wat gebeurd er allemaal

Goedemorgen trouwe bezoekers.

Dit is een bericht wat ik met jullie wil delen Sheldan Nidle geeft via deze channeling de stand van zaken aan betreffende de zaken die op dit moment spelen, en waarom er door diverse omstandigheden vertragingen zijn ontstaan.

Pik er uit wat voor jou goed aan voelt.

May the force be whit you, my friends.

 

 

 

3 Cimi, 4 Pax, 11 Ik

Selamat Balik! We komen nu om verslag te doen van wat er op jullie wereld gebeurt. De duistere cabal blijft vol listen. Het duister smeedde een wereld waarin oneerlijkheid en misleiding geëerd zouden worden en de oneerlijkheid en gewiekstheid is wel degelijk enorm. Dit feit leidde tot een uitbraak van een dergelijke misleiding dat het spoedig duidelijk werd dat alleen degenen die door het Licht worden vertrouwd in staat zijn hun taken snel en eerlijk uit te voeren. We hebben derhalve besloten alleen hen te werk te stellen die de hun toegewezen taken zonder mankeren kunnen afmaken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een dienstenpool gecreëerd die bestaat uit een speciale groep Wezens. In tegenstelling tot de meeste mensen zijn deze personen heel goed in staat eenvoudig de hen toegewezen taken uit te voeren. Gedurende de laatste paar maanden hebben we deze prachtige personen zorgvuldig uitgekozen om een aantal van de huidige moeilijkheden op te lossen en ons in staat te stellen het nieuwe transfersysteem te completeren. Daarom zijn we nu een paar testen aan het afronden en zijn we van plan in de komende maand en masse te beginnen. Desalniettemin is er nog steeds meer wat we jullie moeten vertellen omtrent hetgeen we doen om jullie zegeningen veilig uit te kunnen sturen.

Gedurende de laatste paar maanden hebben we nauw samengewerkt met onze aardse bondgenoten en de Agarthanen m.b.t. hoe we het beste de vele beperkingen, ingesteld door de duistere cabal en haar bankiervrienden, konden verslaan. We begonnen met een serie massa-arrestaties van het personeel uit het lagere echelon. De mensen waren het nauwst betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van dit lastige systeem. Het effect hiervan was hetzelfde als eerder: het creëerde alleen maar een tijdelijke vertraging in de uitvoering van hun systeem. Toen werd er besloten vele andere naties te helpen investeren in een eerlijker en vrij transfersysteem dat de mogelijkheid had het huidige te omzeilen. Dit systeem was doordacht. Dit alternatief was echter niet ontworpen om wereldwijd van start te gaan voor het einde van dit Gregoriaanse jaar. Derhalve werd besloten tot dan een systeem te gebruiken waarbij het belangrijkste personeel moet bestaan uit personen die betrouwbaar zijn. Het is dit systeem waarop we momenteel onze aandacht richten en het lijkt een zeer mooie tijdelijke oplossing te zijn.

Terwijl we bezig zijn deze serie problemen op te lossen adviseren onze liaisons degenen die het nieuwe NESARA bestuur gaan vormen. Deze stap is het begin van een proces dat uiteindelijk zal leiden naar een galactische samenleving. Jullie bestuur moet een openlijke overgang worden tussen hetgeen het beste is voor jullie (open bestuur) en jullie volledig bewuste toekomst. Bestuur was oorspronkelijk het terrein van de geprivilegieerden. In jullie samenleving “praat’ het geld. Het is hoe verkiezingen en wetgeving worden gecontroleerd en gemanaged door de oligarchie (de paar echt rijke families). Deze regeling is echt niet iets dat openbare politiek kan ondersteunen. Bestuur vereist dat het voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. Dit is waar NESARA voor kwam. We steunen dat simpelweg omdat elk verouderd niet-responsief systeem een enorme herstructurering nodig heeft. Deze herstructurering moet het systeem terugbrengen naar haar oorspronkelijke principes. Dit is waar NESARA nu staat: aan de uiterste rand van manifestatie. Terwijl de zegeningen binnenstromen kan dit systeem eindelijk geschikt zijn voor deze tijd!

NESARA is gegrondvest op het feit dat jullie diegenen die dit bestuur vormen willen gaan helpen. Terwijl jullie een worden in welvaart, kunnen jullie beginnen samen te werken met dit bestuur en zelfs een openbare pool van competentie worden, die haar algemene wijsheid kan gebruiken om de veranderingen te ondersteunen die vereist zijn om dit bestuur naar haar oorspronkelijke doel terug te leiden. Deze nieuwe hogerbewustzijnssamenleving kan eenvoudiger de richting begrijpen die NESARA verlangt. Derhalve dient er een bredere consensus te zijn over de manier waarop dit bestuur zich door de vier moeilijke maanden van verandering moet bewegen. Daarna zullen jullie een zeer goed geïnformeerd electoraat zijn, dat diegenen kan kiezen die de veranderingen, die door het NESARA bestuur worden voorgesteld, verder kunnen uitvoeren. Een van de dingen die door dit bestuur zal worden geïmplementeerd is een einde aan de UFO cover-up. Dit stelt ons in staat een dialoog te openen met elkaar. Dit is het begin van een overdracht van wijsheid en technologie die de basis zal zijn van een waarlijk wonderbaarlijke samenleving. Het betekent eveneens dat we kunnen landen en jullie mentoren bij jullie kunnen introduceren.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De huidige tijd gaat over focus en goddelijke dienst. Lang geleden bepaalde de Hemel dat er een einde moest komen aan de lengte van jullie tijd in beperkt bewustzijn. In deze gewijde decreten bepaalde de Hemel duidelijk dat jullie bestaan in deze vreemde realiteit beperkt moest worden tot een periode van iets meer dan 12 en een half millennium. Jullie hebben die periode trouw uitgediend. In feite hebben jullie aan elk vereiste voldaan en jullie karakter aan de Hemel bewezen. De Hemel heeft ons in goed vertrouwen hulp gestuurd. Deze hulp maakt de gebeurtenissen die net beginnen plaats te vinden mogelijk. Jullie zegeningen en nieuw, transparant bestuur maken deel uit van deze gebeurtenissen. Deze zaken zullen de manier waarop deze realiteit werkt enorm veranderen. We hebben jullie gevraagd te leren focussen. Gebruik dit om het manifesteren van een aantal belangrijke gebeurtenissen te ondersteunen. Op het moment is de oude duistere cabal aan het vervagen. Gebruik deze focus om door te gaan je een nieuwe realiteit voor te stellen. Samen kunnen we een wonderbaarlijke nieuwe realiteit creëren!

Wat we bespreken is hoe jullie je vaardigheden hebben gebruikt om een enorme frustratie, veroorzaakt door het duister en door hen gebruikt om hun tijd aan de macht te verlengen, hebben overwonnen. Desalniettemin is het geweldig dat jullie doorgaan er in te geloven en ondanks talloze hindernissen, dit te doorstaan. Het duister vervaagt nu snel terwijl haar vele wrede intriges falen. Jullie worden hiervoor geprezen. Wat we eenvoudig vragen wanneer we het einde van deze lange donkere tunnel bereiken is door te gaan. Ondersteun die elementen, die met de wil van de machtige Schepper deze demonen zullen wegjagen en hun verschrikkingen zullen vervangen door de wonderen van het Licht. In deze rusttoestand zullen jullie tot bloei komen, wijsheid verkrijgen en eindelijk herenigd worden met jullie spirituele -, ruimte – en Binnenaardse families! Veel vreugde zal jullie deel zijn! Verheug je en vier waarlijk wat voor jullie ligt.

Derhalve hebben jullie veel om dankbaar voor te zijn! De Hemel en haar menigte helpers plaveien de weg voor een nieuwe realiteit en een nieuw, alles omvattend bewustzijn. Jullie staan op het punt veel te leren over jezelf en je verre voorouders, die hier kwamen om, samen met de cetaceanen (dolfijnen en walvisachtigen) de hoeders van deze grootse realiteit te zijn. Jullie gaan de volgende serie gebeurtenissen ervaren, die jullie in de eerste fase van goddelijke dienstbaarheid aan de Hemel zullen storten. Jullie gaan beginnen je uitmuntende vreugde en wijsheid aan elk aspect van deze galactische realiteit te verspreiden. Jullie lange tijd in lijfeigenschap laat jullie achter met een grootse innerlijke wijsheid omtrent hoe het duister in deze Melkweg opereerde. Hieruit ontstaat een middel om te onderwijzen en het Licht in staat te stellen elk aspect te doordringen. Jullie zullen waarlijk gevierd gaan worden en je sterrennatie legendarisch maken! Dit en vele andere dingen maken ons waarlijk verheugd over jullie.

Vandaag gaven we jullie een beter perspectief over wat er momenteel op jullie wereld gebeurt. De vertragingen door het duister zijn nu klaar te worden doorbroken. Het Licht maakt zich op voor grootse gebeurtenissen, die jullie in een nieuwe realiteit zullen stuwen. Wees dankbaar en in staat om dit in een zeer geweldige vreugde te uiten! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja