Wist je dit

Hallo ,dit is belangrijk en dat wil ik met jullie delen en onder de aandacht brengen.

Wij hebben dit al eens in 2014 gepubliceerd.


Hoe zou het er eigenlijk mee zijn, en hoe gaat het met hun, je hoort er weinig van hoop dat het goed met hun gaat.

aangifte-regering

goed luisteren wat hij zegt

https://www.youtube.com/watch?v=nKHchpryfcg

Ik heb het anoniem gehouden ter bescherming van de persoon en weet dat het gerespecteerd word door jullie ;

Rechtbanken in Nederland tot 20 september 2015 uitgeschakeld en kabinetsbesluiten onwettig!

Donderdag, 15 november 2012

Rechtbanken in Nederland tot 20 september 2015 in de WW!

Ingevolge het beroepschrift van …….. aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch zijn alle rechtbanken in Nederland tot 20 september 2015 uitgeschakeld, zijn kabinetsbesluiten onwettig en moeten, zoals gisteren aangekondigd, de Tweede Kamer verkiezingen opnieuw.

 

Daarmee heeft u het waterdichte juridische bewijs dat ……, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Camping en Pensionstal “Dommeldal” VOF juridisch de rechtbank ’s-Hertogenbosch en daarmee feitelijk ook alle andere rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van State etc. in Nederland vanuit België tot 20 september 2015 heeft uitgeschakeld. Dus slachtoffers in Nederland kunnen via het Ecologisch kennis Centrum B.V. vanuit België de rechtbanken in Nederland tot 20 september 2015 uitschakelen. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kan ….. van Klokkenluideronline, na machtiging, vanuit België dus tot 20 september 2015 uit de gevangenis houden.  Dit vanwege het simpele feit dat in Nederland tot 20 september 2015 een arrestatiebevel loopt tegen …. van een anonieme officier van justitie bij het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch.

 

Daarmee heeft u tevens het bewijs dat de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (Nederland) en het Grondwettelijk Hof (België) hebben beslist dat het domicilie adres van A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 Hazendansweg 35A, 3520, Zonhoven (België) is. Dit is onherroepelijk beslist in Nederland en België. Ik heb in Nederland meegedaan aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 voor de ….. onder nummer 47 op het adres …… en daarmee in ernstige mate in strijd met de Kieswet, wat door de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (Nederland) en het Grondwettelijk Hof (België) onherroepelijk is beslist. De Tweede Kamerverkiezingen moeten daarop opnieuw dat kan niet anders en alle beslissingen van het nieuwe kabinet zijn onwettig.

Tot zover het in totaal 82 pagina’s tellende verhaal van Ad van Rooij, waarvan hier ruim 3 pagina’s zijn weergegeven. Het complete verhaal, dat ook veel informatie geeft over tekort schietende overheden en bijv. de moord op Pim Fortuyn wordt van harte aanbevolen daar kennis van te nemen en is te lezen op de navolgende link en kan eventueel ook gedownload worden naar uw eigen computer, zie:

 http://pdfcast.org/pdf/sommatiebrief-philips-en-leven-ad-van-rooij

bron ; ad-van-rooij read more.

Als ik dan het 3 de deel lees en de namen van het UWV ,SNSbank, Koningshuis, Regering enz. terwijl ze dat wel Verplicht waren ??!!!! Poehpoeh jongens dan is dat hete brei, en maken ze daarom zo een potje ervan ,komt de boemerang terug ??!!!!
Dit weten maar enkele onder ons en als ik rondkijk wat er om mij heen gebeurt, hoe de chaos bij de mensen op een hoogte punt is. De hulpvraag rijst dan ook : hoe zit dat ,ik kan niet meer , hoe wil ik dat ooit doen of laat staan voor elkaar krijgen !! Kom lieve mensen we kennen de uitspraken echt wel of steken we ons hoofd veilig in het ZAND !!!!!!!

Als ik lees hierboven en weet wat het Kabinet allemaal aan het doen is ,Economisch gezien, en Wettelijk gezien, hoe over de Gemeentes in alle hoeken gedreven worden net zo als de  ,De zorg , Verzorgingstehuizen , Zorgverzekeringen , Woningwetbouw, Onderwijs  en wie nog allemaal . Allemaal in zak in as en proberen er het beste van te maken ieder dag opnieuw.

Ja dan krijg ik mijn antwoorden wel .En weet dat er nu vele psychische problemen hebben door deze druk die uit geoefend wordt op het volk en wereldwijd.

Als ik dat gelezen heb wat hierboven staat snap ik ook beter  deze artikelen die geschreven zijn ;  en zie de verbanden samen komen en ontstaan.

Citeer uit NU.nl het volgende ;

** De huidige bijstandswet kwam ruim twee jaar geleden tot stand onder leiding van Rutte zelf, die toen staatssecretaris van Sociale Zaken was. Kern ervan was dat gemeenten er financieel baat bij kregen het aantal bijstandsuitkeringen zo laag mogelijk te houden.

** “Bovendien horen mensen die arbeidsongeschikt zijn, toch al niet in de bijstand. Een groot deel van deze mensen zijn psychische patiënten, daklozen of alcoholverslaafden. Deze mensen hebben regelmatig medisch contact nodig.” Ze vindt het verder vreemd dat Rutte mensen wil laten werken voor 50 tot 70 procent van het minimumloon. “Wat wil hij nu eigenlijk? Wil hij van de bijstand af of van het minimumloon? Als hij dat laatste vindt, moet hij dat eerlijk zeggen.” read more; NU.nl

** Nadat vandaag in Brussel door Marx Rutte weer een stuk soevereiniteit verkwanseld is, vraag ik me af of er nog iets van soevereiniteit over is. Waarover kan “Nederland” als land nog zelfstandig beslissen? Erger nog, over welke zaken kan een burger zelf nog zelfstandig beslissen?  Soeverrein
We verliezen als volk onze soevereiniteit, waarschuwt Van Istendael. “Ooit ontstonden parlementen, omdat de koning het wel moest toestaan, want hij had van het volk geld nodig. Het parlement keek vervolgens wat de koning met het geld deed. Logisch. Maar wij gaan dat nu dus afschaffen: Brussel krijgt de bevoegdheid over onze nationale begrotingen. En wat hebben u en ik, het Belgische of Nederlandse volk, nog te vertellen?”

Read more in  ; free-europe.org/dutch/2013/06/hoeveel-soevereiniteit-hebt-u-nog-over/

Jaknikkers.

“Parlementen, ja, maar vol met jaknikkers,” sneert Van Istendael. Wat Europa betreft hebben parlementen hun macht allang afgestaan, zegt de schrijver. “Ze zeggen nooit eens nee tegen Brussel. En als jouw parlement zijn werk niet doet, dan word je als burger natuurlijk hopeloos.”

read more in : http://nos.nl/artikel/451042-brusselse-oekazezegen-of-misdaad.html

ma 25 nov 2013, 16:28 bron ; telegraaf .

SP: aanpak Wajongers haaks op bijstandsregels

DEN HAAG -De kabinetsplannen voor jonge gehandicapten en voor de bijstand hangen nauw samen, maar staan tegelijk haaks op elkaar. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vreest „een groot drama voor werklozen en gehandicapten” als deze plannen in hun huidige vorm doorgaan.
Ze wil dat de twee wetsvoorstellen samen worden behandeld in plaats van apart, zoals de bedoeling is van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Karabulut gaat dat dinsdag aankaarten in de Tweede Kamer.

Klijnsma wil alle jonggehandicapten laten herkeuren. Worden ze goedgekeurd, dan raken ze hun Wajong-uitkering kwijt en komen in de bijstand terecht. Ze krijgen dan te maken met de strengere regels die het kabinet voor bijstandsgerechtigden wil hanteren. Ze moeten een tegenprestatie gaan leveren voor hun uitkering en worden gekort als ze met meer mensen onder een dak wonen.

De kabinetsplannen voor jonggehandicapten staan in de participatie wet, die waarschijnlijk volgende week naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Klijnsma heeft al laten doorschemeren dat ze enkele kleine versoepelingen zal aanbrengen in haar oorspronkelijke voornemens. Zo zullen niet alle jonggehandicapten voor de keuringsarts hoeven te verschijnen. Als duidelijk is dat ze toch niet worden goedgekeurd, vindt alleen een ‘papieren’ keuring plaats. Verder zullen jonge gehandicapten die nog bij hun ouders wonen, of die samenwonen met een partner, niet meteen hun hele uitkering kwijtraken als ze worden goedgekeurd.

Volgens Karabulut wil Klijnsma tegelijkertijd het regime in de bijstand flink aanscherpen. Het SP-Kamerlid vreest toenemende armoede bij de betreffende groep. Een gezamenlijke behandeling van beide plannen is daarom volgens haar noodzakelijk. „Dan kunnen de asociale regels er uit worden gehaald.”

Zoals ik al eens aangaf zijn we zelf ook in gesprekken met Gemeente om deze veranderinning steun en ondersteuning te geven en aan te bieden. Het is een heel karwei om het voor elkaar te krijgen als je weet dat ze zo overvol zitten met hun planningen in de agenda zodat er maar geen gaatje kan ontstaan als ze met andere praten over hoe we aan deze strik kunnen ontsnappen, zo lijkt het wel en heb empathie en medeleven voor hun omdat zij ook orders van bovenaf krijgen waar ze naar dienen te handelen en te luisteren !!?

Maar we weten allen dat er veranderingen voor de deur staan en die deur gaat open.!!

Warme Hart Groet