Deurwaarders

Deurwaarders
Een parkeerticket niet betaald? Een onterechte boete niet betaald? Dan zou het wel
eens kunnen dat u een deurwaarder over de vloer krijgt.
Om nog maar eens in herhaling te vallen. Het maakt niet uit met welke deurwaarder
u te maken krijgt, die staan allemaal geregistreerd in de KBO als bedrijf met
ondernemingsnummer.
Dat is dus een bedrijf, dus privaatrecht, dus contractenrecht. Kan die deurwaarder
dan een contract tonen dat u in natte inkt ondertekend heeft?
Wat doet die deurwaarder überhaupt voor uw deur?
Als we teruggrijpen naar de grondwet vinden we daar artikel 17: De straf van
verbeurdverklaring der goederen kan niet worden ingevoerd.
Iedereen dient de grondwet na te leven, ook die deurwaarder. Wat staat die dan in
hemelsnaam aan uw deur te doen om daar uw goederen te komen opschrijven
m.a.w. verbeurd te verklaren?
Daarnaast kan u zich beroepen op artikel 15: de woning is onschendbaar. Die heeft
dus niets in uw woonst te zoeken tenzij die een huiszoekingsbevel heeft.
Dat is dan ook het spelletje dat deurwaarders spelen, want ook hier hebben ze
weeral uw consent (toestemming) nodig. Die zal u langs alle kanten bespelen om u
te overtuigen om hem binnen te laten. Een deurwaarder die de wet kent, weet dat die
u uw toestemming nodig heeft om uw woonst te betreden. Zo niet pleegt die zelf
strafbare feiten. Echter als hij u kan overtuigen om hem binnen te laten, geeft u hem
Versie 1.0 pagina 88 © Wakkere Belg
uw consent. Dan geef je aan dat die machtiging over u heeft en geef je dus onbewust
uw toestemming tot de verbeurdverklaring.
Een deurwaarder is eigenlijk een dief die u op voorhand laat weten dat hij u gaat
komen bestelen.
We zullen u een geheimpje vertellen. Wist u als die deurwaarder voor uw deur staat,
dat die (vermeende) schuld reeds betaald is? Die deurwaarders kopen uw schuld af
voor een fractie van de openstaande schuld. Dat betekent dus dat als die
deurwaarder aanklopt dat uw schuld reeds vereffend is. Die gaat u wel langs alle
kanten onder druk zetten voor uw consent (=hem binnenlaten). Als hem dat lukt,
heeft die voor een klein bedrag uw schuld overgekocht, om u nadien op te zadelen
met goed wat deurwaarderskosten en kan die ook uw goederen met winst verkopen.
Mogelijk heeft die een politieagent bij. Maakt niet uit: artikel 15 en 17 van de
grondwet. Die hebben daar niets te zoeken tenzij ze u een contract kunnen tonen of
als ze een huiszoekingsbevel hebben.
I.p.v. kwaad te zijn op die deurwaarder, zou u hem moeten bedanken. Hij heeft
immers uw openstaande schuld vereffend. Nu probeert hij winst te maken door u
deurwaarderskosten te laten betalen en door uw goederen aan te slaan om met
winst te verkopen. Maar dat is zijn probleem. De schuld is vereffend, dus er is geen
openstaande schuld meer. Die deurwaarder is een bedrijf waar u helemaal geen
contract mee heeft. Dus dank u meneer de deurwaarder en salut en kost!!!