FEMA kampen ook in “EU”: heropvoedingskamp voor andersdenkenden.

Goedemorgen trouwe bezoekers.
Ik kwam dit tegen en vind dat dat gedeeld moet worden met jullie, zie wat in Amerika gebeurd dat gebeurd ook hier, WORD WAKKER MENSEN. Het was wel zeker dat dit in het geheim hier ook opgezet werd ze zijn bang voor de ontwaakt mensen onder ons want wij zijn het die de touwtjes in handen hebben en niet zij, zij zijn de 1%, laat dat maar eens tot je door dringen.
Wat je doet met onderstaande is geheel aan jou, lees en vul het voor jezelf in.

Screenshot_9

De “EU” kondigt momenteel heel duidelijk en zichtbaar voor iedereen aan de fundamentele rechten van de burgers te willen beperken. De vrijheid van meningsuiting zal dan niet meer bestaan en verzet is er niet.

Dictator Tito wist hoe je met extreme vormen van geweld en met druk een veelvolkerenstaat bijeenhoudt: wie zich politiek niet correct gedroeg, kwam in het concentratiekamp op het eiland Goli Otok (“Naakte Eiland”) in de Adriatische Zee. Tot 25 jaar geleden werden mensen, die zich in Joegoslavië incorrect hadden uitgelaten, daar beestachtig gepijnigd en vermoord.

Sindsdien dacht men dat er nooit meer zulke strafkampen in Europa zouden komen. Helemaal fout. Brussel is momenteel op zoek naar een plek waar EU-tegenstanders op een centrale plaats heropgevoed kunnen worden. Dienovereenkomstige plannen werden nu op internet gepubliceerd. En niemand komt hiertegen in verzet.

Screenshot_6

In naam van de tolerantie

Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is sinds enkele dagen een document te vinden dat niets goeds betekent voor de toekomst van de Europeanen. De “EU-commissie voor tolerantie” (European Council on Tolerance and Reconciliation) heeft het uitgewerkt.

Achter de nietszeggende titel “Tolerantiedocument” zit de eis verborgen dat het Europees Parlement “concrete maatregelen” neemt om racisme, vooroordelen over huidskleur, etnische discriminatie, religieuze intolerantie, totalitaire ideologieën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en “anti-feminisme” te “elimineren”.

Daartoe dienen in landen zoals Duitsland de vrijheid van meningsuiting, de kunstvrijheid, de wetenschappelijke vrijheid en de persvrijheid beperkt te worden. In plaats daarvan dient er een “tolerantiedwang” te worden ingevoerd en een nieuwe EU-superinstantie, die de invoering van desbetreffende maatregelen bewaakt.

Screenshot_7

In duidelijke taal: binnen de EU wordt in het vervolg bijvoorbeeld iedere vorm van kritiek op feminisme verboden. Ook de kritiek op politieke partijen en hun bewegingen – bijvoorbeeld de sociaaldemocraten of de milieubeweging – wordt dan bestraft. Als democraat wrijf je verbaasd je ogen uit. Maar wie dit als een grap beschouwt moet het document (“A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance”)

europarl.europa.eup df,  , danisch.de/blog  , dejure.org/gesetze  , heise.de

maar eens goed lezen. Volgens dit document dient er in het vervolg in de EU sprake te zijn van een “tolerantiedwang”, die bij overtreding onmiddellijk streng wordt bestraft.

Screenshot_5

In deel negen van het twaalf pagina´s tellende werkdocument wordt van alle media een “minimumprogramma-aandeel” geëist, waarin ze in het vervolg de “cultuur van de tolerantie” moeten verbreiden (Citaat: “The Government shall ensure that public broadcasting (television and radio) stations will devote a prescribed percentage of their programmes to promoting a climate of tolerance”).

Kinderen en jongeren moeten in “heropvoedingprogramma´s” tot de “cultuur van de tolerantie” gedwongen worden. Tolerantie dient op de basisschool een vast bestanddeel van het dagelijks onderwijs en belangrijker dan alle andere vakken worden.

Nog absurder: soldaten mogen in het vervolg geen vijandbeeld meer bezitten. De EU wil dat soldaten er in cursussen toe worden opgevoed dat hun te bevechten tegenstanders volledig aan hen gelijkgesteld zouden zijn (Citaat: “Similar courses will be incorporated in the training ofthose serving in the military”).

Het werkdocument van de EU, volgens welke het al als “belastering” bestraft moet worden wanneer iemand over een grap maakt over een andere groep, is zeer zeker niet verenigbaar met de Duitse grondwet. Des te verbazingwekkender is het dat zich hiertegen tot nu toe niemand verzet.

Hoe is het mogelijk dat 25 jaar na de sluiting van Goli Otok een EU-regering andersdenkenden opnieuw in kampen wil stoppen, waar ze “tot tolerantie” worden heropgevoed? De gevangenentransporten naar Goli Otok vonden plaats in veewagens, opdat de gevangenen niet op het idee kwamen dat ze mensenrechten zouden kunnen bezitten.

In tijden van lege kassen kun je je er wel een voorstelling van maken op welke ideeën de Brusselse bureaucraten dan zouden kunnen komen.

 

Bron: deutschelobby
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron

wens jullie allemaal een heel fijn weekend.

Warme Hart Groet