Hongarije schopt het IMF, terroristen en Monsanto het land uit

Omdat ik op dit blog schrijf over zaken waar ik in geinteresserd ben. sping ik soms van de hak op te tak. Ik probeer er voor mijzelf wel wat lijn in te krijgen door gelijksoortige onderwerpen in een rubriek onder te brengen.

Een zeer belangrijk onderwerp is de wereldeconomie. Daar zijn 2 grote stromingen in te onderscheiden, de z.g. ‘Vrije'(ahum)-economie en de Plan-economie.
De Vrije-economie is de kapitalistische werkwijze van vreet alles op wat zwakker is dan jij, waardoor uiteindelijk de monopolievorming ontstaat van de rijke 1%. Deze economievorm staat uitsluitend in dienst van de winst.

Een plan-economie daarentegen staat juist NIET in dienst van de winst, maar heeft het doel en zo gelijkwaardig mogelijke maatschappij te scheppen voor iedereen (zeg maar voor het gemak, de 99%).

Een snelle verstaander zal gelijk door hebben dat ik het heb over een socialistische maatschappij.

Bovenstaande is een grove benadering, dus iedereen die hier onjuistheden in ontdekt is van harte welkom te reageren. Ik ben nooit te oud om te leren en ik heb de wijsheid niet in pacht.

Ik heb er nog niet zoveel over het economische vraagstuk in connectie met de wereldpolitiek geschreven, maar ik kan u verzekeren dat alle oorlogen die door het westen gevoerd zijn, gevoerd worden en nog gevoerd gaan worden, inclusief de zogenaamde opstanden, georganiseerd zijn door het kapitalisme met maar een (1) doel, de economische macht te behouden of te vergroten.
De problemen die er momenteel zijn in Brazilie en Venezuela zijn, net als vroeger met de Oostblok-landen, zeer zorgvuldig voorbereid door het westen en uitgevoerd door hun geheime diensten en volksverraders ter plaatse, die blijkbaar overal te vinden zijn.

Wat voor een schofterige mentaliteit moet je eigenlijk hebben om voor Judaspenningen je land en je volk te verraden. Zo is het toch, mijnheer Rutte?

Brazilie is een land dat de IMF er uit gegooid heeft en onderdeel is geworden van de BRICS.
Venezuela heeft, vanaf de overwinning van Chavez een socialistische regering, dus is het een land wat zich afkeert van het kapitalisme.


Ooit hebben we een Rothschild in een overmoedige bui horen verklaren dat alle grote banken in het bezit zijn van zijn familie.
En zonder geld beginnen we niets in deze maatschappij, dus de Rotschilds bepalen over leven en dood.


Daar is met de oprichting van de BRICS verandering in gekomen, want opeens stonden de Rothschilds buitenspel.

Omdat de Rothschild met hun Illuminatie familiebanden met het geld ook de regeringen en legers onder hun controle hebben, proberen ze in sommige landen, (denk aan Libie en Irak) met geweld opnieuw een kapitalistische regering aan de macht te helpen.

Het liefst zouden ze dat ook doen met Rusland en China, maar de ratten beseffen heel goed dat ze de oorlog zullen verliezen en het zelf ook niet overleven.
Hadden ze maar enigszins het idee dat ze die oorlog zouden kunnen winnen zouden ze geen moment twijfelen die landen aan te vallen, want van tientallen of honderd-miljoen of meer doden liggen ze geen minuut wakker.

Dus proberen ze (eerst) Rusland (en later China, maar wie ogen heeft kan zien dat ze er al mee bezig zijn) militair te omcirkelen en economisch te verzwakken, zodat deze regeringen vanzelf omvallen, waarna de Rothschildslegers zullen binnentrekken.

Heel slim maken ze bij de omcirkeling gebruik van godsdienstwaanzinnigen, de o zo makkelijk te beinvloeden moslims. Het sprookjesboek van de Islam roept immers op tot oorlog en het doden van alle ‘ongelovige honden’. En dat zijn u en ik immers, en zeker die verdomde socialisten en communisten.


Sinds kort is het officieel bewezen, met de beruchte ‘Clinton e-mails’, dat deze hele bende IS, ISIS, Al Quaida en noem maar op, is opgericht door de VS, de Rothschilds dus. En dat in overleg en samenwerking met Groot Brittannie en…….Israel.

(Even ter verduidelijking, de Rothschild is een aangenomen naam. De familie heeft veel meer namen. O.a. de Oranjes en de Windsors behoren tot dezelfde familie).

Het zal voor de Rothschilds (laat ik ze voor het gemak en de duidelijkheid zo maar blijven noemen) om wanhopig van te worden zijn dat er steeds weer in landen regeringen komen die af willen van de imperialistische financiele druk. Ondanks alle pogingen krijgt de 1% de wereldbevolking niet onder de duim.

Van de week kwam het bericht dat nu ook Hongarije zich wil ontworstelen van het kapitalisme.
Een kort bericht hierover, helaas zonder diepgaand onderzoek naar het hoe en waarom, op 9forNews


Hongarije zet IMF het land uit

Hongarije lost zijn leningen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vervroegd af. Daarna wil het land niets meer met de organisatie te maken hebben.
De deadline voor terugbetaling is pas volgend jaar. Eind vorig jaar werd een lening van 15 miljard euro toegezegd door het IMF en de Europese Unie, om het land voor een faillissement te behoeden.
Onderhandelaar Mihaly Varaga zei toen al dat Hongarije best zonder financiële hulp van de Europese Unie en het IMF kan. De Hongaarse centrale bank heeft de werknemers van het IMF-kantoor in Boedapest per brief opdracht gegeven het land zo snel mogelijk te verlaten.

Vijf jaar geleden kreeg Hongarije financiële hulp ter waarde van 25,1 miljard euro. Het IMF, de Europese Unie en de Wereldbank werden het toen eens over een reddingspakket.

Tsja, eigenlijk is het niets meer dan een mededeling, maar het in ieder geval altijd nog beter dan NOS Teletekst.

Eerder had Hongarije al geweigerd aan het westerse befehl te voldoen om massaal moslim-terroristen het land binnen te halen en ook heeft de regering van het land multinational en gifbedrijf Monsanto er ook al uit gegooid (zie over Monsanto hier onder). Het is een duidelijk teken dat Hongarije zich verzet tegen het Rothschildplan om Europa te islamiseren.


Moslim terroristen en nep-vluchtelingen: Weg wezen


Want onderstaande oproep laat niets aan de twijfel over.

Probeer niet meer naar Syrië te komen, maar sla toe waar jullie zijn”, zo luidt de boodschap waarmee ze op Facebook en Telegram worden bestookt. “Trek naar een winkelcentrum of een andere drukke plaats en gebruik kettingzagen als wapens.”

Helaas is de Nederlandse bevolking hiervoor blind en doof, ondanks dat we nu kunnen constateren dat de Turkse jeugd, de aanhangers van de fascist Erdogan overal in Nederland aan het huishouden is. De Marokkaanse jeugd lijken hier schoothondjes bij.

Roundup Gif

Monsanto is een Amerikaans multinationaal biotechnologisch bedrijf, dat producten voor de landbouw produceert. De hoofdzetel van het bedrijf is te vinden in Creve Coeur, Missouri
Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup, wordt niet verboden in Nederland. Zo’n verbod hing in de lucht omdat het erop leek dat het kankerverwekkend zou zijn. (Op leek ???!!!).
Vooruitlopend op dat verbod had een aantal winkelketens Roundup uit de schappen gehaald. Maar nieuw onderzoek zou aantonen dat de stof niet kankerverwekkend is zolang die op de juiste manier wordt gebruikt.


Wel kankerverwekkend dus, maar als je het op de juiste manier gebruikt…….. Niet te geloven toch?

Alle gif bij een (1) multinational?

Bayer (ook al zo’n lekker bedrijf) meldt bijna-akkoord over overname Monsanto
De onderhandelingen over een overname van Monsanto door het Duitse farma- en agrochemieconcern Bayer zijn in een ‘vergevorderd’ stadium. Dat heeft Bayer dinsdag bekendgemaakt. Het Duitse bedrijf heeft voor de tweede keer een verbeterd bod neergelegd bij zijn Amerikaanse branchegenoot.Viktor Orbán, president van Hongarije. Goed of slecht? Ik ga over hem  geen oordeel vellen omdat ik over hem en zijn politiek niet genoeg weet. Het is wel zo dat hij al vanaf 2010  steeds weer met ruime meerderheid door het vol is gekozen en dat zijn partij een twee-derde meerderheid heeft in het parlement. Das geen kattepis zullen we maar zeggen.Maar schijn bedriegt vaak. Dat lijkt ook hier het geval. Orban en zijn groep hebben namelijk alle, of in ieder geval zoveel als ze kunnen, bedrijven en instellingen die aan de staat, dus aan het volk behoren, in de uitverkoop gedaan. De westerse aasgieren kwamen daar maar al te graag op af om hun graantje mee te pikken.De geschiedenis wijst steeds weer uit dat er bij zo’n uitverkoop inderdaad een economische opleving komt, aar dat deze na verloop van tijd weer instort.De opvatting van uitverkoop lijkt weer haaks te staan op de poging om het IMF de deur te wijzen,

Enkele punten over het Hongaarse sociale stelsel.

(Opmerking, van iemand die regelmatig in Hongarije komt, begreep ik dat onderstaande veel te mooi is voorgesteld. Mogelijk kom ik hier later nog op terug met meer feiten)

–Het Hongaars sociale verzekeringsstelsel biedt bescherming tegen ziekte, zwangerschap, ouderdom, invaliditeit, beroepszieken en ongevallen, arbeidsongevallen, nabestaanden, opleiding van kinderen en werkloosheid.

–Alle mensen die betaalde arbeid verrichten en daaraan gelijkgestelden zijn tegen alle risico’s verzekerd. Hieronder vallen werknemers (inclusief degenen die werkzaam zijn in de publieke sector), zelfstandigen (inclusief leden van coöperaties), diverse groepen gelijkgestelde personen, en personen die inkomenssteun, een werkloosheidsuitkering of een werkloosheidstoelage krijgen vóór hun pensioen.

–Niet-werkende ingezetenen betalen een bedrag ineens van 6 390 HUF (22 EUR) om gedekt te zijn voor hun gezondheidsrisico’s.

Het sociale zekerheidsstelsel

Het Hongaarse socialezekerheidsstelsel bestaat uit vijf takken: Pensioenen en de gezondheidszorg (met inbegrip van het wettelijk stelsel voor arbeidsongevallen) worden aangemerkt als sociale verzekering. De andere drie takken zijn de werkloosheidsverzekering, de regeling voor gezinssteun en het stelsel van sociale voorzieningen.
Organisatie, beheer en beleid inzake het Hongaarse socialezekerheidsstelsel zijn gecentraliseerd, de dienst voor sociale prestaties is gedecentraliseerd.


Ziektekostenverzekering

In Hongarije bestaat er één enkele ziekteverzekeringsvorm. Het ministerie van Personeelszaken (Emberi Erőforrások Minisztériuma) is verantwoordelijk voor het toezicht. Het ministerie houdt toezicht op de door verzekeraars, ziekenfondsen en zorgaanbieders geleverde prestaties op het gebied van gezondheidszorg, en onderzoekt klachten over de door de zorgverzekeringsinstellingen gevolgde procedures.

De gezondheidszorg is vooral in de grotere steden goed voor elkaar. De kennis van de artsen staat op hoog niveau. Het ziekenfonds of de ziekenkas is in de provinciehoofdstad van elke provincie te vinden.

De Hongaarse staat heeft de inkomstenbelasting over de oudedagsvoorzieningen afgeschaft
Hongarije is een land zonder zeekust in Centraal-Europa dat grenst aan maar liefst zeven landen: Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk. Het grootste deel van het land is vlak, op wat lage bergen in het noorden na.

De belangrijkste sectoren van de Hongaarse economie waren in 2014 industrie (26,4 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (18,5 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,5 %).

Hongarije exporteert vooral naar Duitsland, Oostenrijk en Roemenië, en importeert vooral uit Duitsland, Oostenrijk en Rusland.

De BRICS zal uiteindelijk de Rothschildbanken vernietigen

BRICS-landen omzeilen Wereldbank en IMF met nieuwe bank

in: Financieel Robin de Boer 27 maart 2013

De grootste opkomende markten gaan een nieuwe bank vormen om de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te omzeilen.

De leiders van de zogeheten BRICS-landen – Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika – zijn momenteel in de Zuid-Afrikaanse stad Durban bijeen om de plannen te bespreken.

“Er vindt een machtsverschuiving plaats van de traditionele naar de opkomende economieën,” zei algemeen directeur van het Zuid-Afrikaanse adviesbureau Frontier Advisory Martyn Davies. “Er zijn veel geopolitieke zorgen over de verschuiving in de westerse wereld.”


Bretton Woods

De BRICS-landen, die goed zijn voor 4,4 biljoen dollar (3,2 biljoen euro) en 43 procent van de wereldbevolking, hebben opgeroepen tot een verandering van de manier waarop de Wereldbank en het IMF worden bestuurd.

Ze willen dat het systeem van Bretton Woods op de schop gaat, het financieel-economische akkoord dat in 1944 voorzag in de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen en de oprichting van het IMF en de Wereldbank. Ze zijn ook tegen de traditie dat de Verenigde Staten en Europa een kandidaat voor het presidentschap van respectievelijk de Wereldbank en het IMF leveren.
“We moeten de manier waarop zaken wordt gedaan binnen de internationale financiële instellingen veranderen,” zei de Zuid-Afrikaanse minister van Internationale Betrekkingen en Samenwerking Maite Nkoana-Mashabane. “Ze moeten worden hervormd.”


Meer invloed

In 2010 is met de VS afgesproken om de opkomende economieën meer invloed te geven. Dit is echter niet gebeurd, aangezien de Amerikaan Jim Yong Kim afgelopen jaar werd benoemd tot hoofd van de Wereldbank, terwijl zich ook kandidaten uit Nigeria en Colombia hadden aangediend.
De term BRIC werd in 2001 voor het eerst gebruikt door Jim O’Neill van zakenbank Goldman Sachs. Brazilië, Rusland, India en China kwamen vier jaar geleden voor het eerst bijeen en vroegen Zuid-Afrika in 2010 de gelederen te versterken.
“Als ze een BRICS-bank gaan aankondigen kan dat heel wat betekenen,” zei O’Neill. “Op zijn minst symboliseert een dergelijk bank dat ze iets kunnen bereiken als politieke groep. Het betekent ook dat ze een eigen speciale Wereldbank hebben, die gebruikt kan worden voor infrastructuur en handelsprojecten.”


16th September 2016 gepost door Gerrit