Een bescheiden suggestie van en over ………

Hallo Lieve bezoeker,

Ja, bescheiden, wat is dat eigenlijk ?! Het scheiden van  … ? Be …… ?

Oké, ik kreeg deze vanmorgen via FB en vond deze wel een aparte aandacht waardig in mijn optiek van wat er nu allemaal speelt buiten. Ik heb ze daarom ook bij elkaar geplaatst.

Deze is ondertiteld in het Nederlands, als je deze luistert en de rust neemt om te luisteren, dan weet je waarom de GRIEKEN doen wat ze NU doen.(Als het niet aan staat dan klik op het 2 dingetje rechts in de balk van de video naast het zonnetje dat blokje met 2 streepjes. Weer wat geleerd hé.)

Ja, dat is nogal wat hé. En dat maakt de opheldering completer.

 The Hunger Games wordt ook genoemd, ja dat kun je ook zo wel zeggen.   Daar heerst het Capitool genadeloos over de twaalf overgebleven districten.??!! ( hoe verfrissend dat we dat nu weten ) Hoeveel zijn er  NU in EU ?!

District 13 + Agenda 31 ?!

Ik weet dat er een agenda 21 ( er zijn er meer 51 enz )is ik zal een stukje van wijwordenwakker citeren;

” Agenda 21 zag het licht tijdens de Conferentie van Rio in 1992. Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de V.N., de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden moet worden nageleefd (21 verwijst naar de 21e Eeuw). Elke regio moet een raad instellen die de toepassing van A 21 controleert.

Steven Rockefeller is een aanhanger van de nieuwe Wereld Godsdienst: de aanbidding van de Aarde. De aarde wordt beschouwd als “heilig” en de bescherming ervan is een heilige taak.

De mens is verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van de planeet. De milieu agenda is een spirituele agenda met als grondslag de aanbidding van de Aarde. De volgende praktijken worden beschouwd als niet-duurzaam: fossiele brandstoffen, kunstmatige meststoffen, moderne systemen van landbouwproductie, irrigatie, herbiciden, landbouwgrond en weidegrond, zout, suiker, persoonlijk eigendom, geplaveide wegen, stuwdammen, hekwerk om akkers. – Joan Peros

Ook ‘monotheïsme’ en ‘het gezin’ worden gezien als niet-duurzaam. Het plan voor de gezondheidszorg van President Obama valt onder A21. Het gezin wordt sterk aangevallen. Iedereen boven 65 jaar moet  elke 5 jaar “counseling” over het levenseinde ondergaan. Abortus zal vaker worden uitgevoerd. Dit is bijna de exacte taal die ook in de Grondwet van de Sovjet Unie uit 1977 werd gebezigd!

Statistieken zullen worden bijgehouden van ieder huishouden. Er wordt gemeten wat ieder huishouden heeft geproduceerd. Dat wordt afgezet tegen de hoeveelheid water en energie etc die geconsumeerd. Voegt u iets toe aan het collectief, of bent u om in de woorden van Henry Kissinger te spreken: “Een nutteloze eter”?

Voor het hele artikel ; Wij worden wakker .

Dan het schieten in Denemarken ! luister naar deze meneer wat hij hier over zegt;

https://www.youtube.com/watch?v=oAoZVe9E6kY

Hieronder volgt een samenvatting van de basistekst. ( dit is van wijwordenwakker )

Definitie van de termen

contrails (condensation-trails = condensatiestrepen) : het gaat om condensatie van uitlaatgassen

 • Ze ontstaan afhankelijk van hoogte en temperatuur ( ook propellervliegtuigen ! )
 • Kenmerk : KORSTONDIGHEID
 • Bij moderne vliegtuigen met krachtige motoren kunnen dit meer persistente strepen zijn tot 30 à 40 km

Distrails (dissipation =verspreiding) : dit zijn ‘ tunnels’ die gevormd worden wanneer een vliegtuig door wolk gaat. De waterdruppels worden door de hitte omgezet in waterdamp

Chemtrails (chemical trails = chemische strepen): het gaat om vliegtuigstrepen, die opzettelijk in de lucht gesproeid worden vanuit militaire of politieke motieven

 • veel persistenter ( ze blijven uren hangen en waaieren uit )
 • via raster kunnen grote oppervlakten ‘gedekt’ worden
 • officieel ontkend met uitzondering van China en Rusland
 • verantwoording : beïnvloeding van het weer, vooral de neerslag bevordering of vermijden = cloudseeding

Over contrails

Meteorologen, klimatologen, weervoorspellers en verantwoordelijken uit het vliegmilieu ontkennen dat contrails effect hebben op het weer. Er bestaat alleen ‘natuurlijke’ sluierbewolking. Die vliegtuigstrepen hebben volgens hen geen effect op weer en zijn enkel een esthetisch fenomeen

Inhoud van contrails : koolwaterstof ( CO2) – waterdamp (H2O) – stikstofmonoxide (NOx) – zwaveloxide (SO2) – roet 

Samenstelling brandstof:

* burgerlijk: zo’n 50 chemische stoffen waaronder ethyleen, formaldehyde, acetyleen, propeen

* militair : is anders en dus gepatenteerd omdat het extra stoffen bevat  ivm een veel hogere ‘flashpoint’ en ivm hogere geleidbaarheid (bevat extra smeermiddel)
er is dus veel meer emissie
klachten bij personeel (hoofdpijn, moeilijke afwasbaarheid)

Er zijn uitstootbeperkingen, maar :

 • op basis van verslag, gemaakt door bedrijven zelf die de motoren produceren
 • de instantie die dit centraliseert wordt niet door overheid gecontroleerd
 • militaire toestellen vallen hierbuiten
 • de aanbevelingen zijn meestal niet omgezet in nationale wetgeving, dus niet afdwingbaar
 • problematisch zijn de Tanker KC 135 ( = equivalent van de Boeing 707) en de bommerwerpers. Hun uitstoot is voor koolwaterstof 1200 % en voor stikstofmonoxide 30 % hoger dan de referentienorm !

Met andere woorden : gewone contrails zijn op zichzelf al bron van heel ernstige pollutie!

Effecten van contrails op klimaat

Cirrus = natuurlijke bewolking, die gebeurt op 26.000 voet/8km (aan Noordpool lager, aan evenaar hoger), het is waterdamp die bevriest tot ijskristallen. Het is een dunne mist, die stabiel lijkt maar beweegt met een snelheid van zo’n 100 km per uur !

Klimaat = energiebalans tussen 
 

 • Zonlicht dat al dan niet teruggekaatst wordt (albedo-effect) en is vooral afhankelijk van bewolking  : bij de aarde is dat ongeveer 40 %, bij Venus 70 %, bij maan 7 %
 • Verlies warmtestraling aan de ruimte (broeikaseffect)

Belangrijk is dat de bewolking een belangrijke rol speelt in deze balans : 

 • Bepalend is niet de lage bewolking, maar vooral de cirrus of ‘sluier’-bewolking
 • Studies hierover zijn ZEER CONTROVERSIEEL !
 • WMO (World Meteorogical Organization) erkent enkel natuurlijke cirrus
 • Maar er bestaat dus ook door menselijke activiteit veroorzaakte cirrus-bewolking : in de vliegtuig-uitlaatgassen zitten ‘aerosols’ = microscopische partikeltjes die als zaadjes zijn waarop watermoleculen zich ofwel vastzetten/stremmen ofwel condenseren/bevriezen. Hierdoor ontstaan wolken. 
 • Hoe meer ‘vuiligheid’ (vooral bij oudere en militaire vliegtuigen) hoe dikker de wolkvorming     Cirrusbewolking neemt algemeen af behalve in gebieden met intens vliegverkeer (voor de noordelijke hemisfeer)

Peter Vereecke heeft dit op dinsdag 15 juni 2010 gepost een interessant stuk dat mag je echt zeggen hoor. En je kunt het gehele document dat bestaat uit 70 pagina’s basistekst en 230 bladzijden bijlagen. Deze kunnen gedownload worden op de site  Wijwordenwakker.

Geniet vandaag van de mooie zonnige dag and White love for you All