Waarschuwing Anestheticum Articaïne

Lokale verdoving toegepast door o.a. tandartsen, huisartsen en dermatologen!
In Nederland krijgt nog steeds zo’n 60% van de tandartsbezoekers die lokale verdoving nodig hebben, het verdovingsproduct Articaïne hydrochloride, geleverd door fabrikanten zoals Ultracaine, Ubistesin, Septanest et cetera. In Articaïne zit o.a. Thiofeen, een sterk werkend neurotoxische pesticide. Thiofeen doodt beestjes door het zenuwgestel te vernietigen.

Tandartsen (maar ook o.a. huisartsen en dermatologen) werken graag met Articaïne omdat het veruit de snelst werkende lokale verdoving is en diep in botweefsel doordringt. Ook in de zogenaamde ruggeprik zit vaak Articaïne..(OMG!) Er zijn prima alternatieven, die echter wel aanzienlijk langzamer werken. Het menselijk lichaam kan Articaïne en Thiofeen niet zelfstandig afbreken. Teveel toediening van Articaïne (een verdoving kan al voldoende zijn) geeft DNA schade, leverfunctieschade, zenuwstelselschade, extra gevoeligheid voor straling, zuivelproducten, tarwe et cetera.

De relatief snel merkbare gevolgen zijn vaak algehele malaise, extreme vermoeidheid, doofgevoel in gehemelte, binnenkant wangen, verlies van smaakzin, tintelingen in benen en armen, spieruitval, spasmen et cetera. Klachten die ook aan een ernstig B12 tekort ten grondslag kunnen liggen, hetgeen diagnose gecompliceerder maakt.

Anestheticum Articaïne en verstoring B12 opname
Een voor mensen met een B12 tekort belangrijk extra gevolg is dat de door Articaïne veroorzaakte leverfunctieschade er tevens voor zorgt dat B12 niet of nauwelijks meer wordt opgenomen. Niet uit voeding, niet uit suppletie en niet uit injecties.

Extra probleem: Ongeveer 4,5 % van de bevolking heeft door erfelijke afwijkingen een verminderde werking van het enzym Cholinesterase (PChE), of te wel een Cholinesterase-deficiëntie. Articaïne wijkt af, voor wat betreft zijn metabolisme, van andere lokaal anesthetica, doordat het als enig anestheticum door PChE wordt afgebroken. Mensen met een tekort aan dit enzym kunnen stapeling in de lever krijgen van articaïne en uiteindelijk DNA-beschadiging. Ook in dit geval kan Articaïne een probleem geven met de opname van vitamine B12. In de bijsluiter van Articaïne staat expliciet vermeld dat mensen met een Cholinesterase-deficiëntie deze stof NIET toegedient mogen krijgen. Tandartsen die dit wel doen zijn direct aansprakelijk voor de ontstane schade.

Marthe Bosscher is de ontdekker van de relatie tussen genoemde klachten en Articaïne. Er is een stichting opgericht om mensen en tandartsen te informeren en nader onderzoek te doen, de Bosscher Stichting. Marthe is in staat aan te tonen of inderdaad Articaïne is gebruikt en in sommige gevallen ook om deze stof (deels) uit het lichaam te verwijderen. De wachtlijst is momenteel 2 maanden.

In een uitzending van TROS RADAR (dec 2010) heeft Dhr Nijman zijn verhaal verteld, de behandelingen van Marthe zijn voor hem levensreddend geweest. Na deze uitzending is er veel beroering ontstaan in de tandartsenwereld. Er is vanuit de brancheorganisatie een waarschuwingsbrief naar alle aangesloten tandartsen verzonden. Onlangs is een tandarts voor de tweede maal veroordeeld (in hoger beroep) voor het toedienen van Articaïne. De informatie over deze veroordelingen zijn openbaar en op te vragen bij de reachtbanken van Haarlem en Amsterdam. Ter verificatie heb ik gesproken met dhr. Nijman en vanmorgen met mevrouw Bosscher.

Veiliger alternatief voor het anestheticum Articaïne
Vraag je tandarts (of iedere andere arts die lokale verdoving wil toepassen om een van onderstaande producten. Zelf heb ik inmiddels uitstekende ervaringen met Citanest. Tandartsen hebben dat in huis of kunnen dat heel snel in huis halen.

Xylocaine
Citanest
Scandonest
Articaïne, samenvatting van onderzoek naar bijwerkingen
Lees hier de samenvatting

Advies na Articaïne vergiftiging
Ga zo snel mogelijk ontgiften. Dat doe je tenminste met Glutathion. Dat goedje zit veel in asperges. Eet ze rauw, dus laat ze wat weken, zachter worden in een passende dressing.