De grootste zwendel in de geschiedenis van de mensheid

http://finalwakeupcall.info/blog/2020/01/22/

De vernietiging van de moderne samenleving

De waanzin van negatieve rentevoeten

Nieuw socialisme

Waardevolle reserves vormen de basis van elke stabiele valuta

Verborgen geldgeheimen

Van wie is de centrale bank? Je staat op het punt om een ​​van de grootste geheimen in de geschiedenis van de wereld te leren kennen. Het is een geheim dat grote gevolgen heeft voor iedereen die op deze planeet leeft. Veel mensen kunnen diep van binnenuit voelen dat er iets niet klopt met de wereldeconomie, maar weinigen weten wat het is.

De dagen zijn voorbij waarin een gezin kon overleven met slechts één looncheque, elke dag lijkt het steeds verder uit de hand te lopen, maar slechts één op de miljoen begrijpt waarom. Je staat op het punt het systeem te ontdekken dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor het grootste deel van de economische problemen en de ongelijkheid in onze maatschappij van vandaag.

De Deep State wil niet dat je hierover geïnformeerd bent, omdat dit systeem hen de afgelopen 110 jaar aan de top van de financiële voedselketen heeft gehouden. Deze kennis zal je leven veranderen, omdat het de keuzes die je maakt zal veranderen. Als genoeg mensen dit leren, zal dat de wereld veranderen, omdat daardoor het systeem zal veranderen. Het is het grootste verborgen geldgeheim. Nog nooit in de menselijke geschiedenis zijn er zo veel tegelijk geplunderd door zo weinig, en het is allemaal bereikt door; de grootste zwendel in de geschiedenis van de mensheid.

De vernietiging van de moderne samenleving

De basisgedachte is dat centrale banken de rente steeds langer lager kunnen houden dan iemand zich kan voorstellen; want dat zorgt ervoor dat activaprijzen stijgen. Dat omvat aandelen, evenals onroerend goed en edelmetalen. Om de devaluerende voortgang van met name de Amerikaanse dollar als reservevaluta, maar ook alle andere papieren valuta’s te camoufleren; Moet de prijs van edelmetalen, ongeacht de vraag, kunstmatig naar beneden worden gemanipuleerd. En dit is de reden dat goud na het hoogtepunt van 2011 dit niveau nooit meer heeft bereikt of overtroffen, het had onder de huidige omstandigheden minstens omhoog geschoten moeten zijn naar € 50.000 per ounce.

Evenzo, veroorzaken de centrale banken enorme kredietinflatie als gevolg van de groei van de geldhoeveelheid. Waarin prijsverhogingen vertraagd en ongelijk zijn, als gevolg van het Cantillon-effect, omdat vroege ontvangers van het nieuwe geld goederen en diensten kunnen kopen tegen bestaande prijzen. Latere ontvangers, of degenen die helemaal geen nieuw geld ontvangen, krijgen hogere prijzen met een lagere levensstandaard. Toch koppelen de meeste mensen hogere winkelprijzen niet aan de eerdere uitbreiding van de geldhoeveelheid. Het zal moeilijk zijn een ​​nog effectievere methode uit te vinden voor de vernietiging van de moderne samenleving.

Ter verduidelijking; een versie van het Cantillon-effect werd waargenomen in Duitse concentratiekampen. Slachtoffers meldden dat degenen die in de buurt van de keuken waren, meer kans hadden op overleven. Het eten raakte vaak op voordat het degenen bereikte die in de velden en bossen werkten.

Richard Cantillon, was een tijdgenoot van John Law, ‘s werelds eerste, volledig moderne centrale bankier; hij introduceerde meer dan twee eeuwen geleden het Cantillon-effect; namelijk dat het uitgeven van nieuw geld voornamelijk de politieke groepen die het dichtst bij de centrale banken staan bevoorrecht. Dit ondermijnt het vertrouwen in het hele financiële systeem, in het heden en het verleden. Plots weten mensen niet meer wat ze waard zijn. De auto-onderdelendistributeur die zijn hele leven heeft gewerkt, een miljoen Euro heeft gespaard en op een spaarrekening bij de bank heeft geplaatst, ontdekt nu dat zijn buurmanbankier, die speculeerde op bankaandelen, twee keer zoveel waard is als hij is. Hij kijkt naar de toekomst; hij vraagt ​​zich af wat er gaat gebeuren.

Specifieker; Je werkt je hele leven en je bent bijvoorbeeld € 1 miljoen waard. Dan drukt de Centrale Bank zomaar € 40.000 miljoen of meer per maand af. Ze geven vervolgens het nieuwe geld aan de mensen die het dicht bij hen staan, t.w. de banken die moeten worden gered, andere banken, of mensen die speculeren in aandelen, kortom het zijn de individuen die campagnebijdragen leveren, of fabrikanten met Deep Staats-contracten die wapens maken, enz.

“De insiders – die rijk en goed verbonden zijn – krijgen het geld eerst. Ze concurreren ermee door goederen en diensten te kopen, die net zo duur zijn als tijdens het oude geld. Maar tegen de tijd dat nieuw geld de arbeidersklassen bereikt, is dit nieuwe geld reeds inkoopkracht minder waard dat uiteindelijk het punt zal bereiken waarop het waardeloos is.

Nu, met de drukpersen van de centrale banken – geven ze effectief het geld aan hun vriendjes in de banksector. Van daaruit sijpelt het door de gehele financiële gemeenschap en verhoogt het de prijzen voor financiële activa en onroerend goed, die vaak eigendom zijn van de top 10%.

Centrale banken bieden goedkoop geld aan banken, het goedkope geld verhoogt kunstmatig de activaprijzen; de ten onrechte opgeblazen activaprijzen maakt iedereen die met deze activa verbonden is, rijk. De hedendaagse economie is exclusief voor vooraf geïnformeerde speculanten, omdat alleen de intieme kliek rijkdom kan bereiken op kosten van alle anderen. In de tussentijd hebben velen die nu wakker zijn zich gerealiseerd wat er is gebeurd en zijn begrijpelijkerwijs woedend. – Deze mensen haten bankiers. En niet voor niets: ze hebben vals gespeeld. Het zijn insiders die het meest profiteren van het dwaze gelddrukken van de centrale banken.

Als de bankiers hadden gekregen wat ze verdienen, in plaats van reddingsacties, opties en bonussen te krijgen, zouden ze failliet zijn gegaan. Dan zouden we zien wat ze echt waard zijn. Ze hadden de stukken kunnen oppakken en nieuwe en betere financiële instituten kunnen creëren. En vandaag zou de wereld een stuk wijzer zijn met eerlijke bankiers en betere dienstverleningen aan bankklanten. Kortom, over de hele wereld zou een veel eerlijker financieel systeem hebben bestaan.

Elke regering die papiergeld gebruikt, is bezweken aan het fatale leenniveau. In plaats van herstructurering van deze schulden, zorgt papiergeldsystemen voor een snelle uitbreiding van de monetaire basis om de aflossing van schulden in gedevalueerd geld te vergemakkelijken.

Dit is niet anders dan stelen. En toch, dat is wat altijd is gebeurd, en uiteindelijk zal resulteren in een enorme crisis en het uiteenvallen van sociale normen.

De waanzin van negatieve rentevoeten

Een negatieve nominale rentevoet is onmogelijk, want een negatieve rentevoet voordat rekening wordt gehouden met inflatie, is een vreemde wereld het impliceert een wereld die niet echt kan bestaan. Lenen tegen minder dan nul suggereert dat ze geloven dat de huidige waarde van geld lager is dan de toekomstige waarde, met andere woorden, deflatie, in de veronderstelling dat het risico van wanbetaling of inflatie bijna nul is.

Hierdoor kunnen overheden wegen aanleggen en pensioenen uitbetalen met geld dat hen minder dan niets kost. Hoe lang kan dit voortduren? – Bedenk; als de lange interest tarieven onder nul blijven, is geld niet alleen gratis, het is zelfs een kostenpost het niet te lenen!

Om de onzin aan te tonen: Stel je voor dat je een huis koopt. Als geldschieters bereid zijn om een ​​lening te verstrekken tegen een negatieve nominale rente die wordt gewaarborgd door niets meer dan het volledige vertrouwen en krediet van de overheid, dan zullen geldschieters zeker bereid moeten zijn krediet aan je te verlenen tegen de waarde van je huis. Dat kan je een bijzondere hypotheek opleveren – een die je rente betaalt. Tegen een tarief van min 0,023% zou een woninghypotheek van € 1 miljoen een extra inkomen geven van ongeveer € 19 per maand.

Dit roept diepgaande metafysische problemen op. Als een hypotheek een negatieve rente heeft, betekent dit dat het huis, of iets van gelijke kapitaalwaarde, een negatieve waarde heeft. De geldschieter moet immers iemand betalen om in het huis te wonen. En als huizen minder dan niets waard zijn, vraag je dan af wat een auto waard is, of een diamanten ring of een luxe cruise? Betekent dit dat geld geen waarde heeft? Of zelfs negatieve waarde heeft?

Dat geld kan dus niet meer aan iemand worden gegeven in ruil voor een positieve rentebetaling. De lener moet dan worden betaald om het voor de uitlener op te slaan! En als geld geen waarde heeft, wat gebeurt er dan als je een tuinman inhuurt om onkruid te verwijderen? Moet je hem betalen? Of moet hij jou betalen? Hoeveel uur moet hij voor je werken voordat je toestemming geeft om zijn geld aan te nemen?

Het hele negatieve rentevoetgebeuren is zo in strijd met de natuur, te bizar als je erover nadenkt.

Conclusie: dit is de abnormaalste wereld ooit; waarin we leven!

Nieuw socialisme

Het ‘nieuwe socialisme’ van vandaag heeft zich als een kanker door het hele systeem verspreid en treft industrie na industrie. Net als kanker, zodra het een industrie infecteert, verspreidt het zich van bedrijf tot bedrijf in diezelfde sector. Plots kunnen bedrijven niet functioneren zonder massale overheidssteun. De toezichthouders van de staat brengen de rest van de economie omlaag; waardoor deze zwakker en minder competitief wordt en zich verder in de schulden sleept.

“Socialisme vernietigt altijd de armen omdat het hen berooft van sociale mobiliteit en het hen onmogelijk maakt zichzelf te beschermen tegen de aanvallen van sterken. Historisch gezien is de schade beperkt gebleven omdat uiteindelijk het socialisme een economie verstoort dat zelfs de rijken en machtigen laat lijden. En, dat is wat zo gevaarlijk is aan het nieuw socialisme, Het ondermijnt de rijken helemaal niet. Het doet precies het tegenovergestelde, het nieuw socialisme behoudt het winstmotief voor de rijken en de goed bevrienden. In dit nieuwe model lijden alleen de armen. De rijken worden altijd beschermd.”

Nieuw socialisme is kapitalisme voor de rijken, zonder enig risico, en socialisme voor de armen, zonder enige rechten. – Geld spreekt; politici hebben een scherp gehoor. Trouwens, de rijken werden niet zo rijk door hun eigen inspanningen; diezelfde ‘politici’ hebben hen enorm geholpen.

Gina Rinehart, de rijkste vrouw op aarde, kan de armen vertellen dat ze “moeten stoppen met drinken, stoppen met roken en harder moeten werken”. “Het is niet alleen een doorknede mythe, het is ook een nuttige. Geld verdienen, op de ouderwetse, eerlijke manier is nog steeds je beste gok, tenzij je de overheid of de centrale bank in je zak hebt.

Waardevolle reserves vormen de basis van elke stabiele valuta

En wanneer deze chaos is begonnen, is het plan om van het IMF een soort supercentrale bank te maken; met veel “internationale reserve-activa” – SDR’s (speciale trekkingsrechten) – die ze aan elk land kunnen uitdelen dat het nodig heeft. Stel niet te veel vragen. Om het simpel uit te drukken: het geldsysteem van de nieuwe wereldorde zal weer op papiergeld gebaseerd zijn, en wereldwijd beheerd worden door bureaucraten. Je zult gelijk zien dat het een hopeloos voorstel is; een superbank gerund door supereconomen, het financiële systeem van de hele wereld zal niet lang bestaan en zich snel opblazen. Elk systeem op basis van papier, zoals het huidige, wordt zondermeer opgeblazen. Geen enkel papiergeldsysteem heeft ooit een volledige kredietcyclus overleefd, omdat papiergeld – een vorm van primitief, door krediet ondersteund geld – zonder enige discipline onbeperkt is. Dat – en niet het gebrek aan internationale monetaire hervorming – is de reden waarom er nu zoveel bubbels zijn.

De basis van elke stabiele valuta is waardevolle reserves. Vooral in onzekere tijden als vandaag, het is voor de toekomst van elke valuta van cruciaal belang. Waarmee de nationale rijkdom zelfs in moeilijke tijden kan worden veiliggesteld.

De centrale banken hebben de economie doordrenkt met gratis nepgeld – € 3,6 biljoen d.m.v. hun kwantitatieve versoepelingsprogramma (QE) en meer dan € 10 biljoen aan nieuwe overheidsschulden. Met dat soort monetaire vuurkracht zou je denken dat er een hel van herstel zou zijn bereikt. In plaats daarvan voegt het herstel van – 2007 tot 2018 – slechts 19,28% toe aan het reële bbp, wat minder is dan de 19,89% die werd toegevoegd in de 10 jaar van de Grote Depressie, na de crash van 1929. Denk daar eens over na!

Gratis geld is een zwendel, het is zwendel zoals hierboven uit de doeken is gedaan. Hoe langer het duurt, hoe onstabieler de hele samenleving wordt, hoe oneerlijker het lijkt en hoe radicaler de hervormingen die nodig zijn.

Tot nu toe is het grootste deel van het nieuwe geld overwegend naar de Deep State-trawanten in regerings- en financiële instellingen gegaan, en in de zakken van de rijken terecht gekomen. In 1965 kreeg de top 10% van de bevolking 35% van het nationale inkomen. Vorig jaar kreeg het 50%. Waarom? De rijken kopen aandelen en obligaties. Vervolgens kopen de centrale banken – met behulp van hun nieuw geld – deze activa van hen weer terug tegen hogere prijzen. Wat denk je daarvan?

Hierdoor voelt 90% van de bevolking zich uitgesloten en bedrogen. Ze protesteren, en dan stemmen ze op degenen die beloven Amerika weer groot te maken, of op de ‘liberalen’ die beloven de fouten van het kapitalisme recht te zetten, dat niets anders dan onzin is.

Amerika en de rest van de wereld zullen echter niet opnieuw groot kunnen worden gemaakt, totdat de echte fouten – eeuwige oorlog en permanente nepgeldinflatie zijn gecorrigeerd. En deze fouten worden niet begaan door kapitalisten, of door de Russen, Chinezen, Venezolanen of Iraniërs. Deze fouten worden begaan door de centrale planners, de centrale banken, de regeringen, de politici, bureaucraten, lobbyisten, complicen en andere Deep State-agenten, die hun handlangers zijn. Om deze reden is het droogleggen van het moeras dringend noodzakelijk.