Geschiedvervalsing door de DE LANDVERRADERS FAMILIE “VAN ORANJE-NASSAU”

Geschiedvervalsing door de DE LANDVERRADERS FAMILIE “VAN ORANJE-NASSAU”

1 september 2019 0 Door Indignatie redactie

Het sluipt er zo maar in als je even niet oplet. Vlak voor de troonswisseling in 2013, vijf jaar geleden al weer, werden kinderen van 10, 11 jaar klaargestoomd te geloven in iets wat niet meer bestaat: “De Oranje-Nassau” familie.

Er werd van staatswege een herderlijk schrijven rondgestuurd met instructies, tips en waarschuwingen. Maar vooral het aanbidden van de “koninklijke familie” door allerlei rituelen moest er bij de kleintjes worden ingeramd. Het is beter om te geloven dan om naar bewijzen te vragen, dan dreigt “heropvoeding” en als dat niet lukt de eeuwige verbanning naar een bepaalde staatsinrichting. In de rondgestuurde “lesbrief” wordt duidelijk gemaakt wat “maintiendrai” betekent.

http://www.historien.nl/lesbrief-troonopvolging-in-nederland-2/

De familie Oranje-Nassau heeft ook een wapen. Later is dat ook het wapen van Nederland geworden. In het wapen staat een wapenspreuk. Ook die afgeleid van de familie van Oranje-Nassau. Je maintiendrai betekent in het Frans: ‘Ik zal handhaven’.

Daarmee wordt bedoeld dat de familie zich ook onder moeilijke omstandigheden flink zal gedragen.

Hoe flink ze zijn weten we inmiddels, maar waarom mogen kinderen van de groepen 7 en 8 dat niet weten?

Moeilijke omstandigheden, zoals een oorlog tegen de Nazi’s, hebben bij deze lieden geen flink gedrag afgedwongen, maar een laffe aftocht, “om den strijd achter de slagroomtaart verder veurt te zetten”. Hun geld hadden ze al vooruitgestuurd, de vlucht was terdege voorbereid.

oranje

Moeilijke omstandigheden die de latere Verzetsprinz noopte na de oorlog zijn heldendaden hier te lande in scène te zetten.

bernard

Verhaaltjes de wereld insturen zonder tastbare bewijzen. Vechtersbaas Benno Zur Lippe B. zou in Zeeland den strijd hebben veurtgezet, zoals het een hoog officier betaamt? Fotoshoppen is van alle tijden. Zelfs de Hollandsche Meesters deden het om hun opdrachtgevers ter wille te zijn.

Moeilijke omstandigheden, zoals een schreeuwlelijk met realiteitsbesef die in 2010 te Amsterdam uitbrulde: “Landverraaaaaderrrrsss!” En wèg waren ze, op een drafje met de staart tussen de benen hun fiere flinkheid etalerend. En loop ze niet voor de poten als ze op de vlucht zijn!

prinsjesdag

De landsvrouwe met haar pseudoniem “Wilhelmina” was uiteindelijk hoogste bevelhebber van de strijdkrachten. Flink nam zij parades af in vredestijd:

wilhelmina

Minder flink ging het er aan toe toen ze benen nam, deserteerde:

wilhelmina

Maar een dag later was ze al weer heel wat flinker, dankzij de in allerijl aangerukte voorraad stimulerende middelen (pervetine) en ging mevrouw ter kerke in haar nieuwe gastland  en glimlachte minzaam, terwijl Rotterdam in lichterlaaie stond:

wilhelmina

Hopelijk lezen de kindertjes als ze wat ouder zijn deze website nog eens. Fotootjes zeggen meer dan de onnozele praatjes van de verzamelde horige pers en het onderdanige onderwijs over de “flinkheid” van deze Hitler fans.

wilhelmina
wilhelmina

“Haar geheele omgeving bestaat uit NSB-ers”, zo schreeuwt het krantje in 1936. Na de oorlog was dat niet veel beter. Om te beginnen met een ras-SS-er met “koninklijke ambities”, de lidmaatschapskaart van de SA van meneer Zur Lippe B.:

wilhelmina

En zo kunnen we bijna oneindig doorgaan met het “terugdraaien” van de geschiedschrijving als het gaat om de “flinkheid” van de zogenaamde “Oranjes”. Dit soort artikelen helpt niet mee om het sprookje van de “Oranjes” in stand te houden tegen alle verdrukking in. Dat gaat namelijk ten koste van de zogenaamde “Monarchiebonus” van professor Harry van KUTilburg. Lees het maar eens en sta versteld hoe “geleerden” tegen beter weten in door het stof kruipen om een wit voetje bij een crimineel syndicaat te scoren. Het is Nederland ten voeten uit….. Wij weten een veel beter “Wapen van Nederland” als vervanger van dat van die zogenaamde “Oranje-Nassau” kliek.