Onmogelijke maakt het mogelijk / Infinite Potentail.

Hallo Allemaal en een Goededag,

Ik las dit artikel en wat ik gister gepost heb sluit deze mooi aan, geeft een ander licht ,andere kijk op de zaak .Zowel voor Jezelf als de omgeving en Wereldwijd. Ik schrijf en werk hier aan op deze tijd ,die mijn aandacht trok.

12-12-2013 = 7:21 / 7:22 = een stel  mooie getallen gehuld in mooie energie ,dat ervaar ik, zelf weet ik niks van Numerologie maar getallen hebben me wel altijd de aandacht getrokken en gevraagd. Op mijn eigen gevoel en innerlijke wijsheid weet ik dat het voor mij een belangrijk moment is en daar ben ik dankbaar voor dat ik het zo mag ervaren en beleven in heel mijn bewustzijn.. Een Portaaldag = dat de energie zich gaat intrigeren en settelen, ieder op zijn eigen Niveau en wat voor die gene nodig is zal tot hem komen. Weet dat niks onmogelijk is maar het maakt het onmogelijke mogelijk. Deze uitspraak kennen jullie van mij onderhand wel ,het is zo , het is maar net hoe jij in de situatie of moment aanwezig bent in heel je zijn; hoe je reactie is ,hoe je denkt en handelt ; vanuit het Hoofd of vanuit je Hart ?!

Ieder heeft zijn eigen interpretatie over Numerologie wat de getallen met haar of hem doen en zeggen laat dat ook zo blijven je kunt overal leerstof hierover verkrijgen maar je eigenwijsheid is o zo belangrijk .VERGEET DAT NIET. verweef die kennis met je eigen kennis en zo kom je bij je eigenwijsheid uit en daar draait het om ,om bij jezelf uit te komen ,je innerlijkweten.

De verandering is nodig om verder te evolueren hoe je het ook went of keert. Daar geeft James C. Wilhelm, een mooi inzicht aan lees het maar eens.

James C. Wilhelm,  Inzender 
Waking Times

De boodschap waarvoor ik ben vooral bekend is consequent gebleven voor 52 jaar: eenheid, vrijheid, vrede, liefde, rechtvaardigheid, dankbaarheid, het geven. Deze woorden vormen een krachtig, prachtig, en absoluut mogelijk werkelijkheid beschikbaar is voor de hele mensheid.

In 1976 vroeg ik: “Wat doe ik met de kracht die de onuitsprekelijke ervaring van vrede en liefde voor mij beschikbaar maakt?” Ik kreeg twee antwoorden:

Communiceer de mogelijkheid van blijvende innerlijke vrede om zo veel mogelijk mensen.
Assist iedereen die kan vrede kiezen , liefde, rechtvaardigheid, gelijkheid van kansen, verantwoordelijkheid, vrijheid om te beseffen dat deze gaven zijn wie ze zijn.

Ik stelde de vraag omdat de realisatie van vrede in mij bracht het besef dat ik niet ben nagekomen totdat alle levende wezens is voldaan. En het was me duidelijk dat er iets over de manier waarop wij mensen leefden niet werkte.

Hoewel oorzaak en gevolg relaties moeilijk te correleren kan zijn, is er geen twijfel over bestaan ​​dat in de loop van de afgelopen paar duizend jaar mensen veel schadelijke veranderingen aan andere mensen en de planeet hebben gemaakt. Wij kunnen niet veronderstellen dat, omdat we manieren om de fysieke werkelijkheid en andere levensvormen buigen voor onze menselijke wil dat zulke zelf-gerichte keuzes zijn representatief voor een ethisch systeem waaraan we moeten voldoen hebben gevonden. En velen van ons doen maken dit vermoeden.

Onze menselijke geest zijn erg goed in alles wat we willen doen rechtvaardigen. Een populaire menselijke rechtvaardiging bestaat in de gedachte dat de mens op aarde te controleren en te exploiteren rijkdommen van de aarde zoals wij dat nodig achten. Ons uitzicht op korte termijn, vanuit het perspectief van de micro-flits van een gemiddelde menselijke levensduur, vervormt ons denken. Het denken vervorming ons doet denken dat elke actie die we ondernemen is moreel handelen, zolang we het in onszelf kan rechtvaardigen.

Niet alle mensen geloven het doel de middelen heiligt. Velen van ons over de hele wereld en in de Verenigde Staten zijn van mening dat rechtvaardigheid, gelijke kansen en vrijheid zijn overgenomen uit de gemiddelde persoon en gereserveerd voor alleen de rijkste mensen die in staat zijn om de passage en de handhaving van wetten beïnvloeden. Deze macht om regeringen te beïnvloeden verklaart waarom de rijken rijker worden, wordt de middenklasse verdampen en de armen armer.

Het hoeft niet zo te zijn. Vrijheid, recht en de mogelijkheid om een eerlijke kans op succes te hebben tot alle mensen en degenen die zichzelf zien zonder deze kostbare waarden hebben de macht om deze terug te nemen. Het terugnemen onze vrijheid begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor onze situatie.Bovenal betekent verantwoordelijkheid nemen voor onze persoonlijke transformatie, dat is wat er gebeurt wanneer we ontspannen, ademen met aandacht, en laat de liefdevolle vrede die altijd binnen ons om zich te uiten in onszelf en in onze wereld. Dit herinnert woorden gesproken door Abraham J. Muste in 1940:

… Als we een nieuwe wereld hebben, moeten we nieuwe mensen hebben, als je een revolutie wilt, moet u een revolutie. Een wereld van vrede zal niet worden bereikt door mannen … die zelf … hebben ondergaan een innerlijke revolutie.

Onze toewijding aan persoonlijke transformatie zal, op zijn beurt, drijven de transformatie van mensen over de hele wereld.

De Verenigde Staten besteedt bijna een biljoen dollar per jaar om zich te verdedigen tegen “vijanden”. Ondanks de duizelingwekkende hoeveelheid geld besteed te verdedigen tegen de nooit eindigende lijst van buitenlandse en binnenlandse vijanden en de enorme hoeveelheid nucleaire en conventionele wapens die we bezitten, we zijn niet veilig.Inderdaad, leger en de inlichtingendiensten uitgaven blijft jaar na jaar stijgen en nieuwe vijanden blijven zich bekend te maken. Misschien is de vijand is die groep mensen die verlangen en financieel voordeel van deze gewetenloze wapens uitgaven.

We hebben de mensen van onze dollars voor wapens die ons niet veilig hoeft te houden gegeven terwijl ons onderwijssysteem blijft verzwakken en mensen hongerig en dakloos blijven. We hebben toegekeken als onze kinderen, zusters en broeders zijn gegaan zonder voedsel en gezondheidszorg en, bovenal, hebben we onze vrijheid, onze veiligheid en onze privacy overgegeven. Als we de waarde van vrijheid en ervoor kiezen om terug te krijgen en te behouden vrijheid moeten we terug te nemen de verantwoordelijkheid voor het verloop van ons eigen leven en daarmee terug te nemen onze vrijheid. Het zal niet worden gegeven terug naar ons. We moeten het nemen. Frederick Douglass zei in 1857:

Als er geen strijd, is er geen vooruitgang. Degenen die beweren vrijheid te bevorderen, en toch betreuren agitatie, zijn mannen die gewassen willen zonder omploegen van de grond. Ze willen regen zonder donder en bliksem. Ze willen de oceaan zonder de vreselijke gebrul van de vele wateren. Deze strijd kan een moreel zijn, of het kan een fysieke zijn, of het kan zowel moreel en fysiek zijn, maar het moet een strijd zijn. Macht geeft toe niets zonder een vraag. Het nooit gedaan en het zal nooit … De grenzen van de tirannen worden voorgeschreven door het uithoudingsvermogen van degenen die zij onderdrukken.

Ja, wij de mensen kiezen onze medeburgers tot een openbaar ambt en deze mensen vertellen ons dat ze de leiders van het volk, ze zijn niet. Ze dansen op strings, trok deze manier en dat door een monied oligarchie, die de nooit eindigende aanwezigheid van vijanden tegen wie moeten we ons wapenen met steeds nieuwere, steeds beter, steeds meer wapens zorgt. Dit is het militair-industrieel complex waarover president Dwight Eisenhower waarschuwde ons in zijn laatste toespraak tot de natie in 1960. Eisenhower zei ook:

Elk kanon dat wordt gemaakt, elk oorlogsschip gelanceerd, elke raket afgevuurd, betekent in een laatste zin een diefstal uit diegenen die hongerig zijn en worden niet gevoed, zij die koud en niet gekleed.

Hoe is het mogelijk voor de top 1% van de Amerikaanse bevolking te bezitten 42% van de rijkdom van de natie, terwijl de onderste 80% van de Amerikanen bezitten slechts 7%? Er zijn veel verklaringen voor deze, te veel om op te pakken in iets minder dan een lang boek. Ik een antwoord samenvatten hier door te stellen dat de 1% volledig wordt georganiseerd in overleg op hun centrale doelen, en gericht op hen als een laserstraal.Een onderdeel van deze focus is het gebruik van de rijkdom aan invloed te kopen binnen de natie politieke systeem, om presidenten te verkiezen, om wetten die in hun voordeel werken passeren en om heerschappij te houden over de uitspraken van onze hoogste rechtscolleges.

Wordt georganiseerd en gericht op afgesproken doelen is slim en effectief; aankoop van wetten die werken om rijkdom en macht te vergroten is een usurpatie van de democratische processen van de overheid. Onze ‘regering van het volk, door het volk en voor het volk’ is geherdefinieerd als “regering van, door en voor de elite oligarchie .

Duidelijk omschreven en op doelstellingen overeengekomen zijn noodzakelijk om de verwezenlijking van de doelstellingen, of in een gezin of een sociaal systeem. De overgrote meerderheid van de Amerikanen, de 99%, worden gebroken in vele facties, elk met een eigen agenda en zijn eigen set van doelen. We hebben geïndoctrineerd te richten op verschillen en tegenover elkaar te staan ​​en zelfs om elkaar te haten. We scheiden ons volgens financiële status, we hebben ons van elkaar gescheiden langs raciale en religieuze lijnen, de verschillen in politieke partijen en andere illusoire onderscheidingen die dienen om te voorkomen dat een akkoord over bijna alles.

De 99% van de Amerikanen, de overgrote meerderheid van ons volk moet dus overstijgen onze schijnbare verschillen en samen te voegen als een geest die we in wezen zijn. Jim Morrison zei 46 jaar geleden:

Ze hebben de wapens, maar we kregen de nummers. Gaat winnen Ja, we zijn over te nemen. Kom op!

Martin Luther King Jr zei in 1967:

We hebben geëxperimenteerd met de betekenis van geweldloosheid in onze strijd voor raciale rechtvaardigheid in de Verenigde Staten, maar nu is de tijd gekomen voor de mens om te experimenteren met geweldloosheid in alle gebieden van de menselijke conflicten, en dat betekent geweldloosheid op internationale schaal …

Geen individu kan alleen leven, geen natie kan alleen leven, en zolang we proberen, hoe meer we gaan oorlog hebben in deze wereld. Nu het oordeel van God is op ons, en we moeten ook leren om samen te leven als broeders of we gaan met z’n allen samen te vergaan als dwazen.

Een manier om “samen te leven als broeders” is om onze essentiële gelijkheid erkennen wel dat onze oppervlakkige verschillen. De kern van ons menselijk wezen zijn we een. Corporately gecontroleerde media leren ons dat we anders zijn, we kunnen dit negeren en beginnen elkaar lief. We moeten samen komen en verklaren onder ons een reeks specifieke doelen die we allemaal delen. We moeten dan verantwoordelijk voor het nemen van unified, gerichte actie gericht op het realiseren van deze doelen. Focussen als een onze gemeenschappelijke energie zijn we oneindig krachtig en tot alles in staat. We kunnen deze hele wereld in vuur en vlam te steken met vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid van kansen en liefde.

De problemen waar we vandaag zijn geïntensiveerd en uitgebreidere versies van problemen die zijn geconfronteerd mensheid voor vele jaren, zelfs eeuwen. Het is dus noodzakelijk voor degenen onder ons die de visie van de mogelijkheid om ons voor te bereiden op verandering op het niveau van de culturele paradigma zelf delen. Het is hier dat onze verantwoordelijke actie zal brengen over onze wederzijdse en wijdverbreide vrijheid, vrede en overvloed.

We zullen onze vrijheid niet terugkrijgen als we overlaten aan iemand anders. We zullen onze vrijheid niet herwinnen en rechtvaardigheid zonder zich tot een radicale verandering van de manier waarop dingen zijn altijd al gedaan. We hebben het over een nieuw paradigma dat leeft in de woorden van de Grondwet van Verenigde Staten:

Wij, het volk van de Verenigde Staten, met het oog op een meer perfecte unie te vormen, Rechtvaardigheid te vestigen, binnenlandse kalmte te verzekeren, zorgen voor de gemeenschappelijke defensie, bevorderen het algemeen welzijn, en zet de zegeningen van de vrijheid om onszelf en ons nageslacht, verordenen en vestigen deze Grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika.

De Grondwet geeft niet aan, we de 1% … Het zegt, “Wij, het volk,” en we zijn die mensen die dit document spreekt.

Onze Verklaring van Onafhankelijkheid, het document dat verklaard op 4 juli 1776, onze onafhankelijkheid van een despotische en onrechtvaardige overheid luidt:

Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat zij door hun Schepper met bepaalde onvervreemdbare rechten, die onder deze het leven, vrijheid en het nastreven van geluk.

Dat om deze rechten veilig te stellen, zijn de regeringen ingesteld onder de mensen, die hun rechtmatige bevoegdheden van de toestemming van de geregeerd. Dat wanneer elke vorm van regering wordt destructieve van deze doeleinden, het is het recht van de mensen te veranderen of af te schaffen, en de nieuwe regering in te stellen, die zijn fundamenten op dergelijke principes en het organiseren van haar bevoegdheden in een vorm, om hen zal schijnen meeste kans om hun veiligheid en geluk te brengen.

De radicale verandering nu nodig is, is niet een extreem idee – het is de enige praktische pad over de grote kloof van de slavernij naar de onafhankelijkheid. We zullen niet stemmen of wetten onze manier over deze kloof. Power heeft nooit opgegeven vermogen – macht moet worden genomen.

Ik stel voor dat we volgen het pad gestuurd door onze innerlijke rust en onszelf organiseren voor vreedzame verandering, vreedzame revolutie. We moeten nu handelen door de leiding van onze rolmodellen uit het verleden, zoals de dominee Martin Luther King Jr, en Mahatma Gandhi , die zei:

Toen ik wanhoop, ik herinner me dat alle door de geschiedenis van de weg van de waarheid en liefde hebben altijd gewonnen. Er zijn geweest tirannen en moordenaars, en voor een tijd, kunnen ze onoverwinnelijk lijken, maar op het einde, ze vallen altijd. Denk aan het op-altijd.

Inderdaad, “… ze hebben de wapens, maar we kregen de nummers.” Laat ons allen: zwart, wit, Spaanse, Indiaanse, vrouwen, mannen, buitenlandse geboren, oosters, werklozen, in dienst, professionele, productiemedewerker, moslim, christen , jood, atheïst, alle religies, alle rassen, alle van ons mensen, bij elkaar komen als degene die we in wezen zijn en terug te nemen van onze vrijheid , onze vrede, onze gerechtigheid. De tijd om te handelen is nu.

over de acteur;

Jim Wilhelm is een internationale spirituele leraar, zelfontplooiing mentor, auteur, docent, filosoof, een Emmy bekroonde tv-producent, en succesvol ondernemer. Hij deelde zijn ervaringen van praktische mystiek rond de wereld voor meer dan 40 jaar. Jim heeft zijn mystieke inzicht vertaald in praktische kennis die we allemaal kunnen toepassen in ons leven

Dit artikel wordt aangeboden onder Creative Commons licentie. Het is prima om het overal publiceren zolang attributie bio is inbegrepen en alle links intact blijven Bron ; http://www.wakingtimes.com/2013/12/06/infinite-potential/

David Icke ; http://www.davidicke.com/headlines/infinite-potential/

Ik wens je een fijne Donderdag toe.

Warme Hart Groet