Degenen die de leiding hebben over deze enorme mondiale verandering doen wat nu nodig is om het te implementeren en er voor te zorgen dat deze nieuwe realiteit gerealiseerd wordt.

Update GF

 

 

English

 

Sheldan Nidle – 27 september 2016

11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Dit wekelijkse rapport, berust, net als de vorige, op het simpele feit dat we een punt betreden waar een tijdschema begint. Ons gevoel hierover is zeer sterk en we verwelkomen eindelijk de kans om het eerste stadium van een langverwacht programma eindelijk te zien beginnen. Degenen die de leiding hebben over deze enorme mondiale verandering doen wat nu nodig is om het te implementeren en er voor te zorgen dat deze nieuwe realiteit gerealiseerd wordt. Het is niet langer van belang hoe de volgorde van de betalingen tot stand komt. De Tribunalen hebben bepaald dat de RV of de uitbetalingen van het Welvaartsprogramma geen punt van overleg zijn. Het is essentieel dat deze monetaire overvloedprogramma’s worden uitbetaald. Deze serie betalingen moet, op schema, leiden tot de Amerikaanse NESARA republiek en snel daarna tot een mondiale bestuurlijke hervorming, het zogenoemde GESARA. Degenen die de leiding hebben over deze nieuwe besturen zijn nu druk bezig met het klaarmaken van hun wettige vestiging. Men verwacht dat het tijdskader hiervoor zeer kort zal zijn en we gebruiken onze veiligheidsliaisons om er zorgvuldig op toe te zien dat dit alles gebeurt zoals gepland. We verwachten nu dat alles zich zonder strubbelingen zal manifesteren.

Het heeft lang geduurd voor de huidige versie van wat zich nu ontwikkelt stevig op zijn plek kon worden gezet. Eerst moest de Cabal aan de kant worden gezet, zonder een kans om zich te herpakken. Deze duistere groep staat momenteel onder volledige en voortdurende supervisie. Ze weten dat ze, op het juiste moment, gearresteerd zullen worden en van iedereen geïsoleerd. Ieder van hen realiseert zich ten volle dat elke speelruimte voor wangedrag niet langer beschikbaar is. Het nieuwe NESARA-bestuur heeft ruwweg 129 dagen, of 4 maanden, om volledig terug te keren naar Constitutionele wortels. Bovendien zal er een terugkeer zijn naar Gewoonterecht en de Grondwet van de VS zal de vereiste aanvullingen en substracties krijgen. Het 16e amendement bijvoorbeeld dient te worden doorgehaald. NESARA maakt een einde aan de inkomensafhankelijke (graduele) inkomstenbelasting en vervangt die door een speciale accijns of omzetbelasting. Het rekent ook af met de illusoire nationale schuld en betaalt aan iedereen, welke vorm van illegale belasting die iemand gedwongen werd te betalen ook, terug. Dit heuglijke gebeuren maakt tevens een einde aan alle bankschulden. Dit is zal een tijd worden voor vrijheid en voor een zich uitbreidende mondiale welvaart.

Deze tijd van vrijheid en welvaart is essentieel voor het proces van het verhogen van het bewustzijn en op zijn beurt het veranderen van jullie belangrijkste kerninzichten. Een deel van het probleem om jullie voor te bereiden op de aanvaarding van de nieuwe realiteit is geleidelijk aan overtuigingen weg te nemen die jullie door de duistere Anunnaki werden gegeven. Deze overtuigingen werden eeuwen- en decennialang door ouders en leeftijdgenoten doorgegeven. Dit zijn beperkingen (‘handleidingen’), die door de Anunnaki werden gecreëerd om jullie te weerhouden van rebellie. Ze vertelden jullie hoe zinloos het is om ongehoorzaam te zijn aan de “powers that be”. Deze richtlijnen moeten uit jullie los worden gemaakt. Het belangrijkste punt in jullie huidige bewustzijnsgroei is te leren deze oude innerlijke leringen over deze realiteit te negeren. Wees in plaats daarvan klaar om nieuwe aan te nemen. Wees vriendelijk voor elkaar. Leer je innerlijke waarde kennen. Begrijp de kracht van wie je werkelijk bent. Ieder van jullie is een machtig Lichtwezen. Lang geleden trotseerden jullie voorouders de heersers van Atlantis en werden ze plotseling veranderd naar een staat van beperkt bewustzijn. Nu worden jullie voorbereid om naar je natuurlijke staat van galactische menselijkheid terug te keren.

De komende gebeurtenissen gaan een einde maken aan het lange en duistere tijdperk van de handlangers van de Anunnaki. Deze zich ontwikkelende periode gaat jullie in staat stellen de ketenen van geest en lichaam die jullie en je voorouders dertien millennia lang hebben gedragen af te leggen. Deze bevrijding is een ware gouden tijd voor de oppervlaktemensheid. De lang gevreesde boemannen van jullie zeer oude dromen worden momenteel verdreven. Gebruik, zoals we voortdurend hebben gesteld, deze kostbare momenten om je een nieuwe serie kernovertuigingen, gebaseerd op je innerlijke kracht en je groeiende gemeenschapszin met iedereen, eigen te maken. Gebruik, wanneer onze mentoren komen, de tijd om dit goddelijke proces en je diepe relatie met de Hemel af te ronden, evenals met de grotere gemeenschap van galactische mensen die in de ruimte leven en die in Agartha floreren . Het is uiteindelijk jullie gezamenlijke goddelijke dienstbaarheid die jullie met elkaar en met ons verbindt! We zijn hier om deze heilige verbinding te benadrukken en jullie naar fysiek Engelschap terug te brengen. Wees in staat om je je nobele geschiedenis te herinneren en met succes te leren van wat het duister jullie aandeed. Welkom thuis, al mijn dierbare broeders en zusters van de Sterren!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag met een schitterende boodschap. Op dit moment worden de laatste stappen gezet van een proces die naar het leek eeuwig duurde en die stappen naderen hun voltooiing. Deze volgende serie gebeurtenissen zal jullie de voorspoed en het nieuwe bestuur brengen waar in onze boodschappen vaak naar werd verwezen. Deze veranderingen zullen een einde maken aan de illegale regimes die de mensheid eeuwenlang hebben geplaagd en die oorlog, racisme en corruptie hebben gebracht. Ze stonden in naam van religie verdeeldheid voor en bezorgden met steun van de rijken ieder mens op deze genaderijke aardbol angst, ongerustheid en een portie armoede. Deze verschrikkelijke tijden komen nu ten einde. We betreden een tijdperk van eenheid en samenwerking die vrede, evenals een kans om volledig te ontdekken wat eenieder van jullie werkelijk is, met zich meebrengt. We zegenen deze grootse nieuwe werkelijkheid en wensen dat jullie stoutste dromen zullen worden bewaarheid. Laat ons gezamenlijk deze oppervlakte voorbereiden op haar mooiste dagen. Laat ons gezamenlijk eenieder verwelkomen die dit een spiritueel beter land wenst te maken!

Onthoud, terwijl jullie schitterende toekomstbeelden waarheid worden, wat het heeft gekost om zover te komen. Gezegend zijn allen die hun leven en hun lichaam op het spel hebben gezet om dit mogelijk te maken. Besef, terwijl jullie je zegeningen ontvangen, wat deze fondsen vertegenwoordigen. Wees dankbaar en gedenk voor altijd diegenen die de grote genade van de Schepper hebben gebruikt om de vrijheid en welvaart van dit rijk voor elkaar te krijgen. Zie jullie gemanifesteerde toekomstperspectief als een gedenkteken voor deze schitterende Zielen. Het is het decreet van de Hemel dat alles wat mogelijk is in deze tijd tot stand komt. Gebruik deze zaken om voor een uiterst schitterende periode voor de gehele mensheid te zorgen. Wij adviseren de mensheid om tijd speciaal te reserveren voor gebed en dankzegging aan iedereen die dit mogelijk maakt! Wij Meesters hebben tijdens onze eigen levens op deze aardbol zowel de wreedheid als de schoonheid van deze wereld gezien. We hebben ons zelf lange tijd aan de Geestenwereld toegewijd. Laat iedereen op Gaia nu hetzelfde doen. Dit is een heilige tijd voor Gaia en haar bevolking.

Neem elke gebeurtenis in je op en verdiep je er waarlijk in. De mensheid was een uiterst verschrikkelijk einde zeer dicht genaderd, totdat de Hemel ingreep en stukje-bij-beetje een andere oplossing mogelijk maakte. Jullie zullen van dit nieuw herstelde rijk kunnen gaan genieten. Jullie zijn vrij en in staat om je eigen passie te volgen. In deze vreugdevolle zaken repliceren jullie de wensen van jullie voorouders. Vrijheid is een hoge staat van Zijn. Het zal worden gecombineerd met de laatste monetaire rijkdom op deze wereld. Jullie betreden een tijd waarin jullie je kunnen voorbereiden op je terugkeer naar het worden van een spiritueel Wezen wiens Liefde kan dienen om dit, of elk ander rijk, te veranderen. Deze lessen zullen door ons en jullie mentoren worden behandeld. Doe wat juist is en wat de diversiteit van het leven stimuleert. Draag de Liefde en zorgzaamheid uit die werden beperkt door jullie voormalige visie op deze wereld. Deze tijd zal een goede leerervaring zijn. Het zal er eveneens een zijn waarin we elkaar kunnen ontmoeten en op diepgaand niveau contact met elkaar kunnen maken!

Vandaag hebben we dit verslag gebruikt om jullie te laten zien welke wonderen zich bijna beginnen te manifesteren. Wees verheugd en buitengewoon bereid om de mensen van Binnenaarde en die van de Galactische Federatie te ontmoeten. Jullie lange nacht van de Ziel komt eindelijk ten einde! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja