Waar gaat je belasting heen…

– NLMagazine Economie & duurzaamheid – Onlangs kwam ik in contact met de organistoren van doorpakkers.nu en vroeg me af wat men zoal doet en waar men zich mee bezighoudt. Doorpakkers.nu bestaat uit een groep mensen die steeds meer nationale aandacht krijgt, niet alleen via de pers maar ook via alle mogelijke denkbare social media en vooral ook youtube-films. Waarom al die aandacht? Wat is er aan de hand…..

Belasting niet transparant
Doorpakkers.nu is van mening dat de belastingdienst totaal niet transparant is. Slechts ca 20% van alle door de burgers betaalde belastingen is traceerbaar en dus ca 80% niet. Omdat de belastingdienst geen inzage wenst te geven en geen uitleg wil verschaffen over het doel waar die 80% naartoe gaat, roept doorpakkers.nu elke Nederlander op om met ingang van 1 januari 2024 geen belasting meer te betalen. “We hebben lang genoeg weggekeken, het is tijd voor actie!”, aldus de organisatoren.

Belastingdienst en ANBI-status
Elke Nederlandse burger wordt geacht belasting te betalen aan de belastingdienst, een organisatie met een ANIBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling en kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De belastingdienst hééft die status en is dus eigenlijk een instelling dat goede doelen dient.

Een bedrijf dat een goed doel nastreeft, is volledig afhankelijk van giften. En aangezien de belasting een ANIBI-status heeft, is elke vorm van belasting dan ook een gift en is volledig aftrekbaar. We doen allemaal ook ‘aangifte’ voor de belasting en ‘geven vrijwillig’ gelden aan de belasting die met haar ANBI-status goede doelen moet ondersteunen.

Worden belastingen juist toebedeeld
Met die belastingbetalingen (giften) gaan we er dus ook van uit dat die bedragen waarvoor wij aanslagen krijgen ter ondersteuning van de goede doelen, ook worden besteed voor de doelen waarvoor die belasting geheven wordt. Zo gaan we ervan uit dat bv wegenbelasting ook daadwerkelijk ten goede komt van de wegen, waterschapsbelasting aan voorzieningen van water, energiebelasting aan energiefaciliteiten gaat etc. Maar, ís dat wel zo? Gaat bv hondenbelasting naar voorzieningen voor honden? Gaat afvalstoffenbelasting volledig naar afvalvoorzieningen?
Waar gaat inkomstenbelasting eigenlijk naartoe? En wat gebeurt er met accijns en wat met de BTW op elk product dat men koopt! Waarvan en hoe worden ambtenaren betaald en welke bedragen zijn daar meer gemoeid etc.

Belastinggelden verdwijnen in een grote pot en daar de belastingdienst slechts 20% van alle ‘opgelegde’ belastingen (gisften) kan verantwoorden, wil doorpakkers.nu volledige inzage in het wel en wee van die resterende die 80%. Doorpakkers.nu kríjgt echter geen inzage en roept de Nederlandse bevolking daarom op om vanaf 1 januari 2024 geen belasting meer te betalen.

Ongewenste belastingdoelen
Omdat wij als Nederlandse burgers geen inzage krijgen, kan onze vriend Rutte tijdens zijn bezoek aan Washinhton zonder verantwoording af te leggen aan de Nederlandse belastingbetaler, probleemloos met Biden overeenkomen dat Nederland langeafstandsraketten gaat leveren aan Oekraïne. Zo’n raket, meestal een stinger, kost al gauw zo’n € 700.000,= en elke afgestoken granaat kost minstens ca € 1000,=. Je kunt met dit monster echter ook geleide Excalibur granaten afschieten die elk zo’n $ 30,000,= kosten. En dat gaat de Nederlandse burger dus maar ‘gewoon betalen’ uit die 80%. Elk weldenkend mens wíl helemaal geen oorlog en wil ook zeker niet meebetalen aan alle ellende die de machtshebbers ten tijde van oorlogen veroorzaken. Maar, als je 80% niet kunt traceren en daarover ook geen mededelingen wenst te doen, dan kun je als kabinet dus schijnbaar probleemloos en willekeurig uitgaven doen uit de grote ‘belastingvergaarpot’.