Karen Hudes over het banken systeem in NL en wat er gebeurt met het geboorteakte HD

Weer eentje. En het wordt uiterst goed en helder uitgelegd !

Wij Mensen, moeten nu echt Samen NIET langer meer AKKOORD gaan. Met deze WAANZIN.

Haal je geboortecertificaat op en doe de cest

STOP “GEZAMENLIJK” ONMIDDELLIJK MET HET BETALEN VAN ALLE REKENINGEN, aangaande de belastingdienst en boetes en jouw eventuele Hypotheek.

Zie voor meer INFO over de video: kahudes.net

Video: 78 GEBOORTE AANGIFTE Karen Hudes over het banken systeem in NL en wat er gebeurt met het geboorteakte , https://www.youtube.com/watch?v=wMc88rMLta4 https://t.me/ScaridoNBR

https://t.me/+hYkeKaOxpANkOWQ8

Van: Aukje :

Zo belangrijk is de attestatie de vita, aanvragen bij uw gemeen-tehuis waar u woon achtend bent.

De klant is koning , jij dus.
Weet u nog wel, dat het was afgeleerd, door onder- wijs, dat u niet mocht ondertekenen met rode inkt ❓ u mocht niet boven- wijs worden.
☝️
Onze “ koning “ Willem Alexander “ is soeverein, hij betaald geen belasting. Gaat er een belletje rinkelen ❓

Attestatie de vita = soeverein = een origineel document met een watermerk, = een orgineel document, afgedrukt op gewaarmerkt papier, .document van in leven zijn, groen document. Dik papier. Internationaal zeker voor Nederland. Internationaal uw privaatrechten.

Is de attestatie de vita , ondertekend met zwarte inkt, geeft de meen-tehuis , DUIDELIJK aan geen contract.
Attestatie de vita = jouw levensverzekering.

Dit leert u NOOIT op school,
👇👇👇
U ondertekend met kleuren.
Zwart = geen contract.
Blauw = ik wil in contract.
Rood = ik ben levend mens.

Iedereen is soeverein geboren, U kreeg nooit de actieve informatie, strafbaar feit, artikel 135 Sr. dat zonder een notaris bij uw geboorte een AKTE werdt opgemaakt, bij het gemeen-tehuis.

Geen verplichte deelname aan Nederland BV!
Artikel 20 (UVRM)
1 Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
2 Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Bedrijf- ANBI- SBI instellingen, dienen dus in bezit te zijn van uw wilsverklaring onder art. 3.33 Bw.

Artikel 49 grondwet, koning, rechter, ambtenaren, advocaten enz. hadden een meineed afgelegd.

Attestatie de vita en BSN nummer.
Attestatie de vita = weer levend op papier.
BSN nummer = was dood op papier.

Canon 2124 Positieve Law. Ik bezit mijn eigendom document, attestatie de vita, bewijs van in leven zijn.
Artikel 11 lid 2 B. Het gebruik van het burgerlijk service nummer.
Uw heeft geen recht, tot inzage of kopie in, mijn unieke service nummer, mijn BSN nummer en artikel 14. Ik eis dat er geen misbruik van mijn BSN nummer wordt gemaakt.
Canon 1666 Positieve Law.
Wanneer HOOFDLETTERS ergens in een naam worden gebruikt, verwijst dit altijd naar een juridische entiteit/fictie. Doden rechtspersoon op papier.
ACHTERNAAM hoort niet bij het document/kaart BSN nummer. ID-kaart.
Artikel 3 strafrecht, Administratieve aanhouding = op BSN nummer.
Artikel 70 Strafrecht, verjaarde onjuiste informatie en artikel 11 UVRM,
Art. 229 Strafrecht opzettelijk valse verklaring schrijven zwakheden=indicatie om verzekeraars ( uw aandelen, lees via PGB geld witwassen ) op te lichten. Op uw unieke BSN nummer.
Was al verboden i.v.m. AVG -wet en Neurenberg code 1947.
De wet = niet / doden / stelen / dwingen.
Zorgsysteem = adviseren / diensten / uitnodigingen.
Het woord rechtbank, zegt het al, de banken, hoe kom ik aan jouw trust / aandelen vermogen. Door derden partyen, die BE-SCHIKKING van de recht-banken, [ lees banken ] door een verzoekschrift in te dienen, en u te verklaren als “ belanghebbende “ op papier = uw BSN nummer.

Per 11 juli 2021 zijn al die trustee functies ( op TITEL o.a. officier van justitie, griffier, rechter ) wereldwijd opgeheven, inclusief de rechtbanken zelf.
Daarvoor ook al zeer strafbaar.

PGB = persoonsgebonden budget, U koopt uw zorg in [ via indicatie gemeentehuis ], NOOIT een derde party die genaamd bij jouw geboorteAKTE, artikel 1:18a Burgerlijk wetboek.
Artikel 1:18a lid 5 , ambtenaar MAG nooit zonder uw toestemming, uw AKTE doorgeven.

YouTube
Karen Hudes over het banken systeem in NL en wat er gebeurt met het geboorteakte HD