Wakie wakie…

Goedemorgen trouwe bezoekers.

Hoe staat het er eigenlijk voor en wat staat er en is er allemaal aan het gebeuren op Moeder Aarde wat ons allemaal ten goede zal komen.

Ga er niet van uit dat alles voor ons gedaan gaat worden wij zullen zelf de handen uit de mouwen moeten steken niemand anders zal dat voor ons doen.

Dus open je ogen en zie wat er allemaal om je heen gebeurd en ga niet als een bezopen zombie aan de televisie hangen, filter alles wat ze je aanreiken en ga er met je gevoel naar toe en laatr het los.

 

May the force be with you , my friends

 

 

 

Sheldan Nidle – 2 juni 2015
 UmmacDanWebinar200x200

10 Ben 11 Pax, 11 Ik

Selamat Balik! Er gebeurt nu veel op deze wereld. Vele financiële veranderingen vinden plaats om te verzekeren dat onze acties succes hebben. Zoals we de vorige keer al zeiden is wat er gebeurt het laatste verval van een systeem dat deze oppervlaktewereld de afgelopen 13 millennia met ijzeren vuist heeft geregeerd. Een dergelijke operatie is gevuld met een schijnbaar eindeloze rij individuen die oprecht zijn toegewijd aan het oude systeem dat lang geleden door de Annunaki is opgezet. Onze aardse bondgenoten begonnen meer dan een decennium geleden precedenten te scheppen voor de opbouw van een alternatief systeem. Zoals we eerder al zeiden, functioneert dit nieuwe systeem al in het grootste deel van Azië en zullen vele delen van deze aardbol volgen. Het is dit prototypesysteem waar we laatst op zinspeelden. Dit alternatief wordt in Europa en Azië steeds sterker en wordt gebruikt om wereldwijd fondsen uit te wisselen. De VS-corporatie realiseert zich dit en voelt ten diepste aan dat de tijd van afrekening is gekomen. Deze overtuigingen werden in het geheim gedeeld. De laatste eer aan dit verouderde systeem is nagenoeg bewezen. Een groots moment in de wisseling van de macht is ophanden.

De VS-corporatie begrijpt wat er op het moment op deze wereld gaande is. Azië is uit de grote diepten, waar ze aan het begin van het naoorlogse tijdperk van de Tweede Wereldoorlog in verdwenen was, omhoog gestegen. Amerika overheerste volledig en gebruikte dit voordeel om de wereld haar mondiale gedragsregels voor te schrijven. Deze superioriteit kwam na het tweede Irak-conflict piepend en krakend tot stilstand. Opeens bracht het gebrek aan voldoende monetaire reserves van kostbare metalen een verandering in de politiek van het monetaire systeem van de V.S. De geautoriseerde dollar stond onder druk en de VS-corporatie startte een serie handhavingacties die de Federale Reserve aan de rand van de afgrond heeft gebracht. De wereld en in het bijzonder Azië, heeft laten zien dat het voormalige monetaire concept van fiatgeld niet langer volledig levensvatbaar is. In plaats hiervan zal een nieuw systeem, gebaseerd op een eerlijke wisselkoers uit een hoeveelheid kostbare metaalvaluta, worden opgezet. De V.S. en haar vrienden ensceneren deze vertragingsactie. De duur van deze actie is er een die poogt valuta-resets evenals een mondiale herwaardering van valuta, te verhinderen. Deze actie loopt op haar laatste benen.

Op het moment is er een wettelijk systeem dat de VS-corporatie bankroet heeft verklaard. Evenzo is haar compagnon, de Federale Reserve, failliet verklaard. Dit zal officieel worden zodra verschillende andere aspecten van een nieuw financieel systeem later in het jaar volledig op hun plaats zijn gezet. Aldus leeft het oude systeem in geleende tijd. Een uiterst glorierijke tijd staat op het punt uit te barsten. Tot dan zullen humanitaire fondsen uitgewisseld worden en na een aantal van dergelijke sleutelfondsen zal de VS-corporatie verdwijnen. Het zal vervangen worden door NESARA. Deze overgangsperiode stelt ons in staat uit de lange cover-up naar voren te treden en dan kan onze goedaardige aard officieel bevestigd worden. Vervolgens kunnen we ons samen in de lessen van de Opgestegen Meesters verdiepen en jullie bij de Agarthanen introduceren. Deze gebeurtenissen zullen een nieuw algemeen paradigma tentoonspreiden. Het is de wens van de Hemel dat we ervoor zorgen dat het duister en haar handlagers niet langer in een positie verkeren waarin ze jullie nadelig kunnen beïnvloeden. Dit zal een Tijdperk van Licht zijn. Het is een tijd waarin jullie zullen terugkeren naar volledig bewustzijn. Een tijd waarin jullie in staat zullen zijn toegang te krijgen tot de Akashaverslagen en de geschriften van de Hemel.

Deze tijd zal aanbreken nadat de laatste gevechten met het duister gestreden zijn. Wij verkeren in een positie waarin we gebeurtenissen kunnen beïnvloeden. We zijn echter beperkt in de manier waarop we ons aan jullie kunnen laten zien. Veel van dit rijk is verzadigd met propaganda dat vakkundig is uitgedacht en uitgedragen door het duister. Daardoor geloven velen van jullie deze leugens en daarom dienen we op een manier te verschijnen die deze ideeën weerlegt. Daarom kunnen we niet massaal openlijk verschijnen voordat deze duistere regimes verleden tijd zijn. Op dat moment zijn we van plan het aantal schepen dat jullie zien drastisch te verhogen. Dan kunnen jullie angsten oplossen en kan iedereen vrijelijk onze Lichtenergieën ervaren. Tegelijkertijd kunnen Engelen zichzelf manifesteren en kunnen de wonderen van de Hemel beginnen dagelijks in de lucht te verschijnen. Dit zal de voorbode zijn van wat er vervolgens zal gebeuren. Het Licht wenst jullie te laten zien waar jullie waarlijk toe in staat zijn. Hiermee samen zullen de verschillende fondsen jullie voorspoed en een algehele kwijtschelding van schulden brengen. In deze nieuwe werkelijkheid zullen jullie doorgaan te groeien en jullie terugkeer naar een staat van fysiek Engelschap van deze sterrennatie opeisen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag is een waarlijk gezegende dag! Onze aandacht is gericht op het voortbrengen van een geweldige set formele oplossingen door de Hemel. Deze zijn nog maar het begin van een aantal aanpassingen die het gewaarworden van jullie nieuwe chakra’s, die rond het middenrif en de thymus boven je hart worden geïnstalleerd, enorm zullen doen toenemen. Deze twee nieuwe chakra’s hebben geleid tot enige problemen boven in je borstkas en buikholte. Wees niet overmatig gealarmeerd, Gezegenden; dit is onderdeel van een nieuwe fase in jullie voortdurende constructie van de voorbereidingen die nodig zijn voor jullie ascentie naar volledig bewustzijn. Eeuwen geleden ondergingen sommigen van ons een door de Hemel gewenste speciale ceremonie om te worden wie jullie nu kennen als ons. Deze tijd was een zeer speciale, aangezien vele jaren van veroudering en verbijstering werden afgestoten en vervangen door de gouden gloed van de Hemel. Vanaf dat moment verkeerden we in goddelijke dienstbaarheid en hadden we wat tijd nodig voor een aanvankelijke ‘boot camp’ om te begrijpen wat er van ons werd verwacht.

Hetzelfde zal door de Hemel van jullie worden verwacht en zodoende zullen jullie moeten leren hoe te communiceren en jullie goddelijke dienstbaarheid aan Gaia en aan de Hemel te vervullen. Bezie deze tijd als een voorbereiding. Hierin, Geliefden, zijn we er zeker van dat jullie jezelf zeer, zeer goed kunnen bewijzen. Het duister vervaagt en jullie komen in een rijk dat jullie niet eerder hebben gezien. Onze medewerkers bereiden de weg voor naar gebeurtenissen die jullie soms zullen verbazen en shockeren. Deze gebeurtenissen zullen de voortekenen zijn van wat er zal komen. In vele voorgaande levens moesten we tot het nare einde komen dat we ‘dood’ noemen. Opeens werd deze optie verwijderd door een aantal lang verwachte rituelen. We werden getrakteerd op een milieu waar we niets over wisten. We kamen in deze praktisch ‘pasgeboren staat’ tevoorschijn en werden aan meestal onbekende dingen blootgesteld. We werden door een speciale Meester geïnitieerd en snel getraind voor elk van onze nieuwe plichten. Het was het begin van onze dienstbaarheid.

We zeggen dit alleen om uit te drukken hoe snel jullie zullen veranderen en, eenmaal getraind, hoe eenvoudig jullie aan je nieuwe plichten zullen kunnen voldoen. Wat in het verschiet ligt is eenvoudig een goedhartig overzicht van jullie toekomstige leven. Wees positief en volg in deze zaken niet je hoofd maar je hart. We zijn van plan onze bijdrage te leveren door jullie een aantal diepe waarheden te verstrekken, die eens met geweld uit jullie voorouderlijke geheugen verwijderd werden nadat de Anunnaki deze oppervlaktewereld ongeveer 13 millennia geleden hebben overgenomen. Wanneer de machtsstructuren van het duister eenmaal verdwenen zijn, zullen jullie je bewuster worden van de nieuwe realiteit, aangezien het zichzelf dan opnieuw in het leven kan roepen. In dit rijk kunnen jullie beginnen een contact met jullie spirituele- en ruimtefamilies te starten. Hierin kan aanvullende wijsheid met jullie gedeeld worden. Jullie zullen eveneens de landingen van onze broeders verwelkomen. Dit zal spoedig tot een introductie in Agartha en al de wonderen die daarin besloten liggen, leiden.

Vandaag brachten we jullie weer een wekelijkse boodschap om met elkaar te delen. Gebeurtenissen die dit rijk gaan veranderen krijgen nu vorm en stellen jullie in staat het nieuwe te ervaren. Wees daarom klaar om te gaan inzien dat het mogelijk is en het nieuwe blijmoedig te aanvaarden!!! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja