De Plenaire Vergadering op 18 en 19 December 2013.

Hallo Allemaal en een Goede Dag voor jullie,

Afbeelding-61

www.rust.nl

Zo de Plenaire Vergadering is vandaag en morgen ,die zal gaan over de Kabinets- Punten die stand van zaken geeft over de besproken Punten tijdens de Europese Raad.Er is veel te doen om Europa  wel of nietse touwtrekkerij spelletje, handje klap en verdoezelen van …. Een buitenstaander kan de was doen van wijze van spreken ,maar het is zo in elkaar gedraaid dat het voor de buitenstaander een vuile was aan het worden is en geen schoon of helder water /kijk meer kan krijgen.Gelukkig hebben we de Journaliste die een analyse geven en zo je eigen wijsheid ermee kunt verweven dan krijg je wat voor jouw is een verhelderend beeld zodat de troebel verdwijnt en het water klaart op. Dat is de bedoeling tenminste.

We weten allemaal dat we naar een Europa beleid gaan die voor vele landen gelden zal het brengt ons verandering en verwarring , onbegrip en onrust , asl we kijken van een neutraal inzicht geeft het ook (dat is ook mogelijk ????!!!

1 =  Geen grenzen, we kunnen ineen ander land  gaan wonen en werken. geeft meer vrijheid = dat had je gedacht de grenzen staan niet voor dit open !!

2 =  Gelijkwaardigheid in alle Europa landen die zich aan gesloten hebben = in je dromen, nee gelijkwaardigheid is ver van mijn bed show.

3 =  Duurzame energie en kosten verlagend = Ben je mal dan is armoede geen pré meer dan verliezen we inkomsten volgens de graaiers.(goededoelen)

4 =  Samenwerken aan een toekomst en vrede op Aarde = Oorlog en Corruptie, Samenzweringen en Controle uit oefenen =  Het volk onder druk zetten in wat voor vorm en op alle niveaus ,anders komt de waarheid en de uitvoer-plannen die we weg hebben gesluisd naar boven en zijn de rollen omgekeerd.

5 =  Vrede en Vreugde en Overvloed voor ieder gelijk = ha ja zijn we Nu een zinkend EU of stijgend EU   ? = Ik zie overal in de EU de zelfde problemen de een meer extreem als de ander eigenlijk komt het op het zelfde neer ; een groot experiment over het volk en kijken hoe zij – volk – elkaar belaagd en uitdaagt en de reacties hierop ? waar of waar .

Citeer uit het ; “Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 19 en 20 december 2013 ”

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

Tijdens de Europese Raad worden de defensieaspecten van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) besproken. De Europese Raad biedt een kans om op het hoogste niveau richting te geven aan de Europese samenwerking op het terrein van veiligheid en defensie. Verdieping van samenwerking op dit gebied is in de huidige omstandigheden, met krimpende defensiebudgetten en een snel veranderende omgeving, een noodzaak. De Europese landen zullen vooral in de eigen nabijheid meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de bescherming van hun veiligheid en belangen. De lidstaten staan voor de taak daar ook in EU-verband invulling aan te geven. Het kabinet onderstreept dat de EU met een geïntegreerde aanpak het volledige beschikbare instrumentarium ten volle moet benutten. De lidstaten zullen door intensievere samenwerking de benodigde (militaire) capaciteiten moeten versterken. Vanuit de optiek van het kabinet vormt samenwerking in kleinere (regionale) verbanden de drijvende kracht achter de verdieping van Europese defensiesamenwerking. De lidstaten moeten daarbij schaalvoordelen en synergiën in veiligheidsonderzoek beter benutten. De EU moet de inspanningen van de lidstaten ondersteunen en het kader bieden om de samenhang te bewaken. Om de juiste militaire capaciteiten te kunnen genereren is het belangrijk dat de EU beschikt over een sterke en competitieve Europese defensie-industrie. Hiervoor is het van belang dat bedrijven uit alle lidstaten gelijke kansen hebben op de markt, zowel grotere bedrijven als aan innovatieve toeleveranciers. Het kabinet zet in op eerlijke kansen voor toeleveranciers, in het bijzonder het innovatieve MKB, voor toegang tot internationale toeleveringsketens.

Ja dat zei ik al hierboven allen mijn inzicht vertaald maar dit is een interessant artikel dat ik in het geheel graag met jullie wil delen en belangrijk is .

17 DECEMBER 2013 OM 19:29.Door; Joost Niemöller  in ; De nieuwe Realist.en tevens de bron is.

Morgenochtend is er een plenaire vergadering van de Tweede Kamer over de Europese Raad van 18 en 19 december. Op de agenda staat dan het kabinetsstandpunt over de zaken die op deze Europese Raad besproken zullen worden. Daarover is de afgelopen dagen het nodige te doen geweest. Is hier sprake van een sluipende bevoegdheidsoverdracht naar de EU bij het economisch beleid?

Zeker.

Het gaat hier in het bijzonder over de invloed van de EU op de economische hervormingen van de lidstaten. Daarover staat in de brief van het kabinet:

Het kabinet steunt het idee om Europese governance ten aanzien van structurele hervormingen te versterken en ziet contractuele afspraken over hervormingen als potentieel nuttig instrument hiervoor.

Met andere woorden: dit kabinet is er voorstander van dat de EU meer invloed krijgt op de economische hervormingen van de landen, en is het eens met de invoering van zogeheten ’contractuele afspraken.’ Dit zijn niet zomaar ‘contractuele afspraken’, maar deze zijn ‘politiek bindend.’ Maar, zegt het kabinet daarbij, die moeten tot stand komen in ‘onderlinge overeenstemming’ en met ‘volledige betrokkenheid’ van de nationale parlementen:

 Het gaat wat het kabinet betreft bij eventuele contracten om politiek bindende afspraken waarbij ownershipvoorop staat, en die alleen in onderlinge overeenstemming tot stand kunnen komen met volledige betrokkenheid van nationale parlementen.

Let hier goed op: Hier staat niet dat deze nationale parlementen een laatste stem hebben bij het tot stand komen van deze contracten. Er wordt alleen iets gezegd over ‘overeenstemming’ en over ‘betrokkenheid.’Daarmee is de nationale soevereiniteit feitelijk opgeheven op het punt van economisch beleid. Met name omdat deze contracten tussen de natiestaten en de EU weldegelijk ‘politiek bindend’ zijn. En dus niet ‘adviserend.’

We weten inmiddels ook tot welke conclusies de Europese Raad zal komen. Die staan in een concepttekst die in Italië is gelekt. (PDF)

Van dit soort Europese ‘uitonderhandelingsteksten’ krijg je al lezende hoofdpijn, omdat het zeer moeilijk vast te stellen valt wat er nu eigenlijk staat. Zo is het ook bedoeld. Het zijn bezweringsformules om onderliggende tegenstellingen ter verdoezelen en om de richting van het beleid te versluieren. Het zijn versleutelde teksten. Het is in diplomatieke code.  Het is zeker niet bedoeld om u, Nederlandse burger, aan de neus te hangen wat er besloten wordt.

Wat staat er in die concepttekst nu precies over de beëindiging van de nationale soevereiniteit op het gebied van het economisch beleid? Nou, zo staat het er natuurlijk niet. Het hele woord ‘soevereiniteit’ komt er sowieso al niet in voor.

Het spitst zich in deze concepttekst allemaal toe op  afspraken die worden samengevat onder een zeker punt 35.

Aanvankelijk denk je nog: Hé, dat is mooi, de soevereiniteit van de natiestaten lijkt gewaarborgd. Want die ‘contracten’ waar het kabinet het ook over heeft, worden toch maar mooi gebaseerd op de initiatieven door de nationale parlementen. Ze zijn namelijk ‘homegrown.’ Mooi toch. Nou wacht even, dan wel ‘bindend’ gelinkt met de EU organisaties:

 Contractual arrangements will be a “home-grown” commitment which constitutes a binding partnership between the Member States, the Commission and the Council.

Ja, dat klinkt wel erg ‘verbonden.’ Toch?  En dat betekent toch dat wij in Nederland niets meer te zeggen hebben. Zo staat het er toch?

Nou…Ja, en nee. Want er staat dan toch ook weer iets anders: Het startpunt ligt bij de natiestaten. Kijk es aan. We hebben een startpunt. Mooi toch?

 The National Reform Programme submitted by each Member State in the context of the European Semester will be the starting point for the preparation of contractual arrangements.

‘Wij’ mogen beginnen. En een goed begin is het halve werk, toch?

Toch maar even beter lezen. Want dat is natuurlijk mooi van dat ‘startpunt’, maar die nationale hervormingsplannen zullen toch echt pas in kunnen gaan als de EU ze heeft goedgekeurd. De EU beslist. Het staat er echt. Je moet even zoeken, maar het staat er echt:

 They should be discussed and agreed with the Commission, and approved by the Council.

En dan het sluitstuk: deze contracten, waarvan ons eigen kabinet ook vindt dat ze bindend moeten zijn, zullen praktisch het hele spectrum van economisch en zelfs sociaal beleid bestrijken. En moeten een reflectie zijn van wat de EU wil:

Contractual arrangements will cover a broad range of growth and job-enhancing policies and measures, including the performance of labour and product markets, the efficiency of the public sector, as well as research and innovation, education and vocational training, employment and social inclusion. They will reflect the economic policy priorities identified in the shared analysis of the European Council and take into account the countryspecific recommendations.

Met andere woorden: Afgelopen. Over. Uit. Nederland is geen soeverein land meer. De deur van de EU gevangenis slaat keihard in uw gezicht dicht.

Mark Rutte gaat u de komende dagen vertellen dat we het allemaal anders moeten zien en dat hij er daar in Brussel ik weet niet wat heeft uitgesleept. De Tweede Kamer zal vervolgens instemmen. En dat was het dan.

Nederland. Overleden in december 2013, te Brussel.

Read more ; joostniemoller   tweedekamerstukken / download  en met dank aan gewoonnieuws.

Oké hier ben ik wel even zoet mee om het verder te lezen als ik mijn ogen open kan houden tijdens het lezen ,sluiten doe ik ze niet meer alleen als het nodig is om tot rust te komen dan wel. En als een schaap dat rond blaakt is verleden tijd – in heb genoeg aan mijn eigen leven maar wil dat wel in vrede doen en het recht dat ik heb als mens zijn , Universele Mensen rechten. Net zoals hij zingt VOOR IEDER ; Christmas Around The World (HD) is a new holiday melody performed and written by John Michael Williams

 

Ik wens je een fijne woensdag toe.

Warme Hart Groet