonnen, de islam gered, de Arabieren verenigd en de Joden vernietigd.

De overeenkomsten in ideologie van het nazisme en de Moslim Broederschap blijken onmiskenbaar. Wat is de relevantie hiervan tegenwoordig? Dat is dat de ideologie van de Moslim Broederschap nog een grote aanhang heeft. Het maakt duidelijk waar veel vijandigheid tegen Joden en Israël vandaan komt:

 • Hamas is de Palestijnse tak van de Moslim Broederschap. Daarom zullen zij nooit vreedzaam samen kunnen leven met Joden, maar zijn er op uit om die te vernietigen. Zoals is vastgelegd in hun Handvest.
 • Dit blijft echter niet beperkt tot Hamas. De nazi-oorlogsmisdadiger Al-Hoesseini wordt nog steeds vereerd in de gehele Palestijnse samenleving, inclusief het zogenaamd gematigde Fatah. Zie bijvoorbeeld: Abbas eert nazi-oorlogsmisdadiger en andere Jodenmoordenaars.
 • De Rotterdamse islamitische partij Nida is nauw gelieerd aan zowel de Moslim Broederschap als Hamas. Toen NIDI recent in opspraak kwam vanwege hun vergelijking van de Islamitische Staat met Israël, noemde hoogleraar Afshin Ellian hen “neonazi’s”.
  Gezien hun hierboven weergegeven ideologie was dit volkomen terecht.
Catshuis

De commandotroepen van de islamitische SS divisies werden getraind in het Catshuis. Een vergeten stukje vaderlandse geschiedenis.


Uiteraard leest u meer over de rol van het nazisme in het conflict in de tweede druk van ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 82: Nazisme.