IK BEN NIET SPECIAAL

Hallie Hallo  lieve bezoekers,

Ja, ” Ik ben niet speciaal ” wat bedoel ik daar nu mee. Nu de HSP – kids.

“Highly Sensitive Person” = niets meer dan een persoon die Hoog gevoelig is in WAARNEMEN EN ERVAREN.

Die Voelen en Waarnemen alles de Trillingen en Frequentie wat om  hun heen is in beweging.

Vaak zien ze meer en horen en weten meer dan menig ander, alleen kunnen ze er vaak geen uitdrukking aan geven en worden totaal verkeerd begrepen. Kunnen vaak 1 ding GIGA goed.

Ik citeer wat Femke schrijft op  haar website daar kun je ook het GRATIS E-book downloaden

HSP kenmerken

Deze lijst geeft een indicatie van de kenmerken van hooggevoeligheid, deze variëren van persoon tot persoon.

1. Jouw voorkeuren

stilte en rust
kunst en schoonheid
rechtvaardigheid en respect
bezieling
diepere zaken, zoals je roeping
spiritualiteit
je hebt een brede belangstelling

2. Jouw manier van doen

je doet;-creatief -plichtsgetrouw -gewetensvol -perfectionistisch
je houdt er niet van als er op je vingers wordt gekeken
je functioneert het beste in je eigen tempo
je leert vaak snel
je doet vaak voorzichtig omdat je snel gevolgen kan overzien
in je werk vind je kwaliteit en voldoening net zo belangrijk als salaris

3. Hoe jij dingen registreert

je hebt oog voor details
je bent je meer bewust van subtiele signalen uit de omgeving, zo kan je bijvoorbeeld snel waarnemen of iets congruent is of niet (bijvoorbeeld of iemand doet wat hij zegt, of zegt wat hij doet)
je zintuigen kunnen scherper zijn
je ervaart een gevoeligheid voor paranormale zaken
je ervaart dat je gevoelig bent voor pijn
je kan sterke emoties ervaren

4. Jouw relatie met andere mensen

je kan je goed inleven in anderen
je kan stemmingen van anderen goed aanvoelen
door onvriendelijke opmerkingen kan je snel van streek kunnen raken & je kan geraakt worden door een hartelijke opmerking

5. Jouw innerlijke wereld

je ervaart een rijke innerlijke belevingswereld
je hebt moeite om in je eigen energie te blijven (zo kan je bijvoorbeeld worstelen met jezelf ‘’afschermen’’) en daardoor kan je;
-emoties van anderen op jezelf betrekken
-gemakkelijk overvoerd raken in een omgeving met veel indrukken (bijvoorbeeld door mensen en/of geluiden) en je vermoeid of leeg voelen
-snel last hebben van stress verschijnselen
-vaak stemmingswisselingen ervaren
-een gevoeligheid voor verslavingen of depressie ervaren
je hebt veel tijd nodig hebben om bij te komen van indrukken/gebeurtenissen (je bent dan graag alleen)
je kan je niet begrepen voelen en daardoor dwars doen, of je terugtrekken
door je gevoeligheid kan je een lager gevoel van eigenwaarde hebben, wat samen kan gaan met verlegenheid

We hebben er al eens aandacht aan gegeven,maar nu wil ik dit weer eens doen het staat onder de rubriek COACHING in LIFESTYLE. HSP jong en oud. Want ook ouderen die ER NU pas mee komen hebben na een lange strijd rust en kunnen hun ervaringen delen met hun niveau personen/mensen. En dat doet goed zij spreken vaak ook tussen de lippen en neus door noem ik altijd hihihi oftewel tussen de regels door.

Doordat we nu de verbouwing gaan inzetten zijn zij blij dat we een honk maken waar ze zich kunnen verzamelen en lekker zich zelf kunnen zijn, en raar – vreemd- of weet wat voor woorden ze vaak krijgen op hun bord is hier bij ons totaal niet aan de orde en wordt ook niet getolereerd. OOk de ouders zijn welkom en die gaan we dan ook ondersteunen in speciale Meetingday te organiseren hierover dit onderwerp. Zo kunnen ook personen  die met deze groep komen en hun ervaringen delen en bij leren en dat is visa versa natuurlijk.

Maar waarom kom ik hier weer op terug het verdient aandacht maar geen speciale aandacht omdat het gewoon is. Maak er niet  meer van dan dat het is dat is belangrijk.

Dit trok de aandacht die het verdient ;

” Het is mijn ervaring dat de begaafde en getalenteerde personen hebben meer kans op een vorm van depressie aangeduid als existentiële depressie ervaren. Hoewel een aflevering van existentiële depressie kan worden versneld bij iedereen door een groot verlies of de dreiging van een verlies dat de vergankelijkheid van het leven benadrukt, personen van hogere intellectuele vermogens zijn meer vatbaar voor existentiële depressie spontaan ervaren. Soms is deze existentiële depressie is gebonden in de door Dabrowski (1996), bedoelde positieve desintegratie ervaring. ”
Dit stond in de The UnBoundedspirit. door James Webb from davidsongifted.org
Doordat Gemeente nu van de Overheid veel aan en op Gezondheid psychologie en jeugdzorg op hun nek krijgen, is het verstandig om je zelf eens op de hoogte te brengen van al dit gedoe rond om dit gegeven.
HET ZIJN GEEN STICKER OF ETIKET PERSONEN.
inboorling.
Vooral nu zij dit onder hun beheer krijgen kan het zelfs een opluchting zijn – het kan ook de totaal verkeerde kant in gaan. Maar goed, we hopen dat BJZ er ver weg van wordt gehouden. Er zijn gelukkig al meerdere plekken waar u te recht kunt met al uw vragen en ………  Laat je niet meteen in het RIET sturen.
Voel en Weet het is jouw eigen vlees en bloed dus jij weet dan ook zelf wat goed ervoor is . En zo kan het ZELFMOORD EEN STUK AFZWAKKEN EN WORDT HET PEST GEDRAG IN TOOM GEHOUDEN EN MET FEEDBACK TERUG KOPPELEND ZAL ZIJN .
Mocht je vragen hebben je weet ons te vinden, contact

White love for you ALL

BRON EN WEETJES ;

http://theunboundedspirit.com/existential-depression-in-gifted-children/

http://femkedegrijs.com/

http://www.ieku.nl/2011/03/sociale-en-emotionele-problemen-bij-hoogbegaafde-kinderen/

http://www.hoogbegaafd.nu/plusklas.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogbegaafdheid

onderwijs voor HSP