Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS bij Nunspeet en begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland?

https://indignatie.nl

Was er sprake van een grootschalig Koninklijk Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS” bij Nunspeet

Oordeelt u zelf over de volgende intriges. (bron o.a krant nunspeet 1976)

Het ronde huis bestaat niet meer in de bossen bij Nunspeet,waardoor de sporen werden gewist,doch de herinneringen leven en komen meer en meer naar buiten. Op het landgoed Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin 20ste eeuw vreselijke taferelen af die u in de stoutste droom niet kunt bedenken. De familie Vloten, één van de grootgrondbezitters op de Veluwe,bezat een enorm grondgebied, waarvan de volgende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis, Vlasmeer, Roostee, Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, Heidehof, Willemsbos, Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden.

Rond en in het Ronde Huis speelde zich Dutroux achtige taferelen af zoals verdwijningen,moord ,mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong in de betere standen (de elite) van Nederland tot in de Oranje-Dynastie toe .

Sch. en zijn collega-onderzoeker Montenberg onderzochten in 1968-1971 de gebeurtenissen achter Het Ronde Huis in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen alsmede latere onderzoekers niet in dank afgenomen,maar daarover later meer.

oranjes

Zittend, van links naar rechts: Kitty Verwey-van Vloten (1867-1945), Johanna E.H. Chr. van Vloten-van Gennep (1824-1906), Odo van Vloten (1860-1930), Betsy Witsen-van Vloten (1862-1946);
staand, van links naar rechts: Martha van Eeden-van Vloten (1856-1943), Willem van Vloten (1855-1925), Gerlof van Vloten (1866-1903) en Frank van Vloten (1858-1930).
(Reproductie uit een foto-album van mevrouw C.F. Witsen-van den Bosch te ‘s-Gravenhage.)
Het zij opgemerkt dat hier dus staat dat Frank van Vloten (staand, uiterst rechts dus) leefde van 1858 tot 1928; niet tot 1930 zoals in bijna alle andere bronnen staat.

Frank van Vloten alias ‘de Zwarte Duivel’ speelt naast Prins Hendrik de hoofdrol. Gelijktijdig worden o.a. achtereenvolgens bankier Johannes Luden,Duitse staalbaron Däneman,Havenbaron D.G. van Beuningen,Anton Kröller als medeplichtigen bezien tenzij feitelijk anders zou blijken. Op 29 juli 1976 schrijft een Nunspeetse krant met enige voorzichtigheid hierover voor het laatst: “ De Raadsels rond het Ronde Huis zijn nog altijd NIET opgelost” en doet vervolgens uitgebreid verslag over de gruwelijk gebeurtenissen die zich daar afspeelden.De schrijver is hierna voor zijn veiligheid naar het buitenland vertrokken en er is niets meer over hem bekend.Nog Steeds zijn ooggetuigen en nabestaanden bang voor de niet aflatende macht van de betreffende families.We komen hier later op terug.

Voor een uitgebreide houthandel liet van Vloten een Decauville-spoorbaantje aanleggen dat naar station Nunspeet liep.Op zijn landgoed bevond zich een ondergronds gangenstelsel,dat in de tweede wereldoorlog nog in gebruik was,maar in de jaren 70 werd opgevuld.Om het Ronde huis in Nunspeet met bijbehorende twee Decauville spoorbaantjes heeft een waas van geheimzinnigheid gehangen die om te voorkomen dat openbaar werd wat zich hier afspeelde onder het tapijt is geveegd. Men zou met het trammetje via het Ronde Huis tot voor Vierhouten hebben kunnen rijden. Van Vloten,meestal met een geweer onder de arm stond het trammetje met zijn gasten op te wachten. Hij schoot op alles wat hem niet beviel. Het materiaal van het Ronde Huis smalspoor bestond uit een open personenrijtuig die later is opgekocht door Johan W. Montenberg als ponytram te Joppe.

Johan W. Montenberg geboren 1905

Wat gebeurde er rond en in het Ronde Huis te Nunspeet .In 1979 en 1980 was het verhaal over het Ronde Huis de aanleiding voor inbraken ,ontvreemden van rapporten en het schaduwen van onderzoekers,waaronder een paragnost.
De plaatselijke bevolking is streng protestant en arm.De reizigers die zich over het spoor dat langs Nunspeet leidt noordwaarts reppen,richting Zwolle, vervloeken zich vaak.Het stuifzand van de zandgronden heeft er ondanks de aanplant van bossen door de grootgrondbezitters nog steeds vrij spel.Niet veel mensen stappen er op het station van Nunspeet uit.Voor de komst van de spoorlijn was het gebied ronom Nunspeet een woestenij,waar keuterboertjes zich met moeite staande konden houden.Met de opkomst van de Rotterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied vestigden zich in deze woestenij schatrijke Nederlandse elite,die er bossen aanplanten en landgoederen stichten. Eén van de excentriekste landeigenaars is Frank van Vloten.De plaatselijke bevolking is doodsbang voor hem.Ze noemen hem ‘De Zwarte Duivel’.Als zijn arbeiders voor hem in de bossen aan het werk zijn komt hij op een pikzwart paard aangereden.Hij is dan helemaal in het zwart gekleed en draagt een zwarte sombrero.’De Zwarte Duivel’vloekt in het Spaans en slaat op zijn trommel om angst aan te jagen.

Soms zit voorop zijn paard helemaal naakt zijn zeer jonge 16 jarige vrouw van Chinees-Indische afkomst. Ze wordt door de doodsbange Nunspeeters ‘Zwartje’genoemd. ‘Zwartje’ komt uit Nederlands-Indië waar ze door een Chinees verkocht is aan van Vloten.Als ‘De Zwarte Duivel’ het op zijn heupen heeft dumpt hij zijn naakte vrouw tussen de arbeiders in de bossen.”Hier doen jullie maar met haar wat jullie willen”.Maar dat durven de godvrezende arbeiders niet.Zij hebben medelijden met ‘Zwartje’ het kleine schuwe schepsel dat nooit iets zegt.De wijze waarop van Vloten zijn jonge vrouw in het bijzijn van personeel en bosarbeiders op gemene wijze misbruikte,maakte zijn reputatie nog slechter.Het personeel trad meerdere malen op door de baas (van Vloten) op te sluiten in de kelders en zijn jonge vrouw en andere meisjes die in het trappenhuis tussen de ijzeren spijlen geklemd waren, te redden.Omstreeks 1916 nam het grootste deel van het nog resterende personeel ontslag.

De gesloten Veluwse boerenbevolking vertelt onder elkaar de wildste geruchten over van Vloten.Dat kon een oorzaak zijn van de mysterieuze verhalen over het Ronde Huis en het landgoed van van Vloten.Maar ook een man van de wereld als machinist H.Rothman die in de jaren twintig vaak op zijn stoomloc Nunspeet aandoet weet ooggetuige verhalen aan onderzoeker Montenberg te vertellen: Meerdere malen kwam het voor dat de sneltrein in Nunspeet een rode pit kreeg en moest stoppen. Volledig onverwacht en er was geen reden voor.Een leerling was nieuwsgierig en ging eens kijken.Wat hij zag was dat uit de trein,aan de verkeerde kant,de boskant dus, een vrouw stapte vergezeld van enige zeer jonge meisjes die helemaal in het zwart gekleed waren met sluiers voor hun gezicht.Ze werden afgehaald door een man met een geweer,die ze naar het tramrijtuigje bracht.

In het verslag van Montenberg lezen we hierover: het was wel bekend dat meisjes die onvrijwillig op reis waren naar bordelen en gedrogeerd en bang in zware rouw werden gekleed met ook in rouw geklede begeleidsters.Het viel dan niet op als ze ondersteund of aan de arm vastgehouden werden.En niemand bleef bij zo’n gezelschap in de coupé zitten. Montenberg’s onderzoek verhaalt hoe op hun Veluwse landgoederen de adel en rijke industriëlen jonge meisjes lieten aanvoeren om ze in hun landhuizen te misbruiken.Het waren wilde orgiën waar duistere,occulte zaken werden uitgeoefend.’De Zwarte Duivel’was zo blijkt uit de naspeuringen de meest verschrikkelijke,maar hij was niet de enige.De praktijken kwamen voor tot diep in de Oranje-Dynastie waar buiten het Rond Huis hetzelfde gebeurde op het Jachthuis ‘Áardhuis’ eerder van Willem III

Halte Assel werd geopend in 1876 om gebruikt te worden door Koning Willem III.
Het werd gelijktijdig aangelegd met de langere verbinding tussen Apeldoorn en Amersfoort. Via deze halte kon hij makkelijker met zijn gasten naar het Aardhuis, een jachtchalet dat hij in 1861 liet bouwen.

Ditzelfde gebeurde onder Prins Hendrik met het ‘Aardhuis’ in de bossen van de Kroondomeinen.Maar ook Kasteel de Mokerheide bij Groesbeek had dezelfde slechte reputatie.

In 1917 is er een belangrijke bijeenkomst,pro Duits, en gericht tegen het Nederlands belang. Vijf man op hoog niveau zijn erbij betrokken,drie zuiderburen en twee Nederlanders ,Prins Hendrik en Frank van Vloten de seksmaniak. Prins Hendrik kwam regelmatig op het Ronde Huis en niet alleen Hendrik,maar ook Juliana. Bij het meertje van het Ronde Huis is veel seks bedreven.Een bosarbeider vertelt; we waren zo onvoorstelbaar arm.Als de heer of de boswachter kwam en er was een vrouw of een jong meisje in huis,dan ging de man of vader het bos in,dat hoorde zo.Ik had een zusje,ze was van school,net 12 jaar,ze moest op het Ronde Huis gaan werken.We hebben haar nooit meer gezien.Voor onderzoeker Johan M.Montenberg gingen deuren open die voor de gewone sterveling gesloten zouden blijven. Voornamelijk omdat zijn moeder verkeerde in de hoogste champagne drinkende wereld vertoefde en een relatie met Prins Hendrik had,welke ertoe leidde dat zoonlief op twintig jarige leeftijd zonder diploma’s werd voorzien van getuigschriften en tot makelaar werd beëdigd. De mogelijkheid bestaat dat J.W.Montenberg een bastaardzoon was van prins Hendrik.
Zo rapporteerde Montenberg over een luitenant cavalerie van gegoede familie die op oefening was op de Veluwe herfst 1921.Een vriend vraagt hem samen wat te gaan beleven en weet wel wat, zo komen zij in een nachtelijke rit aan bij het Ronde Huis in het bos,waarvan hij denkt dat het een sekskasteeltje is of sjiek bordeel van een Madame met dure champagne.

Eenmaal binnen treffen zij geen Madame aan,maar een heer met een grijze baard,Frank van Vloten.Er is een ijzeren trap,een soort podium,in een halve cirkel liggen er een aantal kamertjes zonder deuren.De kamertjes zijn in verschillende stijlen ingericht en in verstarde houdingen liggen en zitten er jonge meisjes van verschillende leeftijden en ras.Langs de blinde achterkant zijn brede banken met kussens.Voor de luitenant en zijn vriend wordt het licht aangemaakt in een ouderwets ingericht salonnetje,waar naast elkaar op een divan een donker en blond meisje als poppen onder een wit zijden doek liggen.Men schijnt er zijn smaak te kennen,want de blonde is voor hem en neemt haar op voorbeeld van zijn vriend op.Ze is zeer mooi opgemaakt,niet ouder dan 14 jaar,heeft een paar lange nauw zwarte leren handschoenen aan en een paar zeer hoog gehakte goudkleurige poppenschoentjes aan. In verband met de dienst als officier konden alle leden en aspirant leden dag en nacht gebruik maken van de meisjes die uiteindelijk bestemd waren om bij de grote bijeenkomsten te worden gebruikt.Deze meisjes tussen de 10 en 16 jaar hadden allen een zeer zorgvuldige behandeling ondergaan,waren van verschillend ras,konden niet of nauwelijks lopen {Lotus voetjes} en spraken niet. Hij bezoekt nog twee keer overdag het wel bijzondere huis met het ook wel erg bijzondere railvoertuigje.De “poppen” zijn aanwezig in de grote Jachtkamer,tijdens het diner in de eetzaal,op het terras en boven in de kamertjes.

Ze zitten of liggen in vaste houdingen,de Oosterse dragen alleen een soort sjaal,de anderen zijde jurken en weer andere zijn in moderne kleding gestoken.Ze worden als poppen behandeld en zitten op de knie of liggen op de grond bij de “heren”. De gesprekken gaan over de politiek,jacht en andere onderwerpen,drank en maaltijden zijn goed,over geld wordt niet gesproken.Alles is mogelijk met deze jonge meisjes,je kunt naar boven gaan,of er mee het bos ingaan of een rijtoer voor op het zadel noem maar op.De gastheer,de man met de grijze baard,van Vloten vertelt de luitenant dat ze wisten dat zijn voorkeur uitging naar blond en vertelde dat het blonde meisje nog maar kort hier was en de dokter zoals bij wel meer alle voetbeentjes en twee teentjes had weggenomen,zodat het precies een lotusvoetje was geworden.

Klein zonder beweging,maar niet gevoelloos,het gaf wel wat kramp,maar als het afsterft is het erger,ze is duur heeft een goede opvoeding gehad en moet toch wel wat langer blijven.Verder werd er niet gesproken.De luitenant had een lang gesprek met zijn commandant en wist wat hij moest doen: lid worden en deelnemen en veel steun in zijn verdere loopbaan of…..het was hem duidelijk.Het komt erop neer dat door de “club” Ronde Huis of hoe je het noemen wilt, van vaste bezoekers ook aan de nachtelijke bijeenkomsten in het bos mannen werden uitgenodigd die een zekere toekomst hadden en konden kiezen lid worden en dus schuldig worden in ruil voor een zekere protectie waartegenover het geven van inlichtingen stond ofwel alles vergeten en zwijgen zonder protectie.

In 1923 werd makelaar Olthoff voor wie Montenberg toen werkte een stuk bos bij Hilversum te koop aangeboden.Montenberg ging het bekijken en met de eigenaars onderhandelen.Er stond een houten gebouwmet veranda,ogenschijnlijk onbewoond.Drie heren waren er per auto gekomen,waarvan er twee nar binnen gingen en de derde liep met Montenberg mee over het bosterrein.Terug komende liepen zij langs de achterzijde van het huis,waar tot verbazing 8-10 jonge meisjes op een ligstoel lagen,ieder met een bak zand waarin zij hun naakte kleine spitse voeten hielden.(pas “behandeld” twee teentjes weggenomen voor de lotus voetjes)


De volgende dag zegt Olthoff,je moet direct
 naar Utrecht , naar dr.A. Schuckink Kool(1873-1956),die je gisteren hebt gesproken.

Dr. A. Schuckink, 2de van rechts.(Foto genomen omstreeks 1953)

Daar aangekomen wordt Montenberg direct naar het privé bureau verwezen en zegt dhr. Tegen Montenberg dat hij misschien iets gezien heeft waar hij niet over mag praten.Montenberg belooft dat hij niets gezien heeft,alleen zegt hij ik dacht dat het niet bewoond was.Ja dat is zo zegt dhr.maar het is deze maand nog leeg.Monteberg’s nieuwsgierigheid was gewekt en hij ging door met zijn onderzoek,want bij het betreffende bos lag het landgoed De Hoorne Boeg,waarover allerlei spookverhalen de ronde deden.Lees ook:  BELACHELIJK: ‘Staat betaalt al bijna veertig jaar dubbel voor onderhoud paleizen’

Wat is “De Hoorneboeg”?
De Hoorneboeg is een prachtig landgoed ten zuiden van Hilversum. Maar het is meer dan een landgoed alleen.

De Remonstrantse Broederschap,waarvan ook huidige Minister Ivo Opstelten lid is !

mocht vanaf 1948 van de laatste bewoonster en eigenaresse Mejuffrouw E.A. Pijnappel een groot deel van De Hoorneboeg gebruiken als conferentiecentrum t.b.v. landelijke bijeenkomsten. Mej. Pijnappel bleef in in haar huis op de heuvel wonen. Na haar overlijden in 1972 kreeg de Broederschap het gehele landgoed in eigendom.
Sinds 1 januari 1999 heet dit landgoed de Hoorneboeg N.V. en is een dochteronderneming van YMCA net als de Ernst Sillem Hoeve in de lage Vuursche een dochter is van YMCA.Ivo Opstelten, lid van de De Remonstrantse Broederschap,maar tevens een vrindje van Joris Demmink en Benk Korthals en Piet Heijn Donner. Demmink en Opstelten en Benk Korthals kennen elkaar van haver tot gort vanuit de Leidse studentenvereniging Minerva.Ivo Opstelten is de baas van Joris Demmink. Ivo Opstelten, onze nieuwe minister van Veiligheid, zit vuistdiep in het Demmink-pedofielen dossier. Hij is de man die voor de camera verklaarde: “een minister liegt niet”. De vrouw van Opstelten komen we tegen als “kinderrechter”in Rotterdam en daarna rechter bij de rechtbank in Den Bosch. De positie als rechter te Den Bosch zou mevrouw Opstelten tien jaar lang bekleden om per 1 april 2009 te worden bevorderd tot vice-president, een positie die ze dus thans bekleedt volgens de registers van Rechtspaak.nl. In de periode dat mevrouw Opstelten recht sprak te Den Bosch zijn daar meerdere cruciale Demmink-vonnissen uitgesproken, met name in de zaak-Baybasin (2001) en in de pedo-zaak ‘Anne Frank Plantsoen’ (2003). Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw Opstelten ook diep in het Koninklijk Huis, net als Demmink. Mariette was tot 2007 bestuurslid van het Oranje Fonds en tot op heden bestuurslid van het Juliana Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis.

Door bemiddeling van de huisdokter kreeg Montenberg verslagen die geheim waren,maar blijkbaar veel informatie opleverden.Ook over Landgoed de Zwaluwberg viel nogal wat geheimzinnig te horen
In 1914 (andere bronnen vermelden 1912) werd de Zwaluwenberg gekocht door jonkheer Ernest de Pesters, toentertijd directeur binnenland van de Beierse Bierbrouwerij de Amstel. In 1933 overleed mevrouw Pesters en verliet de familie het landgoed. Jonkheer de Pesters zelf ging in Wenen wonen, de kinderen bleven in Nederland. De villa heeft nog korte tijd een internaat gehuisvest. Vervolgens bleef het huis leeg staan tot 1939. Toen werd het met 50 andere leegstaande grote huizen in Hilversum gevorderd voor legering tijdens de mobilisatie. Vervolgens werd het in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers om er een Duitse luchtafweereenheid en een brandweereenheid in onder te brengen. De Duitsers lieten het huis aansluiten op de waterleiding. In 1945 werd er een Canadese verbindingseenheid in ondergebracht en in 1946 werd er door defensie een huurcontract overeengekomen met de familie Pesters. De Pesters woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwitserland en bleef formeel tot 1951 eigenaar van de Zwaluwenberg. Pas daarna kwam het landgoed officieel in bezit van de staat. Vanaf 1946 is het in gebruik gegeven aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en zijn staf. Veel van de inrichting en aankleding van de Zwaluwenberg herinnert nog aan de bijna dertig jaar waarin Prins Bernhard hier als Inspecteur Generaal ‘de dienst uitmaakte’.

In 1950 en later stond in iedere Bibliotheek het boek van “The Round House”van Michael Sadleir.(Sadler)
Het is verdwenen en uit de lijst van boeken van deze schrijver geschrapt.Sadleir werkte in de eerste wereld oorlog bij het War Intelligence Department en had veel kennis over het occulte en victoriaanse erotiek en dat maakte hem tot iemand die een waardevolle asset was tegen de Duitsers en hun invloed in Holland en belangrijk voor de Britse spionage.Het is algemeen bekend dar in WO1 Wilhelmina en Prins Hendrik pro Duits waren(overigens W.O. II idem), zo ook baron E.B.B.F.Wittert van Hoogland (NSB) de persoonlijke vriend van Hendrik,de baron die echter later een felle vijand van Prins Hendrik werd. [Note: Midden jaren dertig moest er in Nederland een Centraal Vluchtelingenkamp komen voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Dit kamp zou worden opgezet op de Veluwe. “Koningin” Wilhelmina vond dit echter wel heel erg dicht bij Paleis het Loo in Apeldoorn gelegen. Het gevolg was dat besloten werd het kamp op de Drentse heide te bouwen, in het toen nog onherbergzame Westerbork.]

Omstreeks 1900 kwam ,volgens Grietje Doorneweerd het melkmeisje(ooggetuige bij dit put incident aan de Brandsweg), een meisje langs de Brandsweg bij de halte Nieuw Groeneveld(avondtrein Utrecht-Zwolle),wat ze daar bij de put zag liggen,kon zij nooit meer over spreken.Ze is weggerend en nooit meer in de omgeving geweest of over gesproken.
In 1916 werd het begraven stoffelijk overschot van een meisje gevonden.Een dochtertje van van Noort vond de beenderen in het zand en deze werden door de dierenarts onderzocht en als menselijk gekenmerkt.Rond 1917 vonden arbeiders in de bossen bij het Ronde Huis het naakte lijk van een jong meisje.Haar identiteit is nooit vastgesteld. Rond 1924 stelde een rechercheur van de Parket politie een onderzoek in en rond het Ronde Huis(drie naakte meisjes op de grond werd vastgesteld)Het onderzoek werd van hoger hand stopgezet.Rond 1982 werden meerdere beenderen opgegraven.

We gaan weer even terug naar Frank van Vloten,die in de winter 1918-1919 ook betrokken is geweest bij het vanuit Duitsland clandestien over de grens brengen van hele treinen,die officieel nooit gereden zouden hebben.Behalve de complete uitrusting van de Duitse Fokker fabriek zou hierbij veel Duits materieel zoals auto’s,vrachtwagens,machines rails bouwmateriaal op deze manier ons land zijn binnen gebracht.{ Note:De op Java geboren Nederlander Anthony Fokker construeerde zijn eerste propellervliegtuigje, in 1910 De Spin.}

In 1912 vertrok Fokker naar Johannisthal, een vliegveld in de buurt van Berlijn, waar hij een bedrijf oprichtte, Fokker Aeroplanbau. Hij liet zich tot Duitser naturaliseren .De Fokker Dr.I werd vooral bekend toen Von Richthofen(De Rode Baron) met dit toestel ging vliegen.Daarna bouwde hij de Fokker D-VII, waar o.a. zijn vriend Herman Göring piloot was tijdens W.O. I. Fokker trouwde met een nichtje van Göhring.

Vervolgens trouwde hij op 25 maart 1919 te Haarlem met Sophie Marie Elisabeth von Morgen,de in 1895 in Zehlendorf (Berlijn) geboren, Sophie marie Elisabeth von Morgen. (Haar vader was general Ernst Curt von Morgen, Seit Januar 1902 war er Bataillonskommandeur im Grenadier regiment, Konig Friedrich Willem IV)

Na de eerste wereldoorlog wilde Fokker zich weer tot Nederlander naturaliseren, wat hem uiteindelijk lukte via zijn goede vriend Prins Hendrik.

In 1919 keerde Anthony Fokker terug in Nederland en sloot zich aan bij de N.V. Trompenburg. Op 21 juli 1919 richtte hij de Nederlandse Vliegtuigenfabriek op. Dit kon hij doen met steun van familie, de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) (eigendom van de families van Beuningen en Fentener van Vlissingen en Wilhelmina) en enkele rijke particulieren.
In 1922 vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich tot Amerikaan liet naturaliseren .
Hij overleed 23-12-1939 en is uiteindelijk in Driehuis begraven }

Het moet nog ver voor de eerste wereldoorlog geweest zijn dat een oud rijtuigje achter het station te Nunspeet gereed stond.Als de stoptrein uit Amersfoort binnen kwam stapten er aan de verkeerde kant enige heren uit,gekleed in pelsjassen en hoge hoed.Ongezien konden ze zo het trammetje bereiken dat dan richting Nieuw Soerel (Ronde Huis) vertrok.Een Belgische boswachter met extreem felle honden bewaakten de meisjes die daar in de bossen verbleven voor seks.
Navraag bij diverse inwoners van Nunspeet,zoals Grietje van Dieks,

Oude Wajer,destijds jaren voerman in de bossen rond Nunspeet,huisschilder van Echteren,boekwerk dhr.Tengbergen leverde gelijke en bijkomende informatie op.Eén van de verhalen gaat over het tramrijtuigje dat van het station naar het huis rijdt,het ontspoort,een meisje in lange donkere kleding rent het bos in,een heer loopt haar na,ze valt voorover,wordt geslagen,breekt een arm,waarvoor dokters hulp wordt geweigerd en de volgende herinnering komt boven van een ander meisje uit Indië,die uit de trein stapt en op het perron valt,zij staat op en loopt naar het verlichtte dienstlokaal en valt weer,ze wil wat zeggen,maar een heer tilt haar op,ze wil zich nog vasthouden,maar wordt in een rijtuigje gedragen.De volgende dag bracht de heer een kistje sigaren en verklaart dat het meisje familie en overspannen was.We hebben haar nooit meer gezien!
Met een tramrijtuigje werden tientallen jaren de jonge meisjes afgehaald,ontvluchten was onmogelijk gemaakt,ze kwamen nooit terug.Met het trammetje reden ze de bossen in,naakte meisjes van 6 tot 10 jaar,hoofdjes met gelijke poppen gezichten,alleen een lange japon en kleine hooggehakte schoentjes en geen van die kon lopen of zelfs staan.Ze kwamen levend terug,bewusteloos of in een deken gerold en vonden een graf.Er zijn uitvoerige politierapporten opgemaakt,zelfs foto’s,maar alles is verdwenen in geheime archieven.En de heren die in Nunspeet en elders nachtelijke “bruiloften”vierden,wisten daar ook veel meer over Wilhelmina en Juliana en wel zoveel dat ze alles konden en mochten doen en alles in de doofpot werd gestopt.

In oktober en november 1979 verschijnen er advertenties in de NRC en vrij Nederland met de titel: De BVD heeft bij Wim Klinkenberg ingebroken(ook al zegt Hans Wiegel Minister van Binnenlandse zaken en vice premier van niets te weten)Lees zelf waarom het boek Prins Bernhard een politieke biografie van Klinkenberg.Wat er niet bij staat in de advertenties is dat de werkster van journalist Klinkenberg een inbreker betrapt die de dagboeken van baron mr. E.B.F.F Wittert van Hoogland bestudeert.

Baron Wittert van Hoogland.

De inbreker weet te ontkomen met enkele van de dagboeken.Wittert van Hoogland (o.a. Genealoog) is op dat moment een vijand van Prins Hendrik,de man van Wilhelmina.Onderzoeker Sch. weet nog te vertellen dat bij Wim Klinkenberg thuis ook zijn twee onderzoeksrapporten naar het Ronde Huis zijn gestolen,maar zegt hij ik heb veel meer materiaal en dat ligt veilig achter slot en grendel.In de Ronde Huis rapporten raadplegen beide onderzoekers uitgebreid de paranormale kunstschilder Delius Pit,die samen met Sch. veel zaken oploste.In een rond het Ronde Huis zoveel was duidelijk werden heidense rituelen uitgevoerd,waarbij het de bedoeling was uiteindelijk via het occulte de macht in Europa te veroveren.
Op 5 januari 1980 bezoeken de heren Sch. en M.(ontenberg) de paranormaal begaafde kunstschilder Delius Pit(t)[1913-1992] in Steenwijk.Na hen komt een witte Peugeot met kenteken 74-GJ-09 het erf van de kunstschilder Pit oprijden en parkeert naast de garage.Twee mannen stappen uit en lopen naar de hond Boef en aaien hem.Vervolgens bellen ze aan en zeggen schilderijen te willen kopen.Delius wijst Ineke enkele schilderijen aan en noemt de prijzen.De mannen zegen opeens dat ze verkeerd zijn,ze bedoelde een andere schilder die ook Pit heet.De geheimzinnige mannen vertrekken weer.Delius Pit zegt,ze komen voor jouw Hans,je wordt gevolgd. M. zegt toen ik de auto zag voelde ik al dat het “misse boel” was. Ik heb het autonummer en zoek uit wie de eigenaar is.Rond september/oktober 1980 kreeg M. bezoek van de BVD,waarbij het complete Ronde huis archief in beslag werd genomen en zijn telefoonlijn was afgetapt.De andere Ronde Huis onderzoeker Sch. werd door de BVD opgepakt en voor verhoor naar den Haag vervoerd.

Na de echtscheiding van van Vloten van zijn eerste vrouw woonde Mevr. Wytema met altijd enige meisjes op de bovenverdieping van Het Ronde Huis.Deze Wytema had eveneens een huis bij Nunspeet,wat bekend stond als bordeel.Gedurende de eerste wereld oorlog huurde deze “dame”een huis bij Hulshorst waar ze meisje,vooral Belgische vluchtelingen, heen lokte om die te transporteren naar de Duitse front bordelen(mensenhandel dus).
Toen enige meisje die op een fietstocht waren bij haar schuilden voor de regen werden zij vastgehouden(vrijheidsberoving). In de nacht kon een van de meisjes ontsnappen,een dochter van een officier in Harderwijk.De Marechaussee deed toen een inval bij mevr.Wytema die vervolgens weer bij van Vloten ging wonen op het Ronde Huis,waar gedurende die tijd ook Duitse spionnen kwamen.

De onderlinge betrokkenheid is duidelijk: “De Elite”

Prins Hendrik echtgenoot van Wilhelmina en niet de vader van Juliana,maar mogelijk wel van Maria-Claire Rovers ( zie : http://elisabethleroi.yolasite.com/ ) was regelmatige bezoeker van Het Ronde huis,maar Juliana voorafgegaan door twee escorte motoren is daar ook gespot. Prins Hendrik vond tevens in gezelschap van minister Karnebeek zijn weg naar het Aardhuis bij het Loo evenals voorheen Willem III met zijn vriend de predikant en Tweede Kamer lid S.Blauwpot ten Cate.Zie de dikke buik van Juliana op 1 minuut 38 in het volgende filmpje 2 juni 1926 op de site : http://www.youtube.com/watch?v=e4ipe224dV8&feature=email

De ouders van Frank van Vloten waren : Johannes van Vloten en Elisabeth van Gennep.

Johannes van Vloten was eveneens als zijn vader predikant.
Frank van Vloten (1858-1930) was landgoed ontginner en had een oudere broer Willem van Vloten(1855-1925) Ingenieur in het Ruhrgebied wiens dochter met de Duitse staalbaron Dänemann trouwde.Willem had in 1901 de leiding over de mijnbouwwerken in Hörde bij Dortmund, waar hij met zijn gezin woonde, en was in dat jaar bezig samen met zijn broer Frank bosgronden in de omgeving van Nunspeet te kopen. Dänemann(Daenemann) was een van de directeuren van het Krupp concern,had één van de Duitse Wadden eilanden in persoonlijk bezit en had een zomerhuis Heidehoek t/o zwembad de Tol. (In de archieven van Krupps wordt veelvuldig verhaald over de jachten van de staalbaronnen voor de kust van Helgoland) En dan is er nog de familie band met de in 1889 geboren Frederik Willem van Vloten,lid van de NSB stamboeknr. 3352,die door Mussert gemachtigd werd als leider van de Nederlandse Volksdienst en werd in 1941 Burgemeester van Delft.Lees ook:  Lafaards van “Oranje”

Daniël Georg van Beuningen 1877-1955(Havenbaron en alleenrecht op de handel in Duitse kolen)

Van Beuningen heeft het landgoed Noorderheide te vierhouten in 1920 verworven.De kapitale Villa aan de Elspeterbosweg 179 is nog eigendom van de familie van Beuningen. Na de Eerste Wereldoorlog bezat hij onder meer de SHV Rotterdam, de Nederlandse Rijnvaart Vereeniging, de Maatschappij Vrachtvaart, de scheepswerf en zeesleepdienst P.Smit jr. en het watertaxibedrijf Spido. De gefortuneerde ondernemer was medefinancier van het in 1937 gebouwde Feyenoord Stadion en een van de stichters van het Havenziekenhuis.

Kröller kocht in 1909 de boerderij de Harskamp met 450 ha grond. Het Kröller-Möller museum (zijn vrouw was Helene Kröller-Müller 1869-1939) is nu gelegen in het Nationale Park de hoge Veluwe.
Deze Anton Kröller was medeoprichter van de KLM en Hoogovens en tevens adviseur van de regering voor de buitenlandse handel. Zijn voorouders zijn Duits en hij had banden met de staalindustrie in het Ruhrgebied.Kröller haalde Prins Hendrik regelmatig uit de problemen door te betalen als hij Hendrik gechanteerd werd door andere invloedrijke hoog geplaatsten,vanwege zijn erotische uitstapjes.

Luden was 32 jaar Commissaris bij de Nederlandse Bank en werkte samen met waterstaatkundige A.A. Mussert (1894-1946 NSB-er) in het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag van België. Hij was eigenaar van het Landgoed “Koningshof”en landgoed “Elswout”en landgoed Stoutenburg. Daarnaast was hij nog commissaris van de Nederlands Indische Handelsbank.Op het landgoed van Luden werd door prins Hendrik en zijn vrienden zelfs zeehonden in het zwembad geschoten.Wat hadden zij plezier.

Genoemd wordt tevens de betrokkenheid van: Dr.Eeden, Frederik Willem van, letterkundige en zenuwarts (Haarlem 3-4-1860 – Bussum 16-6-1932).Gehuwd op 15-4-1886 met Martha van Vloten, van wie hij op 29-7-1907 is gescheiden.

Hij was Zenuwarts, waarbij de psychotherapie een perifere plaats innam. Walden was de naam van een kolonie, ofwel commune, die de psychiater en schrijver Frederik van Eeden (1860–1932) in 1898 op het landgoed Cruysbergen in Bussum oprichtte. De kolonie deed ook dienst als rustoord voor psychiatrische patiënten. De Nederlandse helderziende Gerard Croiset werd geboren op Walden. Frank van Vloten financierde de kolonie Walden,maar toen Frederik van zijn zus Marta van Vloten ging scheiden,hield ook vreemd genoeg het bestaan van Walden op. Zie: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/eeden  Een mooi overzicht met legio foto’s over de kolonie Walden is te vinden op : http://www.frederikvaneeden.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=285238 

Het occulte rond Het Ronde Huis en Mythstee met de heilige Lijnen. Mythstee een plaats of samenkomst wat ver in de oude tijd teruggaat van Germanen of Kelten en aan ‘rechtspraak’ werd (wordt) gedaan.Volgens theorie is het Ronde huis gelegen op een geografisch punt dat teruggaat naar de Kelten,Druiden priesters die in staat zouden zijn geweest om langs bepaalde lijnen berichten door te geven om daarmee Germaanse krijgers op bepaalde plaatsen bijeen te laten komen.M. geeft voorbeelden van bepaalde lokaties,gelegen op deze lijnen op 52.17 E.Noorderbreedte.Oostwaards via Wijhe,wheme,heiligdom Hellendoorn, Berg,Hela,Thor,de Huneborg naar Bramsche ten noorden van Osnabrück. Dit klinkt allemaal ongeloofwaardig,doch sinds eeuwen bestond (bestaat) een verbond van mannen met invloed,politiek economisch,met een uitgestrekt net over de wereld.Een actueel voorbeeld is de

Soevereine Militaire Orde van Malta,Black Nobility,Committee of 300,illuminati en de Bilderberg Groep.Van deze bewegingen(organisaties) is Beatrix van Amsberg ingezetene. De Mythstee is korter terug te brengen naar 20e eeuwse Duitse Blut und Bodem occulte orden,die teruggrijpen op riten en andere praktijken.De voorlopers van de Nazi’s. De wegen en beplanting van Mythstee tot het Ronde Huis vormen een penis en scrotum.Gezien de tekening liep er een smalspoor in en eindigde dat smalspoor in de eikel van de penis bij een 4 meter diepe schacht.Ten zuiden van het ronde huis ca 1km stond een grote stenen tafel ca 1 meter hoog met massief stenen bovenblad die was omringd door bosje en later met een takel is verwijderd.Voorts waren er nog drie grote putten,1 bij het ronde huis,1 bij het melkhuisje en 1 100meter ten zuiden van een zijlijntje. Het wegenstelsel rondom de Mythstee vormt een bijna complete David ster. Op oude kaarten is een kruis te zien gevormd door aanplant langs de kruising van wegen (viersprong) bij de Roo Stee.In 1985 waren alle sporen vernietigd,alles was met grond overdekt,de beplanting overgroeid met struiken en onkruid en veel was afgezet met prikkeldraad. In een tijdschrift over deze Mythstee bij Nunspeet stond dat in de zomer van 1944 door de Nederlandse Arbeidsdienst uitvoerige opgravingen zijn gedaan onder zeer deskundige leiding,tevens bij een Romeins zomerkamp te Elspeet,maar alle resultaten zijn verloren gegaan zegt men. Wat de Mythstee betreft 1943-1944 had de Nederlandse Arbeidsdienst een kaderschool in of bij Het Ronde Huis in Nunspeet??? (geeft te denken) en nog twee kampen in de nabijheid en een opslagplaats.Vervolgens is in Wijhe door een NSB professor opgravingen verricht.Dit was NSB/SS professor dr. F.C. Bursch(ook in 1938 deed deze professor opgravingen bij de Mythstee???)De vraag is dan of deze opgravingen zuiver archeologisch waren of probeerde en heeft men bewijsmateriaal verzameld om tegen belangrijke families en/of Oranje te gebruiken.Gezien de belangstelling van de SS voor het occulte middels inlichtingendiensten en chantage en afpersing een goede uitgangspositie te verkrijgen na de verwachten verloren oorlog.Opmerkelijk en tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het huwelijkscontract(let op contract geen overeenkomst) tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge Duitse Militair.Duidelijk stond Wilhelmina en Juliana na de tweede wereldoorlog, in tegenstelling tot de publieke opinie, in nauw contact met de voormalige Duitse militairen en leden van de militaire inlichtingendienst Abwehr.Gezien de Duits Nederlandse contacten op de Veluwse landgoederen en Ronde Huis MOET de abwehr of sicherheitsdienst van de SS van de gang van zaken op de hoogte zijn geweest.Mogelijk zelfs is die kennis gebruikt om het huwelijk tussen Juliana en de vrij obscure Bernhard middels chantage in 1936-1937 af te dwingen !!!Bernhard die sinds 1933 al lid was van de NSDAP/SA/SS en werkte bij IG farbe de geheime afdeling NW7. Een volgende opvallende gebeurtenis en tevens getuige van collaboratie is:
Schiermonnikoog was tot 1945 bezit van de Duitse adellijke famile von Bernstorf, een lid van deze familie is verraden door Prins Bernhard zijn familie en door de Gestapo vermoordt. Na 1945 is de familie onteigend via het NBI van hun bezit Schiermonnikoog, Er zijn foto´s van Prins Bernhard in de late jaren 30 met een von Bernstorf op jacht op Schiermonnikoog. De onteigening is gebeurd op oneigenlijke gronden want de von Bernstorfs waren anti-nazi terwijl de zur Lippe Biesterfelds pro-nazi waren en kroonprins van Nederland speelden. Tussen de Nederlandse en Duitse adel is veelal weinig onderscheid door huwelijken zo heb ik begrepen, daarbij in aanmerking nemen dat Nederlandse adel een veelal 19e eeuws begrip is. Er is weinig echte oude adel in Nederland. Met Krupp, Dortmunder Huetten Unionen Hoogovens zitten we bij landgoed Van Beuningen in Vierhouten en de zeer rijke Fentener van Vlissingen familie.. In de archieven van het Nederlands Beheer Instituut moeten zeker sporen zijn terug te vinden over deze onteigening na 1945 van Duitse en NSB landgoederen. Een paar jaar geleden is speurwerk verricht inzake Prins Bernhard en andere Tweede Wereldoorlog zaken in de archieven. Zijn zeer interessant omdat het archieven over geld en eigendom zijn!

Opmerkelijk is een Foto uit 1917 (bijna 100 jaar terug !)

De foto komt uit een editie van ‘Het Leven’, 12e jaargang, nr. 25, dinsdag 19 juni 1917, pag. 816
Het onderschrift luidt: “De indrukwekkende parade door de straten van New York, ter eere van het bezoek van Generaal Joffre gehouden. Op den voorgrond de Amerikaansche “Hulde aan de vlag” : “The Stars and stripes forever!’
Deze parade werd gehouden op Fifth Avenue voor de Public Library (links) in New York, mei 1917

Zien we hier het Euro teken en rechts de rijen mensen in 2 x 1 rij dik en vervolgens meerdere rijen , die mogelijk een datum aangeven 1-1-2002?

Te denken geeft ook het navolgende:

Zowel van Heutsz als zijn zoon waren zeer Duits-gezind. Van Heutsz Junior was gedurende de Eerste Wereldoorlog een Duitse spion. Hij was getrouwd met een Oostenrijkse barones/gravin de Priuly. Vader en zoon Van Heutsz bezoeken in 1918 het Duitse hoofdkwartier in het Belgische Spa waarna keizer Wilhelm 2 de wijk neemt naar Nederland. Dit moet georganiseerd zijn door vader en zoon Van Heutsz in samenwerking met Wilhelmina en Hendrik. In Nederland wordt Wilhelm II eerst ondergebracht bij baron Bentinck die meer dan Wilhelmina van oude adel -ebenbürtig- is. Ook Bentinck kan je zien als Deutschfreundlich, zijn dochter trouwt met de vleugeladjudant van Wilhelm 2 Sigurd von Ilsemann. Keizer Willem II (In 1939 ver voor de tweede wereldoorlog vraagt Wilhelmina voor haar,Bernhard en notabene Keizer Willem II asiel aan in Engeland,waar zij 5 jaar verblijven) Zie voor de asielaanvraag de volgende website:

Vervolgens ontvingen wij het volgende bericht:[De foto heeft lange tijd in de etalage gestaan van Fotograaf W.G. Kuijer,Westermarkt 19, A’dam.]

Geertruida Fok, “op papier geb. Amsterdam, 18 april 1871”; vader: Jan Fok, 47, kuiper; moeder: Grieje de Haan, ca. 48-50!! Rond 1879 als 7-jarige verdwijnt Gertruida; als ze onder wonderbaarlijke omstandigheden teruggebracht wordt door de politie, blijkt ze lotus voetjes gekregen te hebben (voeten in zandbak!!!) later blijkt ze goed in het geld te zitten.(Drie huizen in Amsterdam stonden op haar naam.) haar echte vader was kroonprins Willem(Alexander) en moeder Agatha Barones van Lynden, die in het geheim in 1870 te Parijs waren getrouwd.De hieruit geboren dochter(Geertruida “Fok”) werd onder dwang bij een ouder echtpaar geplaatst. Heel adelijk Nederland wist/weet echter van dit huwelijk te Parijs en van het daaruit geboren kind.
Geertruida en haar man Jozef Petrus van Blijenburgh kregen zeven kinderen waarvan de namen ons bekend zijn en dus in feite echte nazaten van de echte kroonprins Alexander nog bestaan!In het kistje van Alexander met zijn testament, wat later in handen van Wilhelmina kwam, zaten de bescheiden waarin kroonprins Alexander zijn dochter Geertruida alles naliet.
De huidige troonpretendenten zijn frauduleus en onrechtmatig op de troon gekomen, wat een DNA onderzoek uit kan wijzen.Op verzoek van waarschijnlijk Alexander bewaarde secretaris W.J.D. van Dijck een stapeltje documenten van [wijlen] prins Alexander in een kleine houten kist met een hangslot, aanvankelijk in zijn woning boven de koninklijke stallen aan de Haagse Hogewal. Na veertig jaar zou het kistje aan het Oranjehuis moeten worden teruggegeven.

De zin achter deze regeling is lange tijd niet duidelijk geweest, maar Emma niet gunstig gezinde Haagse kringen hadden er wel wetenschap van. Emma wilde, niet wetende wat haar toekomst in dit land zou brengen, enig voor de Oranjes belastend materiaal achter de hand houden. W.F. Dijck, zoon van de oud-secretaris, volbracht zijn missie in 1924. Hij stuurde koningin Wilhelmina niet alleen het kistje, maar ook enige mappen papieren, waarvan alleen hij de inhoud kende. Ze waren “belangrijk en onthullend”, heeft hij in familiekring gezegd.*” (Hij kreeg hiervoor een beloning van 1000 gulden,hetgeen in die tijd een aanzienlijk vermogen was,zeker van een gierige Wilhelmina)
Bijbehorende noot:* = ‘Onder andere een verklaring van Prins Alexander dat Wilhelmina géén kind van Willem III kon zijn, omdat de koning een ernstige syfilis had. Deze was (en kon )niét worden behandeld.’Er bestond immers nog geen medicijn voor.Maar ook in dit kistje bevond zich een afschrift van het testament waarin Alexander, Geertruida als wettige dochter en nazaat alles naliet (dus ook de troon)Kroonprins Willem (Alexander)is volledig van het pad afgeraakt omdat zijn vader koning Willem III en een kliek Nederlandse adel, waaronder de oom van Agatha van Lynden, hem zijn vrouw Agatha en hun beider dochter afhandig maakten. De oom van Agatha van Lynden heeft als dank voor deze “goede” daden daarvoor later van Emma zijn barontitel mogen omwisselen voor een graventitel.Emma zorgde ervoor dat de documenten uit hettrouwregister in Parijs aan haar werden overhandigd en vervolgens heeft Wilhelmina 2 vernietigers in dienst genomen om alle confronterende documenten te laten verdwijnen HOE DE HUIDIGE FRAUDULEUZE TROONAFSTAMMING IN ELKAAR STEEKT KUNT U LEZEN OP: (tenzij DNA onderzoek anders uitwijst) www.oranjedna.blogspot.com 
— Kroonprins Willem Alexander (1840-1879)

Naschrift:
Enigszins wordt nu de omvang van een pedonetwerk bekend,waarbij van internaten en katholieke kerk, priesters zich op afschuwelijke laffe wijze vergrepen(vergrijpen?) aan jonge kinderen en hen voor de rest van hun leven opzadelden met mega psychische problemen maar de deksel van die beerput decennia en nog steeds gesloten blijven. Als je nu ziet dat hooggeplaatste homo personen in het pedo homonetwerk de beerput gesloten houden, zijn er tevens niet geverifieerde(maar daarom niet minder ernstig) getuige verklaringen over Paul de Leeuw, André van Duyn zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10348/beerput-hilversum-opent-zich.html ) terwijl aansluitend figuren als o.a. Albert Verlinde en Peter van der Vorst middels media deze zaken bagatelliseren en alles wat koningshuis heet romantiseren. Je moet toch wel haast blind zijn als je hier geen verband in wilt zien. Diezelfde “media iconen” hoor je echter nooit over de schandalige betrokkenheid van de koninklijke familie bij pedofilie en/of Shell gebeuren als groot aandeelhouder.Lees ook:  EINDELIJK NPO1 wordt ook wakker WEG MET HET KONINGSHUIS

De afschuwelijk rode draad die door de homo- en pedowereld loopt wil je toch niet ontkennen en het is naar onze mening in de interessen van iedere homo die niets te maken heeft met dit pedo-netwerk dit tot de bodem uitgezocht te krijgen. Hoeveel verdekte homo paren als Robert M (Mikelsons) en zijn liefje Richard van Olffen ontpoppen zich nog als pedo en/of worden beschermd?Robert M. was erbij toen Manuel Schadwald werd vermoord.

———————————————————-Manuel Schadwald verdween in 1993.——————————————————–
Manuel Schadwald die volgens zeggen door zijn hoofd is geschoten bij het opnemen van een snuff-movie in aanwezigheid van ondermeer Joris Demmink.Een moord die volgens info plaats vond op recreatiepark de Eemhof,waarbij een zekere Nihoul en twee anderen betrokken zouden zijn.Dit blijkt uit het dossier van Robert Mikelsons en werd bekend gemaakt via zijn advocaat. Een exemplaar van deze snuff film kreeg “koningin” Beatrix toegezonden(WAAROM,VOOR WIE,Friso?,of stond Claus von Amsberg als kindermisbruiker op die film?): Die Aufnahmen sind nun im Besitz verschiedener Polizei- und Justizbehörden. Sie wurden zudem an die niederländische Königin Beatrix übergeben.

Zie ook de site: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvd-pedofielen.html m.b.t. Benk Korthals die zich graag in Thailand ophoudt.Een Nederlandse vrouw was in 2000 in Bangkok getuige van de pedofiele activiteiten van toenmalig minister van justitie Benk Korthals. Minister Korthals van zedenzaken was zelf pedofiel en exploiteerde daarvoor kinderen in het liberale Thailand. Van deze gelegenheid schijnen foto’s te zijn gemaakt. VVD partijvoorzitter Benk Korthals is vanzelfsprekend veelvuldig onderscheiden zoals in deze negorij gebruikelijk:

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (28 april 1995)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (3 juli 2003)

Geen van deze hooggeplaatste personen is bereid om commentaar te leveren en alles wordt afgedaan maar zeker afgeschermd om te voorkomen dat hier een rechtszaak uit volgt en in de openbaarheid komt.

In Zandvoort zijn in de jaren tachtig kleine kinderen door een internationaal pedofielen netwerk uit Nederland-Duitsland –België en Engeland waartoe notabelen werden gerekend misbruikt en komen we bekende namen van mannen tegen die samenwonen in een jachthuis.Het ging hier om 90.000 misbruikte en gefolterde kinderen en baby’s wat gedeeltelijk aan het licht kwam via de Morkhoven actie groep. Zie: http://aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux.html

Als u denkt dat deze Dutroux achtige situaties niet meer voorkomen,dan steken de actuele voorbeelden van Joris Demmink, { zie o.a. http://tref.eu/pedo-schandaal/reactie-demmink-.html } Frits Salomonsen alsmede Claus von Amsberg en vele andere hoog geplaatsten de kop op. De zaken rond Claus van Amsberg kwamen pas echt aan het rollen rond een hooggeplaatste pedofielenclub.De nieuwe feiten die boven tafel zijn gekomen dankzij Ton Biesemaat en Stan de Jong leren ons het volgende. In het pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson, voormalig juridisch adviseur van Beatrix. Ook Claus von Amsberg maakte deel uit van dit netwerk.In 1967 was die vriendschap zichtbaar tijdens het lopen van de Nijmeegse vierdaagse in 1967.

NIJMEGEN – PRINS CLAUS temidden van vrienden met wie hij de Vierdaagse loopt. V.l.n.r. Mr. F.M.L. Baron Van Geen, de prins, vooroplopend Mr. F. Salomonson en (nog net zichtbaar in het zwart) Mr. J.C. van Munster van Heuven. ( 1967 van de 4 daagse Nijmegen)

————-Claus van Amsberg en Mr. J.C. van Munster van Heuven————25 juli 1967 —-

Verder duikt de naam van Mr Frits Salomonson op tijdens de IRT affaire de commissie van Traa in 1982 en 1988 is Mr Frits mede verantwoordelijk geweest voor een witwas constructie bij het beurs genoteerde bedrijf TextLite oa en zijn toen ook gelden van de vermoorde maffiabaas Klaas Bruinsma van een ander kleur voorzien.
In 1999 kreeg mr. Frits Salomonson ruzie met zijn buren, de heren J. Sietsema en P. Houben, die een appartement bewoonden in hetzelfde grachtenpand als Salomonson. Zij beklaagden zich over het komen en gaan van Marokkaanse schandknaapjes in het trapportaal en ze beweerden dat Salomonson een ruimte in zijn huis als “seksmartelkamertje” gebruikte.
In een bodemprocedure die Frits aanspande kwam echter het volgende naar voren! Hoofdredacteur Willem Smitt van het weekblad Privé verklaarde namelijk onder ede dat hem in 1987 ruim tien kleurenfoto’s waren aangeboden, waarop oom Frits zich sadomasochistisch liet verwennen door drie of vier hoerenjongens van hooguit zestien jaar. De officier van justitie vroeg hem verbaasd waarom hij geen aangifte had gedaan van kinderporno, waarop Smitt antwoordde: “Ik ga geen aangifte doen tegen de advocaat van Hare Majesteit.” Aldus verloor mr. Frits het proces. Mr. Frits Salomonson is ook op de gevoelige plaat vastgelegd op het zeewaardig zeiljacht de Apollo van de bij Pisa vermoorde Zandvoortse (Duitse) kinderpornohandelaar Gerry Ulrich.
Het is natuurlijk bepaald niet vreemd dat de Zandvoortse kinderporno cd rom’s alleen al daarom niet in Nederland (serieus) en ook Belgie helemaal niet worden onderzocht. (bron: http://www.boublog.nl/23/07/2008/mr-frits-salomonson-hof-advocaat/ )

Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover Biesemaat spreekt die was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had met minderjarige kinderen. Vervolgens een zeer interessante tip van een buitengewoon ‘welingelichte bron’: rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie kamerleden aan New York. Doel van het bezoek was de mogelijkheden te bestuderen van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaire ontwikkeling. De delegatie bestond uit drie media-woordvoerders: A. Kosto (PvdA), L. Hermans (VVD) en P. van de Sande (CDA). Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de discretie van het CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins-gemaal wordt voortdurend gesignaleerd in homo-gelegenheden en in pedofiele clubs. Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos en reddeloos.”
U begrijpt het ,dit kwam ook in de doofpot.

De Joris Demmink !

Piet Hein Donner stelde Demmink aan als SG bij justitie. Waarom? Donner is door Demmink gechanteerd, waarschijnlijk met de belofte van Mr. Joris Demmink, dat nooit enige informatie bekend zou worden gemaakt over het “vermoedelijk”criminele kind van Minister Donner en moeder Marlies ( Mw. Drs. E.M. Donner-Quanjer )die psychotherapeut is bij het Riagg, dat en zwaar verslaafd is aan hard drugs en dealt. Hoe dat moet zijn gegaan is gemakkelijk voor te stellen op grond van alle informatie uit het feitenoverzicht, met name die rond het Rolodex-onderzoek: Demmink beschikte over gedetailleerde informatie over de betrokkenheid van topmensen (specifiek genoemd worden twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman, oud-advocaat” Frits Salomonsen” van de koningin en een Amsterdamse professor) bij een pedo-netwerk dat bestaan heeft vanaf het begin van de jaren 90 toen de kinderarts Joyce Labruyere werd vermoord!Maar ook Frits van Straelen O.M. topman kreeg kinderen aangeleverd via Robert M. en Albert Drent en komt voor in de escort agenda van Richard O. (Bron: klokkenluideronline.)Frits van Straelen werd door Demmink via een geheime benoeming in maart 2011 ‘hoofdadvocaat-generaal’ bij het Amsterdamse gerechtshof.

In de Morkhoven actie groep worden o.a.namen als Joris Demmink,Ed Nijpels, Hirsch Ballin en Donner in SM club Paradise te Breda gerund door Leo(nne) Zeegers genoemd en beginnen mogelijk opnieuw de Koninklijke doofpot affaires.Zie: http://boinnk.nl/blog/tag/joyce-labruyere-vermoord/ Terwijl bekend is dat Ed Nijpels ‘een relatie’ onderhield met de spin van het Nederlandse kinderporno-netwerk mr. Frits Salomonson. Daarnaast zijn zeer gedetailleerde meldingen binnen gekomen van martelingen en moord door pedo sadisten op jeugdige slachtoffertjes, met precieze plaatsbepaling middels coördinaten o.a. op de Hoge Veluwe, 8094 Hattemerbroek/Elburgerweg , in “aanwezigheid” van o.a. Johan Friso+ zijn psychiater, Mabel Wisse Smit,Donner,Hirsch Ballin, D.Berlijn,Gerlof Leistra,Rutte en Wilders, waarvoor als toegangsprijs Fl. 10.000,- werd betaald reeds in 2000/2001(we zullen u de gruwelijke sadistis masochistische Lynch details besparen)

Maar ook via het Brusselse Cercle Lorraine, houden Belgische adellijken zich bezig met de sadistische vertier/lynchjacht op onschuldige kinderen met dodelijke afloop in het bos bij de plaats Oudergem te België,onder bewaking van de koninklijke garde met exclusieve vermelding van namen.Koning Albert in gezelschap van de Nederlandse “prins”Constantijn (de broer van Friso) worden hierbij genoemd. We noemen hierbij nog een van de vele namen in deze pedowereld: Elio Di Rupo

Zo speelde zich precies een jaar voor de zaak Regina Louf het drama rond (toen nog)de vice-premier Elio Di Rupo af. Via de door onderzoeksrechter Connerotte geïnstalleerde ‘groene telefoonlijn’ meldde zich de 22-jarige Olivier Trusnach die pikante, maar ook zeer belastende verhalen wist te vertellen over het liefdesleven van de vice-premier. Di Rupo zou Trusnach hebben misbruikt toen hij – Trusnach – vijftien was, zoal we kunnen lezen op: http://www.skepsis.nl/x1.html Di Rupo ontkent dit, echter het officiële politie-rapport vermeldt dat Di Rupo (PS) een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens, en ook treft de politie Di Rupo’s telefoonnummer in de agenda’s van diverse gearresteerde pedofielen aan en ook is Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux (video) gesignaleerd. Zie verklaringen die er niet om liegen: http://www.adhdfraude.net/pdf/NB459.pdf KLIK HIER 

Feit is dat de jongste activiteiten op dit gebied niet in naam der Koningin worden vervolgd laat staan bestraft. In schril contrast wordt Erwin L. voor het gooien van een waxinelichtje voor zware mishandeling vastgehouden terwijl voor de medeplichtige aan massamoord in Argentinië Jorge Zorreguieta in Nederland een villa wordt gebouwd,terwijl hij reeds langere tijd zonder vervolging in een appartement bij Noordeinde woonachtig is.Hoe is het mogelijk. Mischa Kat onthult 12 corrupte rechters,waarbij Michiel Severein een rechter in Leeuwarden vindt dat seks met 14 jarige kinderen moet kunnen en zelfs pleit deze leeftijd te verlagen naar 12 jaar.Dan de Walpurgisnacht waarvan Mischa Kat ook over de verdwijning van Marianne Vaatstra berichtte en hij de overtuiging heeft dat de verdachte van de moord op haar met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheids mythe vol magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten. Montenberg refereerde ook naar het occulte wat zich nog in 1987 afspeelde,maar vooral naar de avond van de Walpurgis nacht 30 april 1980,.Montenberg ging op die avond met de boswachter van Droste,die dienst had en een pistool droeg en een derde persoon naar het Vlasmeer en de Witte Klap.Montenberg beschreef dat een “ceremonie Grande”gaande was.Na ontdekt te zijn gingen de drie snel terug naar hun auto’s geparkeerd aan de Plaggeweg,doch zij werden achtervolgd door een grote Amerikaanse wagen.M. dekte met zijn Volkswagen Kever de andere auto,zodat die kon ontsnappen.

Klokkenluider slachtoffers:

De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in de Maas bij Appeltern. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering) Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.

Twee leiders, in bloed rode kleur, welke garant staat voor crminele activiteiten (Paus Benedictus en “Baron”de Rothschild)


De Deetman Commissie onderzocht de misbruik binnen de kerkelijke instituten en kwam met een verrassende uitslag. Het merendeel van de pedofiele geestelijke kan niet meer vervolgd worden i.v.m. VERJARING van de feiten.
Nu is bekend dat het onderzoek van de commissie Deetman stopte bij het jaartal 1980. De periode na 1980 t/m 2011 heeft de commissie niet onderzocht.Waarom NIET? Het ziet er naar uit dat de pedofiele handelingen alleen maar zijn toegenomen. Wacht men wederom op een verjaring van de feiten? Zo ja, dan is de commissie Deetman “ernstig in gebreken” gebleven en wordt hiermee voorkomen dat deze infame verloedering met wortel en tak wordt uitgeroeid daar waar het plaats vindt. 

In de navolgende film een interview met Rein Tuininga: