Een bijzondere Fase.

Hallo Allemaal en Goedemorgen,

Dat we in een bijzondere  fase zijn aan gekomen mag wel duidelijk zijn. Wereldwijd gebeuren allemaal dingen met de Mensheid, Dierenrijk en de Natuur met haar eigen reingings ritueel om het zo maar eens te benoemen. Wetten die geen kracht meer hebben en steeds verder afbrokkelen. De Verschuivingen die overal plaats vinden Moeder Aarde is to shake up her Body .

Wat denk je wat het Energetisch doet dat shake / to stir up also ook mee net zo goed, en we weten dat alle levende en ademende wezen een energetisch lichaam hebben dus ook Moeder Aarde, Universum, Dierenrijk, Plantenrijk en de Mensheid.

Vandaar dat de Decembermaand een maand is van Bezinning en de Stilte binnen gaan. De stilte binnen gaan bij je zelf je innerlijk omarmen en aandacht geven in de hectische tijdzone waar wij dagelijks in leven en mee in aanraking komen.

Zo kan de verandering en de trilling zich intrigeren om je heen en in je. Dat is echt wel nodig je kunt er ; Buikloop, Duizeligheid, trillen van koud naar warm, Zweetaanvallen, Emotioneel ontladen, Hart kloppen / stoornissen, Stemmings- wisselingen, Depri buien, Woede aanvallen, Moeheid en dan wel zo dat je geen voet meer verzetten kunt ?! dit kun je voelen en waarnemen, ervaren en beleven, onder schat het niet. Neem rust, rust, reiniging, dat is het medicijn want wij zoeken medicatie hiervoor. Als ik naar de dokter ga met deze klachten krijg ik medicatie om het onder te stoppen en kan ik door hollen, kort door de bocht gezegd ; over mijn grens gaan. Met alle gevolgen van dien maar dat doe ik zelf, en natuurlijk de grote druk die de mensheid op gelegd wordt wat eigenlijk geen wet is ???? )Haarp, psychische druk uitoefenen.)

Oké dat weten we al, maar een herhaling is altijd welkom een fris op moment, ik wilde het alleen eff aanhalen ook al heb ik hier al vaker aandacht aan geschonken, aandacht vraagt ook wel eens aandacht lief mensen kind.

Vandaar dat de Drumcirkel  een speciale taak heeft in het geheel ( altijd al maar nu krachtiger) ,deze wordt Wereldwijd gegeven en ook op andere plaatsen in Nederland, om te ondersteunen in de verandering van het evolutie/leer- proces die momenteel om ons heen gebeurt en in ons zelf ook actief een bijdrage levert. Je merkt het ook aan de dieren, ik wel tenminste ook wat ze me zeggen dat ze de trilling en verschuiving voelen. Ik benoemde het daar ook al in het artikel, ik ben niet de enigste .

Frank Hoogerbeets heeft het er over in delen lees maar eens het is interessant en leervolle wetenschap. Ik citeer hier uit ieder deel iets.

6 September 2007 De Planeet Aarde en de Mensheid in Balans Brengen
Aarde-Veranderingen, deel 1
door Frank Hoogerbeets 

Tijd en de Evolutiespiraal van de Schepping

Van 1999 tot 2007 is een 9-jaar cyclus die dit jaar ten einde komt. Het getal 9 staat voor voltooiing, het einde van een cyclus. Dit kan elke cyclus zijn, niet alleen 9 jaar in onze kalender. Feitelijk is tijd circulair, niet lineair, dus of we nu “tijd” meten in seconden, minuten, uren, dagen, maanden, jaren of eeuwen, elke tijdschaal is een circulaire beweging op de progressieve, evolutionaire spiraal in de Schepping.

Deel 2 ;

Grootste Aardbevingen

Grote aardbevingen hebben een enorme geofysische impact en veranderen de rotatie van de Aarde om haar as. Over de Sumatra-Andaman aardbeving van 26 december 2004 zegt newworldencyclopedia.org het volgende:

  • De aardbeving heeft de langste verschuivingstijd ooit waargenomen, met een tijdsduur van 500 tot 600 seconden (8,3 tot 10 minuten), lang genoeg om de hele planeet meer dan een centimeter te laten schudden.
  • Een breuklijn van meer dan 1600 km verschoof ongeveer 15 m langs de subductiezone waar de India-plaat onder de Birma-plaat schuift.
  • De aardbeving veroorzaakte seismische trilling en in de oppervlakte van de Aarde van 20 tot 30 cm, gelijkwaardig aan de getijdenkrachten die worden veroorzaakt door de Zon en de Maan.
  • Langs de breuklijn werd een beweging van 10 m horizontaal en 4 tot 5 m verticaal gemeten.
  • Door de aardbeving schommelde de as van de Aarde minuten lang tot 2,5 cm richting 145º oosterlengte, misschien zelfs 5 tot 6 cm.

Deel 3 ;

Frequenties

Wat mij met name opviel tijdens mijn onderzoek was het harmonieuze aantal dagen/omwentelingen tussen sommige aardbevingen. Bijvoorbeeld, van 26-12-2004 tot 27-02-2010 is 1889 dagen, van 27-02-2010 tot 11-03-2011 is 377 dagen, en van 26-12-2004 tot 11-03-2011 is 2266 dagen. Deze getallen vertegenwoordigen specifieke frequenties en je kunt ze in direct verband brengen met al die ervaringen die mensen wereldwijd hebben met dubbele getallen. De belangrijkste boodschap van deze getallen is dat we steeds meer synchroon komen met grotere kosmische resonanties, nu de Aarde zogezegd uit haar isolatiecel komt. Elk van deze frequenties draagt bij aan het proces van wedergeboorte van zowel de Aarde als van ons. Dus elke keer dat we dubbele of gespiegelde getallen zien, ontvangen we een boodschap dat een deel van de planeet of onszelf wordt gesynchroniseerd. Vandaar het belang om Aardse activiteit in de gaten te houden, aangezien deze getallen ook verschijnen tussen aardbevingen.

Deel 4;

23 juli 2013

De ketenen van de Aarde worden verbroken, dus zet je schrap! Als je mijn Facebook-berichten en artikelen op mijn website hebt gelezen, dan weet je hoe de Aarde zich weer verbindt met de grotere Kosmische Cyclus. Ik heb verteld dat de zwaarste aardbevingen met magnitude 8.8+ sinds 1900 niet toevallig plaatsvonden maar op specifieke momenten tijdens de omwenteling van de Aarde om de Zon. In mijn vorige artikel had ik het over synchroniciteiten en hoe Aarde-activiteit onmiskenbaar daarmee is verbonden. Wellicht is dit teveel magie voor diegenen die niet bekend zijn met de Kosmische taal van getallen, maar het is de reden waarom zoveel mensen wereldwijd zo vaak dubbele getallen zien. Een groeiend besef bij mensen dat deze getallen een betekenis hebben gaat zeker terug tot de jaren tachtig.

Deel 5;

Tegenwoordig zijn er geen revoluties meer. Computers en smartphones zijn misschien kleiner en sneller geworden, auto’s worden geavanceerder en kunnen zowel op brandstof als elektriciteit lopen, maar niets is echt revolutionair. Verbrandingsmotoren zijn in essentie nog steeds dezelfde als de eerste in 1885. Het gevolg is dat economieën instorten en dat steeds meer mensen geen baan hebben. Regeringen brengen geen visie van een stralende toekomst. We horen alleen maar ‘meer belasting’, ‘meer kosten’, ‘meer ziekte’, ‘meer veiligheid’, ‘minder vrijheid.’ Denk je niet dat dit alles waarschijnlijk heel plotseling zal eindigen?

Deel 6;

Waarom is dit zo belangrijk in deze tijd? De transit van Saturnus door Schorpioen valt samen met de doorvoer van de Noord-Node en zij zullen worden conjunct rond 17 september. Dit is een zeer krachtige uitlijning en karmische problemen kunnen stijgen naar de oppervlakte. Het wordt nog krachtiger als de maan lijnen conjunct, tegenover of vierkant. Dit komt omdat de Nodes zijn twee denkbeeldige punten waar de Maan baan kruist de baan van de Aarde rond de Zon:

Deel 7;

Opvallend is dat de wetenschappelijke discussie altijd door de media is vermeden, en dat er in plaats daarvan steeds nadruk is gelegd op het emotionele aspect, het kweken van angst voor de dreiging van terrorisme. De berichtgeving is in mijn ogen dan ook altijd suggestief geweest. De motivatie hiervoor is eenvoudig: totale controle over de olie-reserves in het Midden-Oosten die uiteindelijk volledige macht geven over de economie, de energie-voorziening en daarmee de gehele mensheid. Landen als Irak, Syrië en Iran moeten dus hoe dan ook worden ingelijfd om dit doel te bereiken, ongeacht de voorwendselen die nodig zijn om ons anders te laten geloven.

Door de jaren heen ben ik meerdere malen voor gek verklaard met mijn bewering dat de fascistische krachten na de Tweede Wereldoorlog niet zijn verdwenen, maar achter de schermen zijn doorgegaan met hun agenda die moest leiden tot wereldwijde controle en onderdrukking. Bekijk de bovengenoemde video maar eens goed in het licht van fascistische krachten op de achtergrond. Zelfs Paul Verhoeven zei een paar jaar geleden in een interview op TV dat de Bush-regering (2000-2008) in de latere fase duidelijk fascistische trekken begon te vertonen. Ik meen dat hij dat heel juist heeft gezien. Meer informatie over fascistische elementen in onze samenleving en hoe belangrijk het is dat we onszelf losmaken van massabewustzijn is onder andere te vinden in de volgende artikelen.

Deel 8 ;

Conclusie

Interessant genoeg blijken enkele mensen in de wereld boodschappen te hebben ontvangen over een zware aardbeving bij Californië op 3 oktober 2013. De boodschap die ik ontving in augustus is er slechts één van, ofschoon daarbij geen expliciete datum werd genoemd. Maar deze boodschappen zouden geen angst moeten zaaien; ik geloof dat ze worden gegeven als een waarschuwing en om mensen bewust te maken van het transformatieproces dat gaande is. Dit artikel, zoals alle andere die ik heb geschreven, is niet bedoeld om aardbevingen te voorspellen, maar om mensen bewust te maken van Gods Hand die werkzaam is in onze wereld, en dat elke gebeurtenis, hoe destructief ook, als zodanig moet worden beschouwd. De meeste mensen zijn hun goddelijke afkomst vergeten, maar onze Vader/Moeder God heeft ons zeker niet verlaten.

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets www.ditrianum.org. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid inclusief deze copyright-vermelding.

Met dank aan Frank dat hij zijn wetenschap op deze wijze deelt met de mensheid, om zo inzichten te mogen ontvangen op die niveaus en trillingen. Neem de je cool down moment en lees al deze delen , het is een aanrader.

Vandaar dat wij ook met de Wanji-energie  dit gegeven ook ieder keer belichten,en bespreken ,ervaren en beleven. Het is een geheel nieuwe kennis die al eeuwen oud is , en zo weer geactiveerd wordt en daar heb je recht op het behoord bij jouw geboorte recht. oké het is spannend, eng ,beangstigend ofschoon ik niet snap waarom, omdat er nu veel bij je naar boven komt en terug komt van je eigen wijsheid, ja je wordt wakker jippy fijn toch. Ik heb wel begrip en kan me heel goed inleven dat het zo aanvoelt bij je en dat je het ook zo ervaart. en weet dat het er mag zijn. geweldig toch.

Even terug komend op deze Bijzondere Fase.

Dit artikel beschrijft het nogmaals ;

De 12:12 Portal

 

Activering van uw MerKaBa


Dierbaren,

door de genade van de eeuwig levende Goddelijke Aanwezigheid in u, een portaal opent op 12 december met een nieuwe initiatie in Licht. Zoals de trillingsfrequentie van de 12:12 resoneert, wordt uw MerKaBische veld geactiveerd. De MerKaBa is een voertuig voor uw hemelvaart als een Licht die in menselijke vorm. De prachtige heilige geometrie van de Star Tetrahedron zal om je heen worden geactiveerd door de codes in bij het ​​12:12 portaal. Deze Star Tetrageder zal een krachtig-stralende sterrenhemel schild van Licht die de resonantie van de Goddelijke Blauwdruk van je Ziel houdt creëren. Het gebouw van uw MerKaBa zal worden afgerond op de Zonnewende, 21 december 2013.Gedurende die 9 magische dagen, zal een toenemend resonantiefrequentie aanwezig zijn in uw energie systemen. U voelt momenten van helderheid en duidelijkheid, alsof je heel cellen uitstraalt Licht, en dit zal inderdaad de Waarheid. Uw MerKaBa (Mer – Licht, Ka – Spirit, Ba – Body) bevat de nieuwe structuur voor uw ontwaakte bewustzijn. Hij laat uw licht lichaam om je fysieke leven machtigen, zodat u kunt gedijen als een volledig gemengd Goddelijk Menselijke tijdens deze Nieuwe Wereld Awakening. Uw MerKaBische veld houdt de Goddelijke Blauwdruk voor uw Ziel Hoogste Destiny. Als je dit nieuwe structuur creëren binnen de matrix van uw zijnde, bent u het openen van nieuwe wegen voor de vervulling van deze bestemming. Gedurende de afgelopen jaren hebben de 12:12 activeringen nieuwe structuren verankerd in uw energiesystemen. De initiatie die plaatsvond op 12/12/2011 bracht de diepe verbinding met Eenheidsbewustzijn door Christed Licht. De 12/12/12 activering creëerde de nieuwe 12-strengen van DNA in je cellen en opende de weg voor de 12-Chakra systeem. Dit jaar is het 00:12 activering bouwt voort op die krachtige verbindingen en voortbrengt een nieuw niveau van empowerment voor al diegenen die ontwaken in dit uitgestrekte tijd.Het potentieel van deze nieuwe initiatie in uw Lichtlichaam voertuig kunt u stemmen op de meest authentieke , eeuwige Goddelijke Zelf in je fysieke wezen, zodat steeds de HomoLuminus -. een Goddelijk wezen van Licht in menselijke vorm Er zijn veel mensen die hebben gesproken over dit MerKaBa loop der jaren en het zou goed zijn om jezelf te onderwijzen. In wezen is dit een bevoegd structuur van in elkaar grijpende tetraëders die perfecte balans verankert als zij voldoen aan de Still-punt tussen de solar plexus en hart. The Star Tetrahedron verbindt alle aspecten van je wezen in perfecte Goddelijke Unie.

Activering van de Codes

Op het moment van de tijd blijkt uit de klok om 12:12 over de hele planeet, uitlijning begint in het menselijk hart te sluiten op het Eenheidsbewustzijn als een staat van zijn.Als je alleen kon zien van de Angelic oogpunt, lijkt het erop dat mensen als bliksemafleiders wanneer ze deze immense downloaden van gouden Gechristende Licht en maalde het in de Aarde. Als er geen weerstand, je open te stellen voor deze Grace-gevulde aanwezigheid en de vonk van de goddelijkheid in elke cel van je wezen. Je wordt aangemoedigd om 12 minuten te nemen op het 00:12 uur op de dag van 12 december tot bewustzijn naar die krachtige activiteit van Goddelijk Licht te brengen en laat het aan het werk in u in een staat van Eenheid met Al Dat Is.

 

Een Visualisatie

Visualisaties zijn vaak nuttig. De impuls van het Licht van Christus is als een briljante Golden River die stroomt Bron energie uit boven je hoofd in de Aarde, het creëren van een brug van Licht van de Hemel op Aarde, die u verbindt met Al Dat Is. Stel dat dit Gouden Licht doordringen je hart met Heelheid en breng Goddelijke Liefde in elk orgaan en cel van je wezen. Laat het naar buiten uit te breiden in je energievelden, en zie jezelf als de Engelen zie je – een stralend licht uit te drukken in de wereld als Goddelijkheid. De Star Tetrahedron is een beeld dat je Ziel zal resoneren met. Houd de visie van uw nieuwe MerKaBa in volledige activering van Licht rondom uw fysieke als uw blended mentale / emotionele velden. Als u een gemachtigde visie van de Star Tetraëder, maken de energie frequenties binnen het nieuwe licht structuren van de 12:12 codes zal uw energie-centra op een nieuwe manier te activeren. Wanneer je deze energie je een diepe vitale verbinding met een Aarde wacht deze tijd van het eren creëren aarden. Je hebt onzichtbare partners wiens werk omvat uw evolutie, om te helpen bij de totstandbrenging van een volledig functionerende wereld die werkt op een hogere frequentie van Licht en Goddelijke Liefde. Adem in deze empowerment ‘naar de kern van je wezen en laat ze daar verankeren. Heeft u een gevoel van de krachtige nieuwe plaats van Balans in je dat boven je solar plexus en onder je hart. Hier is waar je innerlijke gyroscoop zal dienen om u in een plaats van neutraliteit en gelijkmoedigheid te houden, zodat u kunt gedijen in multidimensionaliteit. Weet hoe belangrijk je bent als een schakel in de bewuste evolutie van een nieuwe wereld, waar vrede en harmonie in het kunnen leven menselijk hart. Als de Aarde wordt geheiligd, zal Balans, Vitaliteit en Liefde opnieuw gedijen in de planeet en alle wezens die hier leven.

 

 

Goddelijke Eenheid

Door de 12:12-portaal, is er een gevoel van herboren in eenheid met alle aspecten van je zijn. Greet jezelf met een nieuw niveau van respect en eer uw inzet voor dit leven. Uw bereidheid om verder te gaan op het pad van Licht door de tijd heen heeft je gebracht tot een afronding van een aspect van de reis van je ziel. Uw nieuwe MerKaBa zal nu machtigen de volgende fase van jullie evolutie. Licht alleen kan geen verbinding maken, ook al is de goddelijke intelligentie is er binnen de Light Force.Goddelijke Liefde is nodig om de codering van vakbond je Ziel ontwaken met de voltooiing inherent zijn aan de Twaalf. Verbinding maken met het gouden licht van Christusenergie zal Goddelijke Liefde ontwaken in je. Laat het Licht van Christus aan elke cel doordringen en maak een nieuwe helende kracht die je bewustzijn zal doordringen. Wanneer u deze aanpassing integreren in je, zal de Goddelijke Liefde in je energievelden de magnetische velden rond je DNA te activeren en word zo alomtegenwoordig dat je wereld letterlijk zal beginnen te veranderen om je heen. Deze verbinding naar het Christusbewustzijn is gecodeerd op 12/12 / 2011 en is nu beschikbaar als je ziet 00:12 op de digitale display. Verdere evolutie op planetair niveau creëert nieuwe openingen voor zielen om de stap naar. Degenen wier licht-gecodeerde DNA heeft toegestaan ​​hun energie frequenties te verschuiven, nu werken in een multidimensionale aarde gelijktijdig magnetiseren andere zielen. Een meevoeren van energie frequenties ontstaat als je eigen innerlijke codering, vuren in resonantie, trekt meer die klaar zijn voor het ontwaken. Je bent geboren voor dit. Nu is het jouw tijd.Samen met anderen in de 0:12 timings aan het afvuren van nieuwe matrix energie codes helpen. Houden en de positie van het imago van uw mooie MerKaBa, een Star Tetrahedron stralend met het Gouden Licht van Eenheid – ware Eenheidsbewustzijn. Dit zal de structuur die u helpt gedijen als je een nieuwe Aarde die evolueert creëren -. waar de geest in alle dingen in geëerd, en schoonheid en harmonie geheiligdHet gebruik van je adem en gebed werk zijn de meest doelmatige manieren om til je je energie frequenties . Hier is een suggestie om je intenties te machtigen: Adem in overeenstemming met het goddelijke Unie – Adem uit Balance Adem Activering van Goddelijk Licht – Adem uit Radiance Adem Verankering van Goddelijke Liefde – Adem uit Heelheid Goddelijke Aanwezigheid, Tijdens dit 12:12 Activering, I nodigen de Goddelijke Liefde en Golden Light actief in het Christusbewustzijn om elegant door me heen stromen en anker op de Aarde. Ik vraag nu voor een ervaring van de verbinding in mijn DNA om Goddelijke Liefde, Mededogen en Licht van de grootste bron die ik kan ontvangen. Ik nodig een afstemming met mijn Ziel Hoogste Destiny voor het welzijn van mijn evolutie en de evolutie van de Aarde op dit moment. Ik de hulp van de Engelen, Aartsengelen, Meesters en alle wezens van Licht die werken voor mijn ontwaken om met mij in dit proces uit te nodigen. Ik vraag om een verbinding met mijn hoogste zelf, zodat ik het scheppen van meer bewustzijn rond mijn evolutionaire proces. Binnen de kracht van deze aanpassing, ik nu een perfecte MerKaBa veld om me heen dat de meeste ondersteunt mijn evolutie van het bewustzijn en de vervulling van mijn Ziel Destiny op Aarde dit leven. Ik weet dat dit mooie gouden Star Tetrageder wordt bekrachtigd door mijn Eenheid met Al Dat Is. Mogen alle wezens ontwaken om hun Goddelijke Potentieel en brengen de aanwezigheid van de Goddelijke Liefde in hun hart. Kunnen steeds meer genade door ons heen stromen allemaal naar de Aarde te zegenen en eer haar op een nieuwe manier dus alles kan gedijen. Moge ieder hart voel de gaven van deze liefdevolle Aanwezigheid in hen, zodat Goddelijke Liefde kan heersen op aarde. Dank u God. En zo is het. Shanta Gabriel Aartsengel Gabriel Copyright: 9 november 2013  www.TheGabrielMessages.com

Bron ; http://us1.campaign-archive2.com/?u=f1eb1a943390480866073131e&id=410d74b45e&e=282dac0651

We leven in een bijzondere (tijd)zone van 8-12 tot 26-12-2013 laat dat duidelijk zijn, ben dankbaar dat je een deel ervan bent en dat je het geheel beleven mag . het maakt niet uit wat je situatie of wat ever het ook is . Je bent een deel van deze verandering en behoort zo te zijn zoals je bent om dit mogelijk te maken. ben dankbaar dat je NU aanwezig bent en deel maakt uit het grote plan, Universeel Plan, Jouw toekomst .

Ik wens je een fijne dag toe en neem rust ,laat de trilling intrigeren bij je. Have fun.

Warme Hart Groet