Het tij gaat keren.

Eenzijdige berichtgeving van MSM:

Nooit wordt er gevraagd waarom mensen die het systeem doorhebben uit protest zich verweren tegen de Corruptie van niet bestaande staat der Nederlanden.

Door het vluchten van Wilhelmina op 13 mei 1940 is het koninkrijk vervallen, PUNT daar heeft Willy de overbodige ook bij de dodenherdenking in 2020 zijn excuses voor aangeboden, de RAT vergat echter te vermelden dat Nederland vanaf toe niet meer bestaat.

18 mei 1940 is het Hilter bestuur ingevoerd tot Heden, nooit een vredesverdrag met de bezetter Duitsland tot stand gekomen, omdat de Globalisten uit de VS en Engeland on hebben gegijzeld met dit bedrog.

Daar de grondwet een contract was met het Koningshuis, is deze dus ook per 13 mei 1940 vervallen en alle wetten en rechtspraak na 13 mei 1940 fraude en bedrog zijn, dus niet geldig tot heden ook de Corona wet en of het verdrag met het WHO niet geldig.

Als tirannie en dwang je bedreigen, is verzet een plicht.

Dan zijn alle Staats documenten Fraude en valsheid in geschriften en internationale verdragen afgesloten namens een bedrijf Nederland BV ongeldig, ook de ongekozen corrupte EU, WEF, WHO, NV, en NATO.

Er wordt geschermd met Rechts de Linkse ideologie van verdorvene geesten die Rechts in een verdomhoekje willen plaatsen.

Waarom niet Rechts vervangen voor gezond verstand en Links voor teloorgang van de samenleving van normen en waarden.

Waarom moet de Regenboog transgender ziekte gepromoot worden als het nieuwe normaal!!

Waarom komen Ouders niet op voor hun ontvoerde kinderen die door de Pedostaat bij hun ouders zijn weg gehaald, waarvan nu vast staat dat er 463 kinderen tussen 0 en 5 jaar overleden zouden zijn die door de Pedo Gangsters en Politie zijn ontvoerd.

Waarom laten mensen zich verlagen om als figurant bij een programma aanwezig te zijn om daar de valse verontwaardiging mee te promoten.

Wat krijgen deze gestoorde gasten betaald om daar te zitten en dom te grinniken zonder dat een van hen opstaat en in protest komt van de Bull Shit waar hij voor ingehuurd is bij te wonen, is het IQ van deze mensen dan zo laag dat men zelf niet meer kan denken?

“RUTTE we zijn in Oorlog” nee wij de bevolking zijn helemaal niet in oorlog met Rusland, welke Mensenhandel Adrenochroom belangen heeft de WEF Rat Rutte te verdedigen?

Wat is Adrenochroom: Adrenochroom is een chemische verbinding met de moleculaire formule C9H9NO3die wordt geproduceerd door de oxidatie van adrenaline (epinefrine), deze worden door de bijnieren van jonge kinderen geproduceerd die onder levensbedreigende stress staan.

De Politie zou een IQ test moeten doen om te kijken of mensen wel geschikt zijn en ze verstandelijk wel op een rij hebben, want zij handelen als huurling in opdracht van Pedofielen uit Den Haag en het Rechtssysteem – Pedojeugdzorg hofleverancier voor Pedofielen in Bezet Nederland.

Wat je van Youri Plate ook kunt vinden, hij eiste zij ontvoerde kinderen terug van de corrupte illegale overheid terug, je zou denken dat meer ouders dit zouden doen.

Als je gaat zoeken zal je vinden, een stelling die mij nog nooit heeft tegengesproken als ik bevestigingen zoek voor problemen.

Wat gebeurd er als een stel psychopaten ouders met de Genocide C19 dodelijke injectie hebben vermoord, gaan de Kinderen dan in de Adrenochroom productie?

Als je het door hebt ga je het zien, we zijn in oorlog met het ongekozen WERELD ECONOMISCH SCHORUM, sekte en zijn volgelingen, je zal niets bezitten en gelukkig zijn.

schorum wordt gebruikt als dialectwoord in de volgende dialecten:

• gajes (Nieuwkuijks)   • Gajus (Bosch

Je wordt tot zombie gespoten en krijgt een Chip in je lijf  waar je mee te besturen bent (Transhumanisme waar gestoorde Nazi Klaus Schab zo vol van is).

De bevolking heeft niet door dat zij DOOD zijn voor het bedrijf Nederland BV, en de corrupte Rechtspraak.

Een Dode moet worden bestuurd in plechtige zwarte gewaden, als jij als mens daar moet verschijnen en je verantwoorden wat de Dode entiteit heeft gedaan, moet een advocaat in jou naam spreken want jij bent dood en hebt geen Rechten als Mens in dit KUT Systeem van list en bedrog.

Als jij je goed laat indoctrineren krijg je een diploma en bent geslaagd om als Systeem autist te fungeren net als Deurwaarders doen.

Denk je goed opgeleid te zijn en volg je de aanwijzingen van Psychopaten dan heb jij je gewillig laten inspuiten met een dodelijke cocktail tegen de griep die niet tegen de griep werkt maar zijn werk wel doet om je te vermoorden, hoe meer jij je laat volspuiten hoe snellen dat je klokje af loopt.

De Nieuwe Pandemie is een van de gevaccineerde die met bosjes omgaan vallen.

Met als remedie meer laten Vaccineren door de GGD Beulen en onnozelaars in opdracht van het regiem van Rutte en zijn mede Nazi’s.

Hier bekend Ernst Kuipers dat niet bekend is wat de resultaten zullen zijn daar het Vaccin wat men heeft opgelegd een Experiment was.

Alle burgemeesters in het land met hun wethouders zijn medeplichtig, huisartsen, verpleegkundigen, zij kommen allen voor het tribunaal dank de terreur oorlog tegen eigen bevolking.

De Aanklacht zal Hoogverraad en GENOCIDE medeplichtig zijn.

Militaire oorlogsrecht is daar zeer snel en streng in, met berechting en de DOODSTRAF.

Ga er eens voor zitten en ga je vragen opschrijven, stel ze dan waar je ze moet vragen.

Dat is nu exact wat woensdag 6 September 23 gaat gebeuren.

Mijn vriend Rob Brockhus Zaliger zij altijd er is niets ergers als vragen stellen, want antwoorden leveren weer nieuwe vragen op, de politiek en MSM zijn doodsbenauwd om vragen te beantwoorden, zij swaffelen hun eigen vals LUL verhaal.

Extra voor liberale mongolen: Swaffelen (of zwaffelen) is het aantikken met de penis, vaak met herhaalde bewegingen, van andermans lichaam of een voorwerp. Swaffelen werd uitgeroepen tot “Woord van het jaar 2008”. Swaffelen gebeurt veelal in een plagende, zwart-humoristische of vernederende context, maar ook wel als seksuele handeling. Hoppa de Regenboog ideologie van Rutte en het WEF.

Volgens de Ex van de Burgemeester van Uithoorn, Helen Michaëils zou hij het schandknaapje van Mark Rutte zijn, wat misschien best zou kunnen, maar ik geen bewijs van heb.

Zij had me wel gevraagd om haar Zoon Koen mee te behoeden voor de Genocide prik die hij aan iedereen aanprijst in opdracht van zijn mede satanisten uit de Haagse politiek.

De Rechtbank waar ik veroordeel ben voor 1000 euro en 3 maanden voorwaardelijke gevangenis straf kwam daar tot stand en is nu uit de KVK uitgeschreven. LOL.

Programma’s waar een Mongool als Deurwaarder zijn verhaal komt doen als of hij enige autoriteit heeft en de huisslaaf Humberto systeem hand Tam van RTL4 verontwaardigd mee het script uitspeelt om mensen te framen die voor hun eigen belangen opkomen.

De Zieke geestelijk achtergestelde massa die zich zelf als Liberaal LINKS ziet zijn te dom om te poepen, hun hoofd is vol met Shit die zij zich hebben laten aanpraten zonder zelf te denken.

Zij kunnen hun hersenen dat ook Te Koop aanbieden zo goed als nieuw nog nooit gebruikt.

Nu lost dit probleem zich vanzelf wel op, want deze Ezels hebben in het algemeen de orders opgevolgd om de dodelijke injectie te nemen.

Opzettelijke valse info om Angst te zaaien:

Als je ze dit zegt dan zeggen ze vol trots het was mijn beslissing om uit de Corona (Griep) Crisis te komen, ik heb het voor een ander gedaan.

Medische experimenten zijn volgens de conventie van Genéve verboden, met daar aangekoppeld:

De tien punten van de Code van Neurenberg

Hierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces:

 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
  Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
  De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
 2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
 3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
 4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
 5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
 6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
 7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
 8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
 9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
 10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

Dus heb je ingestemd met een dodelijke injectie te nemen, zonder dat je eerlijk het risico is verteld en je niet de 10 regels van Neurenberg in overweging hebt kunnen nemen omdat men je dit heeft verzwegen.

Dan is je Arts, GGD, POLITIEK, OMT, gemeente bestuur met Burgemeester nu kandidaat om een kaartje te krijgen in het Neurenberg Tribunaal proces dat gaat komen.

In februari 2022 heb ik een brief gestuurd naar alle presidenten van de rechtbanken met bewijzen van de GENOCIDE en dat Nederland niet bestaat zo als Maxima heeft verteld in 2007, de Nederlander bestaat niet.

Landgraaf 10 feb. 22

Aan alle Presidenten van de rechtbanken:

Mw. mr. E. de Greeve Rechtspraak Gerechtshof Amsterdam Parnassusweg 280 1076 AV Amsterdam

Dhr. mr. G. Tangenberg Rechtspraak Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch Leeghwaterlaan 8 5223 BA ‘s-Hertogenbosch

Mw. mr. Z.J. Oosting Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Walburgstraat 2-4 6811 CD Arnhem

Mw. mr. R.G. de Lange-Tegelaar Rechtspraak Den Haag Prins Clauslaan 60 2595 AJ Den Haag

Dhr. mr. R.C.C. van Leest MPM Rechtspraak Gelderland Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle

Mw. mr. M.M. Bijker-Veen Rechtspraak Limburg Sint Annadal 1 6214 PA Maastricht

Mw. mr. P.E.M. Messer-Dinnissen Rechtspraak Midden-Nederland Vrouwe Justitiaplein 1 3511 EX Utrecht Mw. mr. S. Sicking Rechtspraak Oost-Brabant Leeghwaterlaan 8 5223 BA ‘s-Hertogenbosch

Mw. mr. J. Mendlik Rechtspraak Rotterdam Wilhelminaplein 100-125 3072 AK Rotterdam

Dhr. mr. J.B. van den Beld Rechtspraak Zeeland-West-Brabant Stationslaan 10 4815 GW Breda

mr. drs. Jan Moors Rechtspraak Noord Holland, Simon de Vrieshof 1 2019 HA

Haarlem mr. H.J.H. van Meegen Rechtspraak Overijsel Schuurmanstraat 2 8011 KP Zwolle

Afz: R.T.G. Brekel Heereveldje 48, 6374EW Landgraaf

Zo als je kunt lezen heeft deze mr. R.C.C. van Leest kennisgenomen van de feiten in mijn brief.

Hij is dus kennisdrager volgens de wet die toch al niet meer geldig is vanaf 1940, maar hij verlochent wel zijn eigen wetten omdat het niet in zijn bevoegdheden past dank ongeldige Artikel 120 GW.

Constitutionele toetsing – Nederlandse Grondwet

denederlandsegrondwet.nl

https://www.denederlandsegrondwet.nl › constitutionel…

Het huidige artikel 120 i van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet.  Die reeds per 13 mei 1940 is vervallen, door artikel 21 in de toen geldende grondwet voor 13 mei 1940.

Artikel 162 Sv

1.

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2.

Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3.

De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4.

Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6.

De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7.

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

Nu blijkt GENOCIDE en de geleverde bewijzen geen aanleiding te geven om de Genocide vanaf het lezen van mijn brief te stoppen, wat deze Presidenten van de rechtspraak Nederland BV medeplichtig heeft gemaakt, tevens alle rechters als Poortwachter van Corrupt bedrijf Nederland BV hebben geacteerd en de hele rechtspraak definitief bij het grof vuil kan.

Nu Washington DC failliet is, vallen alle onder vermelde bedrijven in dit Faillissement, ook Nederland BV en KPN.

Bij de Kvk vind je de hoofdvestiging ook niet terug die op Maanplein 55 in Den Haag zit.

Dit maakt dat alle overige KPN inschrijvingen indirect ook onder het Faillissement van Washington DC zitten, en met de onteigening Executive Order van Donald J Trump vallen wegens de inmenging van bedrijven en staten die de verkiezingen in de VS mee hebben beïnvloed om de Globalisten hun Mensenhandel in stand te kunnen houden.

Daar de VS Deep State de bezetter van Europa is gelden de wetten van SHAEF die niet nageleefd zijn omdat het de Deep State niet uitkomt in hun moord plan de bevolking uit te rotten.

Dus na woensdag 6 September 23 lijkt het verstandig om de verrotte politiek en mede plegers van de GENOCIDE een ultimatum te stellen dat zij zich in verzekerde bewaring laten nemen bij het Leger in Afwachting van hun berechting door een militair tribunaal volgens de Neurenberg Code.

Wij de normale bevolking met normen en waarden zullen geen dwang van de Satanisten meer dulden, geen mondkapje, geen vaccinatie, geen afstandsregels, totaal NIETS wat deze ratten ons willen opleggen gaan we doen.

Niemand heeft een contract met het bedrijf Nederland BV of de uitgeschreven Belastingdienst.

Alle uitgeschreven Politie vestigingen maken dat deze mensen op eigen titel zonder geldig mandaat werken voor eigen risico op schade claim als zijn dwang of een misdaad plegen opgelegd door de corrupte politiek.

De Politiek, MSM zijn het Virus, zij hebben de wereld in brand gestoken met misdaden om een Agenda voor de Nieuwe Wereldorde na te streven, echter ze hebben de lading verloren en het vertrouwen beschaamd door GENOCIDE te plegen op de naïeve bevolking die nu aan het ontwaken is in deze slechte film.

De Liberale Mongolen en meelopers zonder verstand kan ik enkel vragen om wel de volgende GENOCIDE prik te menen zodat zij uit hun lijden verlost worden en zeer snel ons probleem van de normale bevolking daarmee oplossen door collectief zelfmoord te plegen.

Wil je van dit tuig jezelf verlossen vraag via Doorpakkers doen het samen www.doorpakkers.nu een Life-Live claim verklaring aan het bied de volgende voordelen:

Je wordt dan als Mens erkend: het bedrijf Nederland BV en de corrupte rechtspraak erkennen je niet als Mens.

Je eist en claimt je kunstmatige rechtspersoon op en alle daaraan verbonden derivaten die verhandeld zijn op de beurs, inclusief je geboorte recht en akte.

Dit gebeurd volgens het internationaal zee handelsrecht de Maritieme wetgeving die wel geldig is ten opzichte van de schurken Staat Nederland BV met zijn illegale niet bestaande geldige bedrijfswetten.

Je haalt jezelf zo uit het kartel misdaad regiem van Globalisten en psychopaten als Rutten en zijn WEF Satanisten.

Je bent aan niemand belasting verplicht, je eist ook daarmee je banktegoeden op.

Het de swaffel dat je wel wil profiteren van de regelingen van de STAAT, is puur misleiding, je claimt dat wat je toekomt, en de AOW die heb je in je werkbaar leven opgebouwd net als pensioenen.

Met een sigaar uit eigen doos, jou verwijten als je aanspraak maar waar je voor betaald hebt en nu, de pensioenpot van 1400 miljard is geroofd door de politiek en aan de EU gegeven zonder onze toestemming bij Blackrock in beheer gegeven, die opzettelijk veel verliezen maakt.\

De Verliezen van velen zijn winsten van enkelen die het spel doorvoeren, dit noem in corruptie puur.

De eigen bijdrage voor de AOW van 50.9 miljard is verdwenen.

De zorgkosten met een overschot van 110 miljard is door de politiek gestolen.

Beste corrupte daders van dit onrecht, als we klaar zijn met jullie, zal niets bezitten en gelukkig zijn.

Wil jij nog langer een SLAAF van list en bedrog zijn? Ik niet.

Kom uit je ontkenningsfase en stop met dit ziek systeem te dienen waar je geen verplichtingen aan hebt als mens.

Een kunstmatige rechtspersoon kan niets, het is een dode entiteit, doden zijn heel stil en rustig, laat zien dat je leeft, Met de Life-Live claim.

Groet Rob Brekel