Juridisch Kantoor Plate

Ik ben gisteren op het politiebureau geweest
Youri heeft ook zijn verhaal gedaan via de telefoon.
Agente had het idee dat ik mezelf goed kon verwoorden en heeft gevraagd of ik in mijn eigen woorden de aangifte wil maken in een word bestand. Verder heeft ze de brieven naar BSGR en Cannock Chase etc. wat ik mee had genomen ingescand.
10 augustus vervolgafspraak

Conceptaangifte A.H.H. Leferink Stichting Beheer Derdengelden Cannock Chase Public

Het begint bij BSGR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. (Gemeentelijke belastingen) BSGR heeft Cannock Chase ingeschakeld omdat ik geen giften over wil maken. BSGR heeft een ANBI status. Net als Stichting KiKa, zij dwingen mij ook niet tot het betalen van giften.
Ik heb nooit een schenkingsformulier van BSGR gehad met het verzoek of ik giften wil overmaken i.v.m. hun anbi status. Heb dat in brieven heel duidelijk gemaakt. (zie ingescande documenten door W)
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren
Overheidsinstanties vindt u niet terug in ons zoekprogramma
De staat, gemeenten, provincies en waterschappen hebben automatisch een ANBI-status. Deze overheidsinstanties zijn bij wet aangewezen als ANBI en daarom vindt u ze niet in het zoekprogramma. Uw gift aan deze Nederlandse overheidsinstanties mag u dus aftrekken.
Daarbij moet een medewerker van BSGR volgens De wet normalisering rechtspositie:

 • een volmacht hebben en werkzaam zijn vanuit een mandaat waarin de werkzaamheden beschreven staan
 • afschrift vanuit het centraal bevoegdhedenregister welk mandaat wordt gebruikt voor 2020 of na 2020 (is het na 2020 werkt de medewerker op persoonlijke titel!)
 • medewerker organisatie moet tekenen namens de directeur met natte handtekening met naam, achternaam en functie

Ministerie van toezicht (WOO verzoeken) heeft gezegd dat gemeentelijke belastingen zich aan het mandaat van 2021 moet houden. A.H.H. Leferink van Cannock Chase en E. Meijers van BSGR moeten een volmacht hebben en werkzaam zijn vanuit een mandaat waarin hun werkzaamheden staan beschreven.

 • BSGR kvk nr 27377546
 • Cannock chase kvk nr 11061462
  Leferink staat niet meer ingeschreven bij het KvK sinds 1-1-2015

Ik heb zowel bij BSGR als bij Cannock Chase gevraagd welk mandaat zij gebruiken. Tot op heden geen antwoord. BSGR heb ik hier dinsdag 25 juli ’23 over gebeld en nog een keer via hun website formulier gevraagd.
Cannock Chase heb ik e.e.a. gevraagd via de mail op 23 juli ’23 . (zie ingescande documenten door W)
BSGR heeft dus geen enkel recht om te vragen of ik iets wil betalen.
A.H.H. Leferink van Cannock Chase begaat strafbare feiten doordat hij geen mandaat kan laten zien.

 1. Bedrog en oplichting art. 326 Sr;
 2. Valsheid in geschriften art. 225/227 Sr;
 3. Onrechtmatige daad art. 6:162 BW;
 4. Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer art. 285b Sr;
 5. Misdrijf in vereniging; art. 141 lid 1 Sr;
 6. Dwang art. 284 juncto en 285b Sr;
 7. Huisvredebreuk art. 138 Sr; (n.v.t)
 8. Poging tot misdrijf art. 45 Sr;
 9. Dwaling art. 6:228 BW;
 10. Mensenhandel art. 273f Sr; (n.v.t)
 11. Vrijheidsberoving art. 282 Sr; (n.v.t)
 12. Afpersing en afdreiging (chantage) art.317 Sr;
 13. Deelneming aan het plegen van misdrijven art. 140 Sr;

A.H.H. Leferink krijgt ook nog medewerking van politieagenten als hij je inboedel uit je huis wil verwijderen of je huis wil binnentreden. Dit geldt ook voor andere deurwaarders die strafbare feiten plegen. Zoals auto’s in beslag nemen, beslag leggen op inkomen, op je huis. Deurwaarders zorgen er ook nog voor als mensen al weinig inkomen hebben je nog verder in de schulden komt. Hoe is het mogelijk dat de politie criminelen helpt? Dit kan echt niet.
De politie zou dienstbaar moeten zijn aan het volk en niet aan criminelen en ook niet aan burgemeesters die de WEF agenda opvolgen.
In mijn geval zou hij als ik binnen 7 dagen niet zou betalen of een regeling zou treffen invorderingsmaatregelen gaan treffen, de kosten zouden voor mijn rekening komen. (zie ingescande documenten door W)


www.belastingdienst.nl
ANBI-status controleren
Uw gift kan u belastingvoordeel opleveren. Check met ons programma ‘ANBI opzoeken’ of u doneert aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren?fbclid=IwAR0GXTA7fP7cv_QPCLFgKUfGWOQoxLjuoGJoi_GhgzsOu0gS-OuzllKK_1k