De allerlaatste conflicten worden nu uitgevochten.

Update GF

 

Sheldan Nidle – 30 augustus 2016

8 Batz, 15 Uo, 13 Caban

Selamat Jalwa! Deze wereld zit nu in de stress. De allerlaatste conflicten worden nu uitgevochten. Het Licht is er in geslaagd de bovenhand te krijgen in al deze aflopende gebeurtenissen. Het duister kan duidelijk zien dat hun laatste worstelingen alleen in een nederlaag kunnen uitmonden. Deze laatste strubbelingen, waaronder het nieuwe monetaire systeem en het bijbehorende financiële systeem, zijn grotendeels beslist. Zelfs de introductie van de valuta-uitwisseling is begonnen. Er wordt verwacht dat velen van jullie spoedig essentiële informatie zullen ontvangen die jullie in staat zal stellen je lang bekende valuta om te ruilen voor enorme bedragen. Dit is maar een deel van een manier om de vele langverwachte valuta-omwisselingen die al jaren geleden werden beloofd te beginnen. De belangrijkste obstakels kwamen van een de facto Amerikaans regime, dat de resultaten van dergelijke grote gelduitwisselingen, uitgevoerd door degenen die nooit eerder de gelegenheid kregen voor zo’n uitgebreide serie geweldige kansen, vreesden. Desalniettemin is dit slechts een begin, veroorzaakt door de vele vertragingen die het verzenden van wat “de welvaartsprogramma’s” genoemd worden in de weg stonden. Dit feit heeft de oorspronkelijke volgorde enigszins gewijzigd.

De welvaartsprogramma’s zijn lange tijd verbonden geweest aan wat nu de nieuwe NESARA republiek wordt genoemd. Het is deze entiteit waar het duister enorm bang voor is. Het brengt een legale entiteit aan de macht met als opdracht deze regering terug te brengen naar een grondwettelijke autoriteit van de VS en een einde te maken aan alle illegale praktijken die haar valuta ernstig verzwakte en de rechten van het volk zwaar heeft beperkt. Dit nieuwe tijdelijke bestuur (met een tijdsduur van 4 maanden) zal dit alles rechtzetten en geeft Amerika gewoonterecht, vrijheid en immense welvaart. Het is dit nieuwe bestuur dat vrede, samenwerking en harmonie tussen naties gaat aanmoedigen. Het zal tevens de eerste mondiale inleidingen doen die snel zullen leiden tot volledige disclosure van ons zachtmoedige bestaan. Het zal ons in staat stellen jullie in het openbaar aan te spreken over het eerste contact en hoe we tezamen jullie allen naar volledig bewustzijn kunnen brengen. Dit proces zal ons mentor-programma bevatten evenals het gebruik van een levende Kristallen Lichtkamer. Dit alles zal inclusief een serie sleutellessen door jullie Opgestegen Meesters zijn!

Dit proces van voorgeschreven verandering bevat een bewustzijnsgroei (spirituele bewustwording) die de Hemel nu dagelijks naar jullie toe “straalt”. Jullie dienen te beseffen dat hetgeen momenteel gebeurt onderdeel uitmaakt van een enorme realiteitsverandering die volledig door de Hemel wordt gechoreografeerd. Momenteel verblijven jullie op een dimensionaal verdeelde wereld. Het binnenste deel, bij ons bekend als Agartha, is een Binnenaarde rijk vol met volledig bewuste Wezens die in een 5 dimensionaal rijk leven. Het andere deel is jullie oppervlakte realiteit. Dit is een driedimensionaal rijk dat het resultaat was van sluwe Atlantiaanse experimenten die jullie in een beperkt-bewustzijnsrealiteit hebben gehouden. Jullie zijn de nakomelingen van een experiment dat gedurende ruwweg de laatste 13 millennia effectief is geweest. Dit buitengewone fenomeen is voorbestemd in de volgende paar jaar te eindigen en we zijn hier om de uitverkoren instrumenten te zijn om het succes hiervan te verzekeren. De Hemel is serieus van plan jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen en de dimensionale essentie van deze wereld te verenigen. Deze activiteit zal jullie in staat stellen gracieus naar jullie vroegere realiteit terug te keren.

De huidige tijd markeert het einde van dit tijdperk en de dageraad van een nieuw tijdperk, gevormd door jullie transformatie tot volledig bewuste Wezens. Dit proces bevat een vloeiend tijdschema, vastgesteld door de Hemel. We begrijpen volledig hoe frustrerend de tijdsspanne die dit in beslag neemt, is. Nogmaals moeten we jullie eraan herinneren dat jullie deze realiteit beëindigen door die te wijzigen in een die wordt gekenmerkt door wat de meesten van jullie heel goed wonderen zouden kunnen noemen. Jij en ik wijzigen de hele aard van deze realiteit. Jullie gaan leren hoe schepen te creëren die gemakkelijk en snel de ruimte kunnen doorkruisen, daarmee van de ene naar de andere wereld reizend. Deze reizen zullen slechts minuten duren en de ideeën die jullie lange tijd hebben gekoesterd grondig teniet doen. Gebruik deze tijd om jullie ware geschiedenis en interstellaire oorsprong opnieuw te leren kennen. Deze realiteiten zullen van jullie zijn naarmate je meer bewust wordt. De sleutel hiertoe is jezelf toe te staan voorwaarts te gaan. Het gaat allemaal om de Geest, en niet om wat jullie noemen materiële energieën. Er komt nog meer!!!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Ik ben een vermoeide reiziger die gedurende de vele eeuwen en millennia waarin ik heb gelopen zowel het Licht als de duisternis in talloze Zielen heb gezien. Ik heb dit land betreden om wijsheid te vergaren en om het Licht te omarmen. De Hemel heeft mij een grootse missie gegeven. Deze missie omvat het onderwijzen en laten zien van het Licht aan de mensheid, evenals het onthullen van het onnoemelijk grote verraad door het duister. Deze reizen stellen me in staat vele eerzame mannen en vrouwen te zien en om hen in een oogwenk te veranderen in de wonderbaarlijke wezens die ze in werkelijkheid zijn. In deze tijd zijn jullie de waarlijk waardevolle mensen die behoefte hebben aan goddelijke transformatie. De Hemel heeft een plan opgezet dat ik en anderen nu op een wonderbaarlijke manier navolgen. Jullie bevinden je op een pad naar een schitterende bestemming. Deze weg wordt nog steeds door velen betreden die een duistere overtuiging hebben en die jullie maar al te graag terzijde schuiven. Wees op je hoede voor hen en weet zonder te twijfelen dat het Licht hier is om ervoor te zorgen dat dit pad gewis naar een heilige voltooiing zal leiden.

Wees sterk en negeer de verzoeken van de gedoemden. Degenen die pogen deze hel in stand te houden staan feitelijk op de drempel van een omvangrijk uitsterven. Deze serie veranderingen zal jullie oog in oog doen komen staan met een aantal troosteloze realiteiten. Jullie zijn stuk voor stuk vernederde kinderen van de Schepper. Vanwege een langdurige periode van geheugenverlies zijn jullie de weg kwijtgeraakt. Wij zijn hier om jullie weer terug op het pad te brengen dat het duister jullie zo lang geleden heeft gedwongen te verlaten. Weer terug op dit pad zullen jullie de menselijke goedheid en volmaaktheid herontdekken die het duister met tweespalt, verdeeldheid en bedrog heeft bedekt. Op deze manier zal het Licht jullie in staat stellen vele onbekende zaken over jezelf te ontdekken. Jullie zijn wezens die verzadigd zijn met de Scheppers’ goedheid. Het is jullie taak om dit uit de eeuwen van vuil waarin jullie zitten naar boven te brengen. Dus wees waakzaam en in staat om nauwkeurig te luisteren naar wat wij zullen gaan vertellen!

Het Licht heeft jullie lange tijd beschermd, ervoor zorgend dat voorkomen werd dat het duister het bijzondere wezen van wie jullie werkelijk zijn kon vernietigen. Onze missie is om dit heilige voertuig verder te brengen en het opnieuw te vullen met dat wat het was voorbestemd te dragen. Dit proces vordert zoals is gepland. Diep van binnen zorgt deze ernstige en eindeloze opeenvolging van belangrijke gesprekken bij jullie voor enige frustratie. Dit is uiteraard te verwachten. Jullie zijn wezens geworden die net als het duister werden vervuld met zinloze angsten. Dit is één van de zaken die binnenkort uit jullie Licht-gebonden Ziel zal worden gewist. Jullie zullen jezelf goddelijk geduld eigen maken en waarheden gaan ontdekken die jullie achter hebben gelaten toen jullie uit de heilige genade van grenzeloos goddelijk bewustzijn werden gestoten. Dit heilige instrument zal opnieuw aan jullie worden geschonken. Wees verstandig en in staat dat wat de Hemel zo genadevol aan jullie schenkt te accepteren. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben we aan onze wekelijkse rapportage over wat er op deze aardbol aan het ontstaan is een vervolg gegeven. Een nieuwe werkelijkheid die zal worden gekenmerkt door een toenemende welvaart en nieuw bestuur is bezig geboren te worden. Veel goeds verschijnt nu overal zodat iedereen het kan zien! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja