Deze 6 dingen gaan in 2020 veranderen aan je zorgverzekering

04 september 2019 Bart Koenraadt

In 2020 gaat er weer het een en ander veranderen aan je zorgverzekering. De definitieve wijzigingen, bijvoorbeeld over de zorgpremie, de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage worden in de miljoenennota, die tijdens Prinsjesdag wordt aangeboden, bekend gemaakt.

Toch zijn een groot aantal veranderingen al (zo goed als zeker) bekend. Wist je dat één van de wijzigingen zelfs grote invloed heeft op twee derde van alle Nederlanders?

Hieronder zet ik de zes belangrijkste wijzigingen voor volgend jaar voor je op een rij:

1. Hogere zorgpremie

De zorgpremie gaat zo’n 3 euro per maand omhoog in 2020. Dat komt neer op bijna 40 euro in totaal. Bronnen dichtbij het kabinet bevestigen dit woensdag. De zorgkosten zijn namelijk al een aantal jaren aan het stijgen. Ook in 2020 wordt daarom een premiestijging verwacht door het kabinet.

Het blijft wel een indicatie, aangezien uiteindelijk de zorgverzekeraars zelf de hoogte van de premie bepalen. Uiterlijk 12 november zijn alle premies voor volgend jaar bekend gemaakt. DSW maakt een week na Prinsjesdag traditiegetrouw als eerste de prijs voor hun zorgverzekering bekend. De rest zal waarschijnlijk pas volgen in november.

De nominale premie voor de basisverzekering komt in 2020 daardoor uit op: 1421 euro.

Vorig jaar steeg de zorgpremie met gemiddeld 80 euro.

Zorgtoeslag

Tevens bevestigen deze bronnen dat de laagste inkomens een volledige compensatie van deze premiestijging kunnen verwachten dankzij de zorgtoeslag.

De exacte bedragen voor de zorgtoeslag per inkomensschaal worden later van dit jaar bekend gemaakt door de Rijksoverheid.

2. Minder korting op je collectieve zorgverzekering

Een wijziging die veel werkzame Nederlanders aangaat, is de lagere korting op de collectieve zorgverzekering, die vaak via de werkgever wordt afgesloten.

De korting op de collectieve basisverzekering wordt gehalveerd van 10 naar 5 procent. Daarmee worden deze verzekeringen in 2020 minimaal 60 tot 84 euro duurder.

En waarschijnlijk nog meer als alle andere (niet-collectieve) verzekeringen ook duurder worden. Een zorgverzekering zonder collectief via je werkgever of sportvereniging wordt daardoor steeds interessanter.

Zo’n twee derde van alle Nederlanders is collectief verzekerd, vaak bij één van de grotere verzekeraars, zoals Zilveren Kruis, VGZ, Menzis of CZ.

Meer transparantie

Minister Bruno Bruins van medische zorg wil verder dat zorgverzekeraars duidelijk laten zien:

  • Welke zorgverzekeringen die dezelfde verzekeraar aanbiedt op elkaar lijken
  • Op welke verzekeringen een korting wordt toegepast en hoe hoog die korting is

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert de transparantie-eisen voor verzekeraars.

3. Aanvullende verzekeringen verder uitgekleed?

De trend van de laatste jaren is dat de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen steeds verder worden uitgekleed.

Dat gebeurt op op twee manieren:

  1. De premie van de aanvullende verzekering gaat omhoog
  2. De vergoedingen van de aanvullende verzekering gaan omlaag

Ook in 2020 is de verwachting dat aanvullende verzekeringen verder worden uitgekleed.

Waarom?

Omdat simpelweg steeds minder Nederlanders kiezen voor een aanvullende verzekering. En Nederlanders die er wel voor kiezen, gebruiken de dekkingen in de verzekering steeds vaker. Het kostendekkend maken van aanvullende- en tandartsverzekering wordt daardoor steeds duurder voor verzekeraars. Die zijn genoodzaakt om iets te doen.

Zo wordt bijvoorbeeld het aantal zorgverzekeraars dat onbeperkt fysiotherapie vergoeden ieder jaar minder.

4. Geen eigen risico meer voor stoppen met roken

Goed nieuws voor mensen die willen stoppen met roken. In 2020 kun je een stoppen-met-rokenprogramma volgen zonder dat je dit geld gaat kosten. Zorgverzekeraar mogen vanaf volgend jaar namelijk geen eigen risico (van 385 euro) meer in rekening brengen.

Neem contact op met je huisarts als je serieus wil proberen te stoppen met roken en daarbij wel wat hulp kan gebruiken.

5. Nieuwe dekkingen in het basispakket

In 2020 wordt het basispakket wederom uitgebreid.

Dit komt erbij:

Specialist ouderengeeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

Eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt per januari 2020 waarschijnlijk gedekt vanuit de basisverzekering

Let op: deze wijziging staat nog niet helemaal vast.

Nieuwe medicatie tegen kanker

Bij specifieke vormen van longkanker kunnen patiënten rekenen op vergoeding van de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Belangrijk: deze toevoeging is al vanaf 1 september beschikbaar voor kankerpatiënten.

Middel Fampyra tegen ms in basispakket

Patiënten met Multiple Sclerose hebben in 2020 recht op vergoeding van het geneesmiddel Fampyra. Het medicijn verbetert het loopvermogen van patiënten. Dit gebeurt op advies van Zorginstituut Nederland.

Belangrijk: deze toevoeging is al vanaf 1 september beschikbaar voor patiënten met MS.

Logeervergoeding zonder opname

Mensen die ver van huis moeten reizen voor behandeling bij een medisch specialist, maar niet worden opgenomen, krijgen in 2020 recht op een logeervergoeding.

De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht op voorwaarde dat er sprake is van minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling.

6. Meer transparantie medicijnprijzen?

Gezien de kostenstijgingen in de zorg wil minister Bruno Bruins dat goede medicijnen ook in de toekomst beschikbaar blijven tegen een redelijke prijs.

Hij wil daarom dat farmaceutische bedrijven duidelijker laten zien hoe zij tot een bepaalde prijs komen voor een geneesmiddel. Op dit moment zijn bedrijven vaak helemaal niet transparant. Dat maakt onderhandelingen met medicijnfabrikanten lastig.

Ook Koen Kuijper van Zorgwijzer maakt zich zorgen over de kostenstijgingen:

“Dure geneesmiddelen slokken een steeds groter deel van het zorgbudget op. Op gegeven moment is de koek op. Dan moet de minister wel harde keuzes maken en bepaalde medicijnen niet meer opnemen in het basispakket. Er komen immers genoeg middelen op de markt waarvan onvoldoende is bewezen of ze werkzaam zijn.”