WNF huurt Academieprostituee BV voor boerengrondroof

Posted on5 december 2019AuthorRypkeZeilmaker

Lies, Damn Lies, De Volkskrant

De Bullshitdetector sloeg rood uit buiten de schaal die de meter toestond, bij de lobby vandaag in de Volkskrant voor de publiek gefinancierde boerengrondroof uit naam van ‘stikstof’ weer op een schild. De riedel is inmiddels bekend: het is al een halve eeuw weer 5 voor 12, en lees vooral onze boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ voor een wat positiever insteek.

Ergo, de in het artikel aangehaalde academie-activisten (Han Olff) met bestuurlijke posities bij hemelschatrijke tot in de wolken gesubsidieerde milieuclubs als Wereld Natuur Fonds en Stichting Ark. Die willen meer boerengrond op publieke kosten voor Ark, Natuurmonumenten en WNF. Door het WNF betaalde academieprostituees leveren de ‘wetenschappelijke’ noodzaak tegen ‘stikstof’.

Op de verjaardag van Sinterklaas moet het belastingvee dan dus boerengrondopkoop financieren voor die Rewilding-clubs van ze. Of wij gek zijn of zo?

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Stikstof hartstikke goed voor natuur
Lees ook het uitstekend gelezen en gewaardeerde bericht ‘Stikstof hartstikke goed voor ‘de’ natuur’, hoe de vork in de steel zit. Wie het over ‘de’ natuur heeft, loopt per definitie te bullshitten. Zie ook hoeveel plantensoorten er afgelopen eeuw in Nederland BIJ kwamen, welke netto verrijking, als je toch mag kersen plukken zoals de Koning van Kersenplukken, Han Olff steeds doet.

Lees verder mijn rapport Sjoemelnatuur voor Stichting MW&B (2015) over hoe het PBL met WNF en Natuurmonumenten een vals beeld schetst van Nederbiodiversiteit.  En voor het mondiale verhaal ‘Biodiversiteitscrisis, massa-uitsterven of massahysterie’, daar vind je de basisgegevens, uit de wetenschappelijke literatuur.

Dus niet die hapsnap bij elkaar gegraaide grafiekjes die de Volkskrant nu weer aanhaalt van PBL , van de amateur-ornithologen van Sovon en de Postcode Loterij.

Je leert begrijpen hoe claims van WNF tot stand komen als ‘de biodiversiteit is gehalveerd’, of ‘1000 maal sneller dan de achtergrondsnelheid’. Boek ook de Cursus Bullshitdetectie, en leer jezelf de basisregels eigen maken hoe je goede van slechte wetenschap scheidt, die we hieronder er bij pakken…

WWF roept rare dingen, omdat ze zich onaantastbaar weten qua PR-macht

Academieprostituee BV, wetenschap op bestelling
Het WNF betaalt nu voor de anti-boerenlobby twee wel heel ‘bijzondere’ hoogleraren, Jan Willen Erisman (Vrije Universiteit) en de Argentijn Pablo Tittonell (RUG, voorheen Wageningen UR) om het stikstofverhaal tussen de oren te stampen. Dat wil zeggen: om leugens geloofwaardig te maken door er Prof.dr. voor te plaatsen, de klasssieke PR-truc waar Edward Bernays in pionierde.

Rinkel met een zak geld en ‘de’ wetenschap roept wat je wil

Han Olff zit in de RvT van het WNF (met Louise Vet van het Deltaplan Biodiversiteit) EN van Stichting Ark, waarin ook Chris Kalden zit, ex-baas van Staatsbosbeheer en topambtenaar LNV. Ze hebben academische posities om zoveel mogelijk publicaties uit te poepen in ecologenblaadjes, of dat nu Animal Ecology is of ‘Applied Vegetation’.

WWF kocht ook al de pathologische leugenaar Theunis Piersma, die rukker met z’n trekvogelecologie. Zodat het ‘flyways’-concept tussen de oren komt van de Mava Foundation, van Luc Hofmann, 1 van de oprichters/oplichters van het WWF. Dat concept dient de internationaliserings-agenda, uitholling nationale soevereiniteit voor Global Banking.

Hofmann’s zoon is nog steeds president bij WWF-internationaal. Daarnaast zit bij de toekenning van onderzoeksgeld, het NWO een hoge functionaris van het WWF. Haar naam is me even ontschoten. Ze hielp bij de hervorming van WWF-internationaal als communicatie-specialist.

WWF betaalt academie-lobbyisten als Titonnell

Ik lieg, hij loog, wij ecologen: allemaal lobbyisten
De veelheid publicaties van steeds de zelfde academieprostituees met belang bij de publiek gefinancierde grondroof van ‘natuurontwikkeling’, die moet dan imponeren. Alsof kwantiteit het zelfde als ‘waarheid’ is. Dat je steeds ‘klimaat’ en ‘stikstof’ hoort, alsof door herhaling iets meer ‘waar’ wordt.

Terwijl de meeste ecologenmeuk niet repliceerbaar is (zie bv Effective Conservation, Data not Dogma, Peter Kareiva 2018) De toestand zou bij ecologie haast net zo erg zijn als bij de sociale psychologie. Daarom zijn ecologne als Olff ook dol op het voorzorgprincipe: dan kunnen ze de bewijslast verleggen naar jouw met beroep op hun academische ego, in plaats van dat zij iets moeten bewijzen.

Je komt ook zelden een ecoloog tegen met enige wetenschappelijke standaarden. Sterker nog: de personen met de hoogste academische posities, zijn de ergste academie-activisten. Zoals Louise Vet. Die zit ook in de RvT van Wereld Natuur Fonds, als ‘onafhankelijk voorzitter’ van het Deltaplan Biodiversiteit.

Vet misbruikt haar NIOO-positie en KNAW-positie dus voor particulier gewin, klassiek oligarchisch gedrag. Net als Theunis Piersma. Het zijn dan ook eerloze leugenachtige eigengeilers, kortom: geknipt als lobbyist voor WNF. Soort zoekt soort. Like attracts like, leugen trekt leugen.

Zo imponerend

‘De Verwoestende landbouw’ ( = wij willen boerengrond op publieke kosten)
Terug naar wat zich ‘de kwaiteitsmedia’ noemt. We zien bij dit zoveelste lobbyproduct voor boerengrondroof in de Volkskrant- om de lezer te imponeren- veel verwijzingen naar het Compendium voor de Leefomgeving, die mix van Wageningen UR/SOVON/PBL-trucage waar je meestal alle 4 hoofdzonden vindt die slechte wetenschap kenmerken, vast onderdeel bij de cursus Bullshitdetectie.

  1. het ijkpunt (varieer de baseline en zie of de conclusie overeind blijft)
  2. rotzooi(data) erin, rotzooi er uit
  3. valse concreetheid (je ‘trend’ suggereert een natuurlijk fenomeen maar is optelsom van je aannames)
  4. kersenplukken (je selecteert de gegevens die je verhaal dienen)

Het WNF is de groenwasserette voor multinationals en het bankwezen

Voor de leek/politicus/journalist die zich nog nooit serieus in het dossier verdiepte moet het Volkskrant-artikel zeer geloofwaardig lijken. Het had zo uit de campagne-koker van het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming BV kunnen komen, met percentages, trendgrafiekjes. Echte wetenschap zo suggereert men, zoals het WWF jaarlijks roept dat ‘de’ biodiversiteit ‘is gehalveerd’.

Maar het is allemaal gelogen, ook al kunnen ze hun opinies, suggesties en beweringen met eigen publicaties ondersteunen.

blablabla

Zoals de ‘75% insecten verdwenen’-claim die ze aan ‘landbouwpesticiden’ toeschrijven, gefinancierd door de Triodos Foundation. Ze hebben nooit enig verband – dus RElatie- bewezen tussen pesticiden en die in Duitsland bij elkaar geraapte ‘trend’. Een trend die door Doodzonde 1 bij wetenschap tot stand kwam (vary the baseline and see if the conclusion is robust)

Je kunt legio andere oorzaken vinden, als monocultures voor bio-energie enz… Als die ‘trend’ ook maar zou kloppen, wat op zijn best twijfelachtig is.

…waarom horen we daar in die massamedia niets over?

Wel slaagde Ruud Foppen (SOVON) er in een toevallige correlatie met neonicotiden en de volstrekt onbetrouwbare (op regionale schaal) vogelgegevens tot ‘relatie’ te verkopen. Hier al besproken. Door datacorrecties van SOVON ging sinds 2012 de huiszwaluw plots met 80 procent achteruit, waar hij eerder stabiel in populatie was.

In concerto met de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid probeert de Postcode Loterij-maffia kortom maximaal boerengrond te scoren, en maximale subsidie voor ‘vergroening’.

Doneer voor chemofobisch onderzoek aan Triodos; financier van ‘alle insecten verdwijnen het is het gif’-onderzoek

Zie ook onze bespreking van de fabricage van een ‘trend’ in ‘boerenlandvogels’ door SOVON/CBS, waar alle 4 doodzonden voorkomen die slechte wetenschap kenmerken. En zo zijn al die ‘trend’-grafieken van het Compendium gefabriceerd, met Arco van Strien (CBS) die met zijn TRIM-model data maakt waar er geen zijn.

Conclusie, dit zijn geen wetenschappers maar politieke verkopers. Punt.

?

Meten met twee maten ‘verraadt’ ze: natuur noch wetenschap interesseert ze
Ze wekken zelfs de suggestie dat ‘bodemberoerende visserij’ de kabeljauw zou doen afnemen. Opnieuw dankzij een WNF-gesponsord ‘onderzoek’, dat zich aan zonde 2 en 3 te buiten ging. Rotzooidata even zwaar wegen als goede data, en beweren dat je een ‘trend’ weergeeft door alle data op 1 hoop te gooien (valse concreetheid, zonde 3)

Zelfs Ingrid Tulp van Wageningen UR was dat te gortig, en ook Foodlog pikte de leugens op

Ook Foodlog pikt het op, hulde

Er is niet enig logisch negatief verband – dus RElatie- ooit getoond in de literatuur tussen ‘bodemberoering’ door visserij en de kabeljauwstand. Die populatie van de Zuidelijke Noordzee herstelde zich overigens jarenlang weer, nadat de visserijvloot werd gesaneerd op publieke kosten.

Maar bij WWF denken ze: ach, de weerlegging zijn ze al lang vergeten, we herhalen het weer, nu in de Volkskrant, het PvdA-sufferdje.

?

Wanneer Boskalis de hele bodem afgraaft is er niks aan de hand

Ondertussen bepaalt onze leugenachtige en corrupte overheid, dat het miljoenen kuubs zand uit de bodem boren van Natura 2000-gebied door Koninklijke Boskalis (van Papa Van der Vorm, tevens eigenaar FD Mediagroep) geen enkel effect heeft op het bodemleven van Natura 2000. Dus zodra een schatrijke multinational het doet, dan jubelt het zeeleven.

Maar als 1 vissertje met z’n sleepnetje een platvis vangt, dan vergaat de aarde volgens WNF en haar academieprostituees.

Daarom weet je op de schaal van 0-100% met 99,6% zekerheid dat het WWF en hun Han Olff oplichters zijn. Het gaat ze dus niet om de daadwerkelijke impact op natuur. Want dan zouden ze wel meer kritisch kijken naar Boskalis, Van Oord en Jan de Nul hun gegraaf met tientallen miljoenen kuubs zeebodem per jaar.

?

Geldwolff

No Concern for Truth = Bullshit
We hebben hier dus voor 99,6 procent zekerheid te maken met Klassieke Bullshitters, volgens de definitie van Harry G Frankfurt: No Concern for Truth. Het maakt ze niet uit of het ook WAAR is wat ze zeggen, als ze maar scoren kunnen.

Het leuke aan echte wetenschap is dat ‘waar’ volledig los staat van de vraag of er ‘prof.dr’ voor staat of ‘prestigieus instituut’, of alsmaar herhaling.  Onzin met Prof.dr. er voor is Prof.dr. Onzin. Uit naam van ‘de gevestigde wetenschap’ zijn daarnaast de vreselijkste misdaden gepleegd. Van de eugenetica door de nazi’s als de lobotomie-experimenten van de psychatrie die gezonde mensen tot plant reduceerden.

Boerenverstand is vaak beter dan ‘de’ wetenschap, alsof dat de enige methode tot waarheid zou zijn.

Hoe prestigieus je instituut ook is, of er nu prof.dr. voor je naam staat, onzin wordt niet meer waar. Het is onzin dat ‘klimaatverandering’ tot heden de grootste bedreiging voor natuur zou zijn. Sterker nog, voor de natuur is de CO2-verrijking enkel gunstig. Ook is nog niet 1 diersoort uitgestorven door die ene graad opwarming in anderhalve eeuw.

Klimaatbeleid met al die energie-plantages, windturbines in natuurgebied, bomencrematoria die ons bos opstoken, het is veel schadelijker. Het WWF lobbiet voor zulke natuurschade.

Net een doodshoofd

Je gelooft iemand meer met prof.dr en ‘prestigieus instituut’ er voor
Maar het moet gezegd: zij hebben een academische positie en krijgen een podium in de ‘kwaliteitskrant’. En ik heb geen academische positie en schrijf dit op een weblog. Dus PR-technisch gezien kan het niet ‘waar’ zijn wat ik zeg. Zo realistisch moet je ook weer zijn.

Zij hebben jaarlijks vele tientallen miljoenen euro’s om campagne-waarheden bij universiteiten te bestellen. En als op commando krijg je dan op de zelfde datum uit al die verschillende kanalen het zelfde bericht opgediend, rond 14 november:

Allemaal op de zelfde datum uit vele kelen met slechts 1 bron

Het Wereldbestuurfonds
Mijn enige wapen is dat ik logische vragen kan stellen als:

  • Natuurclubs, bestaan al 50 jaar of langer, ze zijn nog nooit zo rijk geweest, Natuurmonumenten heeft wel 160 miljoen euro belegd vermogen uitstaan en vangt 50 miljoen euro subsidie op jaarbasis, Stichting Ark vangt ook miljoenen subsidies per jaar en Postcode Loterijgelden, ze kregen nog nooit zoveel subsidies.
  • Ze bestaan al 50-100 jaar. En tegelijk ging het dus nog nooit zo slecht met hun corebusiness, ‘de natuur’. Hoe effectief is hun strategie dan?

De groenwasserette voor big oil energiebedrijven en banken

In mijn rapporten voor De Groene Rekenkamer heb ik al in 2012 die vragen beantwoord over het Wereld Natuur Fonds, dat groenwasvehikel van Prins Von Lockheedaffaire zum Aussendentur-Wippen bis Bilderberg, zijn Club 1001 van dictators (Mobutu), CIA/MI6spionnen & bankiers (Bilderberg) en zakenlui en zijn nakomelingen/nageboortes.

Zie deel 1, Het Wereldbestuurfonds over de financien. Vrijwel alle geld verdampt aan reclame, wat ze als ‘doelstelling’ verpakken. Zo is dit Volkskrantbericht voor het WNF ook ‘natuurbescherming’. Liegen in media is ‘natuurbescherming’. Het kopen van campagne-academici is ook ‘natuurbescherming’…

Zie deel 2 over de effectiviteit van hun beschermingswerk. WNF beschermt geen natuur maar maximaliseert campagne-inkomsten.

Groningen Gothic, net het WWF logo

Propaganda, een vorm van Harry Potter-betovering, die houdt op werkzaam te zijn, wanneer je 1 maal inziet: het WWF probeert iets te verkopen, en geeft daarbij niet of het ook ‘waar’ is. Ook met 50 tot 60 miljoen euro inkomsten- enkel al in Nederland- is een leugen nog steeds niet meer waar.

Bootlegger (Eneco) Baptist (WWF)

Op termijn zal het WWF dus vanzelf uitsterven, ook Han Olff zal sterven en ter helle varen. En wie leest straks de Volkskrant nog? Tot die tijd kiezen we onverbloemd partij voor onze boeren. Dood aan het ecofascisme.

Het is een strijd als van David tegen Goliath. Zij hebben alle geld, wij niet. Maar wie won toen uiteindelijk? Ik bedoel maar. Good will Conquer Evil. Sint Joris zal de Groene Draeck verslaan van Koning Bilderberg.

Eneco Werelderfgoed Waddenzee, 19 turbines IN de Waddenzee met rode kerstverlichting

Alvast onbetwijfelbaar waar: het Wereld Natuur Fonds geeft geen bal om de natuur, zo kun je zelf zien. Anders steun je geen energiebedrijf dat windturbines in ons belangrijkste natuurgebied neerzet, de Waddenzee. Dan ben je geen ‘partner in natuurbescherming’ van een bedrijf dat in 10 jaar heel Utrecht kaal stookt.

Toch?

Je boerenverstand is kortom meestal voldoende om Bullshit met Prof.dr. ervoor als zodanig te ontmaskeren, mits je dus de juiste spelregels hanteert.