Moederdag.

Moederdag ; is de Dag voor de Moeders.

Ja de dag voor de Moeder,waarom maar 1 dag een jaar heeft hoeveel dagen ??????? Moeder Aarde geeft ook leven ,zorgt voor het Leven, wanneer EREN we haar ??

Waarom is het al eeuwen oud dat de vrouw  die geboorte geeft, huishouden draaiend houdt,uit werken gaat, huisapotheekje ( met kruiden en eeuwen oude middeltjes die van moeder op dochter zijn gegaan!) is , soms is zij  een therapeut in de maatschappelijke problemen ( wat het ook mag zijn en van welke caterogie het probleem is), zij die de antwoorden vaak heeft of je de ander kant laat Leren kennen, haar humor met passie en vreugde en vol Liefde iedere dag, iedere minuut/moment oneindig lang want het kent geen tijd of is aan tijd gebonden. Een Livejob heeft !!!!

Ook al ben je een Crimineel ,een Verslaafde, haar Stiefkind, Wees, Oorlogskind, een gehandicapt of Ongeneeslijk ziek., weg gelopen met wat voor reden dan ook,  ook als je uit een gescheiden-ouder-gezin komt en je wringt je in bochten om aan de eisen te Voldoen (wat vaak gebeurt) omdat je eigen sociaal leven opbouwen wilt ,zij ziet en weet het ook al hou je het dingen verborgen,in je Pubertijd die je Humor doet schommelen en als je woorden zegt die je niet echt meent, dik -dun lang of klein.Je blijft haar aller mooiste en Liefste want je bent een deel van haar.

Haar leer kan Omarmend ,Warm,Geduldig,Troostend,Sterk makend,Vervelend, Verwondering, Verbazing,Tros , Verdrietig, Dodelijk, Machtig ,Bedriegend en deze volle Wijsheid die niet in boeken staat maar via eigen Ken-nis wordt door gegeven en laten voelen/beleven en ervaren.

Ook al is het Los laten van haar soms een pijnlijke ervaring –beleving voor jouw zijn , maar een met een Boodschap die dan is om het te Leren van het Leven in de Verantwoording die je zelf hebt af geroepen hebt  over  je zelf (consequenties te aanvaarden) om dit van een andere kant  te bekijken , te leren om zo inzichtelijk rijker te worden. Dat je bagage geeft voor het verder leven. Dat is het Leven ,het Bewustzijn worden door alle lijftijd fases heen. Zij zal in haar HART altijd van je houden, waar je je ook bevind op Moeder Aarde want afstand bestaat niet, en zij heeft je Leven gegeven .Het is het grootste geschenk en wonder dat een Vrouw bezit.

Maar helaas wordt er ook Respectloos / Meedogenloos mee om gegaan, vreedzaam,moordend, verkrachtent, gevangen of beschuldigt en als slaaf behandeld,WAAROM. Niet alleen de VROUW< DIER >NATUUR geeft de weerspiegeling af van wat er om je heen gebeurt. Het vind plaats op verschillende niveaus,verschillende klasse, over de Gehele Aarde vind het plaats, in een Rijk of Arme omgeving het kent hier geen verschil. Zolang de mens door gaat met deze taferelen zal het Leven langzaam doven.

Een Kado is leuk om te geven maar helaas is LIEFDE niet te koop en wordt vanuit het HART gegeven ieder moment en seconde van de dag. Een cadeau is Maatschappelijk/Commercieel en goed voor de portemonnee van derde, maar voor Moeder is de glimlach en traan onbetaalbaar dat aan  haar iedere dag puur gegeven wordt. Dag en Nacht bereikbaar is en Dankbaar dat ze je Leven heeft mogen geven.

Vandaar heb ik deze IJsbeer video uit gezocht een Moeder met 2 jongen ,in gevangenschap toch Alert,Liefdevol, Bedachtzaam,Zorgzaam, in een Biddende Houding , Voedzaam, Spelend en Lerend ; ieder dag op nieuw ieder moment die een dag heeft. Het geeft weer dat het geen Grenzen kent.

Ik wens jullie een Geweldige Dag toe, Eer je Moeder in Liefdevol Zijn dat is alles wat ze aan je vraagt.

Warme Hart Groet